Profesoři Pessa a Manninen na Univerzitě Pardubice

4.10.

Profesoři Pessa a Manninen na Univerzitě Pardubice

Ve dnech 4. a 5. října 2007 navštíví Univerzitu Pardubice dva světově uznávaní odborníci z Finska, profesor Markus Pessa, ředitel Optoelektronického výzkumného centra Technické univerzity Tampere a profesor Matti Manninen, ředitel Výzkumného centra pro nanovědy z Univerzity Jyväskylä, Na zdejší akademické půdě budou diskutovat o svých zkušenostech s odborníky Univerzity Pardubice, kteří plánují vznik takzvaného Centra materiálového výzkumu v Pardubicích. Finští experti se podělí o zkušenosti s budováním a řízením výzkumných center podobného zaměření, jaké bude mít plánované Centrum materiálového výzkumu (CMV) na pardubické univerzitě. V rámci pobytu profesoři Pessa a Manninen představí svá pracoviště a univerzity a proběhne diskuse s odborníky zejména Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice o možnostech vědeckovýzkumné spolupráce. Diskuse o managementu výzkumných center se zúčastní i nejužší vedení univerzity. Projekt Centrum materiálového výzkumu Univerzity Pardubice je připravován pro realizaci v rámci čerpání strukturálních fondů EU prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Klade si za cíl vytvořit špičkové vědecké pracoviště a zázemí pro materiálový výzkum zejména v oblasti optiky, optoelektroniky, nanomateriálů a nanotechnologie, nových konstrukčních materiálů, obnovitelných zdrojů energie a hybridních organicko-anorganických materiálů, a to na světové úrovni. „Centrum materiálového výzkumu by se mělo stát jedním z evropských center rozvíjejících hraniční obory chemie a fyziky pevných látek, elektroniky, optoelektroniky, optiky a jejich aplikací,“ uvedl Prorektor Univerzity Pardubice pro vědu profesor Miroslav Ludwig „Projekt předpokládá spolupráci tří fakult Univerzity Pardubice, pracovišť a speciálních laboratoří čtyř dalších českých univerzit a pěti ústavů Akademie věd ČR, ale také zapojení 11 zahraničních univerzit, z toho šesti z Evropy, některých tuzemských a zahraničních společností,“ dodal profesor Ludwig. „Partnerství v rámci konsorcia povede k propojení a rozvoji stávajících vědeckovýzkumných kapacit na kvalitativně nové úrovni, k vzniku nových takzvaných „spin-off“ firem a k efektivnějšímu využití lidských zdrojů i toho nejkvalitnějšího přístrojového vybavení,“ doplnil profesor Tomáš Wágner, odborný garant projektu a proděkan pro vnější vztahy Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. „Dojde tak k vytvoření špičkového vědeckého týmu již dnes světově uznávaných odborníků i mladých výzkumníků,“ uzavřel proděkan Wágner.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

9.11.

Rozvoj středních škol nebo nová budova záchranky. Kraj připravuje v Holicích řadu projektů

Oproti původnímu projektovému záměru je navýšena předpokládaná cena stavby, jelikož jsme zjistili absolutně nevhodný podklad pro nový povrch dráhy. Rovněž bylo nutné řešit odvodnění atletické plochy. Vyhovělo se také požadavku gymnázia na prodloužení atletické dráhy o tři metry.

Vzdělání celý článek
28.5.

Fakulta zdravotnických studií má prvního děkana

Dnes ve 13 hodin se uskuteční obřad, při němž bude slavnostně instalován do funkce první děkan Fakulty zdravotnických studií.

Vzdělání celý článek
28.1.

Škola cestovního ruchu Choceň slaví úspěchy

Střední škola cestovního ruchu Choceň již šestým rokem využívá možností spolufinancovat projekty z fondů EU

Vzdělání celý článek
20.12.

Dětem s oční vadou bude pomáhat zařízení vyvinuté studenty Univerzity Pardubice

Navíc hospitalizaci některé děti předškolního věku nesnášejí dobře. Tak se tedy zrodil nápad využít možností dnešních informačních technologií a stará elektromechanická zařízení, která používají léčebná zařízení, nahradit modernějšími, levnějšími a dostupnějšími tablety.

Vzdělání celý článek
30.4.

Mezinárodní zkoušky z anglického jazyka TOEIC®

Ústav cizích jazyků Fakulty filozofické Univerzity Pardubice nabízí možnost získat certifikát z anglického jazyka TOEIC.

Vzdělání celý článek
15.4.

Univerzita Pardubice seznámí žáky s vědou a technikou přímo na dvorech škol

Záchranáři je naučí první pomoci a na modelu v životní velikosti jim vysvětlí, jak probíhá reálný porod. Kromě toho se žáci naučí rozeznávat ochranné prvky bankovek a zjistí, že ty české patří mezi nejlépe chráněné bankovky na světě,“ popisuje ukázky demonstrací koordinátorka akce Věda a technika na dvorech škol Ing. arch. Iva Svobodová.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting