Profesoři Pessa a Manninen na Univerzitě Pardubice

4.10.

Profesoři Pessa a Manninen na Univerzitě Pardubice

Ve dnech 4. a 5. října 2007 navštíví Univerzitu Pardubice dva světově uznávaní odborníci z Finska, profesor Markus Pessa, ředitel Optoelektronického výzkumného centra Technické univerzity Tampere a profesor Matti Manninen, ředitel Výzkumného centra pro nanovědy z Univerzity Jyväskylä, Na zdejší akademické půdě budou diskutovat o svých zkušenostech s odborníky Univerzity Pardubice, kteří plánují vznik takzvaného Centra materiálového výzkumu v Pardubicích. Finští experti se podělí o zkušenosti s budováním a řízením výzkumných center podobného zaměření, jaké bude mít plánované Centrum materiálového výzkumu (CMV) na pardubické univerzitě. V rámci pobytu profesoři Pessa a Manninen představí svá pracoviště a univerzity a proběhne diskuse s odborníky zejména Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice o možnostech vědeckovýzkumné spolupráce. Diskuse o managementu výzkumných center se zúčastní i nejužší vedení univerzity. Projekt Centrum materiálového výzkumu Univerzity Pardubice je připravován pro realizaci v rámci čerpání strukturálních fondů EU prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Klade si za cíl vytvořit špičkové vědecké pracoviště a zázemí pro materiálový výzkum zejména v oblasti optiky, optoelektroniky, nanomateriálů a nanotechnologie, nových konstrukčních materiálů, obnovitelných zdrojů energie a hybridních organicko-anorganických materiálů, a to na světové úrovni. „Centrum materiálového výzkumu by se mělo stát jedním z evropských center rozvíjejících hraniční obory chemie a fyziky pevných látek, elektroniky, optoelektroniky, optiky a jejich aplikací,“ uvedl Prorektor Univerzity Pardubice pro vědu profesor Miroslav Ludwig „Projekt předpokládá spolupráci tří fakult Univerzity Pardubice, pracovišť a speciálních laboratoří čtyř dalších českých univerzit a pěti ústavů Akademie věd ČR, ale také zapojení 11 zahraničních univerzit, z toho šesti z Evropy, některých tuzemských a zahraničních společností,“ dodal profesor Ludwig. „Partnerství v rámci konsorcia povede k propojení a rozvoji stávajících vědeckovýzkumných kapacit na kvalitativně nové úrovni, k vzniku nových takzvaných „spin-off“ firem a k efektivnějšímu využití lidských zdrojů i toho nejkvalitnějšího přístrojového vybavení,“ doplnil profesor Tomáš Wágner, odborný garant projektu a proděkan pro vnější vztahy Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. „Dojde tak k vytvoření špičkového vědeckého týmu již dnes světově uznávaných odborníků i mladých výzkumníků,“ uzavřel proděkan Wágner.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

4.10.

UPa: zahraniční studenti zahajují zimní semestr

Ve čtvrtek 4. října a v pátek 5. října se uskuteční na fakultách Univerzity Pardubice oficiální setkání a přivítání studentů.

Vzdělání celý článek
18.12.

Němčina nás (opravdu) baví 2009

Počet přihlášených poněkud poklesl vinou vlny chřipkového onemocnění.

Vzdělání celý článek
24.1.

Pardubický kraj rozjíždí projekt k prohlubování vzdělanosti

Pardubický kraj pořádá zahajující konferenci k projektu Síť škol Pardubického kraje pro poskytování dalších kvalifikací

Vzdělání celý článek
22.9.

Do kampusu Univerzity Pardubice se vrací studenti. Začíná 68. akademický rok

Počet zapsaných studentů ovšem není pro tento akademický rok ještě konečný – koncem září a počátkem října, první 2-3 týdny zimního semestru, ještě probíhají na některých fakultách zápisy do vyšších ročníků studia magisterského a doktorského a do kombinovaného studia a oficiální vysokoškolské statistiky se uzavírají až k 31. říjnu.

Vzdělání celý článek
5.4.

Dopravní fakulta Jana Pernera školí letecké techniky z Burkiny Faso

Čtyřiadvacet vojenských techniků z Burkiny Faso se v těchto měsících vzdělává na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice.

Vzdělání celý článek
29.1.

Premiéra TECHNOhrátek pod ministerským dohledem

Ministryni školství budou doprovázet první náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek, starosta Vysokého Mýta František Jiraský, ředitel krajského Úřadu práce Petr Klimpl, vedoucí krajského odboru školství a kultury Martin Kiss, poslanec Jiří Junek a zástupci společnosti Iveco Czech Republic, která je hlavním strategickým partnerem ISŠT Vysoké Mýto.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting