Seminář o šíření vln a vlivu ionosféry na Univerzitě Pardubice

15.5.

 Seminář o šíření vln a vlivu ionosféry na Univerzitě Pardubice


Ve čtvrtek 15. května se uskuteční na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice již 15. seminář „Šíření vln a vliv ionosféry“, který pořádá Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, spolu s československou sekcí IEEE.


Hlavním tématem odborného programu bude vliv ionosféry na šíření vln a EMC (elektromagnetická kompatibilita).
„Seminář je určen jak pro učitele a studenty z českých a slovenských univerzit, tak i pro širší odbornou veřejnost, vzhledem k více než devadesáti leté úspěšné tradici výroby sdělovací techniky v Pardubicích. Seznamuje s nejmodernějšími trendy, praktickými zkušenostmi, měřením a numerickými simulacemi,“ doplňuje Ing. Karel Dvořák, jeden z organizátorů semináře, z katedry elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě.


Na seminář je zaregistrováno 15 účastníků jak z domácí univerzity, tak i odborníci z výzkumných ústavů a vysokých škol, i několika českých společností, které se zabývají vývojem radarů, antén a mikrovlnných komponent (např. vyhlášené pardubické společnosti ERA, Eldis, Retia, T-CZ atd.).


Celkem bude odpřednášeno 5 odborných příspěvků, jak od zástupců z Univerzity Pardubice, tak z Akademie věd ČR na téma:


- Šíření a odraz radiových vln od ionosféry,
- Změny profilu elektronové koncentrace a TEC v průběhu vysoké sluneční aktivity,
- Geomagnetická aktivita a její vliv na ionosféru,
- Ionosférické drifty a jejich měření na observatoři Průhonice,
- Akusticko-gravitační, přílivové a planetární vlny v ionosféře.
Seminář se koná ve čtvrtek 15. května od 10 hodin v zasedací místnosti děkanátu Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, Studentská 95, Pardubice.
Výstupem ze semináře je sborník na CD ROM, který bude obsahovat veškeré přednášky. Příští 16. seminář je plánován opět na květen příštího roku na Univerzitě Pardubice.
bližší informace k semináři:


Ing. Karel Dvořák
Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě DFJP
telefon 466 036 440
e-mail karel.dvorak@upce.cz

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

11.5.

Letošní Cenu Neuron pro mladé vědce v oboru chemie získal Jan Macák z Fakulty chemicko-technologické

Jan Macák z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice obdržel letošní cenu právě v oblasti chemie. „Je to pro mne mimořádně prestižní ocenění a jsem samozřejmě velmi potěšen. Získávám jej za své vědecké výsledky v syntéze a využití nanotrubic oxidu titaničitého.

Vzdělání celý článek
24.3.

Studenti i děti se učí dostat věcem na kloub

Konference potvrdila důležitost technických dovedností pro život žáků všech stupňů základních a středních škol. Projekt je nastaven tak, aby si osvojili dané dovednosti v laboratořích a dílnách na partnerských středních školách, které jsou lépe vybaveny než na základních školách.

Vzdělání celý článek
16.1.

Studentská vědecká Kavárna Universitas v Pardubicích pokračuje i v roce 2017. Studenti slibují zajímavá témata

Kavárna Universitas se proto pokusí návštěvníkům přiblížit, proč naše kultura nesměřuje ke svým stále důmyslnějším formám, podmínkám pro lidský rozvoj a ke spolupráci s přírodou. Využije evoluční ontologie jako teoretické východisko periodizace kulturní adaptivní strategie. Dotkne se i formování lidského genomu, predátorského duchovního paradigmatu, biofilního sebezáchovného obratu či návrhu transformace vzdělávacího systému.

Vzdělání celý článek
17.1.

Univerzita Pardubice s novým akademickým senátem

V dalším jednání si nový univerzitní senát ustavil také své pracovní komise – ekonomickou a legislativní, neboť jako nejvyšší samosprávný orgán vysoké školy v průběhu roku projednává a schvaluje ty nejdůležitější dokumenty vysoké školy, legislativní kroky, právní úkony, předpisy a ekonomické záležitosti univerzity, které mu rektor předkládá.

Vzdělání celý článek
8.11.

Novou děkankou bude docentka Myšková

Je jí doc. Ing. et. Ing. Renáta Myšková, Ph.D., dosavadní vedoucí Ústavu ekonomiky a managementu fakulty.

Vzdělání celý článek
15.4.

Univerzita Pardubice seznámí žáky s vědou a technikou přímo na dvorech škol

Záchranáři je naučí první pomoci a na modelu v životní velikosti jim vysvětlí, jak probíhá reálný porod. Kromě toho se žáci naučí rozeznávat ochranné prvky bankovek a zjistí, že ty české patří mezi nejlépe chráněné bankovky na světě,“ popisuje ukázky demonstrací koordinátorka akce Věda a technika na dvorech škol Ing. arch. Iva Svobodová.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting