Na Fakultě restaurování soutěží o nejlepší restaurátorský projekt

24.10.

Na Fakultě restaurování soutěží o nejlepší restaurátorský projekt


Závěr tohoto týdne patří na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice studentům. Mladí restaurátoři budou prezentovat své odborné práce – ve čtvrtek 24. října při SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDCE a v pátek 25. října na ODBORNÉ KONFERENCI.


Ve čtvrtek 24. října se v Litomyšli, kde Fakulta restaurování Univerzity Pardubice sídlí, uskuteční soutěžní přehlídka o nejlepší studentský restaurátorský projekt. Přehlídka je organizována v rámci Interní grantové agentury Fakulty restaurování, kterou vyhlásil děkan fakulty Ing. Karol Bayer na podporu projektů mimořádné umělecké nebo odborné kvality pro studenty magisterského nebo bakalářského studia.


„Celkem bylo vybráno pět prací, které budou ve čtvrtek veřejně prezentovány. Vybrané projekty budou také oceněny čestným uznáním. Kromě toho získají autoři pěti oceněných projektů odměnu ze stipendijního fondu,“ uvádí Ing. Lenka Machačková, organizátorka soutěžní přehlídky.


Představované práce nabízejí průřez tvůrčí a odbornou činností studentů na fakultě za uplynulý rok. Projekty hodnotila pětičlenná komise složená z akademických pracovníků fakulty. Rozhodující při hodnocení bylo splnění čtyř kritérií – tvůrčí přínos, přínos oboru, kvalita a možnost publikace projektu. Získaná ocenění budou nejen motivací pro vlastní další práci studentů, ale také inspirací pro jejich mladší studentské kolegy.


V pátek 25. října pak na čtvrteční soutěžní přehlídku naváže další významná studentská akce – odborná studentská konference s prezentacemi absolventských prací, které byly na fakultě úspěšně obhájeny v akademickém roce 2012/2013. Pozornost se upře především k praktickým pracím absolventů bakalářského i navazujícího magisterského studijního programu Výtvarná umění, jejichž obory se zaměřují na restaurování a konzervaci různých děl na různých materiálech a podložkách.


„Na prezentačním semináři zazní jedenáct příspěvků. Vybrali jsme pět bakalářských a šest diplomových prací. Ty představí jejich samotní autoři v přibližně deset minut trvajících prezentacích. Po nich bude následovat krátká diskuse. Prezentované práce jsou velmi kvalitní a zajímavé. Svým obsahem reprezentují průřez všech čtyř bakalářských a dvojice magisterských oborů, které jsou v současné době vyučovány na naší škole,“ doplňuje k prezentačnímu semináři PhDr. Pavel Petr.


Mladí restaurátoři mají díky této odborné konferenci možnost prezentovat výsledky své práce jak kolegům studentům, tak odborné veřejnosti a vyzkoušet si tak úskalí prezentace odborného tématu. Většina prací bude navíc prezentována i formou posterových sdělení.


Soutěžní přehlídka i prezentační seminář mají přispět k šíření výsledků vědy a výzkumu pěstovaných na Fakultě restaurování, stejně jako seznámit studenty i veřejnost s diskutovanými restaurátorskými tématy.
Obě akce se uskuteční v prostorách Kongresového sálu státního zámku Litomyšl u příležitosti nedávného dvacátého výročí existence restaurátorského školství v Litomyšli (od roku 1993). Ve čtvrtek 24. října začíná akce v 9 hodin, v pátek 25. října v 10 hodin.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

21.1.

Děti z pardubických školek a škol zavítaly do kouzelného světa fantazie

Děti z mateřských škol a prvních tříd dostaly na začátku soutěže otázku: Pokud bys měl kouzelnou baterku, jako malý Franta z knížky, na co by sis posvítil? Co by se mohlo stát?

Vzdělání celý článek
10.12.

Univerzita je bohatší o dva nové profesory

Ve středu 8. prosince jmenoval prezident České republiky Václav Klaus 76 nových profesorů českých vysokých škol.

Vzdělání celý článek
7.11.

Úspěšní žáci a studenti dnes převzali ocenění za jejich píli

Komise pro výchovu a vzdělávání každoročně oceňuje úspěšné žáky pardubických základních a středních škol. Oceňováni jsou všichni ti, kteří se umístili na předních místech v krajských, národních i mezinárodních vědomostních, uměleckých a sportovních soutěžích a olympiádách. Všem byl dnes předán pamětní list i finanční odměna.

Vzdělání celý článek
1.9.

V pondělí usedne do lavic hradeckých městských škol na devět stovek prvňáčků

Jako dárek město prvňáčkům zdarma zařídí městskou kartu, kterou pak mohou platit jízdné v hradecké MHD nebo vstup na koupaliště Flošna.

Vzdělání celý článek
18.10.

Litomyšl přivítá 11.ročník Figurama

Pořádající školou je Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, která se účastní této mezinárodní akce druhým rokem.

Vzdělání celý článek
26.9.

Evropská noc vědců

Hvězdárna v Pardubicích ve spolupráci s Astronomickou společností Pardubice pořádají v pátek 26. září večer zajímavý program

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting