Rektor a vedení Univerzity Pardubice v novém funkčním období 2014 - 2018.

5.2.

Rektor a vedení Univerzity Pardubice v novém funkčním období 2014 - 2018.


V čele univerzity stanul pro další čtyři roky staronový rektor prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. Statutární zástupkyní rektora se stala poprvé žena – doc. Ing. Tatiana Molková, Ph.D. Vědu řídí nový prorektor – prof. Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D. Vedení univerzity opustil po 14 letech prorektor pro vnitřní záležitosti docent Ing. Jiří Cakl, CSc.


V pátek 31. ledna 2014 došlo v souvislosti se jmenováním profesora Miroslava Ludwiga do čela Univerzity Pardubice pro následující čtyřleté období 2014 – 2018 ke změnám ve vedení univerzity. Rektor, jmenovaný 21. ledna prezidentem republiky na Pražském hradě s účinností od 1. února 2014, ustavil svou statutární zástupkyní poprvé ve více než šedesátileté historii vysoké školy ženu – prorektorkou pro vnitřní záležitosti univerzity se stala dosavadní prorektorka pro vědu a tvůrčí činnost doc. Ing. Tatiana Molková, Ph.D., docentka v oboru Technologie a management v dopravě a telekomunikacích, působící na Dopravní fakultě Jana Pernera, která se ve své vědecké práci zaměřuje na problematiku kvality v dopravě a na systémy jejího řízení a řešení kapacitních problémů zejména železniční dopravy.


Řízení vědy a tvůrčích činností po ní převzal nově jmenovaný prorektor profesor Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D., akademický pracovník Fakulty chemicko-technologické, odborník na syntézu a studium organických chromoforů s využitím v optoelektronice působící na Ústavu organické chemie a technologie.


Oblast vzdělávací činnosti povede a o studentské záležitosti se i nadále bude starat prorektor prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., z Katedry věd o výchově Fakulty filozofické, jehož odborným zájmem jsou dějiny výchovy a vzdělávání, vývoj školství v zahraničí, školský management, v němž se soustředí na problematiku pojetí kvality a jejího hodnocení.
Rozvoj a vnější vztahy má v kompetenci i nadále prorektorka doc. PaedDr. Jana Kubanová, CSc. matematička a statistička z Ústavu matematiky a kvantitativních metod, která se věnuje matematickým disciplínám, zejména pravděpodobnosti, statistice a aplikaci statistických metod v ekonomii a pojišťovnictví.


Po 14 letech odešel z vedení vysoké školy prorektor docent Ing. Jiří Cakl, CSc., v jehož kompetenci byly vnitřní záležitosti školy, strategické finanční plánování, rozvoj informačních systémů, sítí a infrastruktury, otázky materiálně-technického zázemí a dislokací kapacit univerzity.


Staronový rektor profesor Ludwig je desátou osobností v čele vysoké školy v její více než šedesátileté historii, čtvrtou osobností v čele Univerzity Pardubice po rozšíření a přejmenování vysoké školy v březnu 1994. Ve funkci rektora univerzity působil již ve dvou tříletých funkčních obdobích v letech 2000 – 2006, nyní od roku 2010 ve čtyřletém funkčním období, v němž nyní bude pokračovat. Na řízení vysoké školy se podílí již od roku 1997, kdy zastával funkci prorektora pro vnitřní záležitosti a statutárního zástupce tehdejšího rektora.


Za dobu svého působení ve vedení Univerzity Pardubice, tj. za uplynulých 17 let, se Univerzita Pardubice významně rozrostla nejen co se týče počtu studenů, zkvalitnění vzdělávací činnosti a rozsahem své tvůrčí vědecké činnosti, ale upevnila své postavení v systému celého terciárního vzdělávání České republiky, kde se řadí co do svého vědeckého výkonu stabilně do první desítky mezi českými vysokými školami (veřejných a státních vysokých škol je v ČR 28 a několik desítek soukromých VŠ).

Prof. Ludwig se významně podílel na rozkvětu univerzity jako celku i na posílení a rozvoji všech sedmi fakult univerzity. Jeho týmu se podařilo nebývalým způsobem zajistit i potřebné materiálně technické zázemí pro rozvoj vzdělávacích činností, vědy a výzkumu, zajistit informační infrastrukturu a podporu na špičkové, světově srovnatelné úrovni pro rozvoj široké škály vědních disciplín pěstovaných na všech sedmi součástech univerzity.


Na dosavadní úspěchy hodlá vedení univerzity navázat i v dalším období a rozvíjet univerzitní vzdělávání a tvůrčí činnosti s jasnou orientací na zvyšování kvality všech aktivit a procesů podílejících se na zajištění vzdělávacích a vědecko-výzkumných činností vysoké školy, a to pro naplnění své nezastupitelné funkce v širokém regionu a posilování svého postavení na národní a mezinárodní úrovni.

http://www.upce.cz/univerzita/organy/vedeni.html

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

13.12.

Kampaň na podporu sebevzdělávání byla úspěšná

Mediální kampaň na podporu celoživotního vzdělávání měla velmi pozitivní ohlas.

Vzdělání celý článek
10.10.

Akademický senát Univerzity Pardubice bude volit kandidáta na funkci rektora.

Úkolem Akademického senátu Univerzity Pardubice je tedy podle vysokoškolského zákona provést volbu kandidáta na funkci rektora a předložit návrh Univerzity Pardubice ministru školství, mládeže a tělovýchovy ČR, a to do 1. listopadu 2013.

Vzdělání celý článek
7.10.

Univerzita Pardubice na veletrzích

Informace k celoživotnímu vzdělávání Univerzity Pardubice naleznou zájemci na jejích webových stránkách www.uni-pardubice.cz

Vzdělání celý článek
14.8.

Day camp na Univerzitě Pardubice pro žáky základních škol

. S indexem letní školy v ruce stráví žáci každý den na jedné ze sedmi fakult univerzity a seznámí se s univerzitním prostředím.

Vzdělání celý článek
8.4.

Začal 11. ročník konference ISSS 2008

V Hradci Králové začal 7. dubna dvoudenní program jedenáctého ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě.

Vzdělání celý článek
25.2.

K zápisu letos přišlo přes 1200 předškoláků

Přibližně 150 dětí bude mít povinnou školní docházku odloženou i v letošním roce, přesná čísla však v tuto chvíli neznáme, žádosti o odklad podávají rodiče dětí až do 31. května 2013.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting