O mexických indiánech na anglickém gymnáziu v pardubicích

13.3.

O mexických indiánech  na anglickém gymnáziu v pardubicích


Univerzita pardubice POKRAČUJE V sérii POPULÁRNĚ-NAUČNÝCH přednášEK pro STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL


exempla trahunt – CYKLUS setkání s osobnostMI VĚDY


„Antropolog v terénu - mexičtí Indiáni dnes.“ - Doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc. z Fakulty filozofické seznámí ve středu 13. března 2013 žáky Anglického gymnázia v Pardubicích s životem mexických Indiánů.
Doc. Oldřich Kašpar, CSc., člen korespondent Mexické akademie historie, působí na Katedře sociálních věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice a Ústavu etnologie Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se česko-španělsko-latinskoamerickými vztahy, dějinami Mexika a předkolumbovskou kulturou mexických Aztéků. Je autorem více než tří desítek knižních publikací, které vyšly v Česku, Německu, Francii, Španělsku a Mexiku. V přednášce ANTROPOLOG V TERÉNU - MEXIČTÍ INDIÁNI DNES seznámí středoškoláky se svými, mnohdy humornými, zkušenostmi z mnoha svých pobytů mezi mexickými Indiány.

„Nedílnou součástí práce každého antropologa jsou tzv. terénní pobyty, kdy pobývá na určitém území, mezi lidmi, od nichž a o nichž se snaží získávat informace, především o jejich životě. Ačkoliv to vypadá lákavě, obnáší tato aktivita celou řadu problémů – počínaje přípravou na cestu a pobyt a konče samotným každodenním životem v té či oné komunitě, v tomto případě v indiánských vesnicích. Příprava spočívá především v prostudování velkého množství cizojazyčné literatury, pokud ovšem vůbec existuje, dále stanovením tématu, kterým se bude výzkumník zabývat a technickým zabezpečením cesty,“ přibližuje své cesty do zámoří docent Oldřich Kašpar. Na otázku, co je nejdůležitější na místě samotném, pak dodává: „První kontakt s obyvateli té které komunity je nesmírně důležitý. Od něj se odvíjejí dobré vztahy a úspěch celé další práce. Důležitý je respekt k místním zvyklostem a tradicím a vlastní zapojení se do každodenních prací místních lidí. Získávat informace znamená chovat se velice citlivě a eticky,“ přibližuje svoji práci i téma přednášky doc. Kašpar.

V cyklus populárně-naučných přednášek a besed představují akademičtí pracovníci a vědci z Univerzity Pardubice středoškolákům v pohodlí jejich střední školy zajímavé obory, badatelskou práci a zajímavosti ze světa moderní vědy. Mladé lidi tak inspirují a ukazují jim život kolem nás v přírodovědných a společenských souvislostech.

Přednášky Exempla trahunt jsou pořádány v rámci projektu Brána vědě/ní otevřená – BRAVO Univezrity Pardubice, který je zaměřený na popularizaci vědy a výzkumu.
Formou kontaktních populárně-naučných zážitkových akcí, demonstrací, exkurzí, přednášek, kroužků, besed a dalších akcí chce Univerzita Pardubice aktivně zapojit žáky ZŠ, SŠ i vysokoškoláky do poznávání světa a ukázat veřejnosti, a zejména mládeži, zábavnou a zajímavou formou svět moderní vědy a výzkumu a pěstované disciplíny odborných pracovišť sedmi svých fakult.
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

25.8.

Automobilová škola dostává regenerační kůru

V současné době jsou dokončeny bourací práce a hotové jsou i nové příčky.

Vzdělání celý článek
27.2.

Nový areál Fakulty chemicko-technologické ožil studenty

V pondělí 23. února začal na Univerzitě Pardubice a jejích sedmi fakultách letní semestr.

Vzdělání celý článek
6.3.

Do vysokoškolských poslucháren Univerzity Pardubice míří i senioři.

„I když Univerzita Pardubice patří se 17 000 vyučovacími hodinami mezi – dá se říct – menší univerzity 3. věku v České republice, má v oblasti vzdělávání seniorů na Pardubicku své platné místo. Každý rok rozšíří obzory stovkám seniorů, kteří se znovu a znovu do našich kurzů vracejí,“ dodává docent Švanda z pardubické dopravní fakulty, která cyklus Univerzity třetího věku pro seniory již několik let zajišťuje.

Vzdělání celý článek
9.3.

Hradec Králové otevře novou vysokou školu

Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů (VŠVSMV) se sídlem v Praze-Strašnicích otevře v říjnu další tři pobočky.

Vzdělání celý článek
26.2.

Na Univerzitě Pardubice se bude diskutovat o stárnutí české populace

Poprvé v celé historii existence naší civilizace lidstvo jako celek zažívá fenomén, který demografové pojmenovali jako stárnutí. Z demografického hlediska je stárnutí populace proces, v jehož průběhu se postupně mění věková struktura obyvatelstva určité geografické jednotky takovým způsobem, že se zvyšuje podíl osob starších 60 nebo 65 let a snižuje se podíl osob mladších 15 let.

Vzdělání celý článek
25.3.

Generální ředitel Českých drah na Dopravní fakultě Jana Pernera

Odpoledne ve 14 hodin pak Petr Žaluda vystoupí s přednáškou na téma: Aktuální trendy a výzvy v osobní dopravě. Přednáška proběhne v učebně DB-B3 ve Studentské ulici a je určena především studentům kateder technologie a řízení dopravy a dopravního managementu, marketingu a logistiky, ale samozřejmě jsou vítáni všichni ostatní zájemci z dalších kateder fakulty.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting