Od 1. listopadu stojí v čele Fakulty filozofické Univerzity Pardubice po osmi letech nový děkan – profesor KAREL RÝDL.

2.11.

Od 1. listopadu stojí v čele Fakulty filozofické Univerzity Pardubice po osmi letech nový děkan – profesor KAREL RÝDL.

Od 1. listopadu stojí v čele Fakulty filozofické Univerzity Pardubice po osmi letech nový děkan – profesor KAREL RÝDL.
S účinností od 1. listopadu 2015 jmenoval rektor Univerzity Pardubice profesor Miroslav Ludwig do čela Fakulty filozofické pro následující čtyřleté funkční období nového děkana prof. PhDr. Karla Rýdla, CSc., kterého v květnu t. r. zvolil za kandidáta na tuto akademickou funkci a do funkce navrhl akademický senát fakulty.


Funkční období děkana fakulty je čtyřleté, tj. na období let 2015 – 2019.
Dosavadní děkan fakulty historik prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., vedl fakultu od roku 2007, tedy dvě čtyřletá funkční období. Podle platného vysokoškolského zákona může tuto akademickou funkci vykonávat tatáž osoba jen po dvě po sobě jdoucí funkční období.


V souvislosti s ustavením nového děkana Fakulty filozofické do funkce, dochází zároveň ke změnám i ve vedení samotné Univerzity Pardubice:


- prorektorkou pro vzdělávání a záležitostí studentů byla rektorem jmenována s účinností od 1. listopadu 2015 prorektorka doc. PaedDr. Jana Kubanová, CSc., dosavadní prorektorka pro rozvoj, a
- novým prorektorem pro rozvoj univerzity a mezinárodních vztahů se stává historik prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., který posílí tým rektora Ludwiga.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

5.11.

Autorem nejlepší diplomové práce 2014 je absolvent FEI

„Diplomová práce je zaměřena na rozbor vlastností dielektrických materiálů (jakými jsou např. keramika či plast) při použití jako vyzařovací prvky antén. Tyto teoretické souvislosti jsou promítány do praktického využití při samotném návrhu od analytických vzorců, přes simulační výpočty až po samotné praktické měření,“ říká ke své vítězné práci Michal Šilhán.

Vzdělání celý článek
18.10.

Středoškoláci svými projekty usnadní život druhým

Rehabilitační pomůcky pomáhají dětským pacientům vracet se do plnohodnotného života. „Žáci naší školy si však uvědomují, že je možné sestrojit hodně pomůcek a zařízení, která jim usnadní život.

Vzdělání celý článek
2.11.

Péče o talentované žáky má pro společnost obrovský význam

V programu podpory talentovaných žáků 2011 bylo celkem přijato a projednáno 20 žádostí od 17 žadatelů.

Vzdělání celý článek
26.2.

Přihlášky k bakalářskému studiu na Fakultu zdravotnických studií Univerzity Pardubice již jen do konce měsíce

Zájem o obory většinou několikrát převyšuje počty přijímaných studentů, kteří musejí projít příjímacími zkouškami a testováním. Všeobecná sestra (přijat je každý pátý uchazeč), zdravotnický záchranář (přijat je každý čtvrtý uchazeč) i porodní asistentka (přijat je každý třetí zájemce) patří hned za angličtinou k nežádanějším bakalářským oborům na Univerzitě Pardubice

Vzdělání celý článek
26.2.

Science café, aneb na slovíčko s vědcem

Klub 29, Pardubice – úterý 26. února, začátek v 19 hodin. Vstup je volný.

Vzdělání celý článek
5.6.

Dřevo: ruční intarzie či laser?

Na uměleckoprůmyslové škole na Královéhradecku dokončují maturitní výrobky studenti oboru uměleckořemeslné zpracování dřeva.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting