Pardubický kraj nesouhlasí se škrty v regionálním školství

5.4.

Pardubický kraj nesouhlasí se škrty v regionálním školství

Pardubický kraj nesouhlasí se škrty v regionálním školství

Vládou stanovený rozpočet neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2012 je vázán ve výši 1,785 mld. Kč, což je 2,15 procenta z objemu mzdových prostředků včetně odvodů určených pro odměňování zaměstnanců škol a školských zařízení všech zřizovatelů. V Pardubickém kraji se jedná o částku 86 mil. Kč. Jinými slovy: Regionální školství nemůže počítat se slibovanými 4,5 miliardami korun navíc, ale naopak s výraznými škrty ve výši 1,9 miliard. „Vláda rozhodla, že školství letos musí ušetřit 2,5 miliardy korun, což se nutně projeví ve snížení platů pedagogů i nepedagogů. Opět to dokládá, že ve školství se vládě škrtá nejsnadněji,“ říká krajská radní Jana Pernicová. „S těmito kroky rozhodně nesouhlasíme, protože dolehnou na pracovníky ve školství a tím znovu utrpí úroveň vzdělání,“ dodává. Zároveň upozorňuje na skutečnost, že vláda s kraji v této záležitosti zatím vůbec nejednala a kusé informace kraje získávají pouze prostřednictvím médií. První pracovní schůzka zástupců krajských úřadů s ředitelem odboru financování na ministerstvu školství se uskuteční ve čtvrtek 5. dubna 2012. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy bude muset schválené vázání rozepsat na jednotlivé kraje a krajské úřady pak následně na konkrétní školy a školská zařízení ve své působnosti. Situaci tak v konečném důsledku musí vyřešit kraje. „V současné době jsme zveřejnili krajské normativy pro rok 2012, provedli jsme normativní rozpis rozpočtu na jednotlivé školy a školská zařízení a nyní probíhá tzv. dohadovací řízení s těmi školami, které považují svůj rozpočet na rok 2012 za nedostačující. Podrobný přehled o tom, jaká je situace na jednotlivých školách, budeme mít během měsíce dubna,“ potvrzuje vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy Ladislav Forman. Pardubický kraj, stejně jako zřejmě většina krajů České republiky, se nakonec přikloní k plošnému vázání výdajů rozpočtu regionálního školství pro rok 2012 ve výši 2,15 procenta mzdových prostředků včetně odvodů u všech jednotlivých škol a školských zařízení.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

1.2.

Učitelé z odborných škol se budou vzdělávat

Učitelé z odborných škol se budou vzdělávat.

Vzdělání celý článek
15.4.

Přednáškový cyklus Dr. Jaakko Akoly z Finska na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice

Dr. Akola je autorem a spoluautorem více než 60 statí ve vědeckých časopisech a kapitolách knih. Na domácí instituci „Tampere University of Technology“ ve Finsku se věnuje kromě vědecké práce právě i výchově studentů ve všech stupních vysokoškolského studia.

Vzdělání celý článek
24.7.

Pardubická průmyslová škola získá vybavení pro 3D pracoviště

Škola tak získá vybavení pro 3D technologie a vybavení pro výukové pracoviště 3D, Industry 4.0 a pracoviště pneumatiky.

Vzdělání celý článek
29.8.

Více než dva tisíce pardubických dětí vyrazí 1. září poprvé za vzděláním.

Celková kapacita pardubických škol je zatím naplněna z 84 procent, ale některé školy, jako například ZŠ Svítkov, jsou naplněny na 100 procent,“ řekla Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu.

Vzdělání celý článek
20.11.

Profesorka Lenderová získává Řád rytíře Akademických palem

V úterý 20. listopadu bude udělen rytířský řád Akademických palem prof. PhDr. Mileně Lenderové, CSc.

Vzdělání celý článek
8.2.

Základní školu na Závodu Míru čeká rekonstrukce

Celkové investiční náklady do rekonstrukcí škol se od roku 2008 vyšplhaly na 414 milionů korun. Z evropských dotací a Státního fondu životního prostředí Pardubice získaly 202,5 milionů korun právě na snížení energetické náročnosti budov.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting