Přednáškový cyklus Dr. Jaakko Akoly z Finska na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice

15.4.

Přednáškový cyklus Dr. Jaakko Akoly z Finska na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice

Přednáškový cyklus Dr. Jaakko Akoly z Finska na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice
Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice pořádá ve dnech 14. - 17. dubna 2014 cyklus přednášek Dr. Jaakka Akoly z katedry fyziky technologické univerzity ve finském Tampere, které se budou zabývat počítačovými simulacemi struktury a vlastností pevných látek.


V průběhu týdne od 14. do 17. dubna budou moci zájemci z řad akademických pracovníků, doktorandů i dalších vysokoškoláků od 9 do 16 hodin absolvovat přednášky finského specialisty Dr. Akoly s názvem „Computational physics and simulations of materials and molecules“. Přednášky se konají v učebnách nově zrekonstruovaného UNIT centra na nám. Čs. legií ve středu města.


Dr. Akola patří mezi odborníky v oblasti modelováni a počítačových simulací struktury a vlastností pevných látek a obecně materiálů. Není na Univerzitě Pardubice poprvé, přednášel zde již v roce 2010 v přednáškovém cyklu podpořeném projektem „TEAM CMV“. Jeho aktivní spolupráce s Fakultou chemicko-technologickou vyústila již ve dvou prestižních publikacích v časopise Physics Review B. Tyto práce popisují modelování struktury, vlastností amorfních a iontových materiálů.


„Velmi si vážíme spolupráce s Dr. Akolou, neboť nám pomáhá vychovávat odborníky v této oblasti i na naší katedře obecné a anorganické chemie. Cílem tohoto cyklu přednášek je nadchnout pro tento důležitý obor i další mladé nadšené studenty,“ říká prof. Ing. Tomáš Wágner, CSc., odborný garant projektu nesoucího název „Výzkumný tým pro pokročilé nekrystalické materiály“, ve zkratce ReAdMat, v rámci něhož se cyklus přednášek zahraničního odborníka na Katedře obecné a anorganické chemie Fakulty chemicko-technologické konají.


Přednáškový cyklus je pořádán v rámci projektu „Výzkumný tým pro pokročilé nekrystalické materiály“ (ReAdMat, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0254). Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

22.3.

Pozvánka na březnovou Kavárnu Universitas: Přijďte se radovat

V Platónově duchu pak Simone Weil ukazuje, že čistá radost je příjemný pocit, jehož zdrojem je výhradně vnější realita. Typicky vzniká, když pozornost člověka plně pohltí něco nezávislého na jeho já, například když poslouchá hudbu, pozoruje zvířata nebo se prochází v přírodě.

Vzdělání celý článek
30.8.

Na střední školy nastupuje méně žáků než vloni

Kraj investoval do zkvalitnění podmínek sloučených škol a do dalších rekonstrukcí přibližně 120 milionů korun.

Vzdělání celý článek
23.1.

Výměna zkušeností s absolventy je pro další výuku vysokoškolsky vzdělaných odborníků v dopravě pro dopravní fakultu významnou zpětnou vazbou.

Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice si uvědomuje, že v rámci zkvalitnění výuky je nezbytné brát v úvahu podněty, nápady a vlastní zkušenosti z pracovního prostředí absolventů. Ty mohou přispět k ještě lepší konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce.

Vzdělání celý článek
15.5.

Univerzita Pardubice představuje svoje publikace na veletrhu Svět knihy Praha 2014

Veletrh Svět knihy ale není jen o knížkách, je to místo, kde se můžete setkat se známými osobnostmi. „V minulém roce se u našeho stánku zastavil například kardinál Dominik Duka, nové publikace si prohlédla i herečka Chantal Poulen,“ láká na veletrh Ivo Holava z pardubického univerzitního vydavatelství.

Vzdělání celý článek
2.2.

Národní kolo Chemické olympiády zná své vítěze

Vítěz Josef Tomeček si také odnesl Cenu děkana za nejlepší teoretickou část, v níž dosáhl 56 bodů z 60. Cenu děkana za nejlepší praktickou část chemické olympiády si odnesl Radek Chmelař ze Střední průmyslové školy chemické Brno, který získal maximum 40 bodů.

Vzdělání celý článek
13.6.

Univerzita Pardubice otvírá nový obor Aplikovaná elektrotechnika

Zcela nový bakalářský studijní program Aplikovaná elektrotechnika právě otevřela Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice (UPa). Výuka se zaměří na moderní oblasti elektronických obvodů, senzorů, mikroprocesorové techniky, informačních technologií, automatizace a prototypové výroby.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting