Slučování středních škol nehrozí.

8.6.

Slučování středních škol nehrozí.

Pardubický kraj zřizuje na svém území 57 středních škol. Radě Pardubického kraje byla předložena zpráva, která rozebírá střední školství kraje z hlediska naplněnosti jednotlivých škol, zájmu o studium, naplněnosti oborů či spolupráce se strategickými partnery ze soukromého sektoru. Zlepšující se trend naplněnosti škol potvrdil také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
 
„Ve školách zřizovaných Pardubickým krajem se díky provedeným optimalizačním zásahům do sítě škol a školských zařízení podařilo dosáhnout jedné z nejvyšších naplněností středních škol v rámci České republiky,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Stabilizace situace příznivě ovlivňuje zájem uchazečů o studium ve středních školách zřizovaných krajem. K tomu musím zdůraznit, že v posledních třech letech všechny krajské střední školy hospodařily se ziskem nebo vyrovnaně,“ sdělil hejtman Netolický.
 
Demografická křivka je středním školám nakloněná
Střední školy zřizované Pardubickým krajem zaznamenávají z hlediska počtu žáků nejnižší hodnoty, ale úbytek žáků ve školním roce 2014/2015 ovlivnil především odchod početně silnějších vyšších ročníků. Nově bylo do prvních ročníků denní formy vzdělávání přijato o 92 žáků více než ve školním roce 2013/2014. „V dalších letech lze očekávat stabilizaci počtu přijímaných žáků do středního vzdělávání a od roku 2017 jeho pozvolné navyšování až do roku 2025,“ sdělil hejtman Martin Netolický.
 
Zachování škol je pro kraj důležité
„Považuji za důležité, aby byly zachovány i školy s nižším počtem studentů v okrajových částech kraje, jelikož je nutné zajistit jeho rovnoměrný rozvoj a zajistit tak všem dostatek možností ke studiu,“ uvedl hejtman Netolický. Ten navíc připomněl připravovanou změnu ve financování středního vzdělávání, která by měla do systému financování zavést
objektivizovaná kritéria posuzování kvality středních škol a podporu oborů vzdělání
z pohledu skutečné i předpokládané uplatnitelnosti absolventů na trhu práce.
 
Nejpočetnější je elektrotechnická škola v Pardubicích
Každou z 18 největších středních škol navštěvuje více než 350 studentů, přičemž početně největší z krajem zřizovaných škol je Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice s více než tisícovkou studentů. Dvacet čtyři středních škol navštěvuje 251 až 350 studentů. Pět krajských škol navštěvuje od 201 do 250 studentů a zbylých sedm škol navštěvuje méně než 200 studentů. Početně nejmenší je Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem se 113 studenty.
 
Prohlubuje se spolupráce se soukromým sektorem
Celkem 11 krajských škol je navázaných na významné a strategické zaměstnavatele v regionu a 20 krajských škol v souladu se školským zákonem na ostatní zaměstnavatele (výrobní podniky, živnostníky, nemocnice). „Trend spolupráce soukromého sektoru se středními školami má v našem kraji stoupající tendenci, což nás těší a jsme připraveni poskytnout takové prostředí, aby se tako spolupráce mohla i nadále rozvíjet,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
 
Seznam škol navázaných na strategické zaměstnavatele:
SPŠCH Pardubice - Synthesia, a. s.
SŠ automobilní Holice, ISŠT Vysoké Mýto, SŠ automobilní Ústí n. Orlicí - Iveco Czech Republic, a. s., Škoda Auto, a. s.
SOU plynárenské Pardubice - RWE, a. s.
SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk - Bühler CZ, s. r. o.
VOŠ a SŠT Česká Třebová - CZ LOKO, a. s.
SOU Svitavy - REHAU s. r. o.
SPŠE a VOŠ Pardubice - ERA s. r. o., RETIA, a. s.
SŠCHKJ Kladruby n. L. - Národní hřebčín Kladruby n. L., s. p. o.
Průmyslová střední škola Letohrad - Konsorcium výrobních firem regionu Orlicka: Isolit-Bravo, spol. s r. o., ZEZ SILKO, s. r. o., Bühler CZ, s. r. o., OEZ s. r. o., Rieter CZ s. r. o. a FOREZ s. r. o.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

24.7.

Pardubická průmyslová škola získá vybavení pro 3D pracoviště

Škola tak získá vybavení pro 3D technologie a vybavení pro výukové pracoviště 3D, Industry 4.0 a pracoviště pneumatiky.

Vzdělání celý článek
10.5.

Roman Línek řídil jednání Správní rady Univerzity Pardubice

Na programu bylo hospodaření univerzity v minulém roce, rozpočet na rok letošní a dalších šest bodů.

Vzdělání celý článek
12.8.

Město letos investuje do svých škol 100 milionů

Za celý rok 2011 investuje město do školských zařízení z rozpočtu zhruba 100 milionů.

Vzdělání celý článek
28.12.

Blíží se zápisy do základních škol

Přijatí žáci obdrží u zápisu registrační číslo, pod kterým budou po celou dobu přijímacího řízení evidováni. Výsledky přijetí žáka budou ředitelem školy oznámeny do třiceti dnů ode dne konání zápisu, a to vyvěšením registračních čísel na úřední desce školy nebo na jiném obvyklém místě určeném pro vyhlášení správních rozhodnutí, ale i způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 15 dnů.

Vzdělání celý článek
26.8.

Na první školní den se v Pardubicích chystá více než 700 dětí

V pardubických školách znovu usedne do lavic na 7,5 tisíce dětí.

Vzdělání celý článek
25.10.

Přijímací zkoušky v Pardubickém kraji

V bodovém hodnocení uchazečů v rámci přijímacího řízení dojde v porovnání s minulým školním rokem k určitým změnám.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting