Přednáškový cyklus Dr. Jaakko Akoly z Finska na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice

15.4.

Přednáškový cyklus Dr. Jaakko Akoly z Finska na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice

Přednáškový cyklus Dr. Jaakko Akoly z Finska na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice
Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice pořádá ve dnech 14. - 17. dubna 2014 cyklus přednášek Dr. Jaakka Akoly z katedry fyziky technologické univerzity ve finském Tampere, které se budou zabývat počítačovými simulacemi struktury a vlastností pevných látek.


V průběhu týdne od 14. do 17. dubna budou moci zájemci z řad akademických pracovníků, doktorandů i dalších vysokoškoláků od 9 do 16 hodin absolvovat přednášky finského specialisty Dr. Akoly s názvem „Computational physics and simulations of materials and molecules“. Přednášky se konají v učebnách nově zrekonstruovaného UNIT centra na nám. Čs. legií ve středu města.


Dr. Akola patří mezi odborníky v oblasti modelováni a počítačových simulací struktury a vlastností pevných látek a obecně materiálů. Není na Univerzitě Pardubice poprvé, přednášel zde již v roce 2010 v přednáškovém cyklu podpořeném projektem „TEAM CMV“. Jeho aktivní spolupráce s Fakultou chemicko-technologickou vyústila již ve dvou prestižních publikacích v časopise Physics Review B. Tyto práce popisují modelování struktury, vlastností amorfních a iontových materiálů.


„Velmi si vážíme spolupráce s Dr. Akolou, neboť nám pomáhá vychovávat odborníky v této oblasti i na naší katedře obecné a anorganické chemie. Cílem tohoto cyklu přednášek je nadchnout pro tento důležitý obor i další mladé nadšené studenty,“ říká prof. Ing. Tomáš Wágner, CSc., odborný garant projektu nesoucího název „Výzkumný tým pro pokročilé nekrystalické materiály“, ve zkratce ReAdMat, v rámci něhož se cyklus přednášek zahraničního odborníka na Katedře obecné a anorganické chemie Fakulty chemicko-technologické konají.


Přednáškový cyklus je pořádán v rámci projektu „Výzkumný tým pro pokročilé nekrystalické materiály“ (ReAdMat, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0254). Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

25.2.

K zápisu letos přišlo přes 1200 předškoláků

Přibližně 150 dětí bude mít povinnou školní docházku odloženou i v letošním roce, přesná čísla však v tuto chvíli neznáme, žádosti o odklad podávají rodiče dětí až do 31. května 2013.

Vzdělání celý článek
2.11.

Týden vzdělávání dospělých

Zúčastnit se mohou dospělí občané, vzdělavatelé dospělých, zaměstnavatelé, ale i zástupci obcí, krajů či státu.

Vzdělání celý článek
11.10.

Univerzita Pardubice a její Fakulta chemicko-technologická hledá talenty na Slovensku

Slovenští studenti patří dlouhodobě k nejpočetnější skupině zahraničních studentů studujících na univerzitě (tvoří 1/3 zahraničních studentů), chemicko-technologické obory jezdí do Pardubic studovat již tradičně přes padesát let.

Vzdělání celý článek
15.4.

Trojice studentů z Fakulty ekonomicko-správní jede na finále manažerské soutěže do čínského Macaa

Soutěžní týmy tvoří buď manažeři, nebo studenti, nebo manažeři a studenti dohromady. Své manažerské schopnosti a ekonomické znalosti změří během dvou dnů. V průběhu prvního dne se odehraje semifinále – jednotlivé týmy, které si vzájemně konkurují, budou rozdělené do čtyř skupin. Seznámí se se společností, kterou budou řídit a během dne musí učinit pět sad důležitých rozhodnutí. Do finálového kola, které se uskuteční následující den, postoupí vždy dva nejlepší týmy z každé skupiny. Vítěz tak vzejde z osmi finalistů.

Vzdělání celý článek
4.1.

Vylosovaní účastníci převezmou dárky

Vylosovaní účastníci Týdne vzdělávání dospělých převezmou dárky

Vzdělání celý článek
27.8.

Dočasná dopravní omezení v souvislosti s úpravami venkovních ploch v části univerzitního kampusu ve Studentské ulici – Stavařově

V rámci projektu VAP - výukový areál Polabiny se buduje za budovou EA nové parkoviště s kapacitou 92 parkovacích míst. Parkoviště bude dokončeno v září 2015.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting