Slavnostní den Univerzity Pardubice

4.2.

Slavnostní den Univerzity Pardubice

Slavnostní den Univerzity Pardubice

Slavnostní den Univerzity Pardubice

Dnes 4. února před polednem proběhne na Univerzitě Pardubice jedna z největších akademických slavností letošního akademického roku. Dvěma významným, mezinárodně uznávaným osobnostem české vědy bude udělen titul „doctor honoris causa“ Univerzity Pardubice. Titul bude udělen filosofovi prof. PhDr. Radimu Paloušovi, CSc. za mimořádný přínos v rozvoji oboru filosofie a filosofie výchovy a doktorce chemických věd Ing. Blance Wichterlové z Fyzikálního ústavu Jaroslava Heyrovského Akademie věd ČR za mimořádný přínos v rozvoji oboru fyzikální chemie se zaměřením na heterogenní katalýzu. Rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. udělí oběma kandidátům tuto čestnou, nejvyšší akademicko-vědeckou hodnost na návrh vědeckých rad univerzity, Fakulty filozofické a Fakulty chemicko-technologické jako ocenění dlouholeté spolupráce kandidátů s fakultami univerzity a za zásluhy o rozvoj vzdělanosti, vědy a vědeckého poznání. Součástí pondělního akademického obřadu Univerzity Pardubice je i slavnostní uvedení do funkce nově jmenované děkanky Fakulty ekonomicko-správní doc. Ing. Renáty Myškové, Ph.D. Do čela, na studenty nejpočetnější fakulty univerzity, ji zvolil Akademický senát Fakulty ekonomicko-správní na svém zasedání dne 7. listopadu 2007 a rektor ji jmenoval s účinností od 1. ledna 2008 děkankou Fakulty ekonomicko-správní na následující čtyřleté funkční období (do konce roku 2011). Slavnostní shromáždění tudíž tento konstitutivní akt jmenování dovrší aktem deklarativním, tedy slavnostní instalací do funkce. V rámci slavnostního akademického obřadu pronese děkanka fakulty proslovení a rovněž budou představeni čtyři proděkani fakulty. Slavnostní akademický obřad Univerzity Pardubice se uskuteční od 11 hodin v Aule Arnošta z Pardubic v univerzitním kampusu v Pardubicích – Polabinách. Shromáždění proběhne za přítomnosti mnoha významných hostí, představitelů města i kraje, členů Parlamentu ČR, představitelů desítky českých vysokých škol, na patnáct oborově blízkých fakult a zástupců řady dalších institucí a partnerských společností spolupracujících s Univerzitou Pardubice a jejími fakultními pracovišti.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

17.5.

Fakulta filozofická Univerzity Pardubice pořádá mezioborovou konferenci o Vokolkových

Pozornost více než stovky odborníků a zájemců se tak v tomto týdnu upře na pardubickou mezioborovou konferenci S iniciálami V. V. – Jméno Vokolek v české kultuře 20. století. Mimořádné jednodenní sympozium se ohlédne za osudy a společnou cestou zakladatele tiskárny Václava Vokolka a v další generaci tří bratří – básníka, malíře a sochaře a třetího tiskaře a vydavatele, také jejich sestry, jejíž život byl do posledního dne naplněn starostí a péčí o druhé.

Vzdělání celý článek
20.2.

Zastupitelé sloučili dvě střední školy

Nástupnickou školou se tak stane Střední škola potravinářství a služeb Pardubice.

Vzdělání celý článek
30.4.

Mezinárodní zkoušky z anglického jazyka TOEIC®

Ústav cizích jazyků Fakulty filozofické Univerzity Pardubice nabízí možnost získat certifikát z anglického jazyka TOEIC.

Vzdělání celý článek
20.12.

Dětem s oční vadou bude pomáhat zařízení vyvinuté studenty Univerzity Pardubice

Navíc hospitalizaci některé děti předškolního věku nesnášejí dobře. Tak se tedy zrodil nápad využít možností dnešních informačních technologií a stará elektromechanická zařízení, která používají léčebná zařízení, nahradit modernějšími, levnějšími a dostupnějšími tablety.

Vzdělání celý článek
15.5.

Seminář o šíření vln a vlivu ionosféry na Univerzitě Pardubice

Na seminář je zaregistrováno 15 účastníků jak z domácí univerzity, tak i odborníci z výzkumných ústavů a vysokých škol, i několika českých společností, které se zabývají vývojem radarů, antén a mikrovlnných komponent (např. vyhlášené pardubické společnosti ERA, Eldis, Retia, T-CZ atd.).

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting