Přihlášky k bakalářskému studiu na Fakultu zdravotnických studií Univerzity Pardubice již jen do konce měsíce

26.2.

Přihlášky k bakalářskému studiu na Fakultu zdravotnických studií Univerzity Pardubice již jen do konce měsíce


První ze sedmi fakult Univerzity Pardubice - Fakulta zdravotnických studií – uzavírá přijímání přihlášek do bakalářského studia, a to již 29. února. Zájemci o nejžádanější obory mají na podání přihlášky již jen několik dní.


Na Fakultu zdravotnických studií, kde končí přijímání přihlášek ke studiu pro následující akademický rok 2016/2017 již 29. února, se tradičně hlásí velké množství zájemců.


Fakulta přijme do svých bakalářských studijních oborů 270 uchazečů, kteří se budou připravovat na profesi všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotnického záchranáře či radiologického asistenta, případně zdravotně-sociálního pracovníka.


Zájem o obory většinou několikrát převyšuje počty přijímaných studentů, kteří musejí projít příjímacími zkouškami a testováním. Všeobecná sestra (přijat je každý pátý uchazeč), zdravotnický záchranář (přijat je každý čtvrtý uchazeč) i porodní asistentka (přijat je každý třetí zájemce) patří hned za angličtinou k nežádanějším bakalářským oborům na Univerzitě Pardubice. (viz. níže)


Bakalářské obory s největším přetlakem (podaných přihlášek ku počtu přijímaných uchazečů) vloni:


1. Anglický jazyk pro odbornou praxi (323/40), Fakulta filozofická
2. Všeobecná sestra (454/90), Fakulta zdravotnických studií
3. Anglický jazyk – specializace v pedagogice (165/40), Fakulta filozofická
4. Zdravotnický záchranář (163/45), Fakulta zdravotnických studií
5. Humanitní studia (216/60), Fakulta filozofická
6. Porodní asistentka (155/45), Fakulta zdravotnických studií
Zájemci o další bakalářské studijní obory ostatních šesti fakult (z celkových 51 oborů, které fakulty Univerzity Pardubice uchazečům o vysokoškolské studium letos nabízejí), se mohou hlásit ještě v březnu, na umělecké obory Fakulty restaurování v Litomyšli dokonce až do poloviny května:
Termíny pro podání přihlášek do bakalářského studia na jednotlivé fakulty UPa:
Fakulta zdravotnických studií:   do 29. února 2016  přijímací zkouška
Dopravní fakulta Jana Pernera:   do 15. března 2016 bez přijímací zkoušky
Fakulta ekonomicko-správní:   do 15. března 2016 bez přijímací zkoušky
Fakulta filozofická:    do 31. března 2016 přijímací zkouška
Fakulta chemicko-technologická:  do 31. března 2016 bez přijímací zkoušky
Fakulta elektrotechniky a informatiky:  do 31. března 2016 bez přijímací zkoušky
Fakulta restaurování:    do 13. května 2016 přijímací zkouška
Bakalářské obory na fakultách Univerzity Pardubice s největším počtem podaných přihlášek v loňském roce:
1. Ekonomika a provoz podniku, Fakulta ekonomicko-správní
2. Všeobecná sestra, Fakulta zdravotnických studií
3. Informační technologie, Fakulta elektrotechniky a informatiky
4. Veřejná ekonomika a správa, Fakulta ekonomicko-správní
5. Klinická biologie a chemie, Fakulta chemicko-technologická
6. Management podniku, Fakulta ekonomicko-správní
Fakulty Univerzity Pardubice nabízejí letos zájemcům o vysokoškolské studium celkem 63 studijních programů se 118 studijními obory v bakalářském, magisterském a doktorském stupni studia. Do bakalářského studia budou fakulty Univerzity Pardubice přijímat přes 3,5 tisíce uchazečů do 51 oborů ve 26 studijních programech.
Další informace naleznou uchazeči o vysokoškolské studium na webových stránkách univerzity http://www.uni-pardubice.cz a zejména pak jednotlivých fakult. Mají možnost se také zaregistrovat k odběru informací formou tzv. elektronického infoservisu, který fakulty zájemcům o studium poskytují zdarma, kde získají další informace a dozvědí se zajímavosti důležité pro další rozhodování a kroky pro nástup na vysokou školu.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

9.7.

Bezplatné kurzy angličtiny pro handicapované

Požadavky jsou: PC se sluchátky, mikrofonem a webovou kamerou, přístup k internetu Explorer, aplikace Flash a Java.

Vzdělání celý článek
6.8.

Jednotné přijímací zkoušky

Testovací provoz tohoto způsobu přijímacího řízení proběhne podle ministra školství již v roce 2015 a od roku 2016 by se tak dělo v celé České republice, a to bez rozdílu zřizovatele - tedy jak na veřejných, tak církevních a soukromých školách.

Vzdělání celý článek
7.11.

Gymnázium Mozartova v Pardubicích slaví 20 let od svého vzniku

Škola za 20 let své existence ušla ohromný kus cesty, a to nejen stěhováním z budovy Reálky, ve které dnes sídlí část krajského úřadu, ale také řadou investic od vybavení odborných učeben, zateplení či kompletní rekonstrukcí kuchyně a školní jídelny.

Vzdělání celý článek
15.7.

Univerzita Pardubice zve na seminář (nejen) pro projektové manažery

Odborný seminář pro 70 účastníků se bude konat v prostorách hotelu Zlatá hvězda v Litomyšli. Jednacím jazykem prvního dne semináře bude čeština a vystoupí zde čeští řečníci, druhý den bude probíhat v jazyce anglickém za účasti zahraničních hostů. Do druhého dne je zařazena rovněž posterová sekce, ve které budou prezentovány příspěvky účastníků semináře.

Vzdělání celý článek
24.6.

Kraj se chová odpovědně, nemůže podlehnout nátlaku

Dlouhodobě projednávaný materiál s návrhy změn ve středním školství již schválil výbor pro výchovu.

Vzdělání celý článek
7.11.

Úspěšní žáci a studenti dnes převzali ocenění za jejich píli

Komise pro výchovu a vzdělávání každoročně oceňuje úspěšné žáky pardubických základních a středních škol. Oceňováni jsou všichni ti, kteří se umístili na předních místech v krajských, národních i mezinárodních vědomostních, uměleckých a sportovních soutěžích a olympiádách. Všem byl dnes předán pamětní list i finanční odměna.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting