Přednáškový cyklus Dr. Jaakko Akoly z Finska na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice

15.4.

Přednáškový cyklus Dr. Jaakko Akoly z Finska na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice

Přednáškový cyklus Dr. Jaakko Akoly z Finska na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice
Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice pořádá ve dnech 14. - 17. dubna 2014 cyklus přednášek Dr. Jaakka Akoly z katedry fyziky technologické univerzity ve finském Tampere, které se budou zabývat počítačovými simulacemi struktury a vlastností pevných látek.


V průběhu týdne od 14. do 17. dubna budou moci zájemci z řad akademických pracovníků, doktorandů i dalších vysokoškoláků od 9 do 16 hodin absolvovat přednášky finského specialisty Dr. Akoly s názvem „Computational physics and simulations of materials and molecules“. Přednášky se konají v učebnách nově zrekonstruovaného UNIT centra na nám. Čs. legií ve středu města.


Dr. Akola patří mezi odborníky v oblasti modelováni a počítačových simulací struktury a vlastností pevných látek a obecně materiálů. Není na Univerzitě Pardubice poprvé, přednášel zde již v roce 2010 v přednáškovém cyklu podpořeném projektem „TEAM CMV“. Jeho aktivní spolupráce s Fakultou chemicko-technologickou vyústila již ve dvou prestižních publikacích v časopise Physics Review B. Tyto práce popisují modelování struktury, vlastností amorfních a iontových materiálů.


„Velmi si vážíme spolupráce s Dr. Akolou, neboť nám pomáhá vychovávat odborníky v této oblasti i na naší katedře obecné a anorganické chemie. Cílem tohoto cyklu přednášek je nadchnout pro tento důležitý obor i další mladé nadšené studenty,“ říká prof. Ing. Tomáš Wágner, CSc., odborný garant projektu nesoucího název „Výzkumný tým pro pokročilé nekrystalické materiály“, ve zkratce ReAdMat, v rámci něhož se cyklus přednášek zahraničního odborníka na Katedře obecné a anorganické chemie Fakulty chemicko-technologické konají.


Přednáškový cyklus je pořádán v rámci projektu „Výzkumný tým pro pokročilé nekrystalické materiály“ (ReAdMat, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0254). Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

1.7.

Elektrikáři z České Třebové mají zlaté ručičky

„Ocenění pro našeho studenta a učitele mne těší. Podpora technických oborů je pro náš kraj prioritou a podobné výsledky jsou důkazem, že se nám to daří. Těší mě také fakt, že práce s nadanými žáky není výsadou pouze gymnázií, ale daří se i na tříletých řemeslných oborech,“ sdělil Bohumil Bernášek. Ten předal Vítkovi drobný věcný dárek.

Vzdělání celý článek
9.11.

Rozvoj středních škol nebo nová budova záchranky. Kraj připravuje v Holicích řadu projektů

Oproti původnímu projektovému záměru je navýšena předpokládaná cena stavby, jelikož jsme zjistili absolutně nevhodný podklad pro nový povrch dráhy. Rovněž bylo nutné řešit odvodnění atletické plochy. Vyhovělo se také požadavku gymnázia na prodloužení atletické dráhy o tři metry.

Vzdělání celý článek
9.1.

Dny otevřených dveří - Univerzita Pardubice

Ve čtvrtek 11. ledna bude zahájena na Univerzitě Pardubice série dnů otevřených dveří.

Vzdělání celý článek
5.4.

Dopravní fakulta Jana Pernera školí letecké techniky z Burkiny Faso

Čtyřiadvacet vojenských techniků z Burkiny Faso se v těchto měsících vzdělává na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice.

Vzdělání celý článek
1.10.

Univerzita Pardubice zahajuje akademický rok účastí na prezentaci Pardubického kraje v Bruselu

Dopolední univerzitní část doplňuje speciální interaktivní workshop Fakulty restaurování, která seznámí přítomné s využitím nanomateriálů pro konzervaci nástěnné malby historických omítek a uměleckých děl z kamene a s využitím románského cementu při obnově historických fasád.

Vzdělání celý článek
16.6.

Kraj nechá na svých školách opravit učebnu fyziky i kuchyň

Rekonstrukce, tentokrát však střechy, se dočká Gymnázium v Jevíčku. „Valbová střecha je napadena dřevokazným hmyzem a houbou, proto ji necháme naimpregnovat a stávající hliníkovou krytinu nahradíme střešní pálenou krytinou. Nad hygienickými místnostmi bude zastřešení z předzvětralého plechu,“ uvedl krajský radní zodpovědný za školství Bernášek s tím, že opravy střechy, která je nyní v havarijním stavu, budou stát necelých 7 milionů korun.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting