Od početí ke školní brašně

27.5.

Od početí ke školní brašně

Od početí ke školní brašně

Ve dnech 29. a 30. května se v prostorách Zámku v Pardubicích uskuteční odborný seminář s názvem „Od početí ke školní brašně“, který pojednává o mateřství a životě dítěte od první poloviny devatenáctého století do druhé poloviny století dvacátého. Odborný seminář pořádá Katedra historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice a je doprovodnou akcí k výstavě „Naše děťátko (mateřství a život dítěte od poloviny 19. do 2. poloviny 20. století)“, která stále probíhá ve Východočeském muzeu Pardubice. Výstava byla přejata ze Středočeského muzea v Roztokách u Prahy. „Pokud je 17. století podle Philippa Arièse oním bodem, v němž se postoje společnosti k době dětství mění, pak teprve druhá polovina osmnáctého století dala pojmu dětství (a mateřství) konkrétní obsah. Nové pojetí dětství předznamenalo roku 1762 vydání Rousseauova Emila,“ říká jedna z organizátorek semináře prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc., která se tematikou dětství ve své vědecké a badatelské práci na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice zabývá. „Také ve střední Evropě osmnáctého století došlo k objevu dětství a sensibilita následujícího věku byla k fenoménu dětství vnímavá. Dvacáté století lze pak bez nadsázky nazvat stoletím dítěte. Výzvu švédské spisovatelky Ellen Key, která roku 1902 v knize Barnets Arhundrate, Století dítěte, proklamovala právo na dětství pro každé dítě, se sice nepodařilo do puntíku splnit ani v Evropě, natož v jiných částech světa, ale lze říci, že v alespoň teoretické rovině se s uvedenou myšlenkou lidstvo ztotožnilo“, dodává profesorka Lenderová. Na tomto semináři budou prezentována a diskutována témata související s tím, jak vrůstali a prožívali dětství naši prarodiče nebo celé generace našich předků, jaká byla konkrétní podoba všech trendů, předznamenávající či provázející ono „století dítěte“ v prostředí malého středoevropského národa bez vlastní státnosti, národa, jehož politická, kulturní a sociální zralost se v průběhu „dlouhého“ 19. století dotvářela. Dále se hovořit bude o tom, jak vypadal v českém prostředí příchod na svět, rituály kolem narození, zda masivní výskyt nájemné kojné bylo skutečně atributem jen francouzské společnosti či zda ony „kulisy“, které svět dítěte dotvářejí – hračky, oblečení, nábytek - byly odlišné od hmotného prostředí, jež obklopovalo dítě jinde v Evropě, co četly české děti a zda byly svými rodiči dostatečně milovány. Odborný seminář je připravován ve spolupráci Východočeského muzea Pardubice s Katedrou historických věd Filozofické fakulty a začíná ve čtvrtek 29. května od 10:00 hodin na Zámku v Pardubicích.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

11.5.

Při zemědělských TECHNOhrátkách v Chrudimi rozdojili žáci makety krav a obdivovali živá zvířata

„Práce v zemědělství vypadá někdy jako složitá, ale má budoucnost. Mladá generace je a bude potřeba na soukromých farmách i v zemědělských podnicích. Všude je poptávka po kvalifikovaných odbornících, kteří ovládají nejmodernější techniku,“ řekl Václav Kroutil, radní Pardubického kraje pro životní prostředí, zemědělství a venkov a sám také absolvent této chrudimské střední školy.

Vzdělání celý článek
7.12.

Partnerství mezi krajem, školami a zaměstnavateli

Soulad mezi oborovou nabídkou středních škol a potřebami pracovního trhu mají přinést sektorové dohody.

Vzdělání celý článek
19.11.

Česká republika se stala 18. řádným členem ESA

Dnem 12. listopadu 2008 se stává Česká republika oficiálně osmnáctým členským státem Evropské kosmické agentury (ESA)

Vzdělání celý článek
24.6.

Kraj se chová odpovědně, nemůže podlehnout nátlaku

Dlouhodobě projednávaný materiál s návrhy změn ve středním školství již schválil výbor pro výchovu.

Vzdělání celý článek
17.4.

K přijímačkám jdou i žáci pátých tříd. Na osmiletá gymnázia míří většinou premianti

„Do 1. kola přijímacího řízení na osmileté gymnázium se nám přihlásilo 96 uchazečů, z čehož jich na první termín bylo 62. Přijímat budeme 30 žáků, máme tedy více než trojnásobný převis,“ řekl ředitel gymnázia Josef Menšík. Ten také uvedl, že v loňském roce se na víceleté gymnázium hlásilo 75 uchazečů, v roce 2016 jich bylo 69.

Vzdělání celý článek
22.3.

Dopravní fakulta Jana Pernera chystá pro studenty sdílené auto

Unikátní projekt sdíleného automobilu chystá Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice. Auto, které by si mohli třeba studenti půjčovat k jízdám po městě bez toho, aby nadměrně zatěžovali životní prostředí, bude k dispozici během několika měsíců. Fakulta už jedná s dodavateli sdílených automobilů o možnosti umístit vůz v kampusu Univerzity Pardubice.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting