Před 65 lety byla na vysoké škole v Pardubicích, dnešní Univerzitě Pardubice, zahájena výuka. Do 1. ročníku nastoupilo dne 15. října 1950 prvních 120 vysokoškoláků.

14.10.

 Před 65 lety byla na vysoké škole v Pardubicích, dnešní Univerzitě Pardubice, zahájena výuka. Do 1. ročníku nastoupilo dne 15. října 1950 prvních 120 vysokoškoláků.

Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950 byla k 1. září 1950 zřízena Vysoká škola chemická v Pardubicích. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské a cukrářské průmyslovky a do prvního ročníku nastoupilo prvních 120 posluchačů.


V následujícím akademickém roce se počet studentů zdvojnásobil a pro potřeby vysoké školy byla upravena budova bývalé strojní průmyslové školy na náměstí Čs. legií, která slouží univerzitě dodnes, nyní jako moderní univerzitní centrum pro vzdělávání a výzkum.


Od listopadu 1953 nesla vysoká škola čtyřicet let název Vysoká škola chemicko-technologická v Pardubicích (VŠChT) a byla vyhlášená přípravou vysoce kvalifikovaných odborníků v oblasti chemie a chemických technologií a novými vědeckými školami.


Po roce 1989 se charakter školy změnil, vznikaly nové fakulty a nabídka studijních programů se znásobila. V roce 1994 byl zákonem změněn název školy na Univerzitu Pardubice. Z jednofakultní VŠChT se postupně stala univerzita, jejíchž sedm fakult nabízí dnes vysokoškolské vzdělání 9 tisícům posluchačů ve 130 oborech.
Svým vědecko-výzkumným výkonem a výsledky patří Univerzita Pardubice dlouhodobě do první desítky nejvýkonnějších vysokoškolských pracovišť České republiky a nedávno se, podle jednoho z nejprestižnějších světových žebříčků Times Higher Education World University Rankings (THE), dostala spolu s dalšími osmi českými vysokými školami do světové elity.


Současná Univerzita Pardubice se sedmi fakultami a devíti tisíci studenty, řadou kvalitních pedagogů a badatelů a vědeckých škol je významným ohniskem vzdělanosti, jejíž význam přesahuje dnes hranice České republiky.
„Naše nedávné umístění v prestižním světovém žebříčku THE na 601. až 800. místě lze určitě považovat za úspěch, zejména uvědomíme-li si, že na celém světě je několik desítek tisíc vysokoškolských institucí. Je to takový hezký dárek k našemu šedesátému pátému výročí založení školy,“ dodává k úspěchu Univerzity Pardubice v posledním mezinárodním hodnocení univerzit, zveřejněném k 1. 10. 2015, její rektor prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.
„I nadále chceme být mezinárodně respektovaným centrem vzdělanosti, kde akademičtí pracovníci posouvají hranice lidského poznání, předávají své intelektuální bohatství studentům a vychovávají z nich vysoce kvalifikované odborníky, kteří přispívají ke zlepšení kvality života a prosperity naší společnosti,“ podotýká rektor Ludwig.
Na počátku nového, letos již 66. akademického roku 2015/2016 přichází univerzita opět s řadou novinek:
Nový výukový areál


V srdci univerzitního kampusu vznikl nový výukový areál, který využívají zejména fakulty ekonomicko-správní, filozofická a dopravní. V jeho atriu se nachází příjemná odpočinková zóna, kde bude v listopadu zpřístupněna i Lavička Václava Havla. Spojovací nadzemní most propojuje nový výukový areál se sousední budovou přes ulici a spojuje tak všechny univerzitní objekty v jižní části kampusu v jeden průchozí celek.
Jižní část univerzitního areálu v Pardubicích – Polabinách dostává nový vzhled
V současné době dochází navíc v jižní části univerzitního kampusu v Polabinách k rozsáhlým úpravám venkovních ploch. Budují se dvě nová parkoviště s kapacitou 180 míst, která významně posílí možnosti studentského i zaměstnaneckého parkování.


Před dopravní fakultou ve Studentské ulici se buduje nový parter, který bude dalším příjemným vstupním prostorem do univerzitních budov, určených také pro setkávání a odpočinek.


Součástí venkovních úprav univerzity je i rekonstrukce vnitřní komunikace k rektorátu. Zároveň město Pardubice provádí rekonstrukci Studentské ulice s novými chodníky, středovým pásem, novým osvětlením a přechody pro chodce a retardéry pro zpomalení dopravy.


Zprovozněna byla i nová cyklostezka vedoucí od univerzitní tělocvičny do Kunětické ulice a do centra města. Vylepšení se dočkaly letos i koleje.


Nové centrum materiálů a nanotechnologií ve středu města
Ve středu města, v nejstarším areálu univerzity, kde měly chemicko-technologické obory od 50. let minulého století své původní zázemí, bylo nyní dobudováno nové Centrum materiálů a nanotechnologií Fakulty chemicko-technologické, moderní vědecké a laboratorní zázemí pro rozvoj zejména materiálového výzkumu, připravené svým přístrojovým vybavením a vědeckými týmy řešit ta nejžádanější vědecká témata současnosti.


„Podmínky, které měla vysoká škola na svém začátku před 65 lety a nyní, jsou nesrovnatelné,“ říká rektor Univerzity Pardubice profesor Ludwig. „Za poslední desetiletí jsme do jejího rozvoje investovali na 3 miliardy korun. Univerzita dnes sídlí v mnoha budovách, ve většině renovovaných či nově postavených, má kvalitní zázemí a moderní vybavení pro vzdělávací i výzkumnou činnost pro 21. století. Za 65 let se stala naše vysoká škola moderní a konsolidovanou institucí, jejíž posluchárny opustilo na pětatřicet tisíc vysoce kvalifikovaných odborníků,“ uzavírá své zamyšlení k významnému výročí zahájení vysokoškolské výuky v Pardubicích rektor Univerzity Pardubice profesor Miroslav Ludwig.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

14.11.

Motivují školy k etické výchově

Dvě školy z Pardubického kraje skončily na druhém místě. Na Letohradském soukromém gymnáziu je etická výchova vyučována jako samostatný povinný předmět v primě a kvintě osmiletého studia a jako jeden z volitelných seminářů v septimě a oktávě. Na Gymnáziu Holice se etická výchova učí buď jako samostatný předmět, nebo jako součást dalších předmětů. Škola navíc spolupracuje s občanským sdružením Almalthea a žáci adoptovali na dálku afrického chlapce, se kterým si píší.

Vzdělání celý článek
20.6.

Úspěch studentů Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice v soutěži Česká dopravní stavba/technologie/inovace roku 2013.

Další oceněnou byla Ing. Jelínková, která získala 3. místo v kategorii magistři. Byl oceněn projekt křižovatky silnic I/37a I/17 v Chrudimi. Oceněna byla i diplomová práce Ing. Václava Petříčka rektorem Univerzity Pardubice na téma Protismykové vlastnosti povrchů cementových krytů zabývající se problematikou povrchových vlastností cementobetonových krytů a používaných technologií při zhotovování,“ dodává k ocenění doc. Ing. Jiří Pokorný, CSc., člen hodnotící komise soutěže Česká dopravní stavby/technologie/inovace, pedagog z Katedry dopravního stavitelství Dopravní fakulty Jana Pernera.

Vzdělání celý článek
7.11.

Nepotřebné budovy jsou nabízeny k odprodeji

V okrese Svitavy se podařilo po delší době odprodat dvě nepotřebné budovy.

Vzdělání celý článek
17.2.

Hejtman Netolický: Elektrotechnická škola v areálu Foxconnu má smysl

Současné kapacity školy již nedostačují, a proto budeme muset v nejbližší době řešit rozsáhlé investice v areálu Do Nového, ale také v ulici Karla IV., kde je hlavní sídlo školy. Proto se jeví přesun do moderního areálu v blízkosti společnosti Foxconn jako ideální varianta, jelikož celý projekt má jasnou vizi a dává ve všech ohledech smysl,

Vzdělání celý článek
26.2.

Přihlášky k bakalářskému studiu na Fakultu zdravotnických studií Univerzity Pardubice již jen do konce měsíce

Zájem o obory většinou několikrát převyšuje počty přijímaných studentů, kteří musejí projít příjímacími zkouškami a testováním. Všeobecná sestra (přijat je každý pátý uchazeč), zdravotnický záchranář (přijat je každý čtvrtý uchazeč) i porodní asistentka (přijat je každý třetí zájemce) patří hned za angličtinou k nežádanějším bakalářským oborům na Univerzitě Pardubice

Vzdělání celý článek
25.8.

Automobilová škola dostává regenerační kůru

V současné době jsou dokončeny bourací práce a hotové jsou i nové příčky.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting