Pardubický kraj nesouhlasí se škrty v regionálním školství

5.4.

Pardubický kraj nesouhlasí se škrty v regionálním školství

Pardubický kraj nesouhlasí se škrty v regionálním školství

Vládou stanovený rozpočet neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2012 je vázán ve výši 1,785 mld. Kč, což je 2,15 procenta z objemu mzdových prostředků včetně odvodů určených pro odměňování zaměstnanců škol a školských zařízení všech zřizovatelů. V Pardubickém kraji se jedná o částku 86 mil. Kč. Jinými slovy: Regionální školství nemůže počítat se slibovanými 4,5 miliardami korun navíc, ale naopak s výraznými škrty ve výši 1,9 miliard. „Vláda rozhodla, že školství letos musí ušetřit 2,5 miliardy korun, což se nutně projeví ve snížení platů pedagogů i nepedagogů. Opět to dokládá, že ve školství se vládě škrtá nejsnadněji,“ říká krajská radní Jana Pernicová. „S těmito kroky rozhodně nesouhlasíme, protože dolehnou na pracovníky ve školství a tím znovu utrpí úroveň vzdělání,“ dodává. Zároveň upozorňuje na skutečnost, že vláda s kraji v této záležitosti zatím vůbec nejednala a kusé informace kraje získávají pouze prostřednictvím médií. První pracovní schůzka zástupců krajských úřadů s ředitelem odboru financování na ministerstvu školství se uskuteční ve čtvrtek 5. dubna 2012. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy bude muset schválené vázání rozepsat na jednotlivé kraje a krajské úřady pak následně na konkrétní školy a školská zařízení ve své působnosti. Situaci tak v konečném důsledku musí vyřešit kraje. „V současné době jsme zveřejnili krajské normativy pro rok 2012, provedli jsme normativní rozpis rozpočtu na jednotlivé školy a školská zařízení a nyní probíhá tzv. dohadovací řízení s těmi školami, které považují svůj rozpočet na rok 2012 za nedostačující. Podrobný přehled o tom, jaká je situace na jednotlivých školách, budeme mít během měsíce dubna,“ potvrzuje vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy Ladislav Forman. Pardubický kraj, stejně jako zřejmě většina krajů České republiky, se nakonec přikloní k plošnému vázání výdajů rozpočtu regionálního školství pro rok 2012 ve výši 2,15 procenta mzdových prostředků včetně odvodů u všech jednotlivých škol a školských zařízení.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

26.2.

Kavárna Universitas aneb Na slovíčko s vědcem

„Profesor Holčapek se pokusí posluchačům vysvětlit, co je hmotnostní spektrometrie a lipidomická analýza a jak je lze využít při studiu závažných onemocnění, jako je rakovina, kardiovaskulární choroby, diabetes, lysozomální poruchy a další,“ uvedla jedna ze studentských organizátorů Kateřina Šraitrová.

Vzdělání celý článek
9.4.

Mezinárodní konference o energetických materiálech na Univerzitě Pardubice

„Tuto mezinárodní odbornou akci pořádáme tradičně již mnoho let, letos již 17. rokem,“ říká prof. Svatopluk Zeman a dodává: „Navíc tentokrát v roce 20. výročí přejmenování Vysoké školy chemicko-technologické, na níž původně naše katedra vznikla, na Univerzitu Pardubice.“

Vzdělání celý článek
22.11.

Den otevřených dveří na Fakultě restaurování v Litomyšli

V 10:00 hodin budou mít v ateliéru výtvarné přípravy možnost se zájemci seznámit s variantami studia.

Vzdělání celý článek
24.9.

Univerzita musela být evakuována

Na závěr cvičení provedli hasiči celkový průzkum a zadýmené prostory postupně odvětrali.

Vzdělání celý článek
20.6.

V Pardubicích začínají absolventské promoce

Univerzitu Pardubice a její fakulty opouštějí po úspěšném vykonání státních závěrečných zkoušek letošní první absolventi.

Vzdělání celý článek
11.3.

Mladý chemik zaznamenal rekordní účast: soutěžilo dvanáct tisíc žáků

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen se uskuteční v den finále v prostorách fakulty. „Kromě přitažlivého zábavného programu se finalisté mohou těšit na velmi atraktivní ceny. Ti nejlepší získají iPad, dotykový mobilní telefon nebo elektronickou čtečku. Za to je třeba poděkovat Svazu chemického průmyslu ČR, který je generálním partnerem celostátního finále,“ podotýká Gabriela Čebišová za organizátory.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting