Na Univerzitě Pardubice začaly přijímačky

8.6.

Na Univerzitě Pardubice začaly přijímačky

Na Univerzitě Pardubice začaly přijímačky

V pondělí 4. června 2007 začaly na Univerzitě Pardubice (UPa) první série přijímacích zkoušek. V tomto týdnu budou testováním procházet uchazeči o studium v bakalářských studijních programech na Fakultě filozofické a Fakultě ekonomicko-správní. V týdnu následujícím pak na dalších fakultách univerzity, Dopravní fakultě Jana Pernera, Fakultě zdravotnických studií a Ústavu elektrotechniky a informatiky (ÚEI) a v posledním červnovém týdnu na Fakultě chemicko-technologické. Ve dnech 26. až 29. června proběhne též 2. kolo přijímacího řízení na umělecky zaměřené Fakultě restaurování, která sídlí v Litomyšli. Univerzita Pardubice letos plánuje přijmout na šest fakult a jeden vysokoškolský ústav do 45 studijních programů s téměř stovkou oborů přes 4 tisíce uchazečů o vysokoškolské studium, 3. 355 do bakalářských studií a na tisíc do navazujících magisterských programů (doktorská studia v této souvislosti nejsou uváděna). Studium na Univerzitě Pardubice a všech jejích 6 fakultách a ÚEI je plně strukturované podle Boloňského procesu, což znamená, že studenti jsou přijímáni do bakalářských programů/oborů, na něž po absolvování navazují dvouleté magisterské obory, a na ně pak eventuálně doktorská studia (ve vybraných programech na pěti fakultách UPa). Zájem o studium podle počtu uchazečů, kteří poslali na Univerzitu Pardubice přihlášky - zhruba 8 tisíc uchazečů k aktuálnímu datu - je na úrovni loňského roku (dohromady pro bakalářské a navazující magisterské programy). Počet zaslaných přihlášek je téměř 9 tisíc, což je o něco méně než v loňském roce. Nicméně toto není stav konečný. Po červnových prvních kolech přijímacího řízení a červencových zápisech ke studiu v 1. ročníku se také fakulty rozhodnou, zda přistoupí k dalším kolům přijímacího řízení na doplnění plánovaných počtů přijímaných studentů. Studenti si mohou vybrat bakalářské, magisterské, případně doktorské studijní programy v oblasti přírodních a technických věd, jež jsou orientované na chemii, chemické technologie, biotechnologie a biochemii, materiálové inženýrství, elektrotechniku, informatiku, problematiku dopravy a spojů, v oblasti společenských věd na obory ekonomické a veřejnosprávní, filologické, historické, filosofické a sociologické, dále na obory zdravotnické a v neposlední řadě i obory umělecké zaměřené na konzervační techniky a restaurování.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

14.3.

Kam po vysoké škole?

Na 15. března připravila Univerzita Pardubice již 6. ročník veletrhu pracovních příležitostí.

Vzdělání celý článek
18.6.

Na Univerzitě Pardubice začínají letošní slavnostní absolventské akademické obřady – bakalářské sponze a magisterské promoce.

Univerzitu Pardubice a její fakulty opouštějí po úspěšném vykonání státních závěrečných zkoušek letošní první absolventi.

Vzdělání celý článek
24.1.

Končí dny otevřených dveří

Končí dny otevřených dveří pro zájemce o studium na fakultách Univerzity Pardubice.

Vzdělání celý článek
12.11.

Děti soutěžily v logických úlohách

Hlavním cílem soutěže je obrátit pozornost dětí i odborné veřejnosti ke specifickému nadání, kterým je schopnost logického myšlení a samostatného uvažování.

Vzdělání celý článek
19.2.

Univerzita Pardubice: Startujeme nový semestr i s kurzy pro všechny generace

Na konci února začne také další část přednášek v rámci litomyšlské univerzity třetího věku, kde zajímavá témata představí akademici z Fakulty restaurování Univerzity Pardubice.

Vzdělání celý článek
24.3.

Studenti i děti se učí dostat věcem na kloub

Konference potvrdila důležitost technických dovedností pro život žáků všech stupňů základních a středních škol. Projekt je nastaven tak, aby si osvojili dané dovednosti v laboratořích a dílnách na partnerských středních školách, které jsou lépe vybaveny než na základních školách.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting