Předvánoční dárek pro seniory

5.12.

Předvánoční dárek pro seniory

Předvánoční dárek pro seniory

Pardubický kraj podporuje celoživotní vzdělávání nejen pro lidi v aktivním pracovním věku, ale i pro seniory, kteří patří k velmi aktivním návštěvníkům nabízených akcí. Univerzity 3. věku jsou stále přeplněny a ani nestačí všechny zájemce uspokojit a stále také vzrůstá zájem o kurzy počítačové. Pardubický dům techniky nabízí tyto kurzy pro seniory i díky finančnímu příspěvku kraje, který umožňuje absolventům navštěvovat i po skončení kurzu stejnou učebnu a pracovat s počítačem, který umějí ovládat. Díky novým dovednostem pak mohou nejen vyhledávat informace, ale jsou i v kontaktu se svými blízkými díky elektronické poště nebo se scházejí se svými vrstevníky při stejném koníčku. Protože zájem o počítačový kurz je stále velký, přispěl Pardubický kraj finanční částkou 7 tisíc korun na uspořádání dalšího předvánočního kurzu, který proběhl od 19. listopadu v Domě techniky a díky kterému už budou moci jeho účastníci třeba posílat vánoční přání svým blízkým přes počítač. „Poprvé se mi stalo, že mi účastníci počítačového kurzu přišli osobně poděkovat a měla jsem velikou radost z toho, že jsem jejich přání mohla vyhovět a finančně podpořit kurz, o který měli zájem,“ uvedla krajská radní Jana Smetanová, která je zodpovědná za rozvoj lidských zdrojů, celoživotní vzdělávání a zaměstnanost. „Další zájemci se už hlásí na začátek nového roku a i pro ně bude mít Pardubický kraj podporu. Aktivní prožívání seniorského věku je tou nejlepší prevencí proti nemocem a osamělosti a jsem velmi ráda, že můžeme zájemce o vzdělávání podporovat,“ dodala Smetanová.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

9.1.

Osm univerzit se spojilo, aby si dlouhodobě zajistily kvalitní světové chemické elektronické informační zdroje pro výzkjm a vývoj

Během prvního pololetí 2013 bude realizována na pracovištích všech zúčastněných vysokých škol řada školení a informačních seminářů s cílem propagovat tyto důležité informační zdroje a naučit studenty, akademické pracovníky a výzkumníky co nejefektivněji využívat obrovský informační potenciál, který tyto zdroje nabízejí.

Vzdělání celý článek
30.6.

Fakulta zdravotnických studií otevírá nové obory

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice otevírá pro akademický rok 2010/2011 dva nové bakalářské studijní obory

Vzdělání celý článek
22.9.

Do kampusu Univerzity Pardubice se vrací studenti. Začíná 68. akademický rok

Počet zapsaných studentů ovšem není pro tento akademický rok ještě konečný – koncem září a počátkem října, první 2-3 týdny zimního semestru, ještě probíhají na některých fakultách zápisy do vyšších ročníků studia magisterského a doktorského a do kombinovaného studia a oficiální vysokoškolské statistiky se uzavírají až k 31. říjnu.

Vzdělání celý článek
10.11.

Univerzita si připomíná události listopadu 1989

Hlavní program probíhá v pátek 13. listopadu a ve středu 18. listopadu proběhne vyhlášení výsledků 57. ročníku sportovních soutěží o Standartu rektora a nejlepších sportovců univerzity v akademickém roce 2014/2015.

Vzdělání celý článek
6.3.

Do vysokoškolských poslucháren Univerzity Pardubice míří i senioři.

„I když Univerzita Pardubice patří se 17 000 vyučovacími hodinami mezi – dá se říct – menší univerzity 3. věku v České republice, má v oblasti vzdělávání seniorů na Pardubicku své platné místo. Každý rok rozšíří obzory stovkám seniorů, kteří se znovu a znovu do našich kurzů vracejí,“ dodává docent Švanda z pardubické dopravní fakulty, která cyklus Univerzity třetího věku pro seniory již několik let zajišťuje.

Vzdělání celý článek
4.8.

Stavební ruch na pardubických středních školách

Stavební práce probíhají v laboratořích, kde se vyměňují elektroinstalace, rozvody plynu a vody.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting