Přihlášky k bakalářskému studiu na Fakultu zdravotnických studií Univerzity Pardubice již jen do konce měsíce

26.2.

Přihlášky k bakalářskému studiu na Fakultu zdravotnických studií Univerzity Pardubice již jen do konce měsíce


První ze sedmi fakult Univerzity Pardubice - Fakulta zdravotnických studií – uzavírá přijímání přihlášek do bakalářského studia, a to již 29. února. Zájemci o nejžádanější obory mají na podání přihlášky již jen několik dní.


Na Fakultu zdravotnických studií, kde končí přijímání přihlášek ke studiu pro následující akademický rok 2016/2017 již 29. února, se tradičně hlásí velké množství zájemců.


Fakulta přijme do svých bakalářských studijních oborů 270 uchazečů, kteří se budou připravovat na profesi všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotnického záchranáře či radiologického asistenta, případně zdravotně-sociálního pracovníka.


Zájem o obory většinou několikrát převyšuje počty přijímaných studentů, kteří musejí projít příjímacími zkouškami a testováním. Všeobecná sestra (přijat je každý pátý uchazeč), zdravotnický záchranář (přijat je každý čtvrtý uchazeč) i porodní asistentka (přijat je každý třetí zájemce) patří hned za angličtinou k nežádanějším bakalářským oborům na Univerzitě Pardubice. (viz. níže)


Bakalářské obory s největším přetlakem (podaných přihlášek ku počtu přijímaných uchazečů) vloni:


1. Anglický jazyk pro odbornou praxi (323/40), Fakulta filozofická
2. Všeobecná sestra (454/90), Fakulta zdravotnických studií
3. Anglický jazyk – specializace v pedagogice (165/40), Fakulta filozofická
4. Zdravotnický záchranář (163/45), Fakulta zdravotnických studií
5. Humanitní studia (216/60), Fakulta filozofická
6. Porodní asistentka (155/45), Fakulta zdravotnických studií
Zájemci o další bakalářské studijní obory ostatních šesti fakult (z celkových 51 oborů, které fakulty Univerzity Pardubice uchazečům o vysokoškolské studium letos nabízejí), se mohou hlásit ještě v březnu, na umělecké obory Fakulty restaurování v Litomyšli dokonce až do poloviny května:
Termíny pro podání přihlášek do bakalářského studia na jednotlivé fakulty UPa:
Fakulta zdravotnických studií:   do 29. února 2016  přijímací zkouška
Dopravní fakulta Jana Pernera:   do 15. března 2016 bez přijímací zkoušky
Fakulta ekonomicko-správní:   do 15. března 2016 bez přijímací zkoušky
Fakulta filozofická:    do 31. března 2016 přijímací zkouška
Fakulta chemicko-technologická:  do 31. března 2016 bez přijímací zkoušky
Fakulta elektrotechniky a informatiky:  do 31. března 2016 bez přijímací zkoušky
Fakulta restaurování:    do 13. května 2016 přijímací zkouška
Bakalářské obory na fakultách Univerzity Pardubice s největším počtem podaných přihlášek v loňském roce:
1. Ekonomika a provoz podniku, Fakulta ekonomicko-správní
2. Všeobecná sestra, Fakulta zdravotnických studií
3. Informační technologie, Fakulta elektrotechniky a informatiky
4. Veřejná ekonomika a správa, Fakulta ekonomicko-správní
5. Klinická biologie a chemie, Fakulta chemicko-technologická
6. Management podniku, Fakulta ekonomicko-správní
Fakulty Univerzity Pardubice nabízejí letos zájemcům o vysokoškolské studium celkem 63 studijních programů se 118 studijními obory v bakalářském, magisterském a doktorském stupni studia. Do bakalářského studia budou fakulty Univerzity Pardubice přijímat přes 3,5 tisíce uchazečů do 51 oborů ve 26 studijních programech.
Další informace naleznou uchazeči o vysokoškolské studium na webových stránkách univerzity http://www.uni-pardubice.cz a zejména pak jednotlivých fakult. Mají možnost se také zaregistrovat k odběru informací formou tzv. elektronického infoservisu, který fakulty zájemcům o studium poskytují zdarma, kde získají další informace a dozvědí se zajímavosti důležité pro další rozhodování a kroky pro nástup na vysokou školu.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

2.11.

Od 1. listopadu stojí v čele Fakulty filozofické Univerzity Pardubice po osmi letech nový děkan – profesor KAREL RÝDL.

V souvislosti s ustavením nového děkana Fakulty filozofické do funkce, dochází zároveň ke změnám i ve vedení samotné Univerzity Pardubice:

Vzdělání celý článek
11.5.

Univerzita Pardubice se představí na veletrhu Svět knihy. Autorská beseda s Oldřichem Kašparem z Fakulty filozofické

Zájemci mohou do vybraných titulů nejen nahlédnout, ale mohou si je rovněž pořídit do své knihovny. Tu si mohou obohatit například o tituly – Finanční stráž v Čechách 1842–1918, Hernando Colón vzrcadle své knihovny, Praxe inkluze dítěte v mateřské škole – děti s autismem, Historici mezi vědou a vědní politikou,

Vzdělání celý článek
3.9.

Univerzitu Pardubice opustily první magistry

26 absolventek obdrželo při akademickém obřadu fakulty diplom “magistry” ve studijním programu Ošetřovatelství.

Vzdělání celý článek
4.9.

Největší investice ve školství dokončena

„Víme, že na trhu práce chybí technické profese a věřím, že toto moderní zázemí přiláká k řemeslu více dětí,“...

Vzdělání celý článek
28.4.

Dopravní fakulta Jana Pernera nabádá mimořádnou akcí k bezpečnému chování na silnicích i na železnici

„Na obou trenažérech se zájemci přesvědčí, že bezpečnostní pásy mají smysl a nejsou zbytečné. Budou překvapeni, jaké síly působí na řidiče či spolucestující v autě již při zdánlivě nízké rychlosti 40 km/h,“ uvedl Ing. Pavel Svoboda z Dopravní fakulty Jana Pernera, spoluorganizátor akce. „Poučný bude i doprovodný program BESIPu, kde se zájemci blíže seznámí s pravidly bezpečnosti silničního provozu a dopravními předpisy,“ dodal Ing. Svoboda.

Vzdělání celý článek
2.11.

Nový děkan se ujal funkce

Ve čtvrtek 1. listopadu se ujal funkce nový děkan Fakulty filozofické Univerzity Pardubice prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting