Na Univerzitě Pardubice začaly přijímačky

8.6.

Na Univerzitě Pardubice začaly přijímačky

Na Univerzitě Pardubice začaly přijímačky

V pondělí 4. června 2007 začaly na Univerzitě Pardubice (UPa) první série přijímacích zkoušek. V tomto týdnu budou testováním procházet uchazeči o studium v bakalářských studijních programech na Fakultě filozofické a Fakultě ekonomicko-správní. V týdnu následujícím pak na dalších fakultách univerzity, Dopravní fakultě Jana Pernera, Fakultě zdravotnických studií a Ústavu elektrotechniky a informatiky (ÚEI) a v posledním červnovém týdnu na Fakultě chemicko-technologické. Ve dnech 26. až 29. června proběhne též 2. kolo přijímacího řízení na umělecky zaměřené Fakultě restaurování, která sídlí v Litomyšli. Univerzita Pardubice letos plánuje přijmout na šest fakult a jeden vysokoškolský ústav do 45 studijních programů s téměř stovkou oborů přes 4 tisíce uchazečů o vysokoškolské studium, 3. 355 do bakalářských studií a na tisíc do navazujících magisterských programů (doktorská studia v této souvislosti nejsou uváděna). Studium na Univerzitě Pardubice a všech jejích 6 fakultách a ÚEI je plně strukturované podle Boloňského procesu, což znamená, že studenti jsou přijímáni do bakalářských programů/oborů, na něž po absolvování navazují dvouleté magisterské obory, a na ně pak eventuálně doktorská studia (ve vybraných programech na pěti fakultách UPa). Zájem o studium podle počtu uchazečů, kteří poslali na Univerzitu Pardubice přihlášky - zhruba 8 tisíc uchazečů k aktuálnímu datu - je na úrovni loňského roku (dohromady pro bakalářské a navazující magisterské programy). Počet zaslaných přihlášek je téměř 9 tisíc, což je o něco méně než v loňském roce. Nicméně toto není stav konečný. Po červnových prvních kolech přijímacího řízení a červencových zápisech ke studiu v 1. ročníku se také fakulty rozhodnou, zda přistoupí k dalším kolům přijímacího řízení na doplnění plánovaných počtů přijímaných studentů. Studenti si mohou vybrat bakalářské, magisterské, případně doktorské studijní programy v oblasti přírodních a technických věd, jež jsou orientované na chemii, chemické technologie, biotechnologie a biochemii, materiálové inženýrství, elektrotechniku, informatiku, problematiku dopravy a spojů, v oblasti společenských věd na obory ekonomické a veřejnosprávní, filologické, historické, filosofické a sociologické, dále na obory zdravotnické a v neposlední řadě i obory umělecké zaměřené na konzervační techniky a restaurování.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

25.3.

Generální ředitel Českých drah na Dopravní fakultě Jana Pernera

Odpoledne ve 14 hodin pak Petr Žaluda vystoupí s přednáškou na téma: Aktuální trendy a výzvy v osobní dopravě. Přednáška proběhne v učebně DB-B3 ve Studentské ulici a je určena především studentům kateder technologie a řízení dopravy a dopravního managementu, marketingu a logistiky, ale samozřejmě jsou vítáni všichni ostatní zájemci z dalších kateder fakulty.

Vzdělání celý článek
22.2.

Religionistické vzdělávácí centrum na Univerzitě Pardubice

V pátek 23. února se uskuteční na Univerzitě Pardubice první vzdělávací seminář Religionistického vzdělávacího centra

Vzdělání celý článek
27.9.

Slavnostní zahájení akademického roku 2013/2014 českých vysokých škol se koná letos na Univerzitě Pardubice. Rektor Univerzity Pardubice udělí dva čestné doktoráty.

V Pardubicích se setká téměř padesátka představitelů českých vysokoškolských institucí - rektorů veřejných, státních i soukromých vysokých škol, aby společně s akademickou obcí Univerzity Pardubice zahájili nový akademický rok.

Vzdělání celý článek
28.2.

Na dvou fakultách univerzity Pardubice končí termín podání přihlášek ke studiu

Fakulta filozofická plánuje přijmout na 550 uchazečů do svých bakalářských studijních oborů, Fakulta zdravotnických studií necelých 260 uchazečů.

Vzdělání celý článek
17.7.

Univerzita Pardubice nabízí Univerzitu třetího věku a volného času

Zájemcům každého věku, kteří si chtějí rozšířit vědomosti, nabízí Univerzita Pardubice přednášky i kurzy zaměřené na historii, ekonomiku, dopravu nebo třeba i angličtinu a jógu. Tři fakulty už přijímají přihlášky ke studiu na Univerzitě třetího věku a Univerzitě volného času.

Vzdělání celý článek
17.10.

Budou holičtí studenti spolupracovat s Čínou?

Na návštěvu České republiky a především Střední školy automobilní v Holicích přijeli zástupci obdobné školy v Číně.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting