Od 1. listopadu stojí v čele Fakulty filozofické Univerzity Pardubice po osmi letech nový děkan – profesor KAREL RÝDL.

2.11.

Od 1. listopadu stojí v čele Fakulty filozofické Univerzity Pardubice po osmi letech nový děkan – profesor KAREL RÝDL.

Od 1. listopadu stojí v čele Fakulty filozofické Univerzity Pardubice po osmi letech nový děkan – profesor KAREL RÝDL.
S účinností od 1. listopadu 2015 jmenoval rektor Univerzity Pardubice profesor Miroslav Ludwig do čela Fakulty filozofické pro následující čtyřleté funkční období nového děkana prof. PhDr. Karla Rýdla, CSc., kterého v květnu t. r. zvolil za kandidáta na tuto akademickou funkci a do funkce navrhl akademický senát fakulty.


Funkční období děkana fakulty je čtyřleté, tj. na období let 2015 – 2019.
Dosavadní děkan fakulty historik prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., vedl fakultu od roku 2007, tedy dvě čtyřletá funkční období. Podle platného vysokoškolského zákona může tuto akademickou funkci vykonávat tatáž osoba jen po dvě po sobě jdoucí funkční období.


V souvislosti s ustavením nového děkana Fakulty filozofické do funkce, dochází zároveň ke změnám i ve vedení samotné Univerzity Pardubice:


- prorektorkou pro vzdělávání a záležitostí studentů byla rektorem jmenována s účinností od 1. listopadu 2015 prorektorka doc. PaedDr. Jana Kubanová, CSc., dosavadní prorektorka pro rozvoj, a
- novým prorektorem pro rozvoj univerzity a mezinárodních vztahů se stává historik prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., který posílí tým rektora Ludwiga.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

1.2.

K zápisu půjde více než 950 dětí

Rozhoduje ředitel, který musí v případě nadměrného zájmu přednostně zařadit děti s trvalým pobytem v příslušném obvodě.

Vzdělání celý článek
23.9.

Univerzita Pardubice opět „vyráží“ na vědecko-technické turné na gymnázia v regionu

Možnost vyzkoušet si nejrůznější experimenty a pracovní postupy, seznámit se se speciálními modely, pozorovat akademické pracovníky i vysokoškoláky při jejich práci nebo s nimi diskutovat o dráze výzkumníka.

Vzdělání celý článek
19.9.

Hřiště na Závodu míru čeká na sportovce

Po čtyřech měsících se škola Závodu míru může chlubit běžeckým oválem se čtyřmi drahami o délce 250 metrů a 100m dlouhou rovinkou se šesti 6 drahami s umělým, vodopropustným polyuretanovým povrchem.

Vzdělání celý článek
12.12.

Výuka finanční gramotnosti vtrhla do českých škol.

Jak si děti vedly a co všechno se naučily?

Vzdělání celý článek
11.3.

Vysokoškolákům v Pardubicích a Litomyšli začíná plesová sezóna

V pátek 11. března mohou zájemci v Pardubicích navštívit 5. reprezentativní ples Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice. Ples se uskuteční od 19:00 hodin v ABC klubu na Olšinkách. K poslechu zahraje „EGO Retro Music“, ke zhlédnutí budou ukázky společenských tanců, přítomné průběh večera zpestří i vystoupení pohybového studia Hroch a Vysokoškolského uměleckého souboru Pardubice.

Vzdělání celý článek
6.9.

Kraj plánuje na českotřebovském gymnázium vybudovat moderní odborné učebny

Českotřebovské gymnázium se zapojilo také do programu energetických úspor (EPC). „V rámci projektu byla vyměněna okna, ale také světla v učebnách, tělocvičně nebo aule.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting