Před 65 lety byla na vysoké škole v Pardubicích, dnešní Univerzitě Pardubice, zahájena výuka. Do 1. ročníku nastoupilo dne 15. října 1950 prvních 120 vysokoškoláků.

14.10.

 Před 65 lety byla na vysoké škole v Pardubicích, dnešní Univerzitě Pardubice, zahájena výuka. Do 1. ročníku nastoupilo dne 15. října 1950 prvních 120 vysokoškoláků.

Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950 byla k 1. září 1950 zřízena Vysoká škola chemická v Pardubicích. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské a cukrářské průmyslovky a do prvního ročníku nastoupilo prvních 120 posluchačů.


V následujícím akademickém roce se počet studentů zdvojnásobil a pro potřeby vysoké školy byla upravena budova bývalé strojní průmyslové školy na náměstí Čs. legií, která slouží univerzitě dodnes, nyní jako moderní univerzitní centrum pro vzdělávání a výzkum.


Od listopadu 1953 nesla vysoká škola čtyřicet let název Vysoká škola chemicko-technologická v Pardubicích (VŠChT) a byla vyhlášená přípravou vysoce kvalifikovaných odborníků v oblasti chemie a chemických technologií a novými vědeckými školami.


Po roce 1989 se charakter školy změnil, vznikaly nové fakulty a nabídka studijních programů se znásobila. V roce 1994 byl zákonem změněn název školy na Univerzitu Pardubice. Z jednofakultní VŠChT se postupně stala univerzita, jejíchž sedm fakult nabízí dnes vysokoškolské vzdělání 9 tisícům posluchačů ve 130 oborech.
Svým vědecko-výzkumným výkonem a výsledky patří Univerzita Pardubice dlouhodobě do první desítky nejvýkonnějších vysokoškolských pracovišť České republiky a nedávno se, podle jednoho z nejprestižnějších světových žebříčků Times Higher Education World University Rankings (THE), dostala spolu s dalšími osmi českými vysokými školami do světové elity.


Současná Univerzita Pardubice se sedmi fakultami a devíti tisíci studenty, řadou kvalitních pedagogů a badatelů a vědeckých škol je významným ohniskem vzdělanosti, jejíž význam přesahuje dnes hranice České republiky.
„Naše nedávné umístění v prestižním světovém žebříčku THE na 601. až 800. místě lze určitě považovat za úspěch, zejména uvědomíme-li si, že na celém světě je několik desítek tisíc vysokoškolských institucí. Je to takový hezký dárek k našemu šedesátému pátému výročí založení školy,“ dodává k úspěchu Univerzity Pardubice v posledním mezinárodním hodnocení univerzit, zveřejněném k 1. 10. 2015, její rektor prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.
„I nadále chceme být mezinárodně respektovaným centrem vzdělanosti, kde akademičtí pracovníci posouvají hranice lidského poznání, předávají své intelektuální bohatství studentům a vychovávají z nich vysoce kvalifikované odborníky, kteří přispívají ke zlepšení kvality života a prosperity naší společnosti,“ podotýká rektor Ludwig.
Na počátku nového, letos již 66. akademického roku 2015/2016 přichází univerzita opět s řadou novinek:
Nový výukový areál


V srdci univerzitního kampusu vznikl nový výukový areál, který využívají zejména fakulty ekonomicko-správní, filozofická a dopravní. V jeho atriu se nachází příjemná odpočinková zóna, kde bude v listopadu zpřístupněna i Lavička Václava Havla. Spojovací nadzemní most propojuje nový výukový areál se sousední budovou přes ulici a spojuje tak všechny univerzitní objekty v jižní části kampusu v jeden průchozí celek.
Jižní část univerzitního areálu v Pardubicích – Polabinách dostává nový vzhled
V současné době dochází navíc v jižní části univerzitního kampusu v Polabinách k rozsáhlým úpravám venkovních ploch. Budují se dvě nová parkoviště s kapacitou 180 míst, která významně posílí možnosti studentského i zaměstnaneckého parkování.


Před dopravní fakultou ve Studentské ulici se buduje nový parter, který bude dalším příjemným vstupním prostorem do univerzitních budov, určených také pro setkávání a odpočinek.


Součástí venkovních úprav univerzity je i rekonstrukce vnitřní komunikace k rektorátu. Zároveň město Pardubice provádí rekonstrukci Studentské ulice s novými chodníky, středovým pásem, novým osvětlením a přechody pro chodce a retardéry pro zpomalení dopravy.


Zprovozněna byla i nová cyklostezka vedoucí od univerzitní tělocvičny do Kunětické ulice a do centra města. Vylepšení se dočkaly letos i koleje.


Nové centrum materiálů a nanotechnologií ve středu města
Ve středu města, v nejstarším areálu univerzity, kde měly chemicko-technologické obory od 50. let minulého století své původní zázemí, bylo nyní dobudováno nové Centrum materiálů a nanotechnologií Fakulty chemicko-technologické, moderní vědecké a laboratorní zázemí pro rozvoj zejména materiálového výzkumu, připravené svým přístrojovým vybavením a vědeckými týmy řešit ta nejžádanější vědecká témata současnosti.


„Podmínky, které měla vysoká škola na svém začátku před 65 lety a nyní, jsou nesrovnatelné,“ říká rektor Univerzity Pardubice profesor Ludwig. „Za poslední desetiletí jsme do jejího rozvoje investovali na 3 miliardy korun. Univerzita dnes sídlí v mnoha budovách, ve většině renovovaných či nově postavených, má kvalitní zázemí a moderní vybavení pro vzdělávací i výzkumnou činnost pro 21. století. Za 65 let se stala naše vysoká škola moderní a konsolidovanou institucí, jejíž posluchárny opustilo na pětatřicet tisíc vysoce kvalifikovaných odborníků,“ uzavírá své zamyšlení k významnému výročí zahájení vysokoškolské výuky v Pardubicích rektor Univerzity Pardubice profesor Miroslav Ludwig.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

22.2.

Nejlepší mladí chemici jsou ze ZŠ Npor. Eliáše

Celé třídy se mohly zapojit do Soutěže o nejlepší chemický projekt na téma voda.

Vzdělání celý článek
20.2.

Univerzita Pardubice zahajuje letní semestr. Čeští i zahraniční studenti se vrátili do univerzitního kampusu

Studentům všech sedmi fakult Univerzity Pardubice začíná výuka v pondělí 20. února. Chodit na přednášky, cvičení, lekce a kurzy a poctivě plnit studijní povinnosti budou po následující tři měsíce do 21. května, kdy letní semestr oficiálně skončí. Po něm ve zkouškovém období prokáží, co všechno se za akademický rok naučili. Obhajobou závěrečných bakalářských či diplomových prací, složením závěrečných zkoušek a při slavnostních promocích univerzitu pak opustí na 2 tisíce úspěšných absolventů.

Vzdělání celý článek
26.1.

Pardubice nesouhlasí s redukcí gymnazijních tříd

V Pardubicích bude otvírána jediná třída, naděje na přijetí je mizivá, necelá tři procenta,“ vypočítává náměstkyně.

Vzdělání celý článek
16.1.

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Materiál Desatero pro rodiče vytvořila pracovní skupina, z řad odborníků na předškolní vzdělávání a pedagogů z praxe, která vytvářela materiál pro pedagogy mateřských škol s názvem Konkretizované očekávané výstupy.

Vzdělání celý článek
3.6.

Univerzita Pardubice pořádá mezinárodní seminář zaměřený mezinárodní spolupráci v oblasti studentských mobilit „International Staff Week 2015“

V průběhu pětidenního mezinárodního semináře ISW2015, který se tento týden koná na Univerzitě Pardubice, budou diskutovat a sdílet zkušenosti z této oblasti dvě desítky vysokoškolských pracovníků z 8 zahraničních univerzit a 5 různých zemí včetně tuzemských vysokých škol, kteří mají na své univerzitě na starosti problematiku zahraničních mobilit.

Vzdělání celý článek
2.9.

Začátek školního roku i pro dospělé

Od 3. do 5. září mohou zájemci navštívit od 9.00 do 18.00 hodin stan na náměstí Republiky před Domem techniky v Pardubicích.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting