Noví studenti Univerzity Pardubice se připravují na nový akademický rok

9.9.

Noví studenti Univerzity Pardubice se připravují na nový akademický rok


Nový akademický rok začíná na Univerzitě Pardubice oficiálně sice až 26. září, ale někteří nováčci, studenti 1. ročníků bakalářských oborů, se seznamují s novým vysokoškolským prostředím už nyní. Po prázdninové pauze ožívá univerzitní kampus v Pardubicích-Polabinách přípravnými kurzy. Prváci umělecky zaměřené Fakulty restaurování odjíždějí dokonce na týdenní plenér kresby a malby na Kuks.


Jako každý rok se mezi studenty Univerzity Pardubice i letos objeví řada „nováčků“ – studentů prvních ročníků bakalářských studijních oborů. Aby byl pro 2,5 tisíce nováčků jejich vstup na vysokoškolskou půdu jednodušší, některé fakulty pro ně organizují přípravné kurzy, zahajovací hodiny, seznamovací semináře. „Prvákům“ chtějí pomoci nejen s přípravou na jejich nadcházející studium, ale ukázat jim také, jak to na univerzitě a jejích fakultách chodí, co je čeká a co se děje během roku, jaké služby jim nabízí moderní univerzitní kampus, a to ještě před oficiálním zahájením 67. akademického roku v pondělí 26. září.


Přípravný kurz matematiky a fyziky, který probíhá v tomto týdnu od 5. do 9. září, organizuje pro své „prváky“ Dopravní fakulta Jana Pernera. „Kromě intenzivnějšího odborného úvodu do matematiky a fyziky zhuštěného do více než třiceti hodin, navštíví 68 studentů také celý kampus. Podívali se nejen do učeben a poslucháren, do areálu Výukového a výzkumného centra v dopravě nebo dopravního sálu, ale navštívili také koleje, menzu i knihovnu a dokonce už vyzkoušeli i některé sportovní aktivity na našich sportovištích. Připravili jsme pro ně i prohlídku města,“ říká k týdennímu kurzu pro budoucí studenty dopravní fakulty Hana Coufalová z oddělení pro vnitřní záležitosti a rozvoj Dopravní fakulty Jana Pernera.


V pondělí 12. září začíná pomyslná výuka také studentům prvních ročníků všech bakalářských oborů na jediné umělecky zaměřené Fakultě restaurování se sídlem v Litomyšli. Zahájí ji speciální týdenní kurz plenérové kresby a malby v areálu barokního hospitalu na Kuksu. Fakulta restaurování tak navázala na loňský rok, kdy se tato akce pro studenty prvních ročníků konala v Kuksu poprvé. V minulosti se plenér konal v Kozlově, vesničce nedaleko České Třebové, v místech uměleckého působení Maxe Švabinského. Letos do Kuksu zamíří 16 studentů-nováčků, kteří se tu budou zdokonalovat nejen ve výtvarných technikách a dalších uměleckých dovednostech, ale seznámí se také navzájem mezi sebou.


„Plenér je ideálním vykročením nových studentů do studia uměleckých předmětů, které musí v první fázi studia na fakultě absolvovat. Přicházejí k nám studenti nejen z uměleckých středních škol, ale i například z gymnázií. Ti první si většinou svůj výtvarný talent prohlubují, ti druzí formou plenéru urychlí zvládnutí výtvarných technik na úroveň, která je pro další studijní praxi nezbytná,“ informuje Tomáš Kupka, proděkan pro studium, pedagogickou činnost a rozvoj Fakulty restaurování.


Plenér se opět koná v areálu barokního hospitalu na Kuksu a v jeho nejbližším okolí, v místě s neopakovatelnou atmosférou, které je pro tuto akci jako stvořené. Hospital a zámek Kuks založil koncem 16. století hrabě Špork a během čtyřiceti let vybudoval skvost českého umění jak architektury, tak sochařství. V nedalekém lese se nachází Braunův Betlém. Vliv Šporkovy ucelené krajinné koncepce je tak v místě citelný dodnes.


„Pod dohledem akademických pracovníků fakulty budou studenti trénovat nejrůznější výtvarné techniky malby a kresby. V minulých letech se tak návštěvníci závěrečné výstavy mohli těšit pohledem na nejrůznější krajiny, zátiší nebo portréty malované akvarelem, temperou, pastelem apod. Je úžasné, jaké výsledky lze na závěrečné výstavě spatřit, a to jsou studenti teprve na samém počátku studia,“ dodává k plenéru Fakulty restaurování její proděkan Tomáš Kupka.


Plenér studentů Fakulty restaurování Univerzity Pardubice končí v sobotu 17. září závěrečnou výstavou prací studentů, která bude přístupná v areálu hospitalu od 18.00 hodin.


Od pondělí 19. září ožije novými studenty také Fakulta chemicko-technologická, pro něž fakulta připravila intenzivní kurz chemie a matematiky. Kurz chemie je pro studenty 1. ročníku vybraných oborů dokonce povinný a kurz z matematiky mohou absolvovat studenti jakéhokoliv oboru, kteří nematurovali z matematiky, nebo studenti, kteří se necítí úplně jisti v základech středoškolské matematiky. Kurzy probíhají v posluchárnách fakulty v univerzitním kampusu v Pardubicích – Polabinách. Během kurzu budou mít studenti čas porozhlédnout se po samotné fakultě, po kampusu i po městě, které se stane jejich novým domovem. Dostanou také svůj index a průkaz studenta, který je nejen dokladem o jejich studiu na Univerzitě Pardubice, ale umožňuje jim například vstup a využívání služeb univerzitní knihovny, vstup do počítačových učeben, možnost parkování na univerzitních parkovištích nebo využívání stravování v menze.


Možnost zopakovat matematiku ze střední školy, případně doplnit vzniklé mezery, nabízí svým studentům i katedra matematiky a fyziky Fakulty elektrotechniky a informatiky. Její přípravný kurz se koná ve dnech 20. až 23. září v prostorách fakulty v centru města.


Sérii úvodních kurzů studentů 1. ročníků uzavře v pátek 23. září v Aule Arnošta z Pardubic Fakulta ekonomicko-správní. Informační a poradenské centrum pro studenty 1. ročníku bakalářského studia připravuje úvodní setkání před oficiálním vlastním zahájením výuky již řadu let. „Nováčci“ na něm dostanou své indexy a průkazy studenta, dozvědí se řadu informací důležitých i zajímavých nejen pro studijní, ale i studentský život, např. jak a kde aktivovat své studentské průkazy, jak používat studijní informační systém, studentský e-mail a studentský intranet, jak se vyznat ve zkratkách, které mají uvedeny ve svém rozvrhu, ale i jak oslovovat vyučující, kde hledat pomoc v případě problémů, jak je to s kredity za studium nebo s ubytovacím stipendiem, co je to imatrikulace a kdy proběhne.


Podívat se do univerzitního kampusu mohou koncem září i další zájemci, a to v pátek 30. září, kdy Studentskou ulici a pardubický kampus obsadí EVROPSKÁ NOC VĚDCŮ. Kromě demonstračních stánků plných zajímavostí ze světa vědy a techniky, které opanují celou centrální část kampusu kolem Studentské ulice, bude možné navštívit i Fakultu elektrotechniky a informatiky na náměstí Čs. legií v centru města nebo Fakultu zdravotnických studií v kampusu v Průmyslové ulici (u Černé za Bory). Letošní NOC VĚDCŮ obohatí i doprovodný kulturní program u Lavičky Václava Havla. Dopravu mezi univerzitními místy bude zajišťovat speciální autobus. Více informací k Evropské Noci vědců lze nalézt na webu Univerzity Pardubice – www.upce.cz.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

22.6.

„Věda v ulicích“

Ve dnech 22. a 23. června se Univerzita Pardubice se účastní v Praze akce „Věda v ulicích“.

Vzdělání celý článek
23.10.

Byznys Trefa motivuje studenty

Důležitým momentem celé soutěže bude také možnost kontaktu mezi podnikavými studenty a zavedenými podnikatelskými subjekty z regionu, kteří se mohou stát investory pro podnikatelské záměry předložené studenty v rámci soutěže.

Vzdělání celý článek
2.9.

Podzimní sponze na Univerzitě Pardubice

Více jak dvě stovky absolventů získá diplom a titul „bakalář“, a to v jednom ze sedmi studijních oborů.

Vzdělání celý článek
15.1.

Mění se zřizovatelské funkce řady škol v kraji

Do konce roku 2010 dojde k převodu kompetencí zřizovatelských funkcí některých škol z Pardubického kraje na příslušná města.

Vzdělání celý článek
8.11.

Na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice vrcholí rok připomínání 25. výročí založení fakulty.

Stěžejním tématem pětidenního přednáškového cyklu je proto propojení teorie s praxí při výuce, výzkumu a vzdělávání. Celotýdenní akce umožní především studentům navštívit více než čtyřicet přednášek na vybraná ekonomická témata. Na nich vystoupí jak odborníci z českých i slovenských ekonomicky zaměřených vysokých škol, tak úspěšní představitelé ekonomické praxe.

Vzdělání celý článek
27.2.

International Week 2008

Veletrh studijních příležitostí a stáží v zahraničí, prezentace zkušeností studentů z jejich krátkodobých studijních pobytů.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting