Od početí ke školní brašně

27.5.

Od početí ke školní brašně

Od početí ke školní brašně

Ve dnech 29. a 30. května se v prostorách Zámku v Pardubicích uskuteční odborný seminář s názvem „Od početí ke školní brašně“, který pojednává o mateřství a životě dítěte od první poloviny devatenáctého století do druhé poloviny století dvacátého. Odborný seminář pořádá Katedra historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice a je doprovodnou akcí k výstavě „Naše děťátko (mateřství a život dítěte od poloviny 19. do 2. poloviny 20. století)“, která stále probíhá ve Východočeském muzeu Pardubice. Výstava byla přejata ze Středočeského muzea v Roztokách u Prahy. „Pokud je 17. století podle Philippa Arièse oním bodem, v němž se postoje společnosti k době dětství mění, pak teprve druhá polovina osmnáctého století dala pojmu dětství (a mateřství) konkrétní obsah. Nové pojetí dětství předznamenalo roku 1762 vydání Rousseauova Emila,“ říká jedna z organizátorek semináře prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc., která se tematikou dětství ve své vědecké a badatelské práci na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice zabývá. „Také ve střední Evropě osmnáctého století došlo k objevu dětství a sensibilita následujícího věku byla k fenoménu dětství vnímavá. Dvacáté století lze pak bez nadsázky nazvat stoletím dítěte. Výzvu švédské spisovatelky Ellen Key, která roku 1902 v knize Barnets Arhundrate, Století dítěte, proklamovala právo na dětství pro každé dítě, se sice nepodařilo do puntíku splnit ani v Evropě, natož v jiných částech světa, ale lze říci, že v alespoň teoretické rovině se s uvedenou myšlenkou lidstvo ztotožnilo“, dodává profesorka Lenderová. Na tomto semináři budou prezentována a diskutována témata související s tím, jak vrůstali a prožívali dětství naši prarodiče nebo celé generace našich předků, jaká byla konkrétní podoba všech trendů, předznamenávající či provázející ono „století dítěte“ v prostředí malého středoevropského národa bez vlastní státnosti, národa, jehož politická, kulturní a sociální zralost se v průběhu „dlouhého“ 19. století dotvářela. Dále se hovořit bude o tom, jak vypadal v českém prostředí příchod na svět, rituály kolem narození, zda masivní výskyt nájemné kojné bylo skutečně atributem jen francouzské společnosti či zda ony „kulisy“, které svět dítěte dotvářejí – hračky, oblečení, nábytek - byly odlišné od hmotného prostředí, jež obklopovalo dítě jinde v Evropě, co četly české děti a zda byly svými rodiči dostatečně milovány. Odborný seminář je připravován ve spolupráci Východočeského muzea Pardubice s Katedrou historických věd Filozofické fakulty a začíná ve čtvrtek 29. května od 10:00 hodin na Zámku v Pardubicích.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

30.5.

Vzdělávání pro konkurenceschopnost: 31. května 2007

Ve čtvrtek 31. května 2007 se uskuteční seminář věnovaný programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Vzdělání celý článek
18.2.

TECHNOhrátky absolvovaly „pánskou jízdu“ mezi pardubickými plynaři

Na školáky čekalo v dílnách šest stanovišť, v nichž pronikali zábavnou, hravou a soutěžní formou do tajů oborů instalatér, kominík, mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení a mechanik plynových zařízení. Organizátoři projektu s vedením školy pro ně připravili zajímavé aktivity, jejichž součástí byla například výroba píšťalky s logem TECHNOhrátek.

Vzdělání celý článek
11.5.

Univerzita Pardubice se představí na veletrhu Svět knihy. Autorská beseda s Oldřichem Kašparem z Fakulty filozofické

Zájemci mohou do vybraných titulů nejen nahlédnout, ale mohou si je rovněž pořídit do své knihovny. Tu si mohou obohatit například o tituly – Finanční stráž v Čechách 1842–1918, Hernando Colón vzrcadle své knihovny, Praxe inkluze dítěte v mateřské škole – děti s autismem, Historici mezi vědou a vědní politikou,

Vzdělání celý článek
15.1.

Východočeské školy mohou získat peníze z ekologického programu

Školy z Královéhradeckého a Pardubického kraje mohou získat peníze z ekologického programu

Vzdělání celý článek
24.2.

Celostátní kolo fyzikální olympiády v laboratořích

V rámci soutěže mohou změřit síly s dalšími stejně nadanými studenty a předvést své znalosti i praktické dovednosti.

Vzdělání celý článek
3.6.

Univerzita Pardubice pořádá mezinárodní seminář zaměřený mezinárodní spolupráci v oblasti studentských mobilit „International Staff Week 2015“

V průběhu pětidenního mezinárodního semináře ISW2015, který se tento týden koná na Univerzitě Pardubice, budou diskutovat a sdílet zkušenosti z této oblasti dvě desítky vysokoškolských pracovníků z 8 zahraničních univerzit a 5 různých zemí včetně tuzemských vysokých škol, kteří mají na své univerzitě na starosti problematiku zahraničních mobilit.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting