Pardubický kraj nesouhlasí se škrty v regionálním školství

5.4.

Pardubický kraj nesouhlasí se škrty v regionálním školství

Pardubický kraj nesouhlasí se škrty v regionálním školství

Vládou stanovený rozpočet neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2012 je vázán ve výši 1,785 mld. Kč, což je 2,15 procenta z objemu mzdových prostředků včetně odvodů určených pro odměňování zaměstnanců škol a školských zařízení všech zřizovatelů. V Pardubickém kraji se jedná o částku 86 mil. Kč. Jinými slovy: Regionální školství nemůže počítat se slibovanými 4,5 miliardami korun navíc, ale naopak s výraznými škrty ve výši 1,9 miliard. „Vláda rozhodla, že školství letos musí ušetřit 2,5 miliardy korun, což se nutně projeví ve snížení platů pedagogů i nepedagogů. Opět to dokládá, že ve školství se vládě škrtá nejsnadněji,“ říká krajská radní Jana Pernicová. „S těmito kroky rozhodně nesouhlasíme, protože dolehnou na pracovníky ve školství a tím znovu utrpí úroveň vzdělání,“ dodává. Zároveň upozorňuje na skutečnost, že vláda s kraji v této záležitosti zatím vůbec nejednala a kusé informace kraje získávají pouze prostřednictvím médií. První pracovní schůzka zástupců krajských úřadů s ředitelem odboru financování na ministerstvu školství se uskuteční ve čtvrtek 5. dubna 2012. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy bude muset schválené vázání rozepsat na jednotlivé kraje a krajské úřady pak následně na konkrétní školy a školská zařízení ve své působnosti. Situaci tak v konečném důsledku musí vyřešit kraje. „V současné době jsme zveřejnili krajské normativy pro rok 2012, provedli jsme normativní rozpis rozpočtu na jednotlivé školy a školská zařízení a nyní probíhá tzv. dohadovací řízení s těmi školami, které považují svůj rozpočet na rok 2012 za nedostačující. Podrobný přehled o tom, jaká je situace na jednotlivých školách, budeme mít během měsíce dubna,“ potvrzuje vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy Ladislav Forman. Pardubický kraj, stejně jako zřejmě většina krajů České republiky, se nakonec přikloní k plošnému vázání výdajů rozpočtu regionálního školství pro rok 2012 ve výši 2,15 procenta mzdových prostředků včetně odvodů u všech jednotlivých škol a školských zařízení.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

2.10.

Místopředseda vlády pro vědu a výzkum Pavel Bělobrádek navštíví Univerzitu Pardubice

V rámci návštěvy si místopředseda vlády prohlédne též moderní univerzitní kampus a areál Fakulty chemicko-technologické.

Vzdělání celý článek
7.9.

Poslední šance ke studiu

Ještě do 10. září tohoto roku mohou zájemci posílat přihlášky na Univerzitu Pardubice

Vzdělání celý článek
25.3.

Generální ředitel Českých drah na Dopravní fakultě Jana Pernera

Odpoledne ve 14 hodin pak Petr Žaluda vystoupí s přednáškou na téma: Aktuální trendy a výzvy v osobní dopravě. Přednáška proběhne v učebně DB-B3 ve Studentské ulici a je určena především studentům kateder technologie a řízení dopravy a dopravního managementu, marketingu a logistiky, ale samozřejmě jsou vítáni všichni ostatní zájemci z dalších kateder fakulty.

Vzdělání celý článek
11.10.

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice se představuje na veletrhu AKADÉMIA na Slovensku

„Fakulta chemicko-technologická se slovenského veletrhu Akadémia účastní tradičně – letos již pošestnácté. Její zástupci budou poskytovat všem zájemcům podrobné informace o možnostech studia na fakultě a přijímacích zkouškách pro příští akademický rok 2018/2019. Zájemci získají i další informace o univerzitě, zázemí, životě v kampusu i v Pardubicích,“ doplnila Iva Ulbrichová.

Vzdělání celý článek
21.10.

V Německu poznávali spolupráci škol se zaměstnavateli

Hlavním tématem prezentace byl však především systém výuky, ve kterém hrají významnou roli podniky.

Vzdělání celý článek
22.9.

Semestr začíná na Univerzitě Pardubice nejen vysokoškolákům, do poslucháren se za pár dnů vrátí i senioři

„Každým rokem zájem o studium U3V roste a momentálně je již kapacita letošních obou bloků naplněna,“ říká k programu letošní U3V na Univerzitě Pardubice Zlatuše Sojková z oddělení pro vnitřní záležitosti a rozvoj pořádající dopravní fakulty. „Kromě toho připravujeme také zajímavé specializované kurzy, kde jsou místa stále ještě volná. Patří mezi ně například kurz Lékárna v přírodě, který poradí, jak využít bylinky pro léčitelské účely. Po celý akademický rok probíhá také výuka angličtiny pro tzv. falešné začátečníky a začíná nový kurz Psychologie.“

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting