Pardubický kraj nesouhlasí se škrty v regionálním školství

5.4.

Pardubický kraj nesouhlasí se škrty v regionálním školství

Pardubický kraj nesouhlasí se škrty v regionálním školství

Vládou stanovený rozpočet neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2012 je vázán ve výši 1,785 mld. Kč, což je 2,15 procenta z objemu mzdových prostředků včetně odvodů určených pro odměňování zaměstnanců škol a školských zařízení všech zřizovatelů. V Pardubickém kraji se jedná o částku 86 mil. Kč. Jinými slovy: Regionální školství nemůže počítat se slibovanými 4,5 miliardami korun navíc, ale naopak s výraznými škrty ve výši 1,9 miliard. „Vláda rozhodla, že školství letos musí ušetřit 2,5 miliardy korun, což se nutně projeví ve snížení platů pedagogů i nepedagogů. Opět to dokládá, že ve školství se vládě škrtá nejsnadněji,“ říká krajská radní Jana Pernicová. „S těmito kroky rozhodně nesouhlasíme, protože dolehnou na pracovníky ve školství a tím znovu utrpí úroveň vzdělání,“ dodává. Zároveň upozorňuje na skutečnost, že vláda s kraji v této záležitosti zatím vůbec nejednala a kusé informace kraje získávají pouze prostřednictvím médií. První pracovní schůzka zástupců krajských úřadů s ředitelem odboru financování na ministerstvu školství se uskuteční ve čtvrtek 5. dubna 2012. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy bude muset schválené vázání rozepsat na jednotlivé kraje a krajské úřady pak následně na konkrétní školy a školská zařízení ve své působnosti. Situaci tak v konečném důsledku musí vyřešit kraje. „V současné době jsme zveřejnili krajské normativy pro rok 2012, provedli jsme normativní rozpis rozpočtu na jednotlivé školy a školská zařízení a nyní probíhá tzv. dohadovací řízení s těmi školami, které považují svůj rozpočet na rok 2012 za nedostačující. Podrobný přehled o tom, jaká je situace na jednotlivých školách, budeme mít během měsíce dubna,“ potvrzuje vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy Ladislav Forman. Pardubický kraj, stejně jako zřejmě většina krajů České republiky, se nakonec přikloní k plošnému vázání výdajů rozpočtu regionálního školství pro rok 2012 ve výši 2,15 procenta mzdových prostředků včetně odvodů u všech jednotlivých škol a školských zařízení.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

26.2.

Přihlášky k bakalářskému studiu na Fakultu zdravotnických studií Univerzity Pardubice již jen do konce měsíce

Zájem o obory většinou několikrát převyšuje počty přijímaných studentů, kteří musejí projít příjímacími zkouškami a testováním. Všeobecná sestra (přijat je každý pátý uchazeč), zdravotnický záchranář (přijat je každý čtvrtý uchazeč) i porodní asistentka (přijat je každý třetí zájemce) patří hned za angličtinou k nežádanějším bakalářským oborům na Univerzitě Pardubice

Vzdělání celý článek
27.8.

Dočasná dopravní omezení v souvislosti s úpravami venkovních ploch v části univerzitního kampusu ve Studentské ulici – Stavařově

V rámci projektu VAP - výukový areál Polabiny se buduje za budovou EA nové parkoviště s kapacitou 92 parkovacích míst. Parkoviště bude dokončeno v září 2015.

Vzdělání celý článek
29.9.

Univerzita Pardubice zahajuje 60. akademický rok

Do letošních 1. ročníků bakalářských studijních programů na všech sedmi fakultách se zapsalo 3 600 posluchačů.

Vzdělání celý článek
15.4.

Univerzita Pardubice seznámí žáky s vědou a technikou přímo na dvorech škol

Záchranáři je naučí první pomoci a na modelu v životní velikosti jim vysvětlí, jak probíhá reálný porod. Kromě toho se žáci naučí rozeznávat ochranné prvky bankovek a zjistí, že ty české patří mezi nejlépe chráněné bankovky na světě,“ popisuje ukázky demonstrací koordinátorka akce Věda a technika na dvorech škol Ing. arch. Iva Svobodová.

Vzdělání celý článek
24.10.

Na Fakultě restaurování soutěží o nejlepší restaurátorský projekt

Mladí restaurátoři mají díky této odborné konferenci možnost prezentovat výsledky své práce jak kolegům studentům, tak odborné veřejnosti a vyzkoušet si tak úskalí prezentace odborného tématu. Většina prací bude navíc prezentována i formou posterových sdělení.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting