Na Fakultě restaurování soutěží o nejlepší restaurátorský projekt

24.10.

Na Fakultě restaurování soutěží o nejlepší restaurátorský projekt


Závěr tohoto týdne patří na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice studentům. Mladí restaurátoři budou prezentovat své odborné práce – ve čtvrtek 24. října při SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDCE a v pátek 25. října na ODBORNÉ KONFERENCI.


Ve čtvrtek 24. října se v Litomyšli, kde Fakulta restaurování Univerzity Pardubice sídlí, uskuteční soutěžní přehlídka o nejlepší studentský restaurátorský projekt. Přehlídka je organizována v rámci Interní grantové agentury Fakulty restaurování, kterou vyhlásil děkan fakulty Ing. Karol Bayer na podporu projektů mimořádné umělecké nebo odborné kvality pro studenty magisterského nebo bakalářského studia.


„Celkem bylo vybráno pět prací, které budou ve čtvrtek veřejně prezentovány. Vybrané projekty budou také oceněny čestným uznáním. Kromě toho získají autoři pěti oceněných projektů odměnu ze stipendijního fondu,“ uvádí Ing. Lenka Machačková, organizátorka soutěžní přehlídky.


Představované práce nabízejí průřez tvůrčí a odbornou činností studentů na fakultě za uplynulý rok. Projekty hodnotila pětičlenná komise složená z akademických pracovníků fakulty. Rozhodující při hodnocení bylo splnění čtyř kritérií – tvůrčí přínos, přínos oboru, kvalita a možnost publikace projektu. Získaná ocenění budou nejen motivací pro vlastní další práci studentů, ale také inspirací pro jejich mladší studentské kolegy.


V pátek 25. října pak na čtvrteční soutěžní přehlídku naváže další významná studentská akce – odborná studentská konference s prezentacemi absolventských prací, které byly na fakultě úspěšně obhájeny v akademickém roce 2012/2013. Pozornost se upře především k praktickým pracím absolventů bakalářského i navazujícího magisterského studijního programu Výtvarná umění, jejichž obory se zaměřují na restaurování a konzervaci různých děl na různých materiálech a podložkách.


„Na prezentačním semináři zazní jedenáct příspěvků. Vybrali jsme pět bakalářských a šest diplomových prací. Ty představí jejich samotní autoři v přibližně deset minut trvajících prezentacích. Po nich bude následovat krátká diskuse. Prezentované práce jsou velmi kvalitní a zajímavé. Svým obsahem reprezentují průřez všech čtyř bakalářských a dvojice magisterských oborů, které jsou v současné době vyučovány na naší škole,“ doplňuje k prezentačnímu semináři PhDr. Pavel Petr.


Mladí restaurátoři mají díky této odborné konferenci možnost prezentovat výsledky své práce jak kolegům studentům, tak odborné veřejnosti a vyzkoušet si tak úskalí prezentace odborného tématu. Většina prací bude navíc prezentována i formou posterových sdělení.


Soutěžní přehlídka i prezentační seminář mají přispět k šíření výsledků vědy a výzkumu pěstovaných na Fakultě restaurování, stejně jako seznámit studenty i veřejnost s diskutovanými restaurátorskými tématy.
Obě akce se uskuteční v prostorách Kongresového sálu státního zámku Litomyšl u příležitosti nedávného dvacátého výročí existence restaurátorského školství v Litomyšli (od roku 1993). Ve čtvrtek 24. října začíná akce v 9 hodin, v pátek 25. října v 10 hodin.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

12.12.

Výuka finanční gramotnosti vtrhla do českých škol.

Jak si děti vedly a co všechno se naučily?

Vzdělání celý článek
19.3.

Univerzita Pardubice se zapojila do mezinárodní kampaně EURAXESS Roadshow

Posláním akce EURAXESS Roadshow je podpora kariéry ve vědě a výzkumu s důrazem na mezinárodní mobilitu. Cílovou skupinou jsou především studenti, začínající výzkumníci.

Vzdělání celý článek
6.5.

Královéhradečtí usilují o větší bezpečnost na silnicích

Školení bude také zaměřené na rodiče, dozví se například, jak správně vybrat dětskou autosedečku.

Vzdělání celý článek
15.1.

Výroční zpráva o stavu vzdělávací soustavy

Praxe ukázala, že stanovené cíle lze úspěšněji plnit ve třídách s nižším počtem dětí.

Vzdělání celý článek
8.2.

Studenti vystřídají v Regiocentru pivovarskou mladinu

Studenti začnou využívat prostory, které v pivovaru dříve sloužily pro chlazení mladiny a jako ležácké sklepy.

Vzdělání celý článek
7.12.

Partnerství mezi krajem, školami a zaměstnavateli

Soulad mezi oborovou nabídkou středních škol a potřebami pracovního trhu mají přinést sektorové dohody.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting