Školy získají miliony na zkvalitnění výuky

20.1.

Školy získají miliony na zkvalitnění výuky

Školy získají miliony na zkvalitnění výuky

Pardubické základní školy získají z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu 35,3 miliony korun na zkvalitnění výuky. V loňském roce obdržely zálohy v celkové výši zhruba 20 milionů korun. Ve většině případů si díky projektu EU Peníze školám pořídí počítače nebo interaktivní tabule, budou moci podpořit vzdělávání svých pedagogů, organizačně a personálně upravit výuku tak, aby byla pro žáky atraktivnější a více rozvíjela jejich individuální schopnosti, zapojit do výuky asistenty pedagogů a poskytnout tím rovné podmínky vzdělávání všem dětem a podobně. „Peníze mohou být použity i na individualizaci výuky, což je vlastně dělení tříd na skupiny při různých předmětech. Učitelé musí v rámci tohoto projektu také tvořit digitální výukové materiály, které slouží k inovativní formě výuky,“ doplnila Ludmila Kozáková, ředitelka ZŠ Dubina, která projekt zahájila v září loňského roku. Do projektu, jehož cílem je zlepšení podmínek vzdělávání na českých základních školách, se přihlásilo všech 17 škol zřizovaných městem Pardubice. Drtivá většina již také v loňském roce obdržela 60 procent ze schválené podpory a projekt zahájila. Na realizaci mají 30 měsíců. Program Peníze školám byl vyhlášen v polovině roku 2010. K dispozici je v něm 4,5 miliardy korun a je určen všem základním školám s výjimkou pražských. Dotace pokryjí veškeré náklady na projekty jednotlivých škol. Z evropských strukturálních fondů je hrazeno 85 procent nákladů, zbývajících 15 procent ze státního rozpočtu. Školy mohou o podporu žádat do prosince letošního roku. Pardubických škol se to ale již netýká, neboť na své projekty vyčerpaly maximum.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

19.2.

Byznys trefa – soutěž pro podnikavé studenty Univerzity Pardubice jde do finále

Každý student, který podal do soutěže přihlášku, dostal cennou zpětnou vazbu ve formě komentáře silných a slabých stránek zpracovaného projektu ze strany zkušených členů poroty. Deset finalistů bude navíc ve středu 19. února v podvečer prezentovat své podnikatelské záměry před odbornou porotou při finálovém večeru soutěže. Teprve potom porota rozhodne o vítězi prvního ročníku soutěže. Vítěz si odnese finanční prémii 50 tisíc Kč, smartphone a další ceny. S prázdnou neodejdou ani ostatní finalisté.

Vzdělání celý článek
8.4.

Začal 11. ročník konference ISSS 2008

V Hradci Králové začal 7. dubna dvoudenní program jedenáctého ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě.

Vzdělání celý článek
11.5.

Univerzita Pardubice se představí na veletrhu Svět knihy. Autorská beseda s Oldřichem Kašparem z Fakulty filozofické

Zájemci mohou do vybraných titulů nejen nahlédnout, ale mohou si je rovněž pořídit do své knihovny. Tu si mohou obohatit například o tituly – Finanční stráž v Čechách 1842–1918, Hernando Colón vzrcadle své knihovny, Praxe inkluze dítěte v mateřské škole – děti s autismem, Historici mezi vědou a vědní politikou,

Vzdělání celý článek
22.10.

Učiliště ve Svitavách si brousí zuby na nové strojařské odborníky

SOU Svitavy je jedinou střední školou v České republice, která nabízí výuku oboru mechanik plastikářských strojů. Ale nejen o tento nový obor byl zájem. TECHNOhrátky tentokrát nabídly školákům také seznámení s obsluhou a programováním CNC strojů, sestavení jednoduchého hydraulického okruhu, poznávání různých druhů materiálů nebo soustružnické puzzle.

Vzdělání celý článek
10.3.

Univerzita Pardubice úspěšně pokračuje v popularizaci vědy a technických a přírodovědných oborů

Projekt tak pomůže prohloubit komplexní systém vzdělávacích aktivit a odborné přípravy pedagogů, kteří pracují s mládeží. Pokusí se zavést nové formy volnočasového učení žáků s aktivním zájmem o vědu a nové poznatky a podpořit tak jejich pozitivní vztah k vědeckému bádání.

Vzdělání celý článek
18.5.

Výuka dopravní výchovy přímo s odborníky

Na besedě jsme se zaměřili především na chodce a cyklisty a na jejich hlavní povinnosti v silničním provozu.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting