Slavnostní den Univerzity Pardubice

4.2.

Slavnostní den Univerzity Pardubice

Slavnostní den Univerzity Pardubice

Slavnostní den Univerzity Pardubice

Dnes 4. února před polednem proběhne na Univerzitě Pardubice jedna z největších akademických slavností letošního akademického roku. Dvěma významným, mezinárodně uznávaným osobnostem české vědy bude udělen titul „doctor honoris causa“ Univerzity Pardubice. Titul bude udělen filosofovi prof. PhDr. Radimu Paloušovi, CSc. za mimořádný přínos v rozvoji oboru filosofie a filosofie výchovy a doktorce chemických věd Ing. Blance Wichterlové z Fyzikálního ústavu Jaroslava Heyrovského Akademie věd ČR za mimořádný přínos v rozvoji oboru fyzikální chemie se zaměřením na heterogenní katalýzu. Rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. udělí oběma kandidátům tuto čestnou, nejvyšší akademicko-vědeckou hodnost na návrh vědeckých rad univerzity, Fakulty filozofické a Fakulty chemicko-technologické jako ocenění dlouholeté spolupráce kandidátů s fakultami univerzity a za zásluhy o rozvoj vzdělanosti, vědy a vědeckého poznání. Součástí pondělního akademického obřadu Univerzity Pardubice je i slavnostní uvedení do funkce nově jmenované děkanky Fakulty ekonomicko-správní doc. Ing. Renáty Myškové, Ph.D. Do čela, na studenty nejpočetnější fakulty univerzity, ji zvolil Akademický senát Fakulty ekonomicko-správní na svém zasedání dne 7. listopadu 2007 a rektor ji jmenoval s účinností od 1. ledna 2008 děkankou Fakulty ekonomicko-správní na následující čtyřleté funkční období (do konce roku 2011). Slavnostní shromáždění tudíž tento konstitutivní akt jmenování dovrší aktem deklarativním, tedy slavnostní instalací do funkce. V rámci slavnostního akademického obřadu pronese děkanka fakulty proslovení a rovněž budou představeni čtyři proděkani fakulty. Slavnostní akademický obřad Univerzity Pardubice se uskuteční od 11 hodin v Aule Arnošta z Pardubic v univerzitním kampusu v Pardubicích – Polabinách. Shromáždění proběhne za přítomnosti mnoha významných hostí, představitelů města i kraje, členů Parlamentu ČR, představitelů desítky českých vysokých škol, na patnáct oborově blízkých fakult a zástupců řady dalších institucí a partnerských společností spolupracujících s Univerzitou Pardubice a jejími fakultními pracovišti.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

18.8.

Univerzita Pardubice pořádá pro zvídavou mládež tři letní školy najednou

„Implementaci nabytých vědomostí si budou moci účastníci letní školy ověřit při modelování přepravních proudů v dopravním minilabu při práci s programem OmniTRANS. Ve čtvrtek navíc vyrazíme také na exkurzi do seřaďovací stanice v Nymburce,“ dodal k programu letní školy Ondřej Štěpán.

Vzdělání celý článek
25.9.

Studenti Fakulty restaurování Univerzity Pardubice se účastní mezinárodní putovní výstavy Figurama 13

V roce 2013 byly v rámci projektu Figurama 13 realizovány již tři výstavy. Úvodní výstava letošního ročníku proběhla v březnu v prostorách Nové budovy Fakulty architektury ČVUT Praze.

Vzdělání celý článek
15.9.

TECHNOhrátky odstartují podzimní program ve stavebním ráji i s českou hokejovou legendou

Dětské návštěvníky přijdou na úvod akce pozdravit také významní hosté – náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Jana Pernicová, vedoucí odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje Martin Kiss, a protože tato stavební průmyslovka má sídlo v Rybitví, tak i starosta města Radim Voltr.

Vzdělání celý článek
13.3.

Průvodce kariérovým poradenstvím

Publikaci Průvodce kariérovým poradenstvím pro základní školy vydal Pardubický kraj jako pomůcku pro výchovné pracovníky.

Vzdělání celý článek
18.6.

Na Univerzitě Pardubice začínají letošní slavnostní absolventské akademické obřady – bakalářské sponze a magisterské promoce.

Univerzitu Pardubice a její fakulty opouštějí po úspěšném vykonání státních závěrečných zkoušek letošní první absolventi.

Vzdělání celý článek
17.10.

Cenu Genus v soutěži „České hlavičky 2013" získal student 1. ročníku Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice JAN HRABOVSKÝ Odborná porota soutěže České hlavičky 2013 udělila Janu Hrabovskému 1. místo, jako laureátovi ceny Genus

V rámci soutěže se udělují ceny v pěti kategoriích, o jejichž vítězích rozhoduje odborná porota složená z představitelů zájmových sdružení, zástupců vysokých škol, univerzit a vědeckých ústavů.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting