Přihlášky k zápisu do ZŠ budou rodiče letos poprvé vyplňovat elektronicky

3.3.

Přihlášky k zápisu do ZŠ budou rodiče letos poprvé vyplňovat elektronicky

 Rodiče budou své děti moci přihlašovat přes webovou aplikaci nejen do mateřských škol, ale nově také do škol základních. Aplikace bude přístupná na adrese zapisyzs.pardubice.eu, přičemž elektronické vydávání přihlášek bude spuštěno 16. března. Samotné zápisy pak odstartují o měsíc později, ve středu 15. a čtvrtek 16. dubna.
Elektronické vydávání přihlášek se městu v případě mateřinek osvědčilo, šetří čas a je s ním spojeno také méně administrativy, rodiče navíc můžou průběh zápisu u své ratolesti sledovat on-line. „Postup je víceméně stejný jako u zápisů do mateřských škol, kde se nám systém osvědčuje. Zákonný zástupce v aplikaci vyplní přihlášku, kterou si následně vytiskne a spolu s dalšími potřebnými dokumenty ji odevzdá u zápisu ve vybrané škole. Tím se vyhne vyplňování potřebných údajů přímo na místě v den zápisu, což celý proces pouze protahovalo. Takto si rodiče přihlášky připraví doma, v klidu a bez stresu,“ popisuje jednu z výhod elektronického vydávání přihlášek náměstek primátora pro školství Jakub Rychtecký s tím, že spolu s přihláškou je u zápisů nutné předložit také rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Rodiče navíc mají možnost získat pro své děti další plusové body, a to například tím, že u zápisu předloží doklad o užívacím právu k objektu, ve kterém bydlí, a doloží tak vedle trvalého pobytu i ten skutečný. Stačí předložit nájemní smlouvu, list vlastníka či čestné prohlášení.
Pokud rodiče tápou, která škola je pro jejich potomky spádovou, aplikace jim pomůže i v tomto případě. „Webová aplikace neslouží pouze k vyplnění přihlášek, rodičům toho nabízí mnohem více. Jednak zde zjistí, která škola je pro jejich děti spádovou, jednak zde získají řadu informací spojených se zápisy, jako jsou například metodická doporučení, počet volných či vypsaných míst v dané škole, informace o školách včetně kontaktů a v neposlední řadě zde mohou využít rezervační systém, jehož prostřednictvím si zvolí konkrétní čas zápisu. V reálném čase rodič uvidí, jak si jejich dítě u zápisu stojí v celém průběhu přijímacího řízení, celý proces pro ně bude tedy ještě transparentnější,“ upřesňuje náměstek Rychtecký.
Rodiče či zákonní zástupci přitom získají po vygenerování žádosti jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte. „V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána, zpracována budou až školou, do které rodič předá písemnou podobu žádosti,“ doplňuje Olga Havlíková, vedoucí oddělení školství. Dodává, že radnice myslí i na ty, kteří nemají přístup k internetu. V takovém případě se mohou rodiče obrátit na odbor školství (viz kontakt níže) či jimi vybranou školu.
Vytištěnou přihlášku je nutné v době zápisu, tedy ve středu 15. a čtvrtek 16. dubna donést do vybrané školy, teprve potom bude zahájeno řízení o přijetí dítěte. Kdo chce zkusit více škol, vytiskne si přihlášku vícekrát.
Zdroj: pardubice.eu

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

18.10.

Litomyšl přivítá 11.ročník Figurama

Pořádající školou je Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, která se účastní této mezinárodní akce druhým rokem.

Vzdělání celý článek
30.8.

Na střední školy nastupuje méně žáků než vloni

Kraj investoval do zkvalitnění podmínek sloučených škol a do dalších rekonstrukcí přibližně 120 milionů korun.

Vzdělání celý článek
21.4.

Školy mají kvůli maturitám a přijímačkám napilno. Holické gymnázium přibere 60 žáků

Přijímací zkoušky, podobně jako maturity, jsou letos jednotné, tudíž v režii Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Uchazeči si mohou podat přihlášky na dvě různé školy. „Zavedení povinných přijímacích zkoušek vřele vítám. Dochází k vyrovnání disproporcí u přijímacích řízení v jednotlivých krajích. Do budoucna by povinné přijímací zkoušky měly přinést vyšší studijní úsilí u žáků 9. tříd a možnost srovnání úrovně jednotlivých středních škol,“ řekl radní Pardubického kraje pro oblast školství Bohumil Bernášek.

Vzdělání celý článek
3.7.

Sponze a promoce na univerzitě

Při akademickém obřadu bude udělena Studentská cena rektora I. stupně - absolventce Ing. Anetě Hýblové ve studijním oboru Regionální rozvoj za celkový prospěch studia "s vyznamenáním" a vynikající úroveň a obhajobu diplomové práce "Přímé zahraniční investice a rozvoj regionu".

Vzdělání celý článek
24.2.

Celostátní kolo fyzikální olympiády v laboratořích

V rámci soutěže mohou změřit síly s dalšími stejně nadanými studenty a předvést své znalosti i praktické dovednosti.

Vzdělání celý článek
1.10.

Českotřebovské gymnázium slavnostně otevřelo novou studovnu

Studovna byla pořízena a vybavena díky finančnímu daru z pozůstalosti Karla Holbika, bývalého studenta českotřebovského gymnázia. Karel Holbik (1920-2006) studoval na českotřebovském gymnáziu v letech 1932 až 1939.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting