Poslední šance přihlásit se do bakalářského studia na tři fakulty Univerzity Pardubice – do konce března

30.3.

Poslední šance přihlásit se do bakalářského studia na tři fakulty Univerzity Pardubice – do konce března

Poslední šance přihlásit se do bakalářského studia na tři fakulty Univerzity Pardubice – do konce března
Zájemci o bakalářské studium mají poslední možnost přihlásit se v prvním kole do přijímacího řízení k vysokoškolskému studiu v následujícím akademickém roce 2016/2017.

Tři fakulty Univerzity Pardubice - FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ, FAKULTA FILOZOFICKÁ a FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY přijímají přihlášky k bakalářskému studiu již jen do 31. března.


Fakulta chemicko-technologická a Fakulta elektrotechniky a informatiky přijímají uchazeče do svých bakalářských studijních programů/oborů bez přijímacích testů, tj. na základě výsledků ukončeného středoškolského studia. Na Fakultu filozofickou budou případní uchazeči o studium dělat přijímací zkoušky podle požadavků na jednotlivé obory.
Tři fakulty univerzity - Fakulta ekonomicko-správní, Fakulta zdravotnických studií a Dopravní fakulta Jana Pernera již první kolo přijímání přihlášek do bakalářských studií ukončily.


Pouze Fakulta restaurování, na počet studentů nejmenší a umělecky zaměřená fakulta Univerzity Pardubice, která sídlí v Litomyšli, přijímá přihlášky a podklady pro výběr talentovaných uchazečů do svých 4 umělecky zaměřených oborů až do 13. května.


Na navazující dvouleté magisterské a tříleté doktorské studium se mohou zájemci hlásit na fakultách Univerzity Pardubice i nadále – ve vyhlášených termínech v průběhu 2. a 3. čtvrtletí t.r., termíny se na jednotlivých fakultách liší:

Fakulty Univerzity Pardubice nabízejí letos zájemcům o vysokoškolské studium širokou škálu studijních oborů řady disciplín v bakalářském, magisterském a doktorském stupni studia – celkem 63 studijních programů se 118 obory. Do 51 oborů bakalářského studia ve 26 studijních programech budou fakulty univerzity přijímat přes 3,5 tisíce uchazečů-středoškoláků.


Vloni přišlo na univerzitu celkem přes 8 900 přihlášek ke studiu, z toho do bakalářských studijních programů na 7 tisíc přihlášek (v prvním kole podávání přihlášek přes 6 tisíc přihlášek).


Další informace naleznou uchazeči o vysokoškolské studium na webových stránkách univerzity http://www.uni-pardubice.cz a zejména pak jednotlivých fakult. Mají možnost se také zaregistrovat k odběru informací formou tzv. elektronického infoservisu, který fakulty zájemcům o studium poskytují zdarma, kde získají další informace a dozvědí se zajímavosti důležité pro další rozhodování a kroky pro nástup na vysokou školu.


Na Univerzitě Pardubice studuje v letošním akademickém roce 2015/2016 přes 8 tisíc vysokoškoláků.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

20.7.

Ženy z azylového domu se vzdělávají i o prázdninách

Již druhá devítičlenná skupina žen prošla vzdělávacími aktivitami a rekvalifikačním kurzem Základy obsluhy počítače.

Vzdělání celý článek
19.9.

Hřiště na Závodu míru čeká na sportovce

Po čtyřech měsících se škola Závodu míru může chlubit běžeckým oválem se čtyřmi drahami o délce 250 metrů a 100m dlouhou rovinkou se šesti 6 drahami s umělým, vodopropustným polyuretanovým povrchem.

Vzdělání celý článek
4.10.

Lékařská fakulta v Hradci Králové navýší počty studentů v angličtině o třetinu

„Vnímám volání České lékařské komory a Ministerstva zdravotnictví po zvýšené produkci lékařů fakultami. Výuka budoucích lékařů je ale vysoce provázaným systémem. Nejde kapacitně jen o prostory učeben, ale i o to, kolik studentů jsme schopni odučit na klinice a skloubit to s prací. S případným přijetím dalších studentů by se pravděpodobně ukázalo, že bychom potřebovali nejen novou budovu, ale i posilu ohledně vyučujících kolegů. A ty k tomuto účelu připravit je daleko náročnější než příprava studentů. Kdyby to také mělo být na úkor přijímání zahraničních studentů, bylo by navíc potřeba ten schodek dorovnat z rozpočtu,“ ilustruje situaci profesor Jaroslav Malý.

Vzdělání celý článek
23.3.

K zápisům do základních škol se letos půjde v dubnu

Co se kapacity základních škol týče, pardubické školy mají naplněnost přes devadesát procent a v následujících letech počítají s dalším nárůstem žáků. Nejsilnější ročníky ze školek totiž přechází do základních škol. Radnice očekává převis tradičně pouze na ZŠ Svítkov, Studánka, Staňkova a Polabiny I.

Vzdělání celý článek
17.9.

Fakulta elektrotechniky a informatiky přivítala pedagogy ze středních škol

Na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice přivítal 12. září děkan Zdeněk Němec zástupce středních škol z Pardubického kraje. Setkání spolu s děkanem organizoval radní pro školství Bohumil Bernášek.

Vzdělání celý článek
20.2.

Univerzita Pardubice se zapojila do prestižního Fulbrightova programu

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice získala podporu z prestižního programu Fulbright Specialist Program, který propojuje americké experty s kolegy z dalších zemí. Spolupráce mezi českými a americkými institucemi zlepší kvalitu vzdělávání a výzkum v oboru ošetřovatelství a mezinárodní spolupráci.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting