Religionistické vzdělávácí centrum na Univerzitě Pardubice

22.2.

Religionistické vzdělávácí centrum na Univerzitě Pardubice

Religionistické vzdělávácí centrum na Univerzitě Pardubice

V pátek 23. února se od 9 do 18 hodin uskuteční na Univerzitě Pardubice první vzdělávací seminář Religionistického vzdělávacího centra, které chce nabídnout středoškolským pedagogům a pedagogickým pracovníkům v Pardubickém kraji možnost dalšího vzdělávání a orientace v religionistických tématech a náboženských otázkách. Od ledna zřízené Religionistické vzdělávací centrum bude nabízet semináře a služby, které by měly pomoci pedagogům s orientací v množství různě kvalitních informací o fenoménu náboženství, které hraje významnou roli v současném životě společnosti. Pedagogům budou zprostředkovány aktuální poznatky o náboženství z pohledu religionistiky, vědecké disciplíny zabývající se náboženstvím. Projekt by tak měl zároveň přispět k rozvoji multikulturní výchovy na středních školách, jejíž součástí je i výchova k respektu a porozumění jiné náboženské identity. První páteční seminář přinese tři přednášky k tématu polyteistických náboženství. Své příspěvky přednesou akademičtí pracovníci z Univerzity Pardubice a z Univerzity Karlovy a proběhne též tématicky zaměřený workshop na tato témata: Indické náboženské systémy (Mgr. Martin Fárek, Ph.D., Katedra religionistiky a filozofie Fakulty filozofické Univerzity Pardubice), Buddhismus (Mgr. Martin Fárek, Ph.D., Katedra religionistiky a filozofie Fakulty filozofické Univerzity Pardubice) a Tři náboženská učení v Číně, konfuciánství, taoismus a buddhismus (doc. PhDr. Olga Lomová, Ústav Dálného východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy). Zájemci mohou navštěvovat jak plánované semináře s přednáškami a workshopy, ale také využívat informačních a konzultačních služeb centra, které bude vybaveno knihovnou obsahující pramenné náboženské texty, odbornou literaturu a obrazové publikace o religionistických tématech. Projekt Religionistického vzdělávacího centra Univerzity Pardubice vznikl na základě průzkumu zájmu v Pardubickém kraji. Nabízené semináře jsou akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a absolventi obdrží certifikát. Poskytované služby jsou pro pedagogy bezplatné, neboť na realizaci 1,5 letého projektu a služby poskytované centrem získala Fakulta filozofická Univerzity Pardubice finanční krytí z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, opatření 3.1 zaměřeného na zkvalitnění vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání. Projekt centra poběží do konce června 2008 a je dotován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR částkou necelých 3 milionů korun. Aktuální informace o činnostech centra naleznou zájemci na webových stránkách projektu www.projekt-rvc.cz nebo přímo u koordinátorky projektu Mgr. Ireny Fridrichové z Fakulty filozofické Univerzity Pardubice na telefonu 466 036 219.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

4.9.

Největší investice ve školství dokončena

„Víme, že na trhu práce chybí technické profese a věřím, že toto moderní zázemí přiláká k řemeslu více dětí,“...

Vzdělání celý článek
23.10.

Byznys Trefa motivuje studenty

Důležitým momentem celé soutěže bude také možnost kontaktu mezi podnikavými studenty a zavedenými podnikatelskými subjekty z regionu, kteří se mohou stát investory pro podnikatelské záměry předložené studenty v rámci soutěže.

Vzdělání celý článek
2.6.

Jak probudit zemědělské vzdělávání v Pardubickém kraji? Odpověď budou hledat odborníci u kulatého stolu TECHNOhrátek

„Zemědělské školství si zaslouží mimořádnou pozornost. Jde nám především o to, abychom vyslechli názory a zkušenosti všech stran, analyzovali je a přijali taková opatření, která pomohou zvýšit zájem žáků základních škol v Pardubickém kraji o tyto obory.

Vzdělání celý článek
20.1.

Informace o zápisu dětí do 1. tříd základních škol

Povinnost přihlásit dítě k zápisu vyplývá z § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. K zápisu je nutné se dostavit s dítětem i v případě, že rodiče (zákonní zástupci) budou žádat o odklad povinné školní docházky.

Vzdělání celý článek
1.11.

Veletrh vzdělávání Gaudeamus 2007

Zahraniční vystavovatelé tvoří téměř 30 % z celkového počtu vystavujících škol.

Vzdělání celý článek
20.5.

Univerzita Pardubice má čtyři nové profesory

Za účasti rektora Univerzity Pardubice prof. Ing. Jiřího Málka, DrSc. slavnostně převzali profesorský jmenovací dekret.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting