Na Filosofické fakultě začínají absolventské promoce.

18.6.

Na Filosofické fakultě začínají absolventské promoce.

Na Filosofické fakultě začínají absolventské promoce.

Univerzitu Pardubice a její fakulty opouštějí po úspěšném vykonání státních závěrečných zkoušek letošní první absolventi. Ve středu 18. června (v 9:00, 12:00 a 14:30 hod.) a ve čtvrtek 19. června (9:00, 11:30 a 14:00 hod.) se v Aule Arnošta z Pardubic v univerzitním kampusu v Pardubicích - Polabinách uskuteční slavnostní Bakalářské Sponze a magisterské Promoce 229 absolventů fakulty Filosofické. Z rukou děkana fakulty prof. PhDr. Petra Vorla, CSc. obdrží při slavnostním akademickém obřadu 190 absolventů fakulty diplom „bakaláře“ ve studijních programech/oborech: Filozofie/Religionistika, Humanitní studia/Humanitní studia, Sociologie/Sociologie a Sociální antropologie, Historické vědy/Kulturní dějiny, Historicko-literární studia a Spisová a archivní služba, Filologie/Anglický jazyk pro hospodářskou praxi a Německý jazyk pro hospodářskou praxi. Diplomy a titul „magistr“ získá 39 absolventů – 18 jich absolvovalo dobíhající pětiletý studijní program Učitelství pro základní školy - obor Učitelství anglického jazyka, dalších 21 studentů absolvovalo dvouleté navazující magisterské studium - 8 v programu Historické vědy - obor Kulturní dějiny, 2 v programu Sociologie - obor Sociální antropologie a 11 ukončilo studium programu Filozofie - oboru Religionistika. Při slavnostní promoci bude udělena jedna Studentská cena rektora I. stupně, a to Mgr. Kristýně Martincové za celkový prospěch studia „s vyznamenáním“ a vynikající úroveň a obhajobu diplomové práce „Picturebooks in Foreign Language Classroom“ (obrázkové knihy v cizojazyčné třídě). Studentskou cenu rektora II. stupně obdrží Mgr. Petra Smažilová za vynikající úroveň a obhajobu diplomové práce „Reflection of Gender and Political Issues in Top Girls and Cloud Nine by Caryl Churchill“ (pohled na genderové a politické otázky ve hrách Caryl Churchillové „Top Girls“ a „Cloud Nine“). Ceny jsou spojeny rovněž s finanční odměnou, vyplácenou ze stipendijního fondu univerzity.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

10.5.

Roman Línek řídil jednání Správní rady Univerzity Pardubice

Na programu bylo hospodaření univerzity v minulém roce, rozpočet na rok letošní a dalších šest bodů.

Vzdělání celý článek
15.2.

Kraj podpoří netradiční integraci handicapovaných dětí

Rada Pardubického kraje na svém posledním jednání schválila investiční dotaci ve výši 100 tisíc korun pro město Bystré.

Vzdělání celý článek
12.1.

Univerzita padubice pořádá Dny otevřených dveří

Navíc! - Každý 100. zaregistrovaný zájemce dostane od univerzity dárek.

Vzdělání celý článek
30.5.

Vzdělávání pro konkurenceschopnost: 31. května 2007

Ve čtvrtek 31. května 2007 se uskuteční seminář věnovaný programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Vzdělání celý článek
4.6.

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice hostí celostátní kolo soutěže o nejlepšího mladého chemika

Do celostátního kola postoupilo 40 finalistů a z Pardubického kraje bude 7 soutěžících. Na mladé chemiky čeká během dopoledne nejprve test teoretických znalostí a poté odpoledne zkouška laboratorních dovedností. Zadání soutěžních úloh je dílem pořádající Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Součet bodových zisků z obou částí soutěže rozhodne o vítězi, který se stane pomyslným mistrem České republiky v chemii.

Vzdělání celý článek
21.4.

Školy mají kvůli maturitám a přijímačkám napilno. Holické gymnázium přibere 60 žáků

Přijímací zkoušky, podobně jako maturity, jsou letos jednotné, tudíž v režii Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Uchazeči si mohou podat přihlášky na dvě různé školy. „Zavedení povinných přijímacích zkoušek vřele vítám. Dochází k vyrovnání disproporcí u přijímacích řízení v jednotlivých krajích. Do budoucna by povinné přijímací zkoušky měly přinést vyšší studijní úsilí u žáků 9. tříd a možnost srovnání úrovně jednotlivých středních škol,“ řekl radní Pardubického kraje pro oblast školství Bohumil Bernášek.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting