Nový areál Fakulty chemicko-technologické ožil studenty

27.2.

Nový areál Fakulty chemicko-technologické ožil studenty

Nový areál Fakulty chemicko-technologické ožil studenty

V pondělí 23. února začal na Univerzitě Pardubice a jejích sedmi fakultách letní semestr. Studenti Fakulty chemicko-technologické zahájili výuku poprvé v posluchárnách a učebnách fakulty v novém areálu univerzitního kampusu v pardubické městské části II - Polabinách. Po 55 letech získává tato nejstarší a na vědeckovýzkumné výstupy nejproduktivnější fakulta Univerzity Pardubice moderní areál pro výuku svých 1.800 vysokoškolských studentů a vědeckovýzkumnou činnost v oblasti chemických, chemicko-technologických, biochemických a biotechnologických disciplín. Naplňuje se tak nejvýznamnější a největší investiční záměr Univerzity Pardubice v celé historii vysokého školství v Pardubicích, která sahá až do počátku padesátých let minulého století. Nový areál Fakulty chemicko-technologické je dominantní součástí budovaného uceleného univerzitního kampusu v městské části Pardubice II - Polabinách. Patří mezi významné stavební realizace v resortu vysokých škol v České republice v posledních letech. Vzhledem k charakteru vysokoškolského pracoviště zaměřeného na chemické a biochemické disciplíny patří rovněž do kategorie technologicky nejsložitějších staveb, které se v posledních desetiletích v rámci vědeckovýzkumných a vzdělávacích institucí v českých zemích budovaly. Komplex je tvořen třemi budovami soustředěnými kolem akademického náměstí v samém srdci univerzitního kampusu a vzájemně propojenými do jednoho celku. V celém areálu je vybudováno 168 laboratoří se špičkovým technickým a technologickým vybavením, 24 učeben včetně počítačových, čzyři velké posluchárny, byly vytvořeny sociální, technické a prostorové podmínky pro fakultní útvary a jejich pracovníky a pro pobyt studentů. V tomto týdnu zahajuje pravidelná výuka v hlavních posluchárnách a společných učebnách nové fakulty. „Počítačové a odborné laboratoře budou postupně vybaveny nábytkem a přístroji, předpokládáme, že v průběhu jarních měsíců,“ sdělil k zahájení výuky v nových prostorách proděkan pro rozvoj fakulty docent Ladislav Svoboda. „Nové prostory splňují veškeré požadavky na moderní vysokoškolské prostředí a poskytnou studentům i pedagogům kvalitní laboratorní zázemí, které vyhoví rovněž těm nejnáročnějším požadavkům na bezpečnost práce v chemických laboratořích, jakož i technologicky vyspělé prostředí pro špičková zařízení pro vědeckovýzkumnou činnost i vzdělávání,“ dodal proděkan Svoboda. Na fakultě, která je nejstarší fakultou univerzity a vyrůstá z pěstování technických a přírodovědných disciplín od 50. let minulého století, studuje letos 1.800 studentů v devíti bakalářských studijních programech (1 150 studentů), šesti navazujících magisterských programech (400 studentů) a sedmi programech doktorských (250 studentů), které nabízejí řadu zajímavých oborů a specializací, i tak ojedinělých, jakými jsou napíkůad. polygrafie a fotofyzika nebo energetické materiály - tedy výbušiny. Zajímavé je, že o studijní programy chemicky a chemicko-technologicky zaměřené, případně chemicko-biologické a další obory fakultou nabízené, má v posledních letech zájem více děvčat než chlapců (65 procent dívek a 35 procent chlapců), i počet podaných přihlášek ke studiu byl v roce 2008 větší než v roce předešlém.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

16.9.

Univerzita Pardubice na veletrhu a konferenci Evropské asociace mezinárodního vzdělávání, která se poprvé koná v Praze

Vedle českých vysokých škol budou své univerzitní vzdělávání prezentovat zástupci prestižních světových univerzit, například z anglické z Cambridge, z francouzské univerzity v Lyonu, z nizozemské univerzity v Utrechtu, ale také agenti z americké bostonské či kalifornské univerzity a mnoho dalších vysokoškolských institucí z celého světa.

Vzdělání celý článek
28.6.

Veleúspěšní studenti Pardubického kraje

Na předních místech celostátních kol středoškolských soutěží se umístili studenti středních škol z Pardubického kraje.

Vzdělání celý článek
21.2.

Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice zkvalitňuje výuku ve spolupráci s odborníky z praxe

Toto setkání navazuje na předešlé workshopy odborníků z praxe a potencionálních zaměstnavatelů se zástupci DFJP, které se konaly v přátelské, otevřené a tvůrčí atmosféře ve dvou předcházejících letech. DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA UNIVERZITY PARDUBICE ZKVALITŇUJE VÝUKU VE SPOLUPRÁCI S  ODBORNÍKY Z PRAXE

Vzdělání celý článek
25.8.

Automobilová škola dostává regenerační kůru

V současné době jsou dokončeny bourací práce a hotové jsou i nové příčky.

Vzdělání celý článek
26.8.

Na první školní den se v Pardubicích chystá více než 700 dětí

V pardubických školách znovu usedne do lavic na 7,5 tisíce dětí.

Vzdělání celý článek
15.10.

Holice zažily premiéru TECHNOhrátek v automobilní škole se „správnými“ lavicemi

„Žáci si vyzkoušeli například jízdu na trenažeru, ovládání rádiem řízených modelů, výměnu žárovek i kol nebo dokonce nasazení sněhových řetězů. Mnozí z nich ocenili nepochybně i návštěvu speciální učňovské dílny, v níž si vyzkoušeli montáž a demontáž jízdních kol,“ popsala některé z aktivit manažerka projektu TECHNOhrátky Helena Bártlová.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting