Na LF HK studuje největší počet mediků za posledních 5 let

15.11.

Na LF HK studuje největší počet mediků za posledních 5 let

Praha 14. listopadu 2019 – tisková zpráva

Lékařská fakulta UK v Hradci Králové eviduje v novém školním roce 986 studentů všeobecného lékařství vyučovaného v českém jazyce, což je nejvíce za posledních 5 let. Je to výsledek finanční injekce MŠMT pro navýšení kapacit lékařských fakult ve výši 46 milionů korun na školní rok 2019/2020. „Volání po větším počtu lékařů, kterých je stále akutní nedostatek, má konečně řešení. Na LF HK nyní studuje všeobecné lékařství meziročně téměř o 50 mediků více. To je přibližně ten počet, který v Královéhradeckém kraji chybí,“ říká člen vědecké rady fakulty a senátor prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.

Hlavní část dotace do mezd učitelů

Zatímco v letech 2015 až 2018 osciloval počet studentů všeobecného lékařství Lékařské fakulty UK v Hradci Králové mezi 918 až 927, letos díky financím na zvětšení kapacit lékařských fakult vystřelil na 986 studentů. Data se sbírají vždy k 31. říjnu každého roku. Letos to nemusí být ještě konečné číslo, protože zhruba 10 studentů je v procesu ukončení studia. „Do prvního ročníku oboru Všeobecné lékařství bylo letos přijato celkem 234 studentů. To je o 49 více než loni. Zvýšení počtu mediků není samospasitelné, protože vystudované lékaře pak u nás musíme udržet. Ale vyšší počet studentů určitě považuji za základní stavební kámen celého řešení,“ říká prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc. Odhaduje se, že v Česku chybí celkem 2–3 tisíce lékařů. Finanční dotace na zvýšení kapacit všech lékařských fakult v ČR je součást akčního plánu vlády, který má zastavit pokles počtu lékařů. V následujících 11 letech stát do zvýšení počtu mediků investuje celkem 6,8 mld. korun. „My jsme letos dostali 46 milionů korun. Postupně přijímáme celou řadu opatření. Stěžejní část prostředků byla využita pro vytvoření motivujících mzdových podmínek pro učitele,“ vysvětluje využití financí děkan LF UK HK prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D.

Nové přednáškové místnosti, studijní pomůcky i vyšší počet studijních kruhů

Větší počet studentů klade zvýšené nároky také na prostory. Proto budou zrekonstruovány místnosti bývalých laboratoří na nové přednáškové místnosti. Stávající pracoviště jsou dovybavována novými studijními pomůckami, především tablety, dokupovány jsou učebnice a další studijní pomůcky. Z hlediska organizace výuky jsou pořizovány nové informační systémy na rozvrhování nebo na rezervování přístrojů či služeb. Personálně bylo posíleno Studijní oddělení. Nově bylo zřízeno Oddělení propagace a vnějších vztahů, které si klade za cíl získávat ke studiu nejkvalitnější a nejvíce motivované uchazeče. Část prostředků je čerpána na zkvalitňování výuky formou e-learningu či na podporu Simulačního centra. „Ve vztahu k organizaci výuky se nová situace promítne do vyššího počtu studijních kruhů nikoliv do zvyšování počtu studentů ve studijních kruzích,“ doplňuje děkan LF UK HK prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D.

Dotační podmínka: 211 studentů do každého prvního ročníku

V Královéhradeckém kraji chybějí lékaři, stejně jako ve zbytku Česku, především v oborech vnitřní lékařství, pediatrie, anesteziologie a intenzivní medicíny, gynekologie a porodnictví a radiologie a zobrazovací metody. „Přijímací řízení se u nás letos nijak zásadně nezměnilo. I nadále klademe důraz na přijímání kvalitně připravených zájemců o studium. Co se týká statistik tak stále platí, že na LF HK je přijat zhruba každý pátý uchazeč,“ vysvětluje děkan LF UK HK prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D. V rámci schváleného národního programu bude výše přidělené dotace pro každý rok postupně upřesňována. Pokud bude LF UK HK plnit závazek počtu studentů prvního ročníku Všeobecného lékařství ve výši 211 studentů i pro následující akademické roky, měla by být částka 46 milionů korun ročně zachována. „Jsem přesvědčený, že je to cesta správným směrem. Reálný dopad na počty personálu v krajských nemocnicích i ve FN HK můžeme čekat někdy kolem roku 2025,“ uzavírá člen vědecké rady fakulty a senátor prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.

program

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020*

Všeobecné lékařství

918

927

919

925

986

Tabulka se uvádí ke dni 31.10. Letos to ještě není konečné číslo (cca 10 studentů je v procesu ukončení studia). Jedná se o počty studentů všeobecného lékařství v českém jazyce. LF UK HK vyučuje ještě studenty stomatologie, ošetřovatelství a studenty postgraduální. Vše současně ještě i v anglickém jazyce. Celkový počet studentů tak přesahuje 1500.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

22.3.

Dopravní fakulta Jana Pernera chystá pro studenty sdílené auto

Unikátní projekt sdíleného automobilu chystá Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice. Auto, které by si mohli třeba studenti půjčovat k jízdám po městě bez toho, aby nadměrně zatěžovali životní prostředí, bude k dispozici během několika měsíců. Fakulta už jedná s dodavateli sdílených automobilů o možnosti umístit vůz v kampusu Univerzity Pardubice.

Vzdělání celý článek
8.12.

TECHNOhrátky a ZDRAVOhrátky na zámku bilancovaly rok a vyhlásily vítěze soutěží

Hlavním bodem programu bylo vyhodnocení 5. ročníku projektu TECHNOhrátky. Ten pouze v letošním roce přivedl do patnácti středních odborných škol 2 143 žáků 8. a 9. tříd ze 76 základních škol, aby je seznámil se základy 42 strojírenských, stavebních, elektrotechnických, gastronomických, službových, zemědělských a zahradnických oborů.

Vzdělání celý článek
5.3.

Dopravní fakultu opouštějí další absolventi

V pátek 7. března se uskuteční na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice slavnostní sponze a promoce

Vzdělání celý článek
6.3.

Do vysokoškolských poslucháren Univerzity Pardubice míří i senioři.

„I když Univerzita Pardubice patří se 17 000 vyučovacími hodinami mezi – dá se říct – menší univerzity 3. věku v České republice, má v oblasti vzdělávání seniorů na Pardubicku své platné místo. Každý rok rozšíří obzory stovkám seniorů, kteří se znovu a znovu do našich kurzů vracejí,“ dodává docent Švanda z pardubické dopravní fakulty, která cyklus Univerzity třetího věku pro seniory již několik let zajišťuje.

Vzdělání celý článek
30.4.

Prezident Klaus zítra jmenuje nové profesory

Profesory jmenuje podle vysokoškolského zákona prezident republiky na návrh vědecké rady vysoké školy.

Vzdělání celý článek
19.2.

Byznys trefa – soutěž pro podnikavé studenty Univerzity Pardubice jde do finále

Každý student, který podal do soutěže přihlášku, dostal cennou zpětnou vazbu ve formě komentáře silných a slabých stránek zpracovaného projektu ze strany zkušených členů poroty. Deset finalistů bude navíc ve středu 19. února v podvečer prezentovat své podnikatelské záměry před odbornou porotou při finálovém večeru soutěže. Teprve potom porota rozhodne o vítězi prvního ročníku soutěže. Vítěz si odnese finanční prémii 50 tisíc Kč, smartphone a další ceny. S prázdnou neodejdou ani ostatní finalisté.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting