O mexických indiánech na anglickém gymnáziu v pardubicích

13.3.

O mexických indiánech  na anglickém gymnáziu v pardubicích


Univerzita pardubice POKRAČUJE V sérii POPULÁRNĚ-NAUČNÝCH přednášEK pro STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL


exempla trahunt – CYKLUS setkání s osobnostMI VĚDY


„Antropolog v terénu - mexičtí Indiáni dnes.“ - Doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc. z Fakulty filozofické seznámí ve středu 13. března 2013 žáky Anglického gymnázia v Pardubicích s životem mexických Indiánů.
Doc. Oldřich Kašpar, CSc., člen korespondent Mexické akademie historie, působí na Katedře sociálních věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice a Ústavu etnologie Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se česko-španělsko-latinskoamerickými vztahy, dějinami Mexika a předkolumbovskou kulturou mexických Aztéků. Je autorem více než tří desítek knižních publikací, které vyšly v Česku, Německu, Francii, Španělsku a Mexiku. V přednášce ANTROPOLOG V TERÉNU - MEXIČTÍ INDIÁNI DNES seznámí středoškoláky se svými, mnohdy humornými, zkušenostmi z mnoha svých pobytů mezi mexickými Indiány.

„Nedílnou součástí práce každého antropologa jsou tzv. terénní pobyty, kdy pobývá na určitém území, mezi lidmi, od nichž a o nichž se snaží získávat informace, především o jejich životě. Ačkoliv to vypadá lákavě, obnáší tato aktivita celou řadu problémů – počínaje přípravou na cestu a pobyt a konče samotným každodenním životem v té či oné komunitě, v tomto případě v indiánských vesnicích. Příprava spočívá především v prostudování velkého množství cizojazyčné literatury, pokud ovšem vůbec existuje, dále stanovením tématu, kterým se bude výzkumník zabývat a technickým zabezpečením cesty,“ přibližuje své cesty do zámoří docent Oldřich Kašpar. Na otázku, co je nejdůležitější na místě samotném, pak dodává: „První kontakt s obyvateli té které komunity je nesmírně důležitý. Od něj se odvíjejí dobré vztahy a úspěch celé další práce. Důležitý je respekt k místním zvyklostem a tradicím a vlastní zapojení se do každodenních prací místních lidí. Získávat informace znamená chovat se velice citlivě a eticky,“ přibližuje svoji práci i téma přednášky doc. Kašpar.

V cyklus populárně-naučných přednášek a besed představují akademičtí pracovníci a vědci z Univerzity Pardubice středoškolákům v pohodlí jejich střední školy zajímavé obory, badatelskou práci a zajímavosti ze světa moderní vědy. Mladé lidi tak inspirují a ukazují jim život kolem nás v přírodovědných a společenských souvislostech.

Přednášky Exempla trahunt jsou pořádány v rámci projektu Brána vědě/ní otevřená – BRAVO Univezrity Pardubice, který je zaměřený na popularizaci vědy a výzkumu.
Formou kontaktních populárně-naučných zážitkových akcí, demonstrací, exkurzí, přednášek, kroužků, besed a dalších akcí chce Univerzita Pardubice aktivně zapojit žáky ZŠ, SŠ i vysokoškoláky do poznávání světa a ukázat veřejnosti, a zejména mládeži, zábavnou a zajímavou formou svět moderní vědy a výzkumu a pěstované disciplíny odborných pracovišť sedmi svých fakult.
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

27.11.

Historička Milena Lenderová z Fakulty filozofické Univerzity Pardubice převezme letošní cenu ministra školství za vědecký přínos

Od roku 1990 získala prostor pro vlastní vědeckou práci a působila na univerzitách v Pardubicích a krátce také v Českých Budějovicích. V letech 2001 až 2007 byla první děkankou Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Profesorkou pro obor české dějiny byla jmenována v roce 2001. V současné době působí na Ústavu historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice.

Vzdělání celý článek
9.2.

TECHNOhrátky v Třemošnici provedly školáky královstvím strojařů a truhlářů

V rámci manuálních činností se žáci 7. až 9. tříd seznamovali v průběhu TECHNOhrátek s učebními a maturitními obory obráběč kovů, nástrojař, mechanik seřizovač, strojní mechanik, mechanik strojů a zařízení a truhlář – operátor dřevařské a nábytkářské výroby. Při této příležitosti se dozvěděli, že strojírenské podniky ve městě i blízkém okolí nabízejí 2 100 pracovních míst. „Absolutorium SOŠ a SOU technického v Třemošnici tak skýtá velice dobrou perspektivu pracovního uplatnění,“ doporučil účastníkům radní pro školství Pardubického kraje Bohumil Bernášek.

Vzdělání celý článek
8.2.

Studenti vystřídají v Regiocentru pivovarskou mladinu

Studenti začnou využívat prostory, které v pivovaru dříve sloužily pro chlazení mladiny a jako ležácké sklepy.

Vzdělání celý článek
3.9.

Opět do školy

Děti vítala řecká kapela, prvňáčky pasoval sám Bedřich Smetana a všichni se výborně bavili.

Vzdělání celý článek
1.9.

Ministři podpořili změny ve školském zákoně

Ministerstvo školství také bude prostřednictvím Národního ústavu pro vzdělávání zabezpečovat konání státních zkoušek z těsnopisu, psaní na klávesnici a zpracování textu na počítači.

Vzdělání celý článek
15.9.

TECHNOhrátky odstartují podzimní program ve stavebním ráji i s českou hokejovou legendou

Dětské návštěvníky přijdou na úvod akce pozdravit také významní hosté – náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Jana Pernicová, vedoucí odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje Martin Kiss, a protože tato stavební průmyslovka má sídlo v Rybitví, tak i starosta města Radim Voltr.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting