Seminář o šíření vln a vlivu ionosféry na Univerzitě Pardubice

15.5.

 Seminář o šíření vln a vlivu ionosféry na Univerzitě Pardubice


Ve čtvrtek 15. května se uskuteční na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice již 15. seminář „Šíření vln a vliv ionosféry“, který pořádá Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, spolu s československou sekcí IEEE.


Hlavním tématem odborného programu bude vliv ionosféry na šíření vln a EMC (elektromagnetická kompatibilita).
„Seminář je určen jak pro učitele a studenty z českých a slovenských univerzit, tak i pro širší odbornou veřejnost, vzhledem k více než devadesáti leté úspěšné tradici výroby sdělovací techniky v Pardubicích. Seznamuje s nejmodernějšími trendy, praktickými zkušenostmi, měřením a numerickými simulacemi,“ doplňuje Ing. Karel Dvořák, jeden z organizátorů semináře, z katedry elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě.


Na seminář je zaregistrováno 15 účastníků jak z domácí univerzity, tak i odborníci z výzkumných ústavů a vysokých škol, i několika českých společností, které se zabývají vývojem radarů, antén a mikrovlnných komponent (např. vyhlášené pardubické společnosti ERA, Eldis, Retia, T-CZ atd.).


Celkem bude odpřednášeno 5 odborných příspěvků, jak od zástupců z Univerzity Pardubice, tak z Akademie věd ČR na téma:


- Šíření a odraz radiových vln od ionosféry,
- Změny profilu elektronové koncentrace a TEC v průběhu vysoké sluneční aktivity,
- Geomagnetická aktivita a její vliv na ionosféru,
- Ionosférické drifty a jejich měření na observatoři Průhonice,
- Akusticko-gravitační, přílivové a planetární vlny v ionosféře.
Seminář se koná ve čtvrtek 15. května od 10 hodin v zasedací místnosti děkanátu Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, Studentská 95, Pardubice.
Výstupem ze semináře je sborník na CD ROM, který bude obsahovat veškeré přednášky. Příští 16. seminář je plánován opět na květen příštího roku na Univerzitě Pardubice.
bližší informace k semináři:


Ing. Karel Dvořák
Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě DFJP
telefon 466 036 440
e-mail karel.dvorak@upce.cz

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

24.1.

Pardubický kraj rozjíždí projekt k prohlubování vzdělanosti

Pardubický kraj pořádá zahajující konferenci k projektu Síť škol Pardubického kraje pro poskytování dalších kvalifikací

Vzdělání celý článek
29.2.

29. únor je poslední termín pro podání přihlášek

Na podporu nadaných studentů je připraveno mimořádné stipendium.

Vzdělání celý článek
26.6.

Jedna z letošních Cen Josefa Hlávky putuje na Univerzitu Pardubice

„Kniha je první českou, rozsáhlou a komplexní publikací o Nositeli Nobelovy ceny za fyziku Nielsi Bohrovi, který se s Albertem Einsteinem zasloužil o zásadní proměnu vývoje a tvářnosti přírodních věd či vědeckého myšlení ve 20. století. O Bohrově způsobu myšlení nebo jeho filosofii vědy jsme se po celá desetiletí, ani na stránkách českých odborných časopisů, de facto nic podstatného nedozvídali,“ uvádí k publikaci autor knihy Filip Grygar, který působí na pardubické katedře filosofie.

Vzdělání celý článek
2.10.

Univerzita Pardubice zahajuje 65. akademický rok

Vlastní zahájení výuky a akademického roku letos významně narušilo anonymní oznámení a následně řada mimořádných a složitých opatření, které v souvislosti s tím Policie ČR a vedení univerzity muselo přijmout včetně zrušení výuky v pondělí a úterý 29. a 30. září. Ochromily chod vysoké školy, nepříjemně zasáhly život vysokoškoláků, práci zaměstnanců a pobyt všech návštěvníků Univerzity Pardubice i působení externích subjektů v univerzitních areálech.

Vzdělání celý článek
15.1.

Východočeské školy mohou získat peníze z ekologického programu

Školy z Královéhradeckého a Pardubického kraje mohou získat peníze z ekologického programu

Vzdělání celý článek
19.4.

Restaurátoři z Univerzity Pardubice spolupořádají v Litomyšli mezinárodní kolokvium a podílejí se na dalších restaurátorských projektech obnovy kulturního dědictví

Ve dnech 24. a 25. dubna se tak na Fakultě restaurování v Litomyšli potká na 40 odborníků z univerzit a vzdělávacích institucí zaměřených na restaurování a konzervování uměleckých děl z celé Evropy. Se svými příspěvky vystoupí například kolegové z Univerzity pro užité umění ve Vídni, Polytechnické univerzity ve Valencii, Akademie výtvarných umění v Drážďanech, Akademie výtvarných umění ve Varšavě, Akademie výtvarných umění v Praze, Univerzity v Liege nebo Akademie výtvarných umění a designu v Bratislavě. Představí probíhající nebo nedávno ukončené doktorské práce a diskutovat budou především jejich problematiku, uplatnění i další vývoj.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting