Rada kraje schválila na několika školách nové obory

22.10.

Rada kraje schválila na několika školách nové obory

Rada kraje schválila na několika školách nové obory

Ke studiu nových oborů se budou moci uchazeči hlásit - po nezbytném schválení Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR - již pro následující školní rok 2011/2012. „Naší snahou je inovovat nabídku studia tak, aby odpovídala požadavkům trhu práce a aby se absolventi ze škol v Pardubickém kraji bez problémů uplatnili,“ říká radní zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči Jana Pernicová.   Střední průmyslová škola chemická Pardubice připravuje pro příští školní rok studijní obory Průmyslová ekologie a Požární ochrana. „Žádný z těchto oborů není v současnosti nabízen v Pardubickém kraji, “ konstatuje radní Pernicová. Oba obory budou vyučovány v denní formě. Škola intenzivně spolupracuje s Fakultou bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – technické univerzity v Ostravě, spolupráce byla zaměřena na projekty DeRadon a další připravované projekty v oboru.   Střední odborné učiliště Svitavy připravuje obor se zaměřením na zpracování plastů. Reaguje tak na požadavek firem, které se dlouhodobě potýkají s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců. „Plastikářství je rychle se rozvíjející obor a v současnosti pro dané zaměření neexistuje Rámcový vzdělávací program, škola tak upravila jeden ze svých stávajících Školních vzdělávacích programů o nové zaměření,“ uvádí Pernicová. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické Třemošnice budou od příštího roku nabízet obor Strojírenství při současné úpravě zeštíhlením oborové nabídky školy.   Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk doplní nabídku o čtyřleté studium oborem Gastronomie. Na Střední zdravotnické škole v Pardubicích bude možné studovat obor Zdravotnický asistent ve formě denní i večerní nástavby.   Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice v loňském roce poprvé nabízelo obor Kominík. Veřejnost vnímá tento obor jako perspektivní s širokým uplatněním na trhu práce, a tak se jej škole podařilo otevřít v počtu 16 žáků.   Již na jaře letošního roku se uskutečnilo první setkání zástupců středních škol, sociálních partnerů a Pardubického kraje. Kulatý stůl v oblasti gastromomických oborů se stal vítanou příležitostí, kde si všichni zúčastnění vysvětlili své nároky na žáky a odbornou praxi. V září se konal další kulatý stůl zaměřený na chemii. Firmy zde přednesly své nároky na žáky a jejich zaměření a z jednání vzešel požadavek na obnovu učebního oboru Chemik, který je v současné době v útlumu.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

19.4.

Hned 3 školy z okresu Ústí nad Orlicí se zapojí do Týdne s prarodiči na školní zahradě

Vypěstované rostliny budou/mohou být využity nejen ve školní kuchyni, ale také v rámci hodin vaření, kroužku vaření či v rámci vyučování v jiných předmětech.

Vzdělání celý článek
23.1.

Foxconn a pardubická SPŠE pojedou obhajovat krajské vítězství v soutěži Talenty pro firmy

Úkolem týmů bude v časovém limitu sestavit a zprovoznit nové funkční zařízení na bázi polytechnické stavebnice. Například loni to byl model tiskařského lisu. „Polytechnické stavebnice jsou pro děti ideálním nástrojem, jak si procvičit jemnou motoriku a vyzkoušet si postupy, které skutečně mají praktické využití v technických profesích. Takové soutěže mají opravdu smysl, s rozhodnutím o své účasti jsem proto neváhal ani vteřinu,“ říká Ladislav Kratochvíl.

Vzdělání celý článek
22.11.

Den otevřených dveří na Fakultě restaurování v Litomyšli

V 10:00 hodin budou mít v ateliéru výtvarné přípravy možnost se zájemci seznámit s variantami studia.

Vzdělání celý článek
27.5.

O obor Obráběč kovů je zájem

V dalším programu semináře je Návrh koncepce psychiatrické péče v Pardubickém kraji, který představí Petr Hejzlar, zástupce primáře psychiatrického oddělení Pardubické nemocnice.

Vzdělání celý článek
11.5.

Při zemědělských TECHNOhrátkách v Chrudimi rozdojili žáci makety krav a obdivovali živá zvířata

„Práce v zemědělství vypadá někdy jako složitá, ale má budoucnost. Mladá generace je a bude potřeba na soukromých farmách i v zemědělských podnicích. Všude je poptávka po kvalifikovaných odbornících, kteří ovládají nejmodernější techniku,“ řekl Václav Kroutil, radní Pardubického kraje pro životní prostředí, zemědělství a venkov a sám také absolvent této chrudimské střední školy.

Vzdělání celý článek
6.9.

Kraj plánuje na českotřebovském gymnázium vybudovat moderní odborné učebny

Českotřebovské gymnázium se zapojilo také do programu energetických úspor (EPC). „V rámci projektu byla vyměněna okna, ale také světla v učebnách, tělocvičně nebo aule.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting