Školy získají miliony na zkvalitnění výuky

20.1.

Školy získají miliony na zkvalitnění výuky

Školy získají miliony na zkvalitnění výuky

Pardubické základní školy získají z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu 35,3 miliony korun na zkvalitnění výuky. V loňském roce obdržely zálohy v celkové výši zhruba 20 milionů korun. Ve většině případů si díky projektu EU Peníze školám pořídí počítače nebo interaktivní tabule, budou moci podpořit vzdělávání svých pedagogů, organizačně a personálně upravit výuku tak, aby byla pro žáky atraktivnější a více rozvíjela jejich individuální schopnosti, zapojit do výuky asistenty pedagogů a poskytnout tím rovné podmínky vzdělávání všem dětem a podobně. „Peníze mohou být použity i na individualizaci výuky, což je vlastně dělení tříd na skupiny při různých předmětech. Učitelé musí v rámci tohoto projektu také tvořit digitální výukové materiály, které slouží k inovativní formě výuky,“ doplnila Ludmila Kozáková, ředitelka ZŠ Dubina, která projekt zahájila v září loňského roku. Do projektu, jehož cílem je zlepšení podmínek vzdělávání na českých základních školách, se přihlásilo všech 17 škol zřizovaných městem Pardubice. Drtivá většina již také v loňském roce obdržela 60 procent ze schválené podpory a projekt zahájila. Na realizaci mají 30 měsíců. Program Peníze školám byl vyhlášen v polovině roku 2010. K dispozici je v něm 4,5 miliardy korun a je určen všem základním školám s výjimkou pražských. Dotace pokryjí veškeré náklady na projekty jednotlivých škol. Z evropských strukturálních fondů je hrazeno 85 procent nákladů, zbývajících 15 procent ze státního rozpočtu. Školy mohou o podporu žádat do prosince letošního roku. Pardubických škol se to ale již netýká, neboť na své projekty vyčerpaly maximum.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

9.7.

Jedinečná nabídka bezplatného školení

Posluchači díky tomuto jedinečnému semináři získají cenné informace z oblasti mediální komunikace.

Vzdělání celý článek
9.1.

Dny otevřených dveří - Univerzita Pardubice

Ve čtvrtek 11. ledna bude zahájena na Univerzitě Pardubice série dnů otevřených dveří.

Vzdělání celý článek
20.1.

Informace o zápisu dětí do 1. tříd základních škol

Povinnost přihlásit dítě k zápisu vyplývá z § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. K zápisu je nutné se dostavit s dítětem i v případě, že rodiče (zákonní zástupci) budou žádat o odklad povinné školní docházky.

Vzdělání celý článek
20.7.

Ženy z azylového domu se vzdělávají i o prázdninách

Již druhá devítičlenná skupina žen prošla vzdělávacími aktivitami a rekvalifikačním kurzem Základy obsluhy počítače.

Vzdělání celý článek
14.10.

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice spolupořádá workshop o způsobu konzervace památek z litavských vápenců

V první části workshopu bude účastníkům představena skupina tradičních litavských vápenců, které byly v historii těženy a hojně využívány pro sochařské a kamenické účely v příhraničních regionech. Památky i objekty zhotovené z těchto vápenců vyžadují odpovídající péči v podobě konzervace a restaurování s využitím vhodných technologií.

Vzdělání celý článek
11.5.

Univerzita Pardubice se představí na veletrhu Svět knihy. Autorská beseda s Oldřichem Kašparem z Fakulty filozofické

Zájemci mohou do vybraných titulů nejen nahlédnout, ale mohou si je rovněž pořídit do své knihovny. Tu si mohou obohatit například o tituly – Finanční stráž v Čechách 1842–1918, Hernando Colón vzrcadle své knihovny, Praxe inkluze dítěte v mateřské škole – děti s autismem, Historici mezi vědou a vědní politikou,

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting