Na Filosofické fakultě začínají absolventské promoce.

18.6.

Na Filosofické fakultě začínají absolventské promoce.

Na Filosofické fakultě začínají absolventské promoce.

Univerzitu Pardubice a její fakulty opouštějí po úspěšném vykonání státních závěrečných zkoušek letošní první absolventi. Ve středu 18. června (v 9:00, 12:00 a 14:30 hod.) a ve čtvrtek 19. června (9:00, 11:30 a 14:00 hod.) se v Aule Arnošta z Pardubic v univerzitním kampusu v Pardubicích - Polabinách uskuteční slavnostní Bakalářské Sponze a magisterské Promoce 229 absolventů fakulty Filosofické. Z rukou děkana fakulty prof. PhDr. Petra Vorla, CSc. obdrží při slavnostním akademickém obřadu 190 absolventů fakulty diplom „bakaláře“ ve studijních programech/oborech: Filozofie/Religionistika, Humanitní studia/Humanitní studia, Sociologie/Sociologie a Sociální antropologie, Historické vědy/Kulturní dějiny, Historicko-literární studia a Spisová a archivní služba, Filologie/Anglický jazyk pro hospodářskou praxi a Německý jazyk pro hospodářskou praxi. Diplomy a titul „magistr“ získá 39 absolventů – 18 jich absolvovalo dobíhající pětiletý studijní program Učitelství pro základní školy - obor Učitelství anglického jazyka, dalších 21 studentů absolvovalo dvouleté navazující magisterské studium - 8 v programu Historické vědy - obor Kulturní dějiny, 2 v programu Sociologie - obor Sociální antropologie a 11 ukončilo studium programu Filozofie - oboru Religionistika. Při slavnostní promoci bude udělena jedna Studentská cena rektora I. stupně, a to Mgr. Kristýně Martincové za celkový prospěch studia „s vyznamenáním“ a vynikající úroveň a obhajobu diplomové práce „Picturebooks in Foreign Language Classroom“ (obrázkové knihy v cizojazyčné třídě). Studentskou cenu rektora II. stupně obdrží Mgr. Petra Smažilová za vynikající úroveň a obhajobu diplomové práce „Reflection of Gender and Political Issues in Top Girls and Cloud Nine by Caryl Churchill“ (pohled na genderové a politické otázky ve hrách Caryl Churchillové „Top Girls“ a „Cloud Nine“). Ceny jsou spojeny rovněž s finanční odměnou, vyplácenou ze stipendijního fondu univerzity.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

18.5.

Speciální základní škola v Moravské Třebové slaví padesátku

Dotace ve výši 26 850 000 Kč byla poskytnuta z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Vzdělání celý článek
15.4.

Přednáškový cyklus Dr. Jaakko Akoly z Finska na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice

Dr. Akola je autorem a spoluautorem více než 60 statí ve vědeckých časopisech a kapitolách knih. Na domácí instituci „Tampere University of Technology“ ve Finsku se věnuje kromě vědecké práce právě i výchově studentů ve všech stupních vysokoškolského studia.

Vzdělání celý článek
2.6.

Jak probudit zemědělské vzdělávání v Pardubickém kraji? Odpověď budou hledat odborníci u kulatého stolu TECHNOhrátek

„Zemědělské školství si zaslouží mimořádnou pozornost. Jde nám především o to, abychom vyslechli názory a zkušenosti všech stran, analyzovali je a přijali taková opatření, která pomohou zvýšit zájem žáků základních škol v Pardubickém kraji o tyto obory.

Vzdělání celý článek
6.10.

Základní škola Závodu míru se zapojila do projektu Škola dotykem

Bude ji využívat jedna šestá a jedna devátá třída pardubické školy pro výuku zeměpisu, přírodopisu, fyziky, angličtiny a francouzštiny.

Vzdělání celý článek
21.1.

Výzva pro pardubické studenty

Úkolem zástupců pardubických středních škol je co nejlépe zachytit aktuální stav města Pardubic v oblastech školství, kultura a cestovního ruchu, doprava a sport a nastínit možnosti zlepšení.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting