Nový areál Fakulty chemicko-technologické ožil studenty

27.2.

Nový areál Fakulty chemicko-technologické ožil studenty

Nový areál Fakulty chemicko-technologické ožil studenty

V pondělí 23. února začal na Univerzitě Pardubice a jejích sedmi fakultách letní semestr. Studenti Fakulty chemicko-technologické zahájili výuku poprvé v posluchárnách a učebnách fakulty v novém areálu univerzitního kampusu v pardubické městské části II - Polabinách. Po 55 letech získává tato nejstarší a na vědeckovýzkumné výstupy nejproduktivnější fakulta Univerzity Pardubice moderní areál pro výuku svých 1.800 vysokoškolských studentů a vědeckovýzkumnou činnost v oblasti chemických, chemicko-technologických, biochemických a biotechnologických disciplín. Naplňuje se tak nejvýznamnější a největší investiční záměr Univerzity Pardubice v celé historii vysokého školství v Pardubicích, která sahá až do počátku padesátých let minulého století. Nový areál Fakulty chemicko-technologické je dominantní součástí budovaného uceleného univerzitního kampusu v městské části Pardubice II - Polabinách. Patří mezi významné stavební realizace v resortu vysokých škol v České republice v posledních letech. Vzhledem k charakteru vysokoškolského pracoviště zaměřeného na chemické a biochemické disciplíny patří rovněž do kategorie technologicky nejsložitějších staveb, které se v posledních desetiletích v rámci vědeckovýzkumných a vzdělávacích institucí v českých zemích budovaly. Komplex je tvořen třemi budovami soustředěnými kolem akademického náměstí v samém srdci univerzitního kampusu a vzájemně propojenými do jednoho celku. V celém areálu je vybudováno 168 laboratoří se špičkovým technickým a technologickým vybavením, 24 učeben včetně počítačových, čzyři velké posluchárny, byly vytvořeny sociální, technické a prostorové podmínky pro fakultní útvary a jejich pracovníky a pro pobyt studentů. V tomto týdnu zahajuje pravidelná výuka v hlavních posluchárnách a společných učebnách nové fakulty. „Počítačové a odborné laboratoře budou postupně vybaveny nábytkem a přístroji, předpokládáme, že v průběhu jarních měsíců,“ sdělil k zahájení výuky v nových prostorách proděkan pro rozvoj fakulty docent Ladislav Svoboda. „Nové prostory splňují veškeré požadavky na moderní vysokoškolské prostředí a poskytnou studentům i pedagogům kvalitní laboratorní zázemí, které vyhoví rovněž těm nejnáročnějším požadavkům na bezpečnost práce v chemických laboratořích, jakož i technologicky vyspělé prostředí pro špičková zařízení pro vědeckovýzkumnou činnost i vzdělávání,“ dodal proděkan Svoboda. Na fakultě, která je nejstarší fakultou univerzity a vyrůstá z pěstování technických a přírodovědných disciplín od 50. let minulého století, studuje letos 1.800 studentů v devíti bakalářských studijních programech (1 150 studentů), šesti navazujících magisterských programech (400 studentů) a sedmi programech doktorských (250 studentů), které nabízejí řadu zajímavých oborů a specializací, i tak ojedinělých, jakými jsou napíkůad. polygrafie a fotofyzika nebo energetické materiály - tedy výbušiny. Zajímavé je, že o studijní programy chemicky a chemicko-technologicky zaměřené, případně chemicko-biologické a další obory fakultou nabízené, má v posledních letech zájem více děvčat než chlapců (65 procent dívek a 35 procent chlapců), i počet podaných přihlášek ke studiu byl v roce 2008 větší než v roce předešlém.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

16.8.

Celostátní zahájení Týdnů vzdělávání dospělých

Pro pardubické návštěvníky budou k dispozici i stánky s nabídkou programů pro celoživotní vzdělávání.

Vzdělání celý článek
19.2.

Historicky první Američan studuje v Žamberku

O češtinu a Českou republiku jsem se začal zajímat už v USA, protože na naší škole jsem se často setkával s českými studenty.

Vzdělání celý článek
14.10.

Pardubice ocení úspěšné středoškoláky

Všechno jsou to mladí lidé, kteří nechtějí být průměrní, kteří dělají něco navíc.

Vzdělání celý článek
17.8.

Fakulta restaurování bude mít nového děkana

Akademický senát Fakulty restaurování zvolil nového kandidáta na funkci děkana. Stal se jím Karol Bayer.

Vzdělání celý článek
15.1.

Školy si u zápisů posvítí na účelově přehlašované děti. Rodičům za nepravdivé údaje hrozí i pokuta

Přijetí dítěte na základní školu je správním řízením, kde ředitel školy jako správní orgán má právo ověřovat, zda mu zákonný zástupce předkládá pravdivé informace. „Pokud se v řízení prokáže, že rodič uvedl nepravdivé údaje, nebude to mít za následek jen nepřijetí jeho dítěte, ale budeme takové případy postupovat k projednání jako přestupek,“ objasňuje vedoucí odboru správních agend magistrátu Petr Kramář.

Vzdělání celý článek
15.4.

Univerzita Pardubice seznámí žáky s vědou a technikou přímo na dvorech škol

Záchranáři je naučí první pomoci a na modelu v životní velikosti jim vysvětlí, jak probíhá reálný porod. Kromě toho se žáci naučí rozeznávat ochranné prvky bankovek a zjistí, že ty české patří mezi nejlépe chráněné bankovky na světě,“ popisuje ukázky demonstrací koordinátorka akce Věda a technika na dvorech škol Ing. arch. Iva Svobodová.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting