Od početí ke školní brašně

27.5.

Od početí ke školní brašně

Od početí ke školní brašně

Ve dnech 29. a 30. května se v prostorách Zámku v Pardubicích uskuteční odborný seminář s názvem „Od početí ke školní brašně“, který pojednává o mateřství a životě dítěte od první poloviny devatenáctého století do druhé poloviny století dvacátého. Odborný seminář pořádá Katedra historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice a je doprovodnou akcí k výstavě „Naše děťátko (mateřství a život dítěte od poloviny 19. do 2. poloviny 20. století)“, která stále probíhá ve Východočeském muzeu Pardubice. Výstava byla přejata ze Středočeského muzea v Roztokách u Prahy. „Pokud je 17. století podle Philippa Arièse oním bodem, v němž se postoje společnosti k době dětství mění, pak teprve druhá polovina osmnáctého století dala pojmu dětství (a mateřství) konkrétní obsah. Nové pojetí dětství předznamenalo roku 1762 vydání Rousseauova Emila,“ říká jedna z organizátorek semináře prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc., která se tematikou dětství ve své vědecké a badatelské práci na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice zabývá. „Také ve střední Evropě osmnáctého století došlo k objevu dětství a sensibilita následujícího věku byla k fenoménu dětství vnímavá. Dvacáté století lze pak bez nadsázky nazvat stoletím dítěte. Výzvu švédské spisovatelky Ellen Key, která roku 1902 v knize Barnets Arhundrate, Století dítěte, proklamovala právo na dětství pro každé dítě, se sice nepodařilo do puntíku splnit ani v Evropě, natož v jiných částech světa, ale lze říci, že v alespoň teoretické rovině se s uvedenou myšlenkou lidstvo ztotožnilo“, dodává profesorka Lenderová. Na tomto semináři budou prezentována a diskutována témata související s tím, jak vrůstali a prožívali dětství naši prarodiče nebo celé generace našich předků, jaká byla konkrétní podoba všech trendů, předznamenávající či provázející ono „století dítěte“ v prostředí malého středoevropského národa bez vlastní státnosti, národa, jehož politická, kulturní a sociální zralost se v průběhu „dlouhého“ 19. století dotvářela. Dále se hovořit bude o tom, jak vypadal v českém prostředí příchod na svět, rituály kolem narození, zda masivní výskyt nájemné kojné bylo skutečně atributem jen francouzské společnosti či zda ony „kulisy“, které svět dítěte dotvářejí – hračky, oblečení, nábytek - byly odlišné od hmotného prostředí, jež obklopovalo dítě jinde v Evropě, co četly české děti a zda byly svými rodiči dostatečně milovány. Odborný seminář je připravován ve spolupráci Východočeského muzea Pardubice s Katedrou historických věd Filozofické fakulty a začíná ve čtvrtek 29. května od 10:00 hodin na Zámku v Pardubicích.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

24.7.

Pardubická průmyslová škola získá vybavení pro 3D pracoviště

Škola tak získá vybavení pro 3D technologie a vybavení pro výukové pracoviště 3D, Industry 4.0 a pracoviště pneumatiky.

Vzdělání celý článek
14.10.

Hejtman se zajímal o maturity nanečisto

V Pardubickém kraji se připojilo k možnosti vyzkoušet si budoucí podobu státních maturit 69 středních škol.

Vzdělání celý článek
15.10.

Do základní školy Závodu míru se děti vrátí v listopadu

V pondělí 4. listopadu by se už děti mohly vrátit do své školy. „Všichni věříme, že to tak bude, ale dokud nebudeme mít v ruce atesty o zdravotní nezávadnosti školy, nelze to říci s naprostou jistotou.

Vzdělání celý článek
22.9.

Semestr začíná na Univerzitě Pardubice nejen vysokoškolákům, do poslucháren se za pár dnů vrátí i senioři

„Každým rokem zájem o studium U3V roste a momentálně je již kapacita letošních obou bloků naplněna,“ říká k programu letošní U3V na Univerzitě Pardubice Zlatuše Sojková z oddělení pro vnitřní záležitosti a rozvoj pořádající dopravní fakulty. „Kromě toho připravujeme také zajímavé specializované kurzy, kde jsou místa stále ještě volná. Patří mezi ně například kurz Lékárna v přírodě, který poradí, jak využít bylinky pro léčitelské účely. Po celý akademický rok probíhá také výuka angličtiny pro tzv. falešné začátečníky a začíná nový kurz Psychologie.“

Vzdělání celý článek
14.8.

Day camp na Univerzitě Pardubice pro žáky základních škol

. S indexem letní školy v ruce stráví žáci každý den na jedné ze sedmi fakult univerzity a seznámí se s univerzitním prostředím.

Vzdělání celý článek
12.6.

Univerzita Pardubice otvírá nový obor Aplikovaná elektrotechnika

Zcela nový bakalářský studijní program Aplikovaná elektrotechnika právě otevřela Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice (UPa). Výuka se zaměří na moderní oblasti elektronických obvodů, senzorů, mikroprocesorové techniky, informačních technologií, automatizace a prototypové výroby.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting