Na Filosofické fakultě začínají absolventské promoce.

18.6.

Na Filosofické fakultě začínají absolventské promoce.

Na Filosofické fakultě začínají absolventské promoce.

Univerzitu Pardubice a její fakulty opouštějí po úspěšném vykonání státních závěrečných zkoušek letošní první absolventi. Ve středu 18. června (v 9:00, 12:00 a 14:30 hod.) a ve čtvrtek 19. června (9:00, 11:30 a 14:00 hod.) se v Aule Arnošta z Pardubic v univerzitním kampusu v Pardubicích - Polabinách uskuteční slavnostní Bakalářské Sponze a magisterské Promoce 229 absolventů fakulty Filosofické. Z rukou děkana fakulty prof. PhDr. Petra Vorla, CSc. obdrží při slavnostním akademickém obřadu 190 absolventů fakulty diplom „bakaláře“ ve studijních programech/oborech: Filozofie/Religionistika, Humanitní studia/Humanitní studia, Sociologie/Sociologie a Sociální antropologie, Historické vědy/Kulturní dějiny, Historicko-literární studia a Spisová a archivní služba, Filologie/Anglický jazyk pro hospodářskou praxi a Německý jazyk pro hospodářskou praxi. Diplomy a titul „magistr“ získá 39 absolventů – 18 jich absolvovalo dobíhající pětiletý studijní program Učitelství pro základní školy - obor Učitelství anglického jazyka, dalších 21 studentů absolvovalo dvouleté navazující magisterské studium - 8 v programu Historické vědy - obor Kulturní dějiny, 2 v programu Sociologie - obor Sociální antropologie a 11 ukončilo studium programu Filozofie - oboru Religionistika. Při slavnostní promoci bude udělena jedna Studentská cena rektora I. stupně, a to Mgr. Kristýně Martincové za celkový prospěch studia „s vyznamenáním“ a vynikající úroveň a obhajobu diplomové práce „Picturebooks in Foreign Language Classroom“ (obrázkové knihy v cizojazyčné třídě). Studentskou cenu rektora II. stupně obdrží Mgr. Petra Smažilová za vynikající úroveň a obhajobu diplomové práce „Reflection of Gender and Political Issues in Top Girls and Cloud Nine by Caryl Churchill“ (pohled na genderové a politické otázky ve hrách Caryl Churchillové „Top Girls“ a „Cloud Nine“). Ceny jsou spojeny rovněž s finanční odměnou, vyplácenou ze stipendijního fondu univerzity.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

12.12.

Poslední letošní lekce ZDRAVOhrátek čeká na žáky ve Střední zdravotnické škole Pardubice

Nový projekt Pardubického kraje na podporu středních zdravotnických škol v regionu se setkal hned ve své první sezoně s velkým zájmem žáků 8. a 9. tříd. Předcházejících tří akcí v Chrudimi, Svitavách i Ústí nad Orlicí se zúčastnilo téměř 220 vybraných školáků se zájmem o budoucí studium oborů zaměřených na zdravotnictví nebo sociální služby.

Vzdělání celý článek
18.12.

Slavnostní jmenování nových profesorů českých vysokých škol

Slavnostní ceremonie s předáním jmenovacích dekretů proběhne 18. prosince ve 13:00 hodin ve Velké aule Karolina v Praze. Slavnostní Jmenování nových profesorů českých vysokých škol - mezi nimi i dva noví profesoři Univerzity Pardubice

Vzdělání celý článek
15.9.

TECHNOhrátky odstartují podzimní program ve stavebním ráji i s českou hokejovou legendou

Dětské návštěvníky přijdou na úvod akce pozdravit také významní hosté – náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Jana Pernicová, vedoucí odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje Martin Kiss, a protože tato stavební průmyslovka má sídlo v Rybitví, tak i starosta města Radim Voltr.

Vzdělání celý článek
19.2.

Studenti humanitního studia Univerzity Pardubice se představili zaměstnavatelům, jak jsou připraveni pro praxi

„Každý student měl k dispozici krátký časový úsek, během kterého účastníkům konference ukázal své kvality, a to nejen profesní. Studenti prokázali i svou připravenost na budoucí povolání, tedy vstup na trh práce“, dodává ke studentské konferenci PhDr. Mgr. Ilona Ďatko, Ph.D., garantka akce z Katedry věd o výchově Fakulty filozofické Univerzity Pardubice.

Vzdělání celý článek
12.2.

Veřejný internet na pardubické průmyslovce slavnostně zprovozněn

Za účasti celé řady hostů byl v pátek 9. února 2007 slavnostně zprovozněn projekt veřejného internetu na pardubické SPŠE.

Vzdělání celý článek
17.4.

Ing. Petr Kalenda, CSc.- nový profesor UP

V pondělí 16. dubna byly předány profesorské dekrety 68 novým profesorům českých vysokých škol.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting