Sponze a promoce na Univerzitě Pardubice pokračují.

25.6.

Sponze a promoce na Univerzitě Pardubice pokračují.


V tomto týdnu Univerzitu Pardubice a její fakulty opouštějí po úspěšném vykonání státních závěrečných zkoušek další letošní absolventi:


ve středu 25. června absolventi z Fakulty filozofické,
v pátek 27. června absolventi Fakulty elektrotechniky a informatiky.
FAKULTU FILOZOFICKOU opouští letos v červnu 158 úspěšných absolventů - 105 bakalářů a 53 magistrů.
Ve středu 25. června (v 9:00 a ve 14:00 hodin) se v Aule Arnošta z Pardubic Univerzity Pardubice uskuteční bakalářské sponze, při nichž ukončí svá studia 105 letošních bakalářů oboru Anglický jazyk pro odbornou praxi, Německý jazyk pro hospodářskou praxi, Humanitní studia, Komunitní studia, Kulturní dějiny, Religionistika, Spisová a archivní služba, Slavistická studia zemí Evropské unie (dvouoborové), Anglický jazyk – specializace v pedagogice, Filozofie, Historicko-literární studia, Ochrana hmotných památek (dvouoborové) a Sociální antropologie.
V rámci tohoto dne proběhne (v 11:30 hodin) také slavnostní akademický obřad absolventů magisterského studia Fakulty filozofické – slavnostní promoce 53 magistrů ve studijních oborech: Učitelství anglického jazyka, Religionistika, Resocializační pedagogika, Filozofie, Kulturní dějiny a Sociální antropologie.


Při akademickém obřadu bude udělena Studentská cena rektora I. stupně - absolventovi Mgr. Vojtěchovi Janů ve studijním oboru Filozofie za celkový prospěch studia „s vyznamenáním“ a vynikající úroveň a obhajobu diplomové práce „Problém svobodné vůle u Johna Searla“. Rektorské ceny jsou spojeny s finanční odměnou.

V pátek 27. června se uskuteční v univerzitní aule (v 10:00 a ve 13:00 hodin) slavnostní promoce a bakalářská sponze 106 absolventů FAKULTY ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY.


20 inženýrů a 52 bakalářů získá diplom ve studijním programu Informační technologie ve stejnojmenném oboru, 8 inženýrů a 8 bakalářů v oboru Řízení procesů a 2 inženýři a 16 bakalářů ukončilo své studium v programu Elektrotechnika a informatika ve studijních oborech Komunikační a řídicí technologie a Komunikační a mikroprocesorová technika.


Studentskou cenu rektora I. stupně obdrží Ing. Vít Šretr, absolvent studijní oboru Informační technologie, za celkový prospěch studia „s vyznamenáním“ a vynikající úroveň a obhajobu diplomové práce „Analýza nástrojů pro virtualizaci“.


Při akademickém obřadu budou dále uděleny tři Studentské ceny rektora II. stupně absolventům Ing. Filipu Holíkovi a Ing. Jakubu Fišerovi ve studijním programu Informační technologie a Ing. Michalu Šilhánovi ve studijním programu Elektrotechnika a informatika za vynikající úroveň a obhajobu diplomových prací.


Děkan fakulty udělí dalším čtyřem úspěšným absolventům bakalářského studia Ocenění za vynikající zpracování bakalářské práce, a to získá Bc. Štěpán Šanda, Bc. Jakub Fürbach, Bc. Jan Dušek a Bc. Jiří Tvrdík.
Další akademické obřady fakult Univerzity Pardubice se uskuteční ještě:


v úterý 1. července a v pondělí 14. července Dopravní fakulty Jana Pernera,
ve čtvrtek 3. července a v pátek 4. července Fakulty ekonomicko-správní,
v pátek 11. července Fakulty zdravotnických studií.


Poslední absolventské akademické obřady pak proběhnou ještě v měsíci září a říjnu.
Všichni absolventi Univerzity Pardubice získávají automaticky a zdarma k diplomu též dvojjazyčný dodatek k diplomu, tzv. Diploma Supplement. Dodatek tak vhodně doplňuje základní doklady o kvalifikaci a slouží zaměstnavateli nebo jiné vysoké škole v zahraničí jako podrobnější informace o realizovaném studiu a dosaženém vzdělání. I proto je dodatek k diplomu vydáván dvojjazyčně, a to v českém a zároveň v anglickém jazyce.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

26.2.

Na Univerzitě Pardubice se bude diskutovat o stárnutí české populace

Poprvé v celé historii existence naší civilizace lidstvo jako celek zažívá fenomén, který demografové pojmenovali jako stárnutí. Z demografického hlediska je stárnutí populace proces, v jehož průběhu se postupně mění věková struktura obyvatelstva určité geografické jednotky takovým způsobem, že se zvyšuje podíl osob starších 60 nebo 65 let a snižuje se podíl osob mladších 15 let.

Vzdělání celý článek
25.8.

Uvažujeme o nových oborech na středních školách

V současné době škola zpracovává rámcový vzdělávací program, který musí schválit ministerstvo školství.

Vzdělání celý článek
24.2.

Celostátní kolo fyzikální olympiády v laboratořích

V rámci soutěže mohou změřit síly s dalšími stejně nadanými studenty a předvést své znalosti i praktické dovednosti.

Vzdělání celý článek
2.4.

Univerzita Pardubice má od pondělí 1. dubna nového kvestora

Po 16 letech má Univerzita Pardubice nového kvestora.

Vzdělání celý článek
6.11.

Univerzita Pardubice se účastní XX. ročníku veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Brno 2013

Veletrh je určen studentům třetích a čtvrtých ročníků středních škol, zájemcům o další vzdělávání různých věkových kategorií, výchovným poradcům a odborníkům ze školství.

Vzdělání celý článek
7.7.

Na Univerzitu Pardubice je ještě možné se přihlásit ke studiu

Pět fakult pardubické univerzity bude doplňovat počty studentů do prvních ročníků bakalářských studií.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting