Pardubice pokračují v MAPování škol

25.5.

Pardubice pokračují v MAPování škol

Učitelé základních škol z Pardubic a okolí opustili na chvíli své třídy, aby se sešli na pardubické radnici. V rámci vzdělávacího semináře, který vedl zkušený lektor, psycholog a terapeut Oldřich Šolta, se zabývali otázkou, jak vytvářet zdravé vztahy ve třídních kolektivech.

„Semináře, kurzy a workshopy, které organizujeme pro školy a školská zařízení, vycházejí z potřeb, jež jsme ve školách zmapovali loni na podzim. Největší zájem ze strany učitelů byl o logopedii, utváření vztahů ve třídách a aktivizující formy učení,“ uvedla Ivana Liedermanová z pardubického magistrátu, která je garantkou strategického rámce projektu MAP.

Seminář je jen jednou z řady vzdělávacích aktivit, které v rámci budování znalostních kapacit v území projekt Místní akční plán (MAP) rozvoje vzdělávání v ORP Pardubice nabízí. V únoru letošního roku schválil Řídicí výbor MAP ORP Pardubice aktualizaci strategického rámce projektu a investičních záměrů ve vzdělávání. Tento krok je přitom jednou z hlavních podmínek při podávání žádostí o dotace ve výzvách z operačního programu IROP, které jsou průběžně vyhlašovány. Realizační tým projektu nyní připravuje dohodu o partnerství mezi důležitými aktéry vzdělávání napříč územím ORP.

Pedagogové se podle potřeb škol a svých zájmových oblastí mohou setkat ve vzdělávacích aktivitách zhruba dvakrát měsíčně. Úspěšné byly například semináře se zaměřením na logopedii a na polytechnické vzdělávání, workshopy pro asistenty pedagoga či kurzy environmentálního vzdělávání. Vedoucí pracovníci mohli navštívit školení v leadershipu a zajímavý byl i seminář o tandemové výuce.

Další semináře pořadatelé plánují ještě teď v květnu nebo v polovině června. „Na konec května chystáme workshop s příklady dobré praxe v inkluzívním vzdělávání. Všechny zmiňované příklady vzdělávání jsou hrazeny z projektu, takže pro účastníky jsou bezplatné,“ dodala Liedermanová.

Červnové setkání pak bude patřit čerpání dotací. „Na 14. června také chystáme konferenci, kde bychom rádi připravili bloky o možnostech čerpání prostředků z různých dotačních zdrojů, o úspěšných projektech z jiných MAP a dalších možnostech spolupráce mezi školami, protože kvalitní a spolupracující síť škol je vizí celého projektu MAP ORP Pardubice,“ připojila manažerka projektu Iva Svobodová.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

9.1.

Dny otevřených dveří - Univerzita Pardubice

Ve čtvrtek 11. ledna bude zahájena na Univerzitě Pardubice série dnů otevřených dveří.

Vzdělání celý článek
25.10.

Přijímací zkoušky v Pardubickém kraji

V bodovém hodnocení uchazečů v rámci přijímacího řízení dojde v porovnání s minulým školním rokem k určitým změnám.

Vzdělání celý článek
5.11.

V Polsku se konferovalo o talentované mládeži

V Dolním Slezsku se ve dnech 27. – 29. října konala Mezinárodní konference k práci s talentovanou mládeží.

Vzdělání celý článek
13.3.

O mexických indiánech na anglickém gymnáziu v pardubicích

Příprava spočívá především v prostudování velkého množství cizojazyčné literatury, pokud ovšem vůbec existuje, dále stanovením tématu, kterým se bude výzkumník zabývat a technickým zabezpečením cesty.

Vzdělání celý článek
23.9.

Univerzita Pardubice pokračuje v přednáškách pro veřejnost – otevírá další semestr Univerzity třetího věku a Univerzity volného času

Dopravní fakulta Jana Pernera ve spolupráci s U3V pořádá navíc také speciální kurzy určené pro širokou veřejnost bez omezení věkem, např. Kurz první pomoci, kurz Angličtina pro falešné začátečníky, praktický kurz Lékárna v přírodě I a Lékárna v přírodě II. a kurz cvičení. Všechny kurzy začínají také v říjnu.

Vzdělání celý článek
3.3.

Nové obory nabízejí lepší pracovní uplatnění

Absolventi se tak nebudou muset bát, že po skončení školy nenaleznou práci.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting