Na Univerzitě Pardubice začínají letošní slavnostní absolventské akademické obřady – bakalářské sponze a magisterské promoce.

21.6.

Na Univerzitě Pardubice začínají letošní slavnostní absolventské akademické obřady – bakalářské sponze a magisterské promoce.


Univerzitu Pardubice a její fakulty opouštějí po úspěšném vykonání státních závěrečných zkoušek letošní první absolventi.


V pátek 22. června (v 9.00, 11:00 a 13:30 hod.) proběhne v univerzitní aule první letošní slavnostní promoce, a to 139 absolventů Fakulty chemicko-technologické:


- 109 inženýrů ve studijním programu Chemie, Chemické a procesní inženýrství, Chemie a technologie materiálů, Chemie a technologie potravin, Polygrafie,
- 30 magistrů, absolventů studijního programu Speciální chemicko-biologické obory.
Nejúspěšnější absolventi obdrží speciální ceny – rektora, děkanů, nadačního fondu, partnerů, které jsou spojeny i s finanční odměnou:


Studentskou cenu rektora I. stupně obdrží absolvent Ing. Radim Horák ve studijním oboru Organická chemie za celkový prospěch studia „s vyznamenáním“ a vynikající úroveň a obhajobu diplomové práce „Využití enaminonů pro tvorbu tetrahydrochinolinového skeletu“.
Další 3 absolventi fakulty – Ing. Gabriela Škodová, Ing. Martin Hejda a Ing. Milena Císařová - obdrží Studentskou cenu rektora II. stupně.


7 absolventů získává cenu Nadačního fondu Miroslava Jurečka za vynikající úroveň závěrečné diplomové práce. První cenu získala absolventka Mgr. Štěpánka Maňásková ve studijním oboru Analýza biologických materiálů s prací „Optimalizace zpracování jaterní tkáně pro fluorimetrické stanovení glutathionu“. Dále budou uděleny dvě druhé a čtyři třetí ceny.
Další ceny spojené s finanční odměnou udělí absolventům za jejich výkony:
- děkan fakulty - Cenu děkana Fakulty chemicko-technologické (třem absolventům - Ing. Martině Hejdové, Ing. Lucii Dortové a Mgr. Romaně Blažejové);


- poslanec Parlamentu ČR PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D. uděluje Cenu za nejlepší diplomovou práci v oboru Analýza biologických materiálů;


- speciální ceny udělují i partnerské společnosti Fakulty chemicko-technologické: Devro, s.r.o., Lovochemie, a.s., Synthesia, a.s., Precheza, a.s. a NovoNordisk, s.r.o.
Slavnostní akademické obřady dalších fakult Univerzity Pardubice - bakalářské sponze nebo magisterské promoce budou následovat:


v úterý 25. června a ve středu 26. června Fakulty filozofické,
ve čtvrtek 27. června Fakulty elektrotechniky a informatiky,
v pátek 28. června a ve středu 3. července Dopravní fakulty Jana Pernera,
v úterý 2. července a ve čtvrtek 4. července Fakulty ekonomicko-správní,
v úterý 9. července Fakulty zdravotnických studií.


Poslední absolventské akademické obřady pak proběhnou ještě v měsíci září a říjnu.
Všichni absolventi Univerzity Pardubice získávají automaticky a zdarma k diplomu též dvojjazyčný dodatek k diplomu, tzv. Diploma Supplement. Dodatek tak vhodně doplňuje základní doklady o kvalifikaci a slouží zaměstnavateli nebo jiné vysoké škole v zahraničí jako podrobnější informace o realizovaném studiu a dosaženém vzdělání. I proto je dodatek k diplomu vydáván dvojjazyčně, a to v českém a zároveň v anglickém jazyce.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

15.11.

Město ani letos nezapomnělo na své nadané žáky a studenty

Účast v celorepublikových finále, obsazení předních příček v krajských kolech či reprezentace města na olympiádách nebo v soutěžích mezinárodních. Právě za takové úspěchy dnes v prostorách auly Univerzity Pardubice město ocenilo formou pamětního listu a finanční odměny více jak stovku žáků a studentů pardubických základních a středních škol, včetně základních škol uměleckých.

Vzdělání celý článek
18.12.

Slavnostní jmenování nových profesorů českých vysokých škol

Slavnostní ceremonie s předáním jmenovacích dekretů proběhne 18. prosince ve 13:00 hodin ve Velké aule Karolina v Praze. Slavnostní Jmenování nových profesorů českých vysokých škol - mezi nimi i dva noví profesoři Univerzity Pardubice

Vzdělání celý článek
2.7.

Školáci malovali horkým voskem

Premiéru měly také děti třetích tříd, které si vyzkoušely točení na hrnčířském kruhu.

Vzdělání celý článek
26.3.

O trychtýř Christiana Morgensterna

Ve středu 28. března se uskuteční již 4. ročník soutěže "O trychtýř Christiana Morgensterna"

Vzdělání celý článek
19.2.

Univerzita Pardubice přivítala tento týden zahraniční studenty, kteří stráví letní semestr v Pardubicích

Zmírnit zahraničním studentům stres spojený s příjezdovými povinnostmi má tzv. orientation week (orientační týden), během něhož studenti poznají místo, kam přijeli za studiem a kde stráví několik měsíců svého života. Od pondělí do pátku na zahraniční pardubické nováčky čekala řada aktivit, organizované prohlídky univerzitního kampusu i města, informace vztahující se ke studiu, řada seznamovacích aktivit i úvodní hodiny češtiny.

Vzdělání celý článek
16.6.

Kraj nechá na svých školách opravit učebnu fyziky i kuchyň

Rekonstrukce, tentokrát však střechy, se dočká Gymnázium v Jevíčku. „Valbová střecha je napadena dřevokazným hmyzem a houbou, proto ji necháme naimpregnovat a stávající hliníkovou krytinu nahradíme střešní pálenou krytinou. Nad hygienickými místnostmi bude zastřešení z předzvětralého plechu,“ uvedl krajský radní zodpovědný za školství Bernášek s tím, že opravy střechy, která je nyní v havarijním stavu, budou stát necelých 7 milionů korun.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting