Na Univerzitě Pardubice začaly přijímačky

8.6.

Na Univerzitě Pardubice začaly přijímačky

Na Univerzitě Pardubice začaly přijímačky

V pondělí 4. června 2007 začaly na Univerzitě Pardubice (UPa) první série přijímacích zkoušek. V tomto týdnu budou testováním procházet uchazeči o studium v bakalářských studijních programech na Fakultě filozofické a Fakultě ekonomicko-správní. V týdnu následujícím pak na dalších fakultách univerzity, Dopravní fakultě Jana Pernera, Fakultě zdravotnických studií a Ústavu elektrotechniky a informatiky (ÚEI) a v posledním červnovém týdnu na Fakultě chemicko-technologické. Ve dnech 26. až 29. června proběhne též 2. kolo přijímacího řízení na umělecky zaměřené Fakultě restaurování, která sídlí v Litomyšli. Univerzita Pardubice letos plánuje přijmout na šest fakult a jeden vysokoškolský ústav do 45 studijních programů s téměř stovkou oborů přes 4 tisíce uchazečů o vysokoškolské studium, 3. 355 do bakalářských studií a na tisíc do navazujících magisterských programů (doktorská studia v této souvislosti nejsou uváděna). Studium na Univerzitě Pardubice a všech jejích 6 fakultách a ÚEI je plně strukturované podle Boloňského procesu, což znamená, že studenti jsou přijímáni do bakalářských programů/oborů, na něž po absolvování navazují dvouleté magisterské obory, a na ně pak eventuálně doktorská studia (ve vybraných programech na pěti fakultách UPa). Zájem o studium podle počtu uchazečů, kteří poslali na Univerzitu Pardubice přihlášky - zhruba 8 tisíc uchazečů k aktuálnímu datu - je na úrovni loňského roku (dohromady pro bakalářské a navazující magisterské programy). Počet zaslaných přihlášek je téměř 9 tisíc, což je o něco méně než v loňském roce. Nicméně toto není stav konečný. Po červnových prvních kolech přijímacího řízení a červencových zápisech ke studiu v 1. ročníku se také fakulty rozhodnou, zda přistoupí k dalším kolům přijímacího řízení na doplnění plánovaných počtů přijímaných studentů. Studenti si mohou vybrat bakalářské, magisterské, případně doktorské studijní programy v oblasti přírodních a technických věd, jež jsou orientované na chemii, chemické technologie, biotechnologie a biochemii, materiálové inženýrství, elektrotechniku, informatiku, problematiku dopravy a spojů, v oblasti společenských věd na obory ekonomické a veřejnosprávní, filologické, historické, filosofické a sociologické, dále na obory zdravotnické a v neposlední řadě i obory umělecké zaměřené na konzervační techniky a restaurování.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

12.11.

Děti soutěžily v logických úlohách

Hlavním cílem soutěže je obrátit pozornost dětí i odborné veřejnosti ke specifickému nadání, kterým je schopnost logického myšlení a samostatného uvažování.

Vzdělání celý článek
15.11.

V Žamberku se budou od příštího roku nově učit klempíři. Úspěšná spolupráce s Bühlerem pokračuje

„Zaměření oboru je v regionu jedinečné a vhodně doplňuje současnou nabídku školy o další strojírenský obor, který bude mít vysokou uplatnitelnost absolventů na trhu práce.

Vzdělání celý článek
15.1.

Mění se zřizovatelské funkce řady škol v kraji

Do konce roku 2010 dojde k převodu kompetencí zřizovatelských funkcí některých škol z Pardubického kraje na příslušná města.

Vzdělání celý článek
11.10.

Univerzita Pardubice a její Fakulta chemicko-technologická hledá talenty na Slovensku

Slovenští studenti patří dlouhodobě k nejpočetnější skupině zahraničních studentů studujících na univerzitě (tvoří 1/3 zahraničních studentů), chemicko-technologické obory jezdí do Pardubic studovat již tradičně přes padesát let.

Vzdělání celý článek
22.5.

Vítězové soutěže „O nejlepší program obnovy vesnice“ převezmou diplomy v Senátu Parlamentu ČR

Studenti si tak mohli ověřit své vědomosti a dovednosti v praxi. Soutěž byla zahájena iniciačním workshopem v dubnu 2014, v jejím průběhu byly pro soutěžící pořádány odborné workshopy, na které studenti v součinnosti se zástupci příslušných obcí navázali analytickou prací, ústící do konstruktivní, syntetizující tvorby programu obnovy a rozvoje dané obce.

Vzdělání celý článek
6.10.

Základní škola Závodu míru se zapojila do projektu Škola dotykem

Bude ji využívat jedna šestá a jedna devátá třída pardubické školy pro výuku zeměpisu, přírodopisu, fyziky, angličtiny a francouzštiny.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting