Pardubice pokračují v MAPování škol

25.5.

Pardubice pokračují v MAPování škol

Učitelé základních škol z Pardubic a okolí opustili na chvíli své třídy, aby se sešli na pardubické radnici. V rámci vzdělávacího semináře, který vedl zkušený lektor, psycholog a terapeut Oldřich Šolta, se zabývali otázkou, jak vytvářet zdravé vztahy ve třídních kolektivech.

„Semináře, kurzy a workshopy, které organizujeme pro školy a školská zařízení, vycházejí z potřeb, jež jsme ve školách zmapovali loni na podzim. Největší zájem ze strany učitelů byl o logopedii, utváření vztahů ve třídách a aktivizující formy učení,“ uvedla Ivana Liedermanová z pardubického magistrátu, která je garantkou strategického rámce projektu MAP.

Seminář je jen jednou z řady vzdělávacích aktivit, které v rámci budování znalostních kapacit v území projekt Místní akční plán (MAP) rozvoje vzdělávání v ORP Pardubice nabízí. V únoru letošního roku schválil Řídicí výbor MAP ORP Pardubice aktualizaci strategického rámce projektu a investičních záměrů ve vzdělávání. Tento krok je přitom jednou z hlavních podmínek při podávání žádostí o dotace ve výzvách z operačního programu IROP, které jsou průběžně vyhlašovány. Realizační tým projektu nyní připravuje dohodu o partnerství mezi důležitými aktéry vzdělávání napříč územím ORP.

Pedagogové se podle potřeb škol a svých zájmových oblastí mohou setkat ve vzdělávacích aktivitách zhruba dvakrát měsíčně. Úspěšné byly například semináře se zaměřením na logopedii a na polytechnické vzdělávání, workshopy pro asistenty pedagoga či kurzy environmentálního vzdělávání. Vedoucí pracovníci mohli navštívit školení v leadershipu a zajímavý byl i seminář o tandemové výuce.

Další semináře pořadatelé plánují ještě teď v květnu nebo v polovině června. „Na konec května chystáme workshop s příklady dobré praxe v inkluzívním vzdělávání. Všechny zmiňované příklady vzdělávání jsou hrazeny z projektu, takže pro účastníky jsou bezplatné,“ dodala Liedermanová.

Červnové setkání pak bude patřit čerpání dotací. „Na 14. června také chystáme konferenci, kde bychom rádi připravili bloky o možnostech čerpání prostředků z různých dotačních zdrojů, o úspěšných projektech z jiných MAP a dalších možnostech spolupráce mezi školami, protože kvalitní a spolupracující síť škol je vizí celého projektu MAP ORP Pardubice,“ připojila manažerka projektu Iva Svobodová.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

5.4.

Dopravní fakulta Jana Pernera školí letecké techniky z Burkiny Faso

Čtyřiadvacet vojenských techniků z Burkiny Faso se v těchto měsících vzdělává na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice.

Vzdělání celý článek
31.3.

V roce 1994 byla Vysoká škola chemicko-technologická v Pardubicích přejmenována na Univerzitu Pardubice

V listopadu 1953 se status školy změnil a nařízením vlády vznikla „Vysoká škola chemicko-technologická v Pardubicích“ známá 40 let pod zkratkou VŠChT, v jejímž čele stál rektor.

Vzdělání celý článek
13.3.

O mexických indiánech na anglickém gymnáziu v pardubicích

Příprava spočívá především v prostudování velkého množství cizojazyčné literatury, pokud ovšem vůbec existuje, dále stanovením tématu, kterým se bude výzkumník zabývat a technickým zabezpečením cesty.

Vzdělání celý článek
11.5.

Při zemědělských TECHNOhrátkách v Chrudimi rozdojili žáci makety krav a obdivovali živá zvířata

„Práce v zemědělství vypadá někdy jako složitá, ale má budoucnost. Mladá generace je a bude potřeba na soukromých farmách i v zemědělských podnicích. Všude je poptávka po kvalifikovaných odbornících, kteří ovládají nejmodernější techniku,“ řekl Václav Kroutil, radní Pardubického kraje pro životní prostředí, zemědělství a venkov a sám také absolvent této chrudimské střední školy.

Vzdělání celý článek
11.6.

Přehlídka nejnovější zahraniční odborné literatury na Univerzitě Pardubice

Akademická obec Univerzity Pardubice i odborná veřejnost z regionu má jedinečnou možnost nahlédnout do aktuální nabídky prestižních světových vydavatelství odborné a vědecké literatury.

Vzdělání celý článek
29.1.

Premiéra TECHNOhrátek pod ministerským dohledem

Ministryni školství budou doprovázet první náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek, starosta Vysokého Mýta František Jiraský, ředitel krajského Úřadu práce Petr Klimpl, vedoucí krajského odboru školství a kultury Martin Kiss, poslanec Jiří Junek a zástupci společnosti Iveco Czech Republic, která je hlavním strategickým partnerem ISŠT Vysoké Mýto.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting