Restaurátoři z Univerzity Pardubice spolupořádají v Litomyšli mezinárodní kolokvium a podílejí se na dalších restaurátorských projektech obnovy kulturního dědictví

19.4.

Restaurátoři z Univerzity Pardubice spolupořádají v Litomyšli mezinárodní kolokvium a podílejí se na dalších restaurátorských projektech obnovy kulturního dědictví

Od pondělí 24. dubna se v Litomyšli na Fakultě restaurování koná dvoudenní mezinárodní kolokvium ENCoRE „The Ulrich Schiessl PhD Colloquium“. Sjede se na něm řada odborníků z nejvýznamnějších evropských institucí zbývajících se vzděláváním budoucích restaurátorů. Studenti doktorského studia v oboru restaurování/konzervování hmotného kulturního dědictví tu představí aktuální výsledky svých dizertačních prací. Řeč bude také o možnostech vzájemné spolupráce či zaměření doktorských studijních programů. 
„Evropská síť pro vzdělávání v oblasti konzervace a restaurování, tedy zkráceně ENCoRE (European Network for Conservation/Restoration Education), byla jako asociace založena již před dvaceti lety, v roce 1997. Sdružuje prestižní vzdělávací instituce se zaměřením na restaurování. Dnes čítá na 40 členů a Fakulta restaurování Univerzity Pardubice je jejím členem od roku svého založení tj. od roku 2005. Spolupráce v rámci mezinárodní sítě se zaměřuje především na diskusi, aktualizaci a do jisté míry i základní vymezení obsahu i rozsahu vzdělávání na bakalářské, magisterské i doktorské úrovni vysokoškolského studia,“ říká k významu a dlouholeté práci asociace děkan Fakulty restaurování Univerzity Pardubice Ing. Karol Bayer a dále doplňuje: „Současně ENCoRE pořádá v pravidelných intervalech odborné konference s tematikou restaurování uměleckých děl. Zástupci naší fakulty se dřívějších setkání vždy účastnili. Letos zorganizování tzv. doktorského kolokvia připadlo na nás v Litomyšli.“ 
Ve dnech 24. a 25. dubna se tak na Fakultě restaurování v Litomyšli potká na 40 odborníků z univerzit a vzdělávacích institucí zaměřených na restaurování a konzervování uměleckých děl z celé Evropy. Se svými příspěvky vystoupí například kolegové z Univerzity pro užité umění ve Vídni, Polytechnické univerzity ve Valencii, Akademie výtvarných umění v Drážďanech, Akademie výtvarných umění ve Varšavě, Akademie výtvarných umění v Praze, Univerzity v Liege nebo Akademie výtvarných umění a designu v Bratislavě. Představí probíhající nebo nedávno ukončené doktorské práce a diskutovat budou především jejich problematiku, uplatnění i další vývoj. 
Dvoudenní kolokvium je určeno především studentům doktorských studií a pedagogům zapojeným do doktorského studia. Má totiž vytvořit platformu vedoucí k intenzivní diskusi v rámci oboru, ale také o možnostech studia, vzájemné spolupráci i výměny studentů mezi institucemi nabízejícími doktorské studium.
„Za naši Fakultu restaurování vystoupí MgA. Jan Vojtěchovský, který právě dokončil svou doktorskou práci s tématem »Povrchová konsolidace nástěnných maleb pomocí vápenno-alkoholových suspenzí a jejich směsí s estery kyseliny křemičité« a čeká na její obhajobu. V rámci doprovodného programu pak účastníci kolokvia také zavítají k nám na fakultu a prohlédnou si jednotlivé ateliéry a nově zrekonstruované prostory fakulty,“ dodává k vystoupení a zapojení Fakulty restaurování děkan Bayer. 
V mezinárodním měřítku spolupracuje Fakulta restaurování s několika zahraničními institucemi, ať už účastí na konferencích či participací na nejrůznějších restaurátorských a výzkumných projektech. I díky tomu si Fakulta restaurování Univerzity Pardubice vybudovala postavení kvalitní vzdělávací a výzkumné instituce na národní i mezinárodní úrovni. 
V nedávné době se například restaurátoři z Litomyšle podíleli na restaurování náhrobku Adele Lederer, který se nachází na Novém židovském hřbitově v Praze v Olšanech. Na restaurátorských pracích přitom spolupracovali s Univerzitou v Oslu v rámci Norských fondů. 
http://zpravodaj.upce.cz/veda/2017/restaurovani-zidovsky-nahrobek/ 
Nyní pomáhají litomyšlští restaurátoři také zachránit a zpřístupnit písemné kulturní dědictví i v klášterech Broumov a Rajhrad. Aktuálně zde v rámci projektu Brána moudrosti otevřená provádějí detailní průzkum knižních vazeb a posuzují, zda potřebují restaurátorský a konzervátorský zásah. Projekt, ve kterém spolupracují s Univerzitou Hradec Králové a dalšími institucemi, je podpořen z programu NAKI Ministerstva kultury České republiky (Program na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity). V několika dalších projektech podpořených ve stejném programu se Fakulta restaurování ve spolupráci s dalšími partnery (např. VŠCHT Praha, AV ČR atd.) zabývá problematikou restaurování a konzervace mozaik české mozaikářské školy z 20. století, dále uměleckých děl ve veřejném prostoru z druhé poloviny 20. století a také restaurováním a péčí o sochařské památky ze sádry.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

3.6.

Osma Univerzity Pardubice startuje na Pražských primátorkách

Univerzitní osmy jsou nejmladším závodem v programu Primátorek. Jedná se o klání akademických posádek, které od roku 2011 obstarávají páteční předprogram celého víkendu.

Vzdělání celý článek
12.4.

V Litomyšli se koná kurz renesančního sgrafita

Projekt se snaží reagovat na měnící se požadavky oborového pracovního trhu.

Vzdělání celý článek
3.9.

Doposud není nic rozhodnuto, řekl hejtman

Tím, že přestěhujeme akademii do svých prostor, přestaneme platit nájem.

Vzdělání celý článek
30.3.

Poslední šance přihlásit se do bakalářského studia na tři fakulty Univerzity Pardubice – do konce března

Na navazující dvouleté magisterské a tříleté doktorské studium se mohou zájemci hlásit na fakultách Univerzity Pardubice i nadále – ve vyhlášených termínech v průběhu 2. a 3. čtvrtletí t.r., termíny se na jednotlivých fakultách liší:

Vzdělání celý článek
25.2.

K zápisu letos přišlo přes 1200 předškoláků

Přibližně 150 dětí bude mít povinnou školní docházku odloženou i v letošním roce, přesná čísla však v tuto chvíli neznáme, žádosti o odklad podávají rodiče dětí až do 31. května 2013.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting