Rada kraje schválila na několika školách nové obory

22.10.

Rada kraje schválila na několika školách nové obory

Rada kraje schválila na několika školách nové obory

Ke studiu nových oborů se budou moci uchazeči hlásit - po nezbytném schválení Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR - již pro následující školní rok 2011/2012. „Naší snahou je inovovat nabídku studia tak, aby odpovídala požadavkům trhu práce a aby se absolventi ze škol v Pardubickém kraji bez problémů uplatnili,“ říká radní zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči Jana Pernicová.   Střední průmyslová škola chemická Pardubice připravuje pro příští školní rok studijní obory Průmyslová ekologie a Požární ochrana. „Žádný z těchto oborů není v současnosti nabízen v Pardubickém kraji, “ konstatuje radní Pernicová. Oba obory budou vyučovány v denní formě. Škola intenzivně spolupracuje s Fakultou bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – technické univerzity v Ostravě, spolupráce byla zaměřena na projekty DeRadon a další připravované projekty v oboru.   Střední odborné učiliště Svitavy připravuje obor se zaměřením na zpracování plastů. Reaguje tak na požadavek firem, které se dlouhodobě potýkají s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců. „Plastikářství je rychle se rozvíjející obor a v současnosti pro dané zaměření neexistuje Rámcový vzdělávací program, škola tak upravila jeden ze svých stávajících Školních vzdělávacích programů o nové zaměření,“ uvádí Pernicová. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické Třemošnice budou od příštího roku nabízet obor Strojírenství při současné úpravě zeštíhlením oborové nabídky školy.   Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk doplní nabídku o čtyřleté studium oborem Gastronomie. Na Střední zdravotnické škole v Pardubicích bude možné studovat obor Zdravotnický asistent ve formě denní i večerní nástavby.   Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice v loňském roce poprvé nabízelo obor Kominík. Veřejnost vnímá tento obor jako perspektivní s širokým uplatněním na trhu práce, a tak se jej škole podařilo otevřít v počtu 16 žáků.   Již na jaře letošního roku se uskutečnilo první setkání zástupců středních škol, sociálních partnerů a Pardubického kraje. Kulatý stůl v oblasti gastromomických oborů se stal vítanou příležitostí, kde si všichni zúčastnění vysvětlili své nároky na žáky a odbornou praxi. V září se konal další kulatý stůl zaměřený na chemii. Firmy zde přednesly své nároky na žáky a jejich zaměření a z jednání vzešel požadavek na obnovu učebního oboru Chemik, který je v současné době v útlumu.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

27.11.

Historička Milena Lenderová z Fakulty filozofické Univerzity Pardubice převezme letošní cenu ministra školství za vědecký přínos

Od roku 1990 získala prostor pro vlastní vědeckou práci a působila na univerzitách v Pardubicích a krátce také v Českých Budějovicích. V letech 2001 až 2007 byla první děkankou Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Profesorkou pro obor české dějiny byla jmenována v roce 2001. V současné době působí na Ústavu historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice.

Vzdělání celý článek
14.9.

Radní pro školství a zdravotnictví dodatečně přivítali sedm tříd prvňáčků v Chocni

Ladislav Valtr dětem přivezl jako dárek reflexní prvky. Připomněl jim také, aby si s rodiči přečetly kartu první pomoci vytvořenou přímo pro prvňáčky, kterou dostaly v batůžku od Pardubického kraje v první školní den. „Je důležité, aby základní úkony první pomoci děti uměly již od útlého věku. Pokud jsou děti připravené, dokážou si pak poradit v kritických situacích, a mohou tak někomu i zachránit život,“ uvedl Ladislav Valtr.

Vzdělání celý článek
19.9.

Hřiště na Závodu míru čeká na sportovce

Po čtyřech měsících se škola Závodu míru může chlubit běžeckým oválem se čtyřmi drahami o délce 250 metrů a 100m dlouhou rovinkou se šesti 6 drahami s umělým, vodopropustným polyuretanovým povrchem.

Vzdělání celý článek
19.2.

Historicky první Američan studuje v Žamberku

O češtinu a Českou republiku jsem se začal zajímat už v USA, protože na naší škole jsem se často setkával s českými studenty.

Vzdělání celý článek
19.9.

„Potravina“ oslavila sto let své existence

V abiturienty zaplněném pardubickém divadle se vzpomínalo na historii Střední průmyslové školy potravinářství a služeb. Ta oslavila v letošním roce 100 let od svého vzniku. Pardubický kraj, jakožto zřizovatele školy, na akci reprezentoval radní pro školství Bohumil Bernášek.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting