Pozvánka na březnovou Kavárnu Universitas: Přijďte se radovat

22.3.

Pozvánka na březnovou Kavárnu Universitas: Přijďte se radovat

Na úterý 22. března připravili studenti Univerzity Pardubice pokračování diskusních večerů v oblíbené vědecké Kavárně Universitas. Pozvání přijala Mgr. Kamila Pacovská, Ph.D., která působí na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice. Zájemci se společně s ní budou v úterý v podvečer radovat. Tématem březnové kavárny je totiž RADOST JAKO KONTEMPLATIVNÍ EMOCE.

Současná etika obvykle nerozlišuje mezi libostí a radostí a radost chápe jako jeden z mnoha příjemných či libých pocitů, které následují po naplnění nějaké touhy, k němuž dojde během nějakého jednání.

„Trochu si zafilosofujeme a podíváme se blíž na téma radosti a jejích úskalí,“ říká k tématu březnové Kavárny UNIVERSITAS její moderátorka a studentka Fakulty chemicko-technologické Kateřina Šraitrová. „Zatímco krása přírody či umění se předmětem lásky a radosti stává takřka automaticky, u lidí a lidského světa je situace mnohem složitější. V přednášce si proto položíme otázku, co to znamená radovat se z existence něčeho, co není dokonalé. Podíváme se na to, jestli je schopnost radovat se podmínkou dobrého života, jestli je možné zachovat si radostný vztah ke světu, aniž by si jej člověk přikrášloval nebo jak máme vidět selhání a slabosti svých blízkých,“ naznačila Šraitrová otázky, které se přednášející Kamila Pacovská z domácí Fakulty filozofické Univerzity Pardubice pokusí zodpovědět.

Už Platón (mimo jiné) v dialogu Filébos přichází s myšlenkou, že existují „čisté“ slasti či libosti, které touhou podmíněné nejsou. V Platónově duchu pak Simone Weil ukazuje, že čistá radost je příjemný pocit, jehož zdrojem je výhradně vnější realita. Typicky vzniká, když pozornost člověka plně pohltí něco nezávislého na jeho já, například když poslouchá hudbu, pozoruje zvířata nebo se prochází v přírodě. Hluboká radost má kontemplativní povahu a je jakousi oslavou předmětu, který k ní dal podnět a s nímž člověka pojí láska.

Mgr. Kamila Pacovská, Ph.D., vystudovala matematiku a filosofii na Univerzitě Karlově. Je odbornou asistentkou na Katedře filosofie Univerzity Pardubice a v současné době zastává i funkci tajemnice katedry. Specializuje se na anglosaskou etiku, konkrétně na etické otázky související s filosofickou psychologií a teorií jednání.

KAVÁRNA UNIVERSITAS se otevře v úterý 22. března 2016 od 18 hodin v Klubu 29 (ulice Svaté Anežky České, č. p. 29). Pořádají studenti Univerzity Pardubice ve spolupráci s Divadlem 29.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

8.10.

Mladí řidiči budou trénovat na Univerzitě Pardubice

Rádi bychom vás pozvali na akci Dny dopravní bezpečnosti mladých řidičů v Pardubicích, jejímž partnerem je i Univerzita Pardubice.

Vzdělání celý článek
6.9.

Kraj plánuje na českotřebovském gymnázium vybudovat moderní odborné učebny

Českotřebovské gymnázium se zapojilo také do programu energetických úspor (EPC). „V rámci projektu byla vyměněna okna, ale také světla v učebnách, tělocvičně nebo aule.

Vzdělání celý článek
21.2.

Do první třídy se v Pardubicích chystá přes 800 dětí

V Pardubicích přišlo počátkem února k zápisu 816 dětí, další čeká nástup do školy po ročním odkladu.

Vzdělání celý článek
28.5.

Kandidátem na děkana Fakulty filozofické je historik Jiří Kubeš

Nového děkana získá na podzim Fakulta filozofická Univerzity Pardubice. Akademický senát dnes zvolil Jiřího Kubeše, který vede Ústav historických věd. Čtyřiačtyřicetiletého odborníka na raný novověk, dějiny habsburských panovníků a české i moravské šlechty vybrali do čela fakulty členové akademického senátu ze dvou kandidátů.

Vzdělání celý článek
26.8.

Na první školní den se v Pardubicích chystá více než 700 dětí

V pardubických školách znovu usedne do lavic na 7,5 tisíce dětí.

Vzdělání celý článek
28.6.

Veleúspěšní studenti Pardubického kraje

Na předních místech celostátních kol středoškolských soutěží se umístili studenti středních škol z Pardubického kraje.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting