Studenti-historici z Univerzity Pardubice jedou soutěžit se svými studiemi do Českých Budějovic

7.4.

Studenti-historici z Univerzity Pardubice jedou soutěžit se svými studiemi do Českých Budějovic

Studenti-historici z Univerzity Pardubice jedou soutěžit se svými studiemi do Českých Budějovic
Dvojice studentů Fakulty filozofické Univerzity Pardubice se od čtvrtka 6. dubna účastní celostátní studentské vědecké konference Historie. Nejenže se potkají s kolegy z dalších univerzit, ale budou se především ucházet o nejlepší studentský příspěvek na poli historie. Vítěz navíc získá možnost publikovat svou studii a současně na sebe upozorní na vědeckém poli.
Získat potřebné zkušenosti s prezentací i zajímavou položku do životopisu pomůže mladým a talentovaným studentům každoroční konference Historie, která se letos koná 6. a 7. dubna. Představí se na ní postupně celkem 26 studentů z jednotlivých pracovišť zabývajících se historií. 
„Každé pracoviště může na konferenci vyslat pouze dva reprezentanty z řad studentů bakalářských či magisterských oborů. Zájem o účast bývá někdy větší, v takovém případě se uspořádá ústavní kolo soutěže, kde interní komise z řad pedagogů vybere dva nejvhodnější uchazeče – studenty našeho Ústavu historických věd. Letos nás pojedou reprezentovat dva studenti magisterského oboru – Jan Karel a Filip Vávra,“ popsal systém výběru nejlepších studentů PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D., z Ústavu historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice, který studenty do Českých Budějovic doprovodí coby člen hodnoticí komise.
„Při výběru studentů jsme kladli důraz na vědeckou přínosnost studie, aktuálnost tématu vzhledem k současným badatelským trendům a také schopnost své téma řádně ústně prezentovat. Dvojice těchto studentů nás zaujala především proto, že beze zbytku splňují tato kritéria, jejich práce jsou navíc psány svěžím kultivovaným jazykem se zaujetím pro zvolené téma a vyznačují se na úrovni magisterského studia nadstandardní odbornou erudicí,“ doplňuje doktor Prchal. 
Pardubičtí studenti vystoupí na konferenci se zajímavými tématy: Sběrné středisko Bedřichov v letech 1945–1947 aneb Internační zařízení pro Němce na Havlíčkobrodsku představí hned v první jednací den student Bc. Jan Karel. Ve své práci se zaměřil na regionální aspekt a specifika průběhu organizovaného poválečného odsunu Němců na Vysočině. Konkrétně jej zajímala funkce doposud nepříliš známého internačního střediska v Bedřichově.
Druhý jednací den se ke slovu dostane také Bc. Filip Vávra, s nímž se posluchači vrátí o několik století zpět. V příspěvku nazvaném V hlavní roli ambasáda. Diplomatův dům a problematika jeho držby na příkladu ruské mise Františka Karla hraběte Vratislava z Mitrovic v letech 1728–1733 přiblíží funkční zázemí raně novověké diplomatické mise. V centru jeho pozornosti stojí otázka držby a praktického využívání císařských ambasád v podobě prestižních městských paláců v hlavních městech carské říše a jejich role nejen v každodenním provozu, ale také v odpovídající společenské reprezentaci císařského vyslance.
„Každoroční studentská vědecká konference má již v našem oboru dlouholetou tradici a studenti z našeho ústavu se jí nejen pravidelně účastní, ale i přes to, že konkurence nebývá malá, reprezentují naši univerzitu se ctí. Loni například naše studentka Nela Michalicová obdržela zvláštní cenu Sdružení historiků ČR za celkové zpracování a přínos její soutěžní studie. Věřím, že ani letos nejsou naši studenti bez šancí. Mají za sebou již určité konferenční zkušenosti, které jim mohou být při ústní prezentaci výrazně nápomocny, své vystoupení mají dobře promyšlené, a co je podle mého názoru nejdůležitější, témata jejich prací upozorňují na doposud méně známé aspekty zvolené problematiky a pojímají ji zajímavým a neotřelým způsobem,“ dodává doktor Prchal.
Možná tak dvojice pardubických studentů z Ústavu historických věd na konferenci zaujme a zapíše se výrazněji do povědomí akademické obce obdobně jako nedávno jeho studentka Šárka Caitlín Rábová. Ta se svou diplomovou prací Kulturní reflexe tuberkulózy v českých zemích 1800–1945, kterou obhájila na Fakultě filozofické v roce 2016, slavila úspěch. Její práce se stala vítěznou ve Studentské soutěži Nakladatelství Academia v kategorii Humanitní a společenské vědy. Autorka tím získala právo na vydání diplomové práce v podobě vědecké monografie v Nakladatelství Academia.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

13.6.

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice přivítá nejlepší mladé chemiky

Čtyřicítku finalistů čeká nejprve test teoretických znalostí a poté zkouška laboratorních dovedností. Zadání soutěžních úloh je týmovou prací akademiků pořádající fakulty. Součet bodů z obou částí soutěže rozhodne o vítězi.

Vzdělání celý článek
17.8.

Fakulta restaurování bude mít nového děkana

Akademický senát Fakulty restaurování zvolil nového kandidáta na funkci děkana. Stal se jím Karol Bayer.

Vzdělání celý článek
22.5.

Střední školy a učiliště mají volná místa ke studiu

Pardubický kraj – První kolo přijímacích zkoušek už je minulostí. Některé školy zřizované Pardubickým krajem stále hlásí volná místa a uchazeči o studium tak mohou posílat znovu přihlášky.

Vzdělání celý článek
16.9.

Dopravní fakulta si připomene 15 let své existence

Fakulta trvale rozšiřuje nabídku v programech terciárního celoživotního vzdělávání včetně Univerzity třetího věku.

Vzdělání celý článek
4.5.

Správní rada Univerzity Pardubice schválila rozpočet, plánované právní jednání a má nové předsednictvo. V čele správní rady stanul Roman Línek.

Na čtvrtečním zasedání bylo zvoleno na období následujících dvou let též nové předsednictvo správní rady. Do čela Správní rady Univerzity Pardubice byl zvolen Ing. Roman Línek, MBA, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje. Místopředsedy se stali doc. Ing. Václav Petříček, CSc., předseda představenstva Komory pro hospodářské styky se SNS, s.o.k. Praha, a MUDr. Tomáš Gottvald, předseda představenstva a generální ředitel a. s. Nemocnice Pardubického kraje.

Vzdělání celý článek
1.9.

V pondělí usedne do lavic hradeckých městských škol na devět stovek prvňáčků

Jako dárek město prvňáčkům zdarma zařídí městskou kartu, kterou pak mohou platit jízdné v hradecké MHD nebo vstup na koupaliště Flošna.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting