Na Univerzitě Pardubice začínají letošní slavnostní absolventské akademické obřady – bakalářské sponze a magisterské promoce.

18.6.

 Na Univerzitě Pardubice začínají letošní slavnostní absolventské akademické obřady – bakalářské sponze a magisterské promoce.


Univerzitu Pardubice a její fakulty opouštějí po úspěšném vykonání státních závěrečných zkoušek letošní první absolventi.


V pátek 19. června (v 9:30, 11:30 a ve 14:00 hod.) proběhne v univerzitní aule první letošní slavnostní promoce, a to 167 absolventů Fakulty chemicko-technologické:


- 135 inženýrů ve studijním programu Chemie, Chemické a procesní inženýrství, Chemie a technologie materiálů, Chemie a technologie potravin, Polygrafie,


- 32 magistrů, absolventů studijního programu Speciální chemicko-biologické obory.
Nejúspěšnější absolventi obdrží speciální ceny – rektora, děkanů, nadačního fondu, partnerů, které jsou spojeny i s finanční odměnou:


Studentskou cenu rektora I. stupně obdrží absolvent Ing. Ondřej Mrózek ve studijním oboru Anorganická a bioanorganická chemie za celkový prospěch studia „s vyznamenáním“ a vynikající úroveň a obhajobu diplomové práce „Příprava cyklopentadienylových sloučenin molybdenu s intramolekulárně koordinovanou pyridylovou skupinou“.


Další 3 absolventi fakulty – Ing. Klára Pavlíková, Ing. Miloslava Frantíková a Ing. Karolína Adámková - obdrží Studentskou cenu rektora II. stupně.


4 absolventi získají cenu Nadačního fondu Miroslava Jurečka za vynikající úroveň závěrečné diplomové práce. První cenu získala absolventka Ing. Klára Jeništová ve studijním oboru Technická fyzikální chemie s prací „Studium aktivity pevných katalyzátorů na bázi niklu v hydrodeoxygenaci mastných kyselin“. Dále budou uděleny jedna druhá a dvě třetí ceny.


Další ceny spojené s finanční odměnou udělí absolventům za jejich výkony:
- děkan fakulty - Cenu děkana Fakulty chemicko-technologické (šesti absolventům - Ing. Anně Pácaltové, Mgr. Janu Čapkovi, Ing. Filipu Jeřábkovi, Ing. Patriku Čermákovi, Ing. Martině Komendové, Ing. Jitce Chudobové);
- poslanec Parlamentu ČR PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D. uděluje Cenu za nejlepší diplomovou práci poslance parlamentu ČR v oboru Analýza biologických materiálů a jednu speciální cenu v oboru Bioanalytik;
- speciální ceny udělují i partnerské společnosti Fakulty chemicko-technologické: Devro, s.r.o., Synthesia, a.s., Precheza, a.s., NovoNordisk, s.r.o., Česká sklářská společnost, JUTA a.s., Siemens a Czedma.
Slavnostní akademické obřady dalších fakult Univerzity Pardubice - bakalářské sponze nebo magisterské promoce budou následovat:


ve středu 24. června a ve středu 1. července Dopravní fakulty Jana Pernera,
ve čtvrtek 25. června a v pátek 26. června Fakulty filozofické,
ve čtvrtek 2. července a v pátek 3. července Fakulty ekonomicko-správní,
ve středu 8. července Fakulty elektrotechniky a informatiky,
v pátek 10. července Fakulty zdravotnických studií.


Poslední absolventské akademické obřady pak proběhnou ještě v měsíci září a říjnu.
Všichni absolventi Univerzity Pardubice získávají automaticky a zdarma k diplomu též dvojjazyčný dodatek k diplomu, tzv. Diploma Supplement. Dodatek tak vhodně doplňuje základní doklady o kvalifikaci a slouží zaměstnavateli nebo jiné vysoké škole v zahraničí jako podrobnější informace o realizovaném studiu a dosaženém vzdělání. I proto je dodatek k diplomu vydáván dvojjazyčně, a to v českém a zároveň v anglickém jazyce.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

15.11.

Na LF HK studuje největší počet mediků za posledních 5 let

Lékařská fakulta UK v Hradci Králové eviduje v novém školním roce 986 studentů všeobecného lékařství vyučovaného v českém jazyce, což je nejvíce za posledních 5 let.

Vzdělání celý článek
8.10.

Děti z Mateřské školy Klubíčko se učily dopravní bezpečnosti

Během preventivního představení si děti prověřily, zda dobře znají, která je pravá a levá strana, a naučily se také základní dopravní značky.

Vzdělání celý článek
24.3.

Studenti i děti se učí dostat věcem na kloub

Konference potvrdila důležitost technických dovedností pro život žáků všech stupňů základních a středních škol. Projekt je nastaven tak, aby si osvojili dané dovednosti v laboratořích a dílnách na partnerských středních školách, které jsou lépe vybaveny než na základních školách.

Vzdělání celý článek
23.1.

V Třemošnici se pokusí o duální vzdělávání

„Nechceme nechat situaci postupně vyhnívat, jak tomu bylo například v roce 2007 u samovolného zániku gymnázia v Králíkách. Shodli jsme se, že strojírenství je oborem, který má budoucnost. Vítám vůli podniků zapojit se více například v oblasti stipendií, zajištění odborné praxe, ale i při úpravě studijních plánů, aby více vyhovovaly jejich potřebám budoucích zaměstnavatelů,“ podělil se o některé ze závěrů jednání hejtman Netolický.

Vzdělání celý článek
8.8.

Univerzita Pardubice zahájila dvě velké investiční akce

Vznikne další moderní zázemí pro vysokoškolské vzdělávání a výzkum.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting