Poslední letošní lekce ZDRAVOhrátek čeká na žáky ve Střední zdravotnické škole Pardubice

12.12.

Poslední letošní lekce ZDRAVOhrátek čeká na žáky ve Střední zdravotnické škole Pardubice

 Znalost první pomoci, prevence zubního kazu, ale také infekčních onemocnění či AIDS. Tyto i další lekce čekají účastníky z řad žáků základních škol při posledním letošním zastavení projektu ZDRAVOhrátky Pardubického kraje. To se uskuteční ve středu 13. prosince, kdy v něm bude mít svou premiéru Střední zdravotnická škola Pardubice.

Nový projekt Pardubického kraje na podporu středních zdravotnických škol v regionu se setkal hned ve své první sezoně s velkým zájmem žáků 8. a 9. tříd. Předcházejících tří akcí v Chrudimi, Svitavách i Ústí nad Orlicí se zúčastnilo téměř 220 vybraných školáků se zájmem o budoucí studium oborů zaměřených na zdravotnictví nebo sociální služby.

Zájem byl mnohem větší, ale kapacita středních zdravotnických škol i specifika této práce už vyšší účast neumožňují. Ohlas dětí je přesto mimořádný, neboť prostřednictvím ZDRAVOhrátek mají jedinečnou příležitost seznámit se formou atraktivních aktivit a soutěží s prostředím konkrétní školy, pedagogy i spolužáky. Na konci akce už převážná většina ví, zda si sem počátkem příštího roku podá přihlášku a při závěrečném hlasování nám to také dávají najevo. Pro regionální zdravotnictví by to mohla být potěšující zpráva,“ reaguje na dosavadní reakce aktérů ZDRAVOhrátek jejich manažer Vladimír Zemánek.

Dosud rekordní zájem

Akce v pardubické „zdrávce“ vyvolala dosud rekordní zájem a chtěla se jí zúčastnit více než stovka vybraných žáků. Do nominace se jich nakonec dostalo 75 z osmi základních škol z celého pardubického okresu. I tak mnohé z nich musely složení svých výprav početně redukovat. ZDRAVOhrátek se zúčastní zástupci těchto základních škol: ZŠ Dašice; Masarykova ZŠ Dolní Roveň; ZŠ Choltice; ZŠ Opatovice nad Labem; ZŠ Štefánikova, Pardubice; ZŠ Smetanova, Přelouč; ZŠ Řečany nad Labem a ZŠ Sezemice.

Účastníky tradičně čekají nejrůznější aktivity na šesti speciálních pracovištích. Už samotné názvy vypovídají o jejich zaměření – zdravé zoubky, prevence AIDS, první pomoc, zdravý životní styl, nebát se pomoci druhým a čisté ruce. Žáci budou na každém stanovišti plnit určený soutěžní úkol a na vítězné družstvo – stejně jako v odpoledním vědomostním kvízu – je připravená sladká odměna v podobě velkého ovocného dortu,“ upřesňuje průběh posledních ZDRAVOhrátek v tomto roce manažerka Michaela Kratochvílová.

Dorazí také hosté

Slavnostní zahájení akce se koná ve středu 13. prosince od 9 hodin v jídelně Střední zdravotnické školy Pardubice (Průmyslová 395). V jeho průběhu se setkají s žáky a podpoří jejich volbu významní hosté – Bohumil Bernášek, radní Pardubického kraje pro školství, Petr Klimpl, ředitel krajského Úřadu práce Pardubického kraje, Štěpánka Franková, ředitelka Pardubické a Chrudimské nemocnice, Martin Kiss, vedoucí odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje, Miroslav Gregor, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Pardubického kraje a Monika Jirásková, ředitelka Centra celoživotního vzdělávání Pardubického kraje.

Součástí ZDRAVOhrátek bude také prezentace Pardubické nemocnice.

Více informací o projektu ZDRAVOhrátky na www.klickevzdelani.cz/zdravohratky.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

11.10.

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice se představuje na veletrhu AKADÉMIA na Slovensku

„Fakulta chemicko-technologická se slovenského veletrhu Akadémia účastní tradičně – letos již pošestnácté. Její zástupci budou poskytovat všem zájemcům podrobné informace o možnostech studia na fakultě a přijímacích zkouškách pro příští akademický rok 2018/2019. Zájemci získají i další informace o univerzitě, zázemí, životě v kampusu i v Pardubicích,“ doplnila Iva Ulbrichová.

Vzdělání celý článek
23.6.

Na Univerzitě Pardubice začínají letošní slavnostní absolventské akademické obřady – bakalářské sponze a magisterské promoce.

Studentskou cenu rektora I. stupně obdrží absolventka Ing. Petra Šilarová ve studijním oboru Hodnocení a analýza potravin za celkový prospěch studia „s vyznamenáním“ a vynikající úroveň a obhajobu diplomové práce „Využití mikroextrakce tuhou fází pro analýzu aromaprofilu bylinných čajů“.

Vzdělání celý článek
22.12.

Kraj připomínkuje návrh reformy školství

To, jaké budou optimální či minimální počty žáků, vzejde až z diskuze.

Vzdělání celý článek
14.3.

Kam po vysoké škole?

Na 15. března připravila Univerzita Pardubice již 6. ročník veletrhu pracovních příležitostí.

Vzdělání celý článek
8.11.

Na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice vrcholí rok připomínání 25. výročí založení fakulty.

Stěžejním tématem pětidenního přednáškového cyklu je proto propojení teorie s praxí při výuce, výzkumu a vzdělávání. Celotýdenní akce umožní především studentům navštívit více než čtyřicet přednášek na vybraná ekonomická témata. Na nich vystoupí jak odborníci z českých i slovenských ekonomicky zaměřených vysokých škol, tak úspěšní představitelé ekonomické praxe.

Vzdělání celý článek
9.1.

Osm univerzit se spojilo, aby si dlouhodobě zajistily kvalitní světové chemické elektronické informační zdroje pro výzkjm a vývoj

Během prvního pololetí 2013 bude realizována na pracovištích všech zúčastněných vysokých škol řada školení a informačních seminářů s cílem propagovat tyto důležité informační zdroje a naučit studenty, akademické pracovníky a výzkumníky co nejefektivněji využívat obrovský informační potenciál, který tyto zdroje nabízejí.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting