Slavnostní den Univerzity Pardubice

4.2.

Slavnostní den Univerzity Pardubice

Slavnostní den Univerzity Pardubice

Slavnostní den Univerzity Pardubice

Dnes 4. února před polednem proběhne na Univerzitě Pardubice jedna z největších akademických slavností letošního akademického roku. Dvěma významným, mezinárodně uznávaným osobnostem české vědy bude udělen titul „doctor honoris causa“ Univerzity Pardubice. Titul bude udělen filosofovi prof. PhDr. Radimu Paloušovi, CSc. za mimořádný přínos v rozvoji oboru filosofie a filosofie výchovy a doktorce chemických věd Ing. Blance Wichterlové z Fyzikálního ústavu Jaroslava Heyrovského Akademie věd ČR za mimořádný přínos v rozvoji oboru fyzikální chemie se zaměřením na heterogenní katalýzu. Rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. udělí oběma kandidátům tuto čestnou, nejvyšší akademicko-vědeckou hodnost na návrh vědeckých rad univerzity, Fakulty filozofické a Fakulty chemicko-technologické jako ocenění dlouholeté spolupráce kandidátů s fakultami univerzity a za zásluhy o rozvoj vzdělanosti, vědy a vědeckého poznání. Součástí pondělního akademického obřadu Univerzity Pardubice je i slavnostní uvedení do funkce nově jmenované děkanky Fakulty ekonomicko-správní doc. Ing. Renáty Myškové, Ph.D. Do čela, na studenty nejpočetnější fakulty univerzity, ji zvolil Akademický senát Fakulty ekonomicko-správní na svém zasedání dne 7. listopadu 2007 a rektor ji jmenoval s účinností od 1. ledna 2008 děkankou Fakulty ekonomicko-správní na následující čtyřleté funkční období (do konce roku 2011). Slavnostní shromáždění tudíž tento konstitutivní akt jmenování dovrší aktem deklarativním, tedy slavnostní instalací do funkce. V rámci slavnostního akademického obřadu pronese děkanka fakulty proslovení a rovněž budou představeni čtyři proděkani fakulty. Slavnostní akademický obřad Univerzity Pardubice se uskuteční od 11 hodin v Aule Arnošta z Pardubic v univerzitním kampusu v Pardubicích – Polabinách. Shromáždění proběhne za přítomnosti mnoha významných hostí, představitelů města i kraje, členů Parlamentu ČR, představitelů desítky českých vysokých škol, na patnáct oborově blízkých fakult a zástupců řady dalších institucí a partnerských společností spolupracujících s Univerzitou Pardubice a jejími fakultními pracovišti.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

17.9.

Hřiště na Závodu míru čeká na sportovce

Po čtyřech měsících se škola Závodu míru může chlubit běžeckým oválem se čtyřmi drahami o délce 250 metrů a 100m dlouhou rovinkou se šesti 6 drahami s umělým, vodopropustným polyuretanovým povrchem.

Vzdělání celý článek
5.3.

Fakulta restaurování připomíná 20 let výuky v Litomyšli

V roce 2005 se Institut restaurování a konzervačních technik, o. p. s. připojil k Univerzitě Pardubice jako Fakulta restaurování, tehdy jako pátá fakulta této univerzity.

Vzdělání celý článek
24.1.

České logo Mezinárodního roku chemie v Pardubicích

Ze zaslaných návrhů pak odborná porota vybrala jako vítězný návrh studenta Jana Cihláře.

Vzdělání celý článek
3.9.

Doposud není nic rozhodnuto, řekl hejtman

Tím, že přestěhujeme akademii do svých prostor, přestaneme platit nájem.

Vzdělání celý článek
25.6.

Závěrečné akademické obřady na Univerzitě Pardubice

Čtyřem absolventům bude udělena Studentská cena rektora II. stupně - za vynikající úroveň a obhajobu diplomové práce.

Vzdělání celý článek
10.2.

O absolventy potravinářské školy je na trhu práce velký zájem

Nepoužíváme zahraniční polotovary, nepřidáváme podpůrné stabilizátory a naše výroba se obejde téměř bez konzervantů.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting