Slavnostní den Univerzity Pardubice

4.2.

Slavnostní den Univerzity Pardubice

Slavnostní den Univerzity Pardubice

Slavnostní den Univerzity Pardubice

Dnes 4. února před polednem proběhne na Univerzitě Pardubice jedna z největších akademických slavností letošního akademického roku. Dvěma významným, mezinárodně uznávaným osobnostem české vědy bude udělen titul „doctor honoris causa“ Univerzity Pardubice. Titul bude udělen filosofovi prof. PhDr. Radimu Paloušovi, CSc. za mimořádný přínos v rozvoji oboru filosofie a filosofie výchovy a doktorce chemických věd Ing. Blance Wichterlové z Fyzikálního ústavu Jaroslava Heyrovského Akademie věd ČR za mimořádný přínos v rozvoji oboru fyzikální chemie se zaměřením na heterogenní katalýzu. Rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. udělí oběma kandidátům tuto čestnou, nejvyšší akademicko-vědeckou hodnost na návrh vědeckých rad univerzity, Fakulty filozofické a Fakulty chemicko-technologické jako ocenění dlouholeté spolupráce kandidátů s fakultami univerzity a za zásluhy o rozvoj vzdělanosti, vědy a vědeckého poznání. Součástí pondělního akademického obřadu Univerzity Pardubice je i slavnostní uvedení do funkce nově jmenované děkanky Fakulty ekonomicko-správní doc. Ing. Renáty Myškové, Ph.D. Do čela, na studenty nejpočetnější fakulty univerzity, ji zvolil Akademický senát Fakulty ekonomicko-správní na svém zasedání dne 7. listopadu 2007 a rektor ji jmenoval s účinností od 1. ledna 2008 děkankou Fakulty ekonomicko-správní na následující čtyřleté funkční období (do konce roku 2011). Slavnostní shromáždění tudíž tento konstitutivní akt jmenování dovrší aktem deklarativním, tedy slavnostní instalací do funkce. V rámci slavnostního akademického obřadu pronese děkanka fakulty proslovení a rovněž budou představeni čtyři proděkani fakulty. Slavnostní akademický obřad Univerzity Pardubice se uskuteční od 11 hodin v Aule Arnošta z Pardubic v univerzitním kampusu v Pardubicích – Polabinách. Shromáždění proběhne za přítomnosti mnoha významných hostí, představitelů města i kraje, členů Parlamentu ČR, představitelů desítky českých vysokých škol, na patnáct oborově blízkých fakult a zástupců řady dalších institucí a partnerských společností spolupracujících s Univerzitou Pardubice a jejími fakultními pracovišti.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

9.9.

Noví studenti Univerzity Pardubice se připravují na nový akademický rok

„Pod dohledem akademických pracovníků fakulty budou studenti trénovat nejrůznější výtvarné techniky malby a kresby. V minulých letech se tak návštěvníci závěrečné výstavy mohli těšit pohledem na nejrůznější krajiny, zátiší nebo portréty malované akvarelem, temperou, pastelem apod. Je úžasné, jaké výsledky lze na závěrečné výstavě spatřit, a to jsou studenti teprve na samém počátku studia,“ dodává k plenéru Fakulty restaurování její proděkan Tomáš Kupka.

Vzdělání celý článek
12.11.

O tisíce cenných knih piaristického řádu bude pečovat Fakulta restaurování Univerzity Pardubice

Soubor klášterní knihovny obsahuje celkem 8 875 knih z řady vědních oborů, např. teologie, historie, lingvistiky, architektury, pedagogiky, geografické topografie, astronomie či poezie. Sbírka má i cenné exempláře, které jsou ve španělském jazyce, nachází se v ní také italské cestovní průvodce, spisy o Americe či dopisy zakladatele řádu Josefa Kalasanského.

Vzdělání celý článek
25.8.

Uvažujeme o nových oborech na středních školách

V současné době škola zpracovává rámcový vzdělávací program, který musí schválit ministerstvo školství.

Vzdělání celý článek
12.4.

V Litomyšli se koná kurz renesančního sgrafita

Projekt se snaží reagovat na měnící se požadavky oborového pracovního trhu.

Vzdělání celý článek
15.5.

Pardubické školky v září přivítají přes 900 dětí

Pardubice přitom seznam školek i počet volných míst každoročně zveřejňují na webu. „Některé děti jejich rodiče přihlásili pouze do jedné školky nejblíže bydliště, jiní si vybrali školku s malou kapacitou,“ vyjmenoval časté příčiny nepřijetí tříletých dětí náměstek Tauber. I přes velký počet nepřijatých dětí však zůstalo do druhého kola šest volných míst v MŠ Lány na Důlku a v MŠ Hostovice.

Vzdělání celý článek
3.4.

Celostátní studentská vědecká konference mladých historiků, aneb Písně žáků darebáků, na zámku v Pardubicích

V rámci konference budou uděleny dvě ceny, o kterých rozhodnou dvě nezávislé komise. První z nich je tradiční ocenění pojmenované podle slavného historika Josefa Šusty. Druhou cenu pak představuje ocenění netradiční, jež bude vyhlášeno pouze v tomto roce, a to zásluhou doc. Marie Mackové z pořádající Univerzity Pardubice. Tato speciální cena se soustředí na práce tematicky zaměřené na „dlouhé 19. století“ a představuje finanční odměnu pro vybrané soutěžící.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting