Před 65 lety byla na vysoké škole v Pardubicích, dnešní Univerzitě Pardubice, zahájena výuka. Do 1. ročníku nastoupilo dne 15. října 1950 prvních 120 vysokoškoláků.

14.10.

 Před 65 lety byla na vysoké škole v Pardubicích, dnešní Univerzitě Pardubice, zahájena výuka. Do 1. ročníku nastoupilo dne 15. října 1950 prvních 120 vysokoškoláků.

Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950 byla k 1. září 1950 zřízena Vysoká škola chemická v Pardubicích. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské a cukrářské průmyslovky a do prvního ročníku nastoupilo prvních 120 posluchačů.


V následujícím akademickém roce se počet studentů zdvojnásobil a pro potřeby vysoké školy byla upravena budova bývalé strojní průmyslové školy na náměstí Čs. legií, která slouží univerzitě dodnes, nyní jako moderní univerzitní centrum pro vzdělávání a výzkum.


Od listopadu 1953 nesla vysoká škola čtyřicet let název Vysoká škola chemicko-technologická v Pardubicích (VŠChT) a byla vyhlášená přípravou vysoce kvalifikovaných odborníků v oblasti chemie a chemických technologií a novými vědeckými školami.


Po roce 1989 se charakter školy změnil, vznikaly nové fakulty a nabídka studijních programů se znásobila. V roce 1994 byl zákonem změněn název školy na Univerzitu Pardubice. Z jednofakultní VŠChT se postupně stala univerzita, jejíchž sedm fakult nabízí dnes vysokoškolské vzdělání 9 tisícům posluchačů ve 130 oborech.
Svým vědecko-výzkumným výkonem a výsledky patří Univerzita Pardubice dlouhodobě do první desítky nejvýkonnějších vysokoškolských pracovišť České republiky a nedávno se, podle jednoho z nejprestižnějších světových žebříčků Times Higher Education World University Rankings (THE), dostala spolu s dalšími osmi českými vysokými školami do světové elity.


Současná Univerzita Pardubice se sedmi fakultami a devíti tisíci studenty, řadou kvalitních pedagogů a badatelů a vědeckých škol je významným ohniskem vzdělanosti, jejíž význam přesahuje dnes hranice České republiky.
„Naše nedávné umístění v prestižním světovém žebříčku THE na 601. až 800. místě lze určitě považovat za úspěch, zejména uvědomíme-li si, že na celém světě je několik desítek tisíc vysokoškolských institucí. Je to takový hezký dárek k našemu šedesátému pátému výročí založení školy,“ dodává k úspěchu Univerzity Pardubice v posledním mezinárodním hodnocení univerzit, zveřejněném k 1. 10. 2015, její rektor prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.
„I nadále chceme být mezinárodně respektovaným centrem vzdělanosti, kde akademičtí pracovníci posouvají hranice lidského poznání, předávají své intelektuální bohatství studentům a vychovávají z nich vysoce kvalifikované odborníky, kteří přispívají ke zlepšení kvality života a prosperity naší společnosti,“ podotýká rektor Ludwig.
Na počátku nového, letos již 66. akademického roku 2015/2016 přichází univerzita opět s řadou novinek:
Nový výukový areál


V srdci univerzitního kampusu vznikl nový výukový areál, který využívají zejména fakulty ekonomicko-správní, filozofická a dopravní. V jeho atriu se nachází příjemná odpočinková zóna, kde bude v listopadu zpřístupněna i Lavička Václava Havla. Spojovací nadzemní most propojuje nový výukový areál se sousední budovou přes ulici a spojuje tak všechny univerzitní objekty v jižní části kampusu v jeden průchozí celek.
Jižní část univerzitního areálu v Pardubicích – Polabinách dostává nový vzhled
V současné době dochází navíc v jižní části univerzitního kampusu v Polabinách k rozsáhlým úpravám venkovních ploch. Budují se dvě nová parkoviště s kapacitou 180 míst, která významně posílí možnosti studentského i zaměstnaneckého parkování.


Před dopravní fakultou ve Studentské ulici se buduje nový parter, který bude dalším příjemným vstupním prostorem do univerzitních budov, určených také pro setkávání a odpočinek.


Součástí venkovních úprav univerzity je i rekonstrukce vnitřní komunikace k rektorátu. Zároveň město Pardubice provádí rekonstrukci Studentské ulice s novými chodníky, středovým pásem, novým osvětlením a přechody pro chodce a retardéry pro zpomalení dopravy.


Zprovozněna byla i nová cyklostezka vedoucí od univerzitní tělocvičny do Kunětické ulice a do centra města. Vylepšení se dočkaly letos i koleje.


Nové centrum materiálů a nanotechnologií ve středu města
Ve středu města, v nejstarším areálu univerzity, kde měly chemicko-technologické obory od 50. let minulého století své původní zázemí, bylo nyní dobudováno nové Centrum materiálů a nanotechnologií Fakulty chemicko-technologické, moderní vědecké a laboratorní zázemí pro rozvoj zejména materiálového výzkumu, připravené svým přístrojovým vybavením a vědeckými týmy řešit ta nejžádanější vědecká témata současnosti.


„Podmínky, které měla vysoká škola na svém začátku před 65 lety a nyní, jsou nesrovnatelné,“ říká rektor Univerzity Pardubice profesor Ludwig. „Za poslední desetiletí jsme do jejího rozvoje investovali na 3 miliardy korun. Univerzita dnes sídlí v mnoha budovách, ve většině renovovaných či nově postavených, má kvalitní zázemí a moderní vybavení pro vzdělávací i výzkumnou činnost pro 21. století. Za 65 let se stala naše vysoká škola moderní a konsolidovanou institucí, jejíž posluchárny opustilo na pětatřicet tisíc vysoce kvalifikovaných odborníků,“ uzavírá své zamyšlení k významnému výročí zahájení vysokoškolské výuky v Pardubicích rektor Univerzity Pardubice profesor Miroslav Ludwig.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

6.1.

Od září letošního roku vznikne v Pardubicích fotbalová škola

Regionální fotbalová akademie Pardubického kraje začne fungovat od září 2016, základnu bude mít v ZŠ Ohrazenice. Je určena žákům osmých a devátých tříd, které čeká, vedle běžných předmětů, osm hodin věnovaných sportovním aktivitám. Postaráno bude i o stravování žáků, ubytování mimopardubických dětí, ale také o zdraví a regeneraci mladých sportovců.

Vzdělání celý článek
25.2.

K zápisu letos přišlo přes 1200 předškoláků

Přibližně 150 dětí bude mít povinnou školní docházku odloženou i v letošním roce, přesná čísla však v tuto chvíli neznáme, žádosti o odklad podávají rodiče dětí až do 31. května 2013.

Vzdělání celý článek
15.5.

Seminář o šíření vln a vlivu ionosféry na Univerzitě Pardubice

Na seminář je zaregistrováno 15 účastníků jak z domácí univerzity, tak i odborníci z výzkumných ústavů a vysokých škol, i několika českých společností, které se zabývají vývojem radarů, antén a mikrovlnných komponent (např. vyhlášené pardubické společnosti ERA, Eldis, Retia, T-CZ atd.).

Vzdělání celý článek
11.10.

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice se představuje na veletrhu AKADÉMIA na Slovensku

„Fakulta chemicko-technologická se slovenského veletrhu Akadémia účastní tradičně – letos již pošestnácté. Její zástupci budou poskytovat všem zájemcům podrobné informace o možnostech studia na fakultě a přijímacích zkouškách pro příští akademický rok 2018/2019. Zájemci získají i další informace o univerzitě, zázemí, životě v kampusu i v Pardubicích,“ doplnila Iva Ulbrichová.

Vzdělání celý článek
17.9.

Fakulta elektrotechniky a informatiky přivítala pedagogy ze středních škol

Na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice přivítal 12. září děkan Zdeněk Němec zástupce středních škol z Pardubického kraje. Setkání spolu s děkanem organizoval radní pro školství Bohumil Bernášek.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting