Správní rada Univerzity Pardubice schválila rozpočet, plánované právní jednání a má nové předsednictvo. V čele správní rady stanul Roman Línek.

4.5.

Správní rada Univerzity Pardubice schválila rozpočet, plánované právní jednání a má nové předsednictvo. V čele správní rady stanul Roman Línek.

Správní rada Univerzity Pardubice schválila rozpočet, plánované právní jednání a má nové předsednictvo. V čele správní rady stanul Roman Línek.
Nejvyšší orgány univerzity mají napilno. Ve čtvrtek 27. dubna jednala na půdě Univerzity Pardubice i její správní rada, jeden ze šesti orgánů vysoké školy. 
Správní rada Univerzity Pardubice se obvykle schází dva krát do roka a jedná o důležitých otázkách vysoké školy. Na programu čtvrtečního zasedání tohoto významného, dvanáctičlenného orgánu univerzity bylo vyhodnocení institucionálního plánu Univerzity Pardubice za rok 2016 i celkové zhodnocení činnosti univerzity za uplynulý rok. Členové správní rady schvalovali rozpočet univerzity na rok 2017 a zamýšlené právní jednání univerzity, tedy koupi investičně náročného rentgenového fotoelektronového spektroskopu pro potřeby výzkumu v univerzitním Centru materiálů a nanotechnologií, ale také např. vstup Univerzity Pardubice do sdružení právnických osob Czech Smart City Cluster.
Na čtvrtečním zasedání bylo zvoleno na období následujících dvou let též nové předsednictvo správní rady. Do čela Správní rady Univerzity Pardubice byl zvolen Ing. Roman Línek, MBA, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje. Místopředsedy se stali doc. Ing. Václav Petříček, CSc., předseda představenstva Komory pro hospodářské styky se SNS, s.o.k. Praha, a MUDr. Tomáš Gottvald, předseda představenstva a generální ředitel a. s. Nemocnice Pardubického kraje.
Roman Línek patří mezi dlouholeté členy správní rady, v níž zasedá již 3. šestileté funkční období, tj. od roku 2004. Po čtyři dvouletá funkční období působil ve funkci místopředsedy správní rady (2005-2007-2009, 2013-2015-2017) a třetí dvouleté období bude nyní stát v čele správní rady coby její předseda (2009-2011-2013 a nyní 2017-2019). 
Univerzita má 4 nejvyšší samosprávné orgány – rektora, který stojí v čele vysoké školy, akademický senát, který je zastupitelským orgánem voleným akademickou obcí, vědeckou radu, odborný orgán pro tvůrčí činnost vysoké školy, a podle novely vysokoškolského zákona z roku 2016 nově i radu pro vnitřní hodnocení, která byla na Univerzitě Pardubice právě ustavena. Dalšími orgány veřejné vysoké školy jsou kvestor, který řídí hospodaření a vnitřní správu univerzity, a právě správní rada, kterou jmenuje a odvolává ministr školství a jejímiž členy nemohou být zaměstnanci univerzity, ale jsou jimi naopak významní představitelé veřejného života a odborníci externí. Členové správní rady univerzity jsou jmenováni ministrem na funkční období 6 let. Většina členů správní rady, pokud to je možné, pokračuje se svojí aktivní účastí v tomto orgánu univerzity i v dalším funkčním období, což umožňuje kontinuitu vykonávaných činností a významně pozitivně ovlivňuje stabilitu rozhodovacích procesů zásadních pro chod vysoké školy.
Aktuální složení Správní rady Univerzity Pardubice naleznete na webu UPa: http://www.upce.cz/univerzita/organy/spravni-rada.html

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

15.4.

Týden teorie a praxe v ekonomice

Tématy prezentací a společných diskusí budou zejména problematika malého a středního podnikání.

Vzdělání celý článek
12.8.

Město letos investuje do svých škol 100 milionů

Za celý rok 2011 investuje město do školských zařízení z rozpočtu zhruba 100 milionů.

Vzdělání celý článek
9.1.

Univerzita Pardubice pořádá Dny otevřených dveří

Ve čtvrtek 10. ledna bude zahájena na Univerzitě Pardubice série dnů otevřených dveří.

Vzdělání celý článek
16.10.

Univerzita Pardubice se představí na zahraničních veletrzích – ze slovenské Nitry zamíří rovnou do Asie

„Českou republiku a vysokoškolské vzdělávání u nás budou spolu s Univerzitou Pardubice na veletrhu v Tchaj-wanu reprezentovat ještě Univerzita Hradec Králové a Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Společný stánek zaštítí Česká ekonomická a kulturní kancelář na Tchaj-wanu,“ uvedla Ing. Monika Vejchodová z Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy, která univerzitu na veletrhu zastupuje a představí.

Vzdělání celý článek
8.11.

Novou děkankou bude docentka Myšková

Je jí doc. Ing. et. Ing. Renáta Myšková, Ph.D., dosavadní vedoucí Ústavu ekonomiky a managementu fakulty.

Vzdělání celý článek
25.4.

Univerzita Pardubice hodnotí rok 2016 a akademický senát projednává v souvislosti s novým vysokoškolským zákonem nejdůležitější dokumenty univerzity

Činnost akademického senátu v roce 2016 zhodnotí prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D., loňská předsedkyně AS UPa. Přítomní budou mít také možnost diskutovat s vedením univerzity o záležitostech a činnostech univerzity, které nastaly jak v uplynulém roce, tak i o dění na univerzitě současném či plánovaném.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting