Rektor a vedení Univerzity Pardubice v novém funkčním období 2014 - 2018.

5.2.

Rektor a vedení Univerzity Pardubice v novém funkčním období 2014 - 2018.


V čele univerzity stanul pro další čtyři roky staronový rektor prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. Statutární zástupkyní rektora se stala poprvé žena – doc. Ing. Tatiana Molková, Ph.D. Vědu řídí nový prorektor – prof. Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D. Vedení univerzity opustil po 14 letech prorektor pro vnitřní záležitosti docent Ing. Jiří Cakl, CSc.


V pátek 31. ledna 2014 došlo v souvislosti se jmenováním profesora Miroslava Ludwiga do čela Univerzity Pardubice pro následující čtyřleté období 2014 – 2018 ke změnám ve vedení univerzity. Rektor, jmenovaný 21. ledna prezidentem republiky na Pražském hradě s účinností od 1. února 2014, ustavil svou statutární zástupkyní poprvé ve více než šedesátileté historii vysoké školy ženu – prorektorkou pro vnitřní záležitosti univerzity se stala dosavadní prorektorka pro vědu a tvůrčí činnost doc. Ing. Tatiana Molková, Ph.D., docentka v oboru Technologie a management v dopravě a telekomunikacích, působící na Dopravní fakultě Jana Pernera, která se ve své vědecké práci zaměřuje na problematiku kvality v dopravě a na systémy jejího řízení a řešení kapacitních problémů zejména železniční dopravy.


Řízení vědy a tvůrčích činností po ní převzal nově jmenovaný prorektor profesor Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D., akademický pracovník Fakulty chemicko-technologické, odborník na syntézu a studium organických chromoforů s využitím v optoelektronice působící na Ústavu organické chemie a technologie.


Oblast vzdělávací činnosti povede a o studentské záležitosti se i nadále bude starat prorektor prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., z Katedry věd o výchově Fakulty filozofické, jehož odborným zájmem jsou dějiny výchovy a vzdělávání, vývoj školství v zahraničí, školský management, v němž se soustředí na problematiku pojetí kvality a jejího hodnocení.
Rozvoj a vnější vztahy má v kompetenci i nadále prorektorka doc. PaedDr. Jana Kubanová, CSc. matematička a statistička z Ústavu matematiky a kvantitativních metod, která se věnuje matematickým disciplínám, zejména pravděpodobnosti, statistice a aplikaci statistických metod v ekonomii a pojišťovnictví.


Po 14 letech odešel z vedení vysoké školy prorektor docent Ing. Jiří Cakl, CSc., v jehož kompetenci byly vnitřní záležitosti školy, strategické finanční plánování, rozvoj informačních systémů, sítí a infrastruktury, otázky materiálně-technického zázemí a dislokací kapacit univerzity.


Staronový rektor profesor Ludwig je desátou osobností v čele vysoké školy v její více než šedesátileté historii, čtvrtou osobností v čele Univerzity Pardubice po rozšíření a přejmenování vysoké školy v březnu 1994. Ve funkci rektora univerzity působil již ve dvou tříletých funkčních obdobích v letech 2000 – 2006, nyní od roku 2010 ve čtyřletém funkčním období, v němž nyní bude pokračovat. Na řízení vysoké školy se podílí již od roku 1997, kdy zastával funkci prorektora pro vnitřní záležitosti a statutárního zástupce tehdejšího rektora.


Za dobu svého působení ve vedení Univerzity Pardubice, tj. za uplynulých 17 let, se Univerzita Pardubice významně rozrostla nejen co se týče počtu studenů, zkvalitnění vzdělávací činnosti a rozsahem své tvůrčí vědecké činnosti, ale upevnila své postavení v systému celého terciárního vzdělávání České republiky, kde se řadí co do svého vědeckého výkonu stabilně do první desítky mezi českými vysokými školami (veřejných a státních vysokých škol je v ČR 28 a několik desítek soukromých VŠ).

Prof. Ludwig se významně podílel na rozkvětu univerzity jako celku i na posílení a rozvoji všech sedmi fakult univerzity. Jeho týmu se podařilo nebývalým způsobem zajistit i potřebné materiálně technické zázemí pro rozvoj vzdělávacích činností, vědy a výzkumu, zajistit informační infrastrukturu a podporu na špičkové, světově srovnatelné úrovni pro rozvoj široké škály vědních disciplín pěstovaných na všech sedmi součástech univerzity.


Na dosavadní úspěchy hodlá vedení univerzity navázat i v dalším období a rozvíjet univerzitní vzdělávání a tvůrčí činnosti s jasnou orientací na zvyšování kvality všech aktivit a procesů podílejících se na zajištění vzdělávacích a vědecko-výzkumných činností vysoké školy, a to pro naplnění své nezastupitelné funkce v širokém regionu a posilování svého postavení na národní a mezinárodní úrovni.

http://www.upce.cz/univerzita/organy/vedeni.html

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

19.2.

Historicky první Američan studuje v Žamberku

O češtinu a Českou republiku jsem se začal zajímat už v USA, protože na naší škole jsem se často setkával s českými studenty.

Vzdělání celý článek
5.4.

Pardubický kraj nesouhlasí se škrty v regionálním školství

Podrobný přehled o tom, jaká je situace na jednotlivých školách, budeme mít během měsíce dubna.

Vzdělání celý článek
19.1.

Univerzita Pardubice se představí budoucím studentům na veletrhu Gaudeamus v Praze

Studuj a nechej tu svůj otisk, vybízí Univerzita Pardubice své budoucí studenty. Příští týden se jim představí na evropském veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání GAUDEAMUS Praha 2020. Zájemcům nabídne největší novinky v oborech na 7 fakultách a osloví je hravým vizuálním stylem.

Vzdělání celý článek
12.2.

Veřejný internet na pardubické průmyslovce slavnostně zprovozněn

Za účasti celé řady hostů byl v pátek 9. února 2007 slavnostně zprovozněn projekt veřejného internetu na pardubické SPŠE.

Vzdělání celý článek
25.9.

Studenti Fakulty restaurování Univerzity Pardubice se účastní mezinárodní putovní výstavy Figurama 13

V roce 2013 byly v rámci projektu Figurama 13 realizovány již tři výstavy. Úvodní výstava letošního ročníku proběhla v březnu v prostorách Nové budovy Fakulty architektury ČVUT Praze.

Vzdělání celý článek
30.9.

Akademický senát Univerzity Pardubice k vyjádření prezidenta republiky nejmenovat doc. Martina C. Putnu profesorem

V rámci diskuse k této kauze vystoupila celá řada senátorů i přítomných hostů vyjadřujících obavy z bezprecedentního výkladu zákona o vysokých školách, zásahu do akademických tradic a ohrožení akademických svobod.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting