Nejlepší mladí chemici jsou ze ZŠ Nadporučíka Eliáše

1.4.

Nejlepší mladí chemici jsou ze ZŠ Nadporučíka Eliáše

Pardubice – Žáci pardubické Základní školy Npor. Eliáše se stali vítězi 7. ročníku soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika. Cenu pro nejlepšího učitele chemie získal Petr Císař ze stejné školy a aby byl dokonán hattrick, absolutním vítězem soutěže jednotlivců byl 27. března v pardubickém ABC klubu Na Olšinkách vyhlášen Vlastimil Horálek. Klání se zúčastnilo rekordních 3 100 žáků devátých tříd ze 170 základních škol pěti krajů - Pardubického, Královéhradeckého, Středočeského, Libereckého a Kraje Vysočina. Záštitu nad soutěží převzala náměstkyně hejtmana Jana Pernicová.
     Potřebnost studia chemie a technických oborů, které nabízejí vynikající možnosti pozdějšího uplatnění v praxi, zdůraznil také člen Rady Pardubického kraje Václav Kroutil, zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov. Uvedl, že chemické látky v rukou vzdělaného chemika nemohou přírodě ublížit a ze své vlastní zkušenosti potvrdil, že často rozhodující při volbě studijního oboru a další profesní dráhy je osobní příklad učitele. „Já mám jediný recept na to, jak žáky zaujmout: učit chemii postaru. Moderní metody výuky mě míjejí, já učím tak, jak jsem zvyklý: hlavou, srdcem a hlavně duší,“ vysvětlil úspěšný kantor Petr Císař, kterého přijela podpořit početná skupina žáků.
     V rámci prestižní soutěže se hodnotil také nejlepší projekt. Letošní zadání, které znělo Chemie v našem životě, se pokusilo originálně zpracovat patnáct třídních kolektivů. Nejzdařilejší projekt s názvem Cesta pitné vody v Hradci Králové vytvořili žáci hradecké ZŠ Habrmanova pod vedením Aleny Jankové. Jejich prezentace obsahovala mimořádně poučený přístup k problematice čištění odpadních vod. „Náš model úpravny vody je postaven z dílků stavebnice Lega a je plně funkční. Podařilo se nám spojit fantazii, vědění a technickou zručnost v jeden celek a výsledek potěšil nejen nás, ale i odbornou porotu,“ uvedla Alena Janková, jejíž třída vyhrála řadu hodnotných cen, mimo jiné i přenosnou laboratoř od firmy Lach-Ner.
     Radost z celkového vítězství neskrýval Vlastimil Horálek: „Očekával jsem umístění kolem desátého místa, konkurence byla opravdu velká. Připravil jsem si sice pár vět, ale ani ve snu by mě nenapadlo, že je budu říkat z pozice vítěze,“ komentoval svůj úspěch nejlepší mladý chemik. Na otázku, zda se hodlá chemii věnovat i v budoucnu, s úsměvem dodal: „Určitě. Po dnešním vítězství mi ani nic jiného nezbývá!“
To jistě dělá radost pořádající Střední průmyslové škole chemické v Pardubicích, ale také partnerům soutěže, kterými jsou Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice, společnost Synthesia, Lučební závody Draslovka Kolín a Svaz chemického průmyslu ČR.
     Prvních sedm jednotlivců postoupilo do celostátního finále, které se uskuteční 4. června 2014 v prostorách pořádající Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. „Druhý ročník celostátního finále přivítá 40 nejlepších žáků ze všech regionů, kde soutěž probíhala. A protože se jedná téměř o celou republiku, půjde o vysoce prestižní klání, jakési mistrovství České republiky v chemii,“ přiblížil proděkan pro pedagogiku FChT Univerzity Pardubice Petr Kalenda.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

12.11.

Disputace mezi učenými profesory a učenlivými studenty

Na konferenci dále vystoupil filosof Radim Palouš, první rektor Univerzity Karlovy po Sametové revoluci.

Vzdělání celý článek
8.10.

Gymnáziu v Chrudimi je 150 let

Ředitelka gymnázia Klára Jelinková se při té příležitosti mohla pochlubit rekonstruovaným společenským sálem za čtyři miliony korun, opravenou jídelnou, kuchyní, šatnami i moderními učebnami.

Vzdělání celý článek
19.2.

Před dvaceti lety byl zahájen proces přejmenování Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích (VŠChT) na Univerzitu Pardubice.

Univerzita Pardubice je jednou z 26 veřejných vysokých škol v České republice, které jsou založeny zákonem. Patří v rámci republiky do skupiny středně velkých veřejných vysokých škol. Je jedinou univerzitou v Pardubickém kraji a nabízí více než 60 studijních programů s téměř 130 obory v bakalářském, navazujícím magisterském nebo doktorském studiu.

Vzdělání celý článek
17.5.

Fakulta filozofická Univerzity Pardubice pořádá mezioborovou konferenci o Vokolkových

Pozornost více než stovky odborníků a zájemců se tak v tomto týdnu upře na pardubickou mezioborovou konferenci S iniciálami V. V. – Jméno Vokolek v české kultuře 20. století. Mimořádné jednodenní sympozium se ohlédne za osudy a společnou cestou zakladatele tiskárny Václava Vokolka a v další generaci tří bratří – básníka, malíře a sochaře a třetího tiskaře a vydavatele, také jejich sestry, jejíž život byl do posledního dne naplněn starostí a péčí o druhé.

Vzdělání celý článek
17.10.

Zájem dětí o vědu a techniku v kraji stoupá

Pardubický kraj zahájil 17. září 2007 nový projekt, jehož cílem je podpořit zájem talentovaných dětí o vědu a techniku.

Vzdělání celý článek
25.10.

Přijímací zkoušky v Pardubickém kraji

V bodovém hodnocení uchazečů v rámci přijímacího řízení dojde v porovnání s minulým školním rokem k určitým změnám.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting