Pardubický kraj nesouhlasí se škrty v regionálním školství

5.4.

Pardubický kraj nesouhlasí se škrty v regionálním školství

Pardubický kraj nesouhlasí se škrty v regionálním školství

Vládou stanovený rozpočet neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2012 je vázán ve výši 1,785 mld. Kč, což je 2,15 procenta z objemu mzdových prostředků včetně odvodů určených pro odměňování zaměstnanců škol a školských zařízení všech zřizovatelů. V Pardubickém kraji se jedná o částku 86 mil. Kč. Jinými slovy: Regionální školství nemůže počítat se slibovanými 4,5 miliardami korun navíc, ale naopak s výraznými škrty ve výši 1,9 miliard. „Vláda rozhodla, že školství letos musí ušetřit 2,5 miliardy korun, což se nutně projeví ve snížení platů pedagogů i nepedagogů. Opět to dokládá, že ve školství se vládě škrtá nejsnadněji,“ říká krajská radní Jana Pernicová. „S těmito kroky rozhodně nesouhlasíme, protože dolehnou na pracovníky ve školství a tím znovu utrpí úroveň vzdělání,“ dodává. Zároveň upozorňuje na skutečnost, že vláda s kraji v této záležitosti zatím vůbec nejednala a kusé informace kraje získávají pouze prostřednictvím médií. První pracovní schůzka zástupců krajských úřadů s ředitelem odboru financování na ministerstvu školství se uskuteční ve čtvrtek 5. dubna 2012. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy bude muset schválené vázání rozepsat na jednotlivé kraje a krajské úřady pak následně na konkrétní školy a školská zařízení ve své působnosti. Situaci tak v konečném důsledku musí vyřešit kraje. „V současné době jsme zveřejnili krajské normativy pro rok 2012, provedli jsme normativní rozpis rozpočtu na jednotlivé školy a školská zařízení a nyní probíhá tzv. dohadovací řízení s těmi školami, které považují svůj rozpočet na rok 2012 za nedostačující. Podrobný přehled o tom, jaká je situace na jednotlivých školách, budeme mít během měsíce dubna,“ potvrzuje vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy Ladislav Forman. Pardubický kraj, stejně jako zřejmě většina krajů České republiky, se nakonec přikloní k plošnému vázání výdajů rozpočtu regionálního školství pro rok 2012 ve výši 2,15 procenta mzdových prostředků včetně odvodů u všech jednotlivých škol a školských zařízení.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

11.3.

Nejlepší mladý chemik je z Pardubic

Prvních sedm finalistů soutěže postoupili do celostátního finále, které se pod záštitou Svazu chemického průmyslu ČR koná 30. května v prostorách pořádající Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Vzdělání celý článek
12.6.

Kulatý stůl napověděl, jak zkvalitnit zemědělské vzdělávání v Pardubickém kraji

„Ukázalo se, že žákům – pokud nemají příbuzné na venkově – chybí dostatečná informovanost o tom, jak vypadá současné zemědělství a jakou plní funkci. Většinou si je představují jako práci na poli. Některé odpovědi byly nesmírně kuriózní. Jedna žákyně odpověděla: ´Nevybrala jsem si ho proto, že mě zeměpis nebaví.“ A další uvedla: ´Nemám zájem o zemědělskou školu, ale kdybych se dostala na střední školu, tak bych chtěla jít na veterinu.´ Myslím, že v případě ostatních městských škol bude situace podobná. Určitě bychom v této souvislosti uvítali větší osvětu,“ popsala výsledky ankety ředitelka Jana Smetanová.

Vzdělání celý článek
23.10.

Byznys Trefa motivuje studenty

Důležitým momentem celé soutěže bude také možnost kontaktu mezi podnikavými studenty a zavedenými podnikatelskými subjekty z regionu, kteří se mohou stát investory pro podnikatelské záměry předložené studenty v rámci soutěže.

Vzdělání celý článek
3.6.

Univerzita Pardubice pořádá mezinárodní seminář zaměřený mezinárodní spolupráci v oblasti studentských mobilit „International Staff Week 2015“

V průběhu pětidenního mezinárodního semináře ISW2015, který se tento týden koná na Univerzitě Pardubice, budou diskutovat a sdílet zkušenosti z této oblasti dvě desítky vysokoškolských pracovníků z 8 zahraničních univerzit a 5 různých zemí včetně tuzemských vysokých škol, kteří mají na své univerzitě na starosti problematiku zahraničních mobilit.

Vzdělání celý článek
15.3.

Kandidátkou na děkanku Fakulty zdravotnických studií je Jana Holá

Fakulta zdravotních studií Univerzity Pardubice bude mít nové vedení. Kandidátkou na děkanku se včera večer stala doc. Ing. Jana Holá, Ph.D. Nynější proděkanka fakulty pro vědu a výzkum tak vystřídá po čtyřech letech ve funkci profesora Josefa Fuska, kterému končí funkční období 30. dubna.

Vzdělání celý článek
28.1.

Chrudim zásadně nesouhlasí s krajskou reformou školství

Vedení města Chrudim zásadně nesouhlasí s připravovanou reformou školství, kterou potají připravuje Pardubický kraj.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting