Na Filosofické fakultě začínají absolventské promoce.

18.6.

Na Filosofické fakultě začínají absolventské promoce.

Na Filosofické fakultě začínají absolventské promoce.

Univerzitu Pardubice a její fakulty opouštějí po úspěšném vykonání státních závěrečných zkoušek letošní první absolventi. Ve středu 18. června (v 9:00, 12:00 a 14:30 hod.) a ve čtvrtek 19. června (9:00, 11:30 a 14:00 hod.) se v Aule Arnošta z Pardubic v univerzitním kampusu v Pardubicích - Polabinách uskuteční slavnostní Bakalářské Sponze a magisterské Promoce 229 absolventů fakulty Filosofické. Z rukou děkana fakulty prof. PhDr. Petra Vorla, CSc. obdrží při slavnostním akademickém obřadu 190 absolventů fakulty diplom „bakaláře“ ve studijních programech/oborech: Filozofie/Religionistika, Humanitní studia/Humanitní studia, Sociologie/Sociologie a Sociální antropologie, Historické vědy/Kulturní dějiny, Historicko-literární studia a Spisová a archivní služba, Filologie/Anglický jazyk pro hospodářskou praxi a Německý jazyk pro hospodářskou praxi. Diplomy a titul „magistr“ získá 39 absolventů – 18 jich absolvovalo dobíhající pětiletý studijní program Učitelství pro základní školy - obor Učitelství anglického jazyka, dalších 21 studentů absolvovalo dvouleté navazující magisterské studium - 8 v programu Historické vědy - obor Kulturní dějiny, 2 v programu Sociologie - obor Sociální antropologie a 11 ukončilo studium programu Filozofie - oboru Religionistika. Při slavnostní promoci bude udělena jedna Studentská cena rektora I. stupně, a to Mgr. Kristýně Martincové za celkový prospěch studia „s vyznamenáním“ a vynikající úroveň a obhajobu diplomové práce „Picturebooks in Foreign Language Classroom“ (obrázkové knihy v cizojazyčné třídě). Studentskou cenu rektora II. stupně obdrží Mgr. Petra Smažilová za vynikající úroveň a obhajobu diplomové práce „Reflection of Gender and Political Issues in Top Girls and Cloud Nine by Caryl Churchill“ (pohled na genderové a politické otázky ve hrách Caryl Churchillové „Top Girls“ a „Cloud Nine“). Ceny jsou spojeny rovněž s finanční odměnou, vyplácenou ze stipendijního fondu univerzity.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

6.10.

Základní škola Závodu míru se zapojila do projektu Škola dotykem

Bude ji využívat jedna šestá a jedna devátá třída pardubické školy pro výuku zeměpisu, přírodopisu, fyziky, angličtiny a francouzštiny.

Vzdělání celý článek
3.6.

Univerzita Pardubice pořádá mezinárodní seminář zaměřený mezinárodní spolupráci v oblasti studentských mobilit „International Staff Week 2015“

V průběhu pětidenního mezinárodního semináře ISW2015, který se tento týden koná na Univerzitě Pardubice, budou diskutovat a sdílet zkušenosti z této oblasti dvě desítky vysokoškolských pracovníků z 8 zahraničních univerzit a 5 různých zemí včetně tuzemských vysokých škol, kteří mají na své univerzitě na starosti problematiku zahraničních mobilit.

Vzdělání celý článek
11.10.

Univerzita Pardubice a její Fakulta chemicko-technologická hledá talenty na Slovensku

Slovenští studenti patří dlouhodobě k nejpočetnější skupině zahraničních studentů studujících na univerzitě (tvoří 1/3 zahraničních studentů), chemicko-technologické obory jezdí do Pardubic studovat již tradičně přes padesát let.

Vzdělání celý článek
26.1.

Vědci z univerzity zvláknili kyselinu hyaluronovou. Je základem unikátních krytů ran, které se právě testují

A po sedmi letech došli pardubičtí chemici k přelomovým výsledkům a dvěma zásadním výstupům – umějí vytvořit nekonečné vlákno a staplová mikrovlákna kyseliny hyaluronové!

Vzdělání celý článek
10.11.

Univerzita si připomíná události listopadu 1989

Hlavní program probíhá v pátek 13. listopadu a ve středu 18. listopadu proběhne vyhlášení výsledků 57. ročníku sportovních soutěží o Standartu rektora a nejlepších sportovců univerzity v akademickém roce 2014/2015.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting