Na Filosofické fakultě začínají absolventské promoce.

18.6.

Na Filosofické fakultě začínají absolventské promoce.

Na Filosofické fakultě začínají absolventské promoce.

Univerzitu Pardubice a její fakulty opouštějí po úspěšném vykonání státních závěrečných zkoušek letošní první absolventi. Ve středu 18. června (v 9:00, 12:00 a 14:30 hod.) a ve čtvrtek 19. června (9:00, 11:30 a 14:00 hod.) se v Aule Arnošta z Pardubic v univerzitním kampusu v Pardubicích - Polabinách uskuteční slavnostní Bakalářské Sponze a magisterské Promoce 229 absolventů fakulty Filosofické. Z rukou děkana fakulty prof. PhDr. Petra Vorla, CSc. obdrží při slavnostním akademickém obřadu 190 absolventů fakulty diplom „bakaláře“ ve studijních programech/oborech: Filozofie/Religionistika, Humanitní studia/Humanitní studia, Sociologie/Sociologie a Sociální antropologie, Historické vědy/Kulturní dějiny, Historicko-literární studia a Spisová a archivní služba, Filologie/Anglický jazyk pro hospodářskou praxi a Německý jazyk pro hospodářskou praxi. Diplomy a titul „magistr“ získá 39 absolventů – 18 jich absolvovalo dobíhající pětiletý studijní program Učitelství pro základní školy - obor Učitelství anglického jazyka, dalších 21 studentů absolvovalo dvouleté navazující magisterské studium - 8 v programu Historické vědy - obor Kulturní dějiny, 2 v programu Sociologie - obor Sociální antropologie a 11 ukončilo studium programu Filozofie - oboru Religionistika. Při slavnostní promoci bude udělena jedna Studentská cena rektora I. stupně, a to Mgr. Kristýně Martincové za celkový prospěch studia „s vyznamenáním“ a vynikající úroveň a obhajobu diplomové práce „Picturebooks in Foreign Language Classroom“ (obrázkové knihy v cizojazyčné třídě). Studentskou cenu rektora II. stupně obdrží Mgr. Petra Smažilová za vynikající úroveň a obhajobu diplomové práce „Reflection of Gender and Political Issues in Top Girls and Cloud Nine by Caryl Churchill“ (pohled na genderové a politické otázky ve hrách Caryl Churchillové „Top Girls“ a „Cloud Nine“). Ceny jsou spojeny rovněž s finanční odměnou, vyplácenou ze stipendijního fondu univerzity.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

16.10.

Univerzita Pardubice se účastní Evropského veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus 2014 v Nitře

Český veletrh pomaturitního vzdělávání Gaudeamus je nejvýznamnějším zdrojem informací o možnostech dalšího studia, nejen pro studenty III. a IV. ročníků středních škol, ale i pro všechny zájemce o celoživotní vzdělávání, případně studium v zahraničí. Tradiční veletrh v Brně se před několika lety rozšířil i do Prahy a letos již podruhé zavítá mezi středoškoláky i na Slovensko.

Vzdělání celý článek
3.7.

Sponze a promoce na univerzitě

Při akademickém obřadu bude udělena Studentská cena rektora I. stupně - absolventce Ing. Anetě Hýblové ve studijním oboru Regionální rozvoj za celkový prospěch studia "s vyznamenáním" a vynikající úroveň a obhajobu diplomové práce "Přímé zahraniční investice a rozvoj regionu".

Vzdělání celý článek
4.1.

Vylosovaní účastníci převezmou dárky

Vylosovaní účastníci Týdne vzdělávání dospělých převezmou dárky

Vzdělání celý článek
24.5.

Univerzita volného času, kterou pořádá pro veřejnost Fakulta filozofická Univerzity Pardubice, tentokrát o počátcích sociální péče.

Ve čtvrtek 21. května pokračuje letošní série přednášek v rámci cyklu Univerzity volného času (UVČ) od 14 hodin v kongresovém sálu rektorátu, a to přednáškou prof. PhDr. Karla Rýdla, CSc. z katedry věd o výchově na téma „Počátky systémové sociální péče o hendikepované v Evropě po třicetileté válce“. Na ni naváže PhDr. Aleš Prázný, Ph.D. z katedry filosofie s přednáškou s názvem „Komenského pojetí politiky“.

Vzdělání celý článek
16.9.

Univerzita Pardubice na veletrhu a konferenci Evropské asociace mezinárodního vzdělávání, která se poprvé koná v Praze

Vedle českých vysokých škol budou své univerzitní vzdělávání prezentovat zástupci prestižních světových univerzit, například z anglické z Cambridge, z francouzské univerzity v Lyonu, z nizozemské univerzity v Utrechtu, ale také agenti z americké bostonské či kalifornské univerzity a mnoho dalších vysokoškolských institucí z celého světa.

Vzdělání celý článek
10.3.

Univerzita Pardubice úspěšně pokračuje v popularizaci vědy a technických a přírodovědných oborů

Projekt tak pomůže prohloubit komplexní systém vzdělávacích aktivit a odborné přípravy pedagogů, kteří pracují s mládeží. Pokusí se zavést nové formy volnočasového učení žáků s aktivním zájmem o vědu a nové poznatky a podpořit tak jejich pozitivní vztah k vědeckému bádání.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting