Pozvánka na březnovou Kavárnu Universitas: Přijďte se radovat

22.3.

Pozvánka na březnovou Kavárnu Universitas: Přijďte se radovat

Na úterý 22. března připravili studenti Univerzity Pardubice pokračování diskusních večerů v oblíbené vědecké Kavárně Universitas. Pozvání přijala Mgr. Kamila Pacovská, Ph.D., která působí na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice. Zájemci se společně s ní budou v úterý v podvečer radovat. Tématem březnové kavárny je totiž RADOST JAKO KONTEMPLATIVNÍ EMOCE.

Současná etika obvykle nerozlišuje mezi libostí a radostí a radost chápe jako jeden z mnoha příjemných či libých pocitů, které následují po naplnění nějaké touhy, k němuž dojde během nějakého jednání.

„Trochu si zafilosofujeme a podíváme se blíž na téma radosti a jejích úskalí,“ říká k tématu březnové Kavárny UNIVERSITAS její moderátorka a studentka Fakulty chemicko-technologické Kateřina Šraitrová. „Zatímco krása přírody či umění se předmětem lásky a radosti stává takřka automaticky, u lidí a lidského světa je situace mnohem složitější. V přednášce si proto položíme otázku, co to znamená radovat se z existence něčeho, co není dokonalé. Podíváme se na to, jestli je schopnost radovat se podmínkou dobrého života, jestli je možné zachovat si radostný vztah ke světu, aniž by si jej člověk přikrášloval nebo jak máme vidět selhání a slabosti svých blízkých,“ naznačila Šraitrová otázky, které se přednášející Kamila Pacovská z domácí Fakulty filozofické Univerzity Pardubice pokusí zodpovědět.

Už Platón (mimo jiné) v dialogu Filébos přichází s myšlenkou, že existují „čisté“ slasti či libosti, které touhou podmíněné nejsou. V Platónově duchu pak Simone Weil ukazuje, že čistá radost je příjemný pocit, jehož zdrojem je výhradně vnější realita. Typicky vzniká, když pozornost člověka plně pohltí něco nezávislého na jeho já, například když poslouchá hudbu, pozoruje zvířata nebo se prochází v přírodě. Hluboká radost má kontemplativní povahu a je jakousi oslavou předmětu, který k ní dal podnět a s nímž člověka pojí láska.

Mgr. Kamila Pacovská, Ph.D., vystudovala matematiku a filosofii na Univerzitě Karlově. Je odbornou asistentkou na Katedře filosofie Univerzity Pardubice a v současné době zastává i funkci tajemnice katedry. Specializuje se na anglosaskou etiku, konkrétně na etické otázky související s filosofickou psychologií a teorií jednání.

KAVÁRNA UNIVERSITAS se otevře v úterý 22. března 2016 od 18 hodin v Klubu 29 (ulice Svaté Anežky České, č. p. 29). Pořádají studenti Univerzity Pardubice ve spolupráci s Divadlem 29.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

24.6.

Fakultu ekonomicko-správní opouští letos 419 absolventů

Titul „bakalář“ získává 194 absolventů prezenčního studia bakalářských studijních programů.

Vzdělání celý článek
2.4.

Pardubice poděkovaly svým nejlepším učitelům

Pardubice u příležitosti letošního Dne učitelů založily novou tradici a poprvé udělily pamětní listy svým nejlepším pedagogům.

Vzdělání celý článek
28.1.

DDM Delta otevírá v pátek svoje dveře

Hvězdárna barona Artura Krause a Astronomická společnost Pardubice při DDM Delta pořádají v pátek 29. ledna Den otevřených dveří

Vzdělání celý článek
30.10.

Do základní školy Závodu míru se žáci vrátí už v pondělí

Škola je bez azbestu, děti se můžou bezpečně vrátit. To jsou výsledky měření na základní škole Závodu míru, která byla od září kvůli výskytu nebezpečného materiálu uzavřena. 4. listopadu se dětem brána jejich školy opět otevře.

Vzdělání celý článek
24.1.

České logo Mezinárodního roku chemie v Pardubicích

Ze zaslaných návrhů pak odborná porota vybrala jako vítězný návrh studenta Jana Cihláře.

Vzdělání celý článek
10.4.

Studenti-historici z Univerzity Pardubice jedou soutěžit se svými studiemi do Českých Budějovic

„Při výběru studentů jsme kladli důraz na vědeckou přínosnost studie, aktuálnost tématu vzhledem k současným badatelským trendům a také schopnost své téma řádně ústně prezentovat. Dvojice těchto studentů nás zaujala především proto, že beze zbytku splňují tato kritéria, jejich práce jsou navíc psány svěžím kultivovaným jazykem se zaujetím pro zvolené téma a vyznačují se na úrovni magisterského studia nadstandardní odbornou erudicí,“ doplňuje doktor Prchal.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting