Přednáškový cyklus Dr. Jaakko Akoly z Finska na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice

15.4.

Přednáškový cyklus Dr. Jaakko Akoly z Finska na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice

Přednáškový cyklus Dr. Jaakko Akoly z Finska na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice
Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice pořádá ve dnech 14. - 17. dubna 2014 cyklus přednášek Dr. Jaakka Akoly z katedry fyziky technologické univerzity ve finském Tampere, které se budou zabývat počítačovými simulacemi struktury a vlastností pevných látek.


V průběhu týdne od 14. do 17. dubna budou moci zájemci z řad akademických pracovníků, doktorandů i dalších vysokoškoláků od 9 do 16 hodin absolvovat přednášky finského specialisty Dr. Akoly s názvem „Computational physics and simulations of materials and molecules“. Přednášky se konají v učebnách nově zrekonstruovaného UNIT centra na nám. Čs. legií ve středu města.


Dr. Akola patří mezi odborníky v oblasti modelováni a počítačových simulací struktury a vlastností pevných látek a obecně materiálů. Není na Univerzitě Pardubice poprvé, přednášel zde již v roce 2010 v přednáškovém cyklu podpořeném projektem „TEAM CMV“. Jeho aktivní spolupráce s Fakultou chemicko-technologickou vyústila již ve dvou prestižních publikacích v časopise Physics Review B. Tyto práce popisují modelování struktury, vlastností amorfních a iontových materiálů.


„Velmi si vážíme spolupráce s Dr. Akolou, neboť nám pomáhá vychovávat odborníky v této oblasti i na naší katedře obecné a anorganické chemie. Cílem tohoto cyklu přednášek je nadchnout pro tento důležitý obor i další mladé nadšené studenty,“ říká prof. Ing. Tomáš Wágner, CSc., odborný garant projektu nesoucího název „Výzkumný tým pro pokročilé nekrystalické materiály“, ve zkratce ReAdMat, v rámci něhož se cyklus přednášek zahraničního odborníka na Katedře obecné a anorganické chemie Fakulty chemicko-technologické konají.


Přednáškový cyklus je pořádán v rámci projektu „Výzkumný tým pro pokročilé nekrystalické materiály“ (ReAdMat, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0254). Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

26.1.

Jak vzbudit zájem dětí o technické předměty?

Jsou právě výchovní poradci, kteří mají stále vliv na rozhodnutí školáků, kam pokračovat po ukončení základní školy.

Vzdělání celý článek
11.6.

Pardubice jsou znepokojeny situací na Gymnáziu Dašická

Jitka Svobodová řídí Gymnázium Dašická od roku 2005, kdy je převzala po dlouholetém úspěšném řediteli Josefu Kubátovi.

Vzdělání celý článek
12.6.

Druhý ročník soutěže Social Innovation Relay (SIR), kterou pořádají nezisková vzdělávací organizace JA Czech a NN Životní pojišťovna a NN Penzijní společnost, zná svého vítěze.

K nápadu nás přivedla naše nevidomá spolužačka. Zjistili jsme, že je na českém trhu nedostatek her pro nevidomé. Proto jsme vytvořili hru OLÁ, kterou mohou hrát zdraví i nevidomí a navzájem se tak lépe poznat. Dnešní den jsem si moc užila. Úspěchem pro mě bylo už jen to, že jsem hru představila dalším lidem a ukázala, že něco takového existuje. Z vítězství mám ale samozřejmě velkou radost,“ okomentovala vítězství zástupkyně LAMcuties Lucie Částková z Obchodní akademie a Střední školy cestovního ruchu Choceň.

Vzdělání celý článek
26.3.

O trychtýř Christiana Morgensterna

Ve středu 28. března se uskuteční již 4. ročník soutěže "O trychtýř Christiana Morgensterna"

Vzdělání celý článek
16.6.

Univerzitní vědecká kavárna se podívá na Mezinárodní kosmickou stanici

„Dozvíme se také, jak probíhá a jak náročná je příprava kosmického experimentu, kolik vlastně experimentů na mezinárodní kosmické stanici probíhá a které jsou ty vědecky nejhodnotnější. Náš host také posluchačům vysvětlí, v čem spočívá zapojení českých vědců a zamyslí se nad otázkou, zda je kosmická stanice vůbec potřeba nebo už je přítomnost člověka v kosmickém prostoru přežitek,“ doplnila k pozvánce na setkání studentka Šraitrová.

Vzdělání celý článek
8.2.

Studenti vystřídají v Regiocentru pivovarskou mladinu

Studenti začnou využívat prostory, které v pivovaru dříve sloužily pro chlazení mladiny a jako ležácké sklepy.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting