Pardubice poděkovaly svým nejlepším učitelům

2.4.

Pardubice poděkovaly svým nejlepším učitelům

Pardubice poděkovaly svým nejlepším učitelům

Pardubice poděkovaly svým nejlepším učitelům

Pardubice u příležitosti letošního Dne učitelů založily novou tradici a poprvé udělily pamětní listy svým nejlepším pedagogům. Na pomyslné tabuli cti je zapsáno prvních 43 jmen. Město chce v tradici morálního ocenění kvalitní práce v oblasti vzdělávání a výchovy pokračovat i v následujících letech. Tak jako v celém školství byly i na oslavě v přesile ženy. Mezi 43 vyznamenanými je jediný muž, Josef Vinkler ze Základní školy Ohrazenice. „Práce pedagogů je fyzicky i psychicky náročná a společnost ji dostatečně nedoceňuje. Věříme, že prestiž pedagogické práce bude stoupat i díky pozornosti, kterou jí město Pardubice věnuje,“ řekla vedoucí odboru školství Jaroslava Zemánková. Návrh oceňovat pravidelně pedagogické pracovníky vzešel z komise pro výchovu a vzdělávání. Své nejlepší pracovníky navrhují ředitelé základních i mateřských škol a domů dětí a mládeže po dohodě s pedagogickým sborem. První ocenění převzalo z rukou primátora Pardubic Jaroslava Demla 27 učitelek věnujících se výchově dětí v mateřských školách , 15 pedagogů ze škol základních a jedna z DDM Alfa. V současné době je v Pardubicích 17 základních škol a 30 škol mateřských, město je také zřizovatelem jednoho DDM. Seznam oceněných pedagogů: viz příloha

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

6.11.

Fakulta ekonomicko-správní pořádá Týden teorie a praxe v ekonomice

V pořadí již 7. ročník Týdne teorie a praxe v ekonomice pořádá Ústav podnikové ekonomiky a managementu Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice pod záštitou děkanky fakulty doc. Ing. et Ing. Renáty Myškové, Ph.D.

Vzdělání celý článek
10.4.

Kandidát na prvního děkana je znám

Akademický senát zvolil na funkci děkana fakulty prof. MUDr. Arnošta Pellanta, DrSc.,

Vzdělání celý článek
19.3.

Fakulta zdravotnických studií je důležitým partnerem nemocnic

Účastníci schůzky se informovali o možnostech partnerství při získávání českých či evropských grantů pro výzkum a vzdělávání.

Vzdělání celý článek
17.9.

Fakulta elektrotechniky a informatiky přivítala pedagogy ze středních škol

Na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice přivítal 12. září děkan Zdeněk Němec zástupce středních škol z Pardubického kraje. Setkání spolu s děkanem organizoval radní pro školství Bohumil Bernášek.

Vzdělání celý článek
27.11.

Historička Milena Lenderová z Fakulty filozofické Univerzity Pardubice převezme letošní cenu ministra školství za vědecký přínos

Od roku 1990 získala prostor pro vlastní vědeckou práci a působila na univerzitách v Pardubicích a krátce také v Českých Budějovicích. V letech 2001 až 2007 byla první děkankou Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Profesorkou pro obor české dějiny byla jmenována v roce 2001. V současné době působí na Ústavu historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice.

Vzdělání celý článek
11.5.

Při zemědělských TECHNOhrátkách v Chrudimi rozdojili žáci makety krav a obdivovali živá zvířata

„Práce v zemědělství vypadá někdy jako složitá, ale má budoucnost. Mladá generace je a bude potřeba na soukromých farmách i v zemědělských podnicích. Všude je poptávka po kvalifikovaných odbornících, kteří ovládají nejmodernější techniku,“ řekl Václav Kroutil, radní Pardubického kraje pro životní prostředí, zemědělství a venkov a sám také absolvent této chrudimské střední školy.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting