Od početí ke školní brašně

27.5.

Od početí ke školní brašně

Od početí ke školní brašně

Ve dnech 29. a 30. května se v prostorách Zámku v Pardubicích uskuteční odborný seminář s názvem „Od početí ke školní brašně“, který pojednává o mateřství a životě dítěte od první poloviny devatenáctého století do druhé poloviny století dvacátého. Odborný seminář pořádá Katedra historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice a je doprovodnou akcí k výstavě „Naše děťátko (mateřství a život dítěte od poloviny 19. do 2. poloviny 20. století)“, která stále probíhá ve Východočeském muzeu Pardubice. Výstava byla přejata ze Středočeského muzea v Roztokách u Prahy. „Pokud je 17. století podle Philippa Arièse oním bodem, v němž se postoje společnosti k době dětství mění, pak teprve druhá polovina osmnáctého století dala pojmu dětství (a mateřství) konkrétní obsah. Nové pojetí dětství předznamenalo roku 1762 vydání Rousseauova Emila,“ říká jedna z organizátorek semináře prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc., která se tematikou dětství ve své vědecké a badatelské práci na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice zabývá. „Také ve střední Evropě osmnáctého století došlo k objevu dětství a sensibilita následujícího věku byla k fenoménu dětství vnímavá. Dvacáté století lze pak bez nadsázky nazvat stoletím dítěte. Výzvu švédské spisovatelky Ellen Key, která roku 1902 v knize Barnets Arhundrate, Století dítěte, proklamovala právo na dětství pro každé dítě, se sice nepodařilo do puntíku splnit ani v Evropě, natož v jiných částech světa, ale lze říci, že v alespoň teoretické rovině se s uvedenou myšlenkou lidstvo ztotožnilo“, dodává profesorka Lenderová. Na tomto semináři budou prezentována a diskutována témata související s tím, jak vrůstali a prožívali dětství naši prarodiče nebo celé generace našich předků, jaká byla konkrétní podoba všech trendů, předznamenávající či provázející ono „století dítěte“ v prostředí malého středoevropského národa bez vlastní státnosti, národa, jehož politická, kulturní a sociální zralost se v průběhu „dlouhého“ 19. století dotvářela. Dále se hovořit bude o tom, jak vypadal v českém prostředí příchod na svět, rituály kolem narození, zda masivní výskyt nájemné kojné bylo skutečně atributem jen francouzské společnosti či zda ony „kulisy“, které svět dítěte dotvářejí – hračky, oblečení, nábytek - byly odlišné od hmotného prostředí, jež obklopovalo dítě jinde v Evropě, co četly české děti a zda byly svými rodiči dostatečně milovány. Odborný seminář je připravován ve spolupráci Východočeského muzea Pardubice s Katedrou historických věd Filozofické fakulty a začíná ve čtvrtek 29. května od 10:00 hodin na Zámku v Pardubicích.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

3.6.

Prorektor Univerzity Pardubice historik Petr Vorel otevře výstavu ve Štrasburku

Výstava s názvem Od stříbrného českého tolaru k světovému dolaru, jejímž autorem je přední český historik a numismatik profesor Petr Vorel z Univerzity Pardubice, se v pondělí otevře ve Štrasburku. Do sídla Rady Evropy se výběr ze sbírky Východočeského muzea v Pardubicích přesouvá z Mexika, kde se prezentoval loni v listopadu.

Vzdělání celý článek
2.7.

Školáci malovali horkým voskem

Premiéru měly také děti třetích tříd, které si vyzkoušely točení na hrnčířském kruhu.

Vzdělání celý článek
4.5.

Správní rada Univerzity Pardubice schválila rozpočet, plánované právní jednání a má nové předsednictvo. V čele správní rady stanul Roman Línek.

Na čtvrtečním zasedání bylo zvoleno na období následujících dvou let též nové předsednictvo správní rady. Do čela Správní rady Univerzity Pardubice byl zvolen Ing. Roman Línek, MBA, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje. Místopředsedy se stali doc. Ing. Václav Petříček, CSc., předseda představenstva Komory pro hospodářské styky se SNS, s.o.k. Praha, a MUDr. Tomáš Gottvald, předseda představenstva a generální ředitel a. s. Nemocnice Pardubického kraje.

Vzdělání celý článek
25.3.

Generální ředitel Českých drah na Dopravní fakultě Jana Pernera

Odpoledne ve 14 hodin pak Petr Žaluda vystoupí s přednáškou na téma: Aktuální trendy a výzvy v osobní dopravě. Přednáška proběhne v učebně DB-B3 ve Studentské ulici a je určena především studentům kateder technologie a řízení dopravy a dopravního managementu, marketingu a logistiky, ale samozřejmě jsou vítáni všichni ostatní zájemci z dalších kateder fakulty.

Vzdělání celý článek
15.3.

Kandidátkou na děkanku Fakulty zdravotnických studií je Jana Holá

Fakulta zdravotních studií Univerzity Pardubice bude mít nové vedení. Kandidátkou na děkanku se včera večer stala doc. Ing. Jana Holá, Ph.D. Nynější proděkanka fakulty pro vědu a výzkum tak vystřídá po čtyřech letech ve funkci profesora Josefa Fuska, kterému končí funkční období 30. dubna.

Vzdělání celý článek
20.12.

Dětem s oční vadou bude pomáhat zařízení vyvinuté studenty Univerzity Pardubice

Navíc hospitalizaci některé děti předškolního věku nesnášejí dobře. Tak se tedy zrodil nápad využít možností dnešních informačních technologií a stará elektromechanická zařízení, která používají léčebná zařízení, nahradit modernějšími, levnějšími a dostupnějšími tablety.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting