Religionistické vzdělávácí centrum na Univerzitě Pardubice

22.2.

Religionistické vzdělávácí centrum na Univerzitě Pardubice

Religionistické vzdělávácí centrum na Univerzitě Pardubice

V pátek 23. února se od 9 do 18 hodin uskuteční na Univerzitě Pardubice první vzdělávací seminář Religionistického vzdělávacího centra, které chce nabídnout středoškolským pedagogům a pedagogickým pracovníkům v Pardubickém kraji možnost dalšího vzdělávání a orientace v religionistických tématech a náboženských otázkách. Od ledna zřízené Religionistické vzdělávací centrum bude nabízet semináře a služby, které by měly pomoci pedagogům s orientací v množství různě kvalitních informací o fenoménu náboženství, které hraje významnou roli v současném životě společnosti. Pedagogům budou zprostředkovány aktuální poznatky o náboženství z pohledu religionistiky, vědecké disciplíny zabývající se náboženstvím. Projekt by tak měl zároveň přispět k rozvoji multikulturní výchovy na středních školách, jejíž součástí je i výchova k respektu a porozumění jiné náboženské identity. První páteční seminář přinese tři přednášky k tématu polyteistických náboženství. Své příspěvky přednesou akademičtí pracovníci z Univerzity Pardubice a z Univerzity Karlovy a proběhne též tématicky zaměřený workshop na tato témata: Indické náboženské systémy (Mgr. Martin Fárek, Ph.D., Katedra religionistiky a filozofie Fakulty filozofické Univerzity Pardubice), Buddhismus (Mgr. Martin Fárek, Ph.D., Katedra religionistiky a filozofie Fakulty filozofické Univerzity Pardubice) a Tři náboženská učení v Číně, konfuciánství, taoismus a buddhismus (doc. PhDr. Olga Lomová, Ústav Dálného východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy). Zájemci mohou navštěvovat jak plánované semináře s přednáškami a workshopy, ale také využívat informačních a konzultačních služeb centra, které bude vybaveno knihovnou obsahující pramenné náboženské texty, odbornou literaturu a obrazové publikace o religionistických tématech. Projekt Religionistického vzdělávacího centra Univerzity Pardubice vznikl na základě průzkumu zájmu v Pardubickém kraji. Nabízené semináře jsou akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a absolventi obdrží certifikát. Poskytované služby jsou pro pedagogy bezplatné, neboť na realizaci 1,5 letého projektu a služby poskytované centrem získala Fakulta filozofická Univerzity Pardubice finanční krytí z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, opatření 3.1 zaměřeného na zkvalitnění vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání. Projekt centra poběží do konce června 2008 a je dotován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR částkou necelých 3 milionů korun. Aktuální informace o činnostech centra naleznou zájemci na webových stránkách projektu www.projekt-rvc.cz nebo přímo u koordinátorky projektu Mgr. Ireny Fridrichové z Fakulty filozofické Univerzity Pardubice na telefonu 466 036 219.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

31.3.

Žáky i pedagogy motivují úspěchy absolventů

Provozuje vlastní salon a kromě účasti v soutěžích spolupracuje se svými bývalými učiteli při výchově budoucích kosmetiček.

Vzdělání celý článek
28.2.

Na dvou fakultách univerzity Pardubice končí termín podání přihlášek ke studiu

Fakulta filozofická plánuje přijmout na 550 uchazečů do svých bakalářských studijních oborů, Fakulta zdravotnických studií necelých 260 uchazečů.

Vzdělání celý článek
23.2.

Silničáři ve škole

Ve čtvrtek 22. února 2007 se na lodi Arnošt z Pardubic setkali pracovníci Správy a údržby silnic Pardubického kraje

Vzdělání celý článek
1.7.

Elektrikáři z České Třebové mají zlaté ručičky

„Ocenění pro našeho studenta a učitele mne těší. Podpora technických oborů je pro náš kraj prioritou a podobné výsledky jsou důkazem, že se nám to daří. Těší mě také fakt, že práce s nadanými žáky není výsadou pouze gymnázií, ale daří se i na tříletých řemeslných oborech,“ sdělil Bohumil Bernášek. Ten předal Vítkovi drobný věcný dárek.

Vzdělání celý článek
19.2.

Univerzita Pardubice: Startujeme nový semestr i s kurzy pro všechny generace

Na konci února začne také další část přednášek v rámci litomyšlské univerzity třetího věku, kde zajímavá témata představí akademici z Fakulty restaurování Univerzity Pardubice.

Vzdělání celý článek
13.12.

Kampaň na podporu sebevzdělávání byla úspěšná

Mediální kampaň na podporu celoživotního vzdělávání měla velmi pozitivní ohlas.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting