Studentka Fakulty chemicko-technologické vyhrála cenu firmy Merck

24.2.

 Studentka Fakulty chemicko-technologické vyhrála cenu firmy MerckStudentka Simona Janků z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice obsadila první místo v celostátní soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytické chemie „O cenu firmy Merck 2014“.
V 17. ročníku „O cenu firmy Merck“ bojovalo na počátku února na Fakultě chemicko-technologické v Pardubicích celkem 25 studentů ze sedmi českých vysokých škol. Úkolu vybrat ty nejlepší se zhostila devítičlenná odborná porota. Ta posuzovala nejen kvalitu a přínos předložených prací, ale také vlastní prezentaci výsledků. Vystoupení zúčastněných studentů mohla směle konkurovat příspěvkům na řadě významných odborných konferencí.


„První místo obsadila studentka naší fakulty Bc. Simona Janků z Katedry analytické chemie. Soutěžila s prací „Příprava a charakterizace vysoce zesítěných monolitických stacionárních fází pro separace malých molekul“. Ve své práci se zabývala přípravou monolytických kolon pomocí post-polymerační povrchové modifikace vysokého zesítění, které jsou vhodné pro separace polárních látek v systému kapalinové chromatografie hydrofilních interakcí. Tyto kolony pak byly úspěšně testovány pro izokratické separace polárních fenolických kyselin, kdy vykazovaly bezprecedentní stabilitu při zachování separačních vlastností i po více než 10 000 analýzách,“ uvedl o práci vítězky soutěže doc. Ing. Martin Adam, Ph.D.


Druhé místo získala studentka Bc. Aneta Laryšová z Katedry chemie Přírodovědecké fakulty Ostravské Univerzity v Ostravě za práci „Analýza alkaloidů v makovině metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie“. Jako třetí se umístil Bc. Kamil Mikulášek z Katedry analytické chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně za práci „Studium retenčního chování trinukleotidů v HPLC“.


„Mezi soutěžícími převažovali studenti posledního ročníku magisterského studia, avšak soutěže se plnohodnotně zúčastnili i posluchači nižších ročníků. Všechny přednesené příspěvky byly na velmi dobré odborné úrovni, a to jak po stránce výsledkové, tak i po té prezentační. Proto se hodnotící komise rozhodla udělit kromě ocenění pro tři nejlepší práce ještě dalším třem pracím vynikající úrovně zvláštní cenu poroty,“ uzavírá doc. Ing. Martin Adam, Ph.D., předseda odborné poroty.


Soutěž se uskutečnila ve spolupráci s odbornou skupinou analytické chemie České společnosti chemické. Odbornou záštitu letos převzala Katedra analytické chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice pod vedením prof. Ing. Karla Ventury, CSc. a doc. Ing. Martina Adama, Ph.D.


Další ročník celostátní soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie, v pořadí již osmnáctý, se uskuteční pod taktovkou kolektivu z Katedry chemie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, a to ve dnech 4. a 5. února 2015.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

7.4.

Středoškoláci budou mít s Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice „NÁ-SKOK NA VEJŠKU“

Středoškoláci prostřednictvím přednášek nahlédnou do několika témat, která je budou následně provázet během jejich studia. Seznámí se například s finanční krizí v minulosti i současnosti či s osobností prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka. Vyslechnou přednášku o způsobech výběrového řízení, o chování uživatelů na sociálních sítích nebo o formách verbální komunikace. Na jednu skupinu bude odpoledne čekat i přednáška v angličtině, která přiblíží možnosti studia v zahraničí.

Vzdělání celý článek
17.10.

Další cyklus přednášek zimního semestru Univerzity třetího věku

Univerzita třetího věku probíhá na Dopravní fakultě Jana Pernera ve čtyřech cyklech.

Vzdělání celý článek
30.8.

Od června 2011 je v provozu Školský portál Pardubického kraje.

Informace jsou mířeny i na veřejnost, hlavně tedy na rodiče žáků.

Vzdělání celý článek
23.10.

Nadační fond Josefa Luxe ocenil výuku etiky

Pod záštitou kraje vyhodnotil v pondělí 22. října 2007 Nadační fond Josefa Luxe soutěž škol, které vyučují předmět etika

Vzdělání celý článek
30.9.

Akademický senát Univerzity Pardubice k vyjádření prezidenta republiky nejmenovat doc. Martina C. Putnu profesorem

V rámci diskuse k této kauze vystoupila celá řada senátorů i přítomných hostů vyjadřujících obavy z bezprecedentního výkladu zákona o vysokých školách, zásahu do akademických tradic a ohrožení akademických svobod.

Vzdělání celý článek
7.11.

Úspěšní žáci a studenti dnes převzali ocenění za jejich píli

Komise pro výchovu a vzdělávání každoročně oceňuje úspěšné žáky pardubických základních a středních škol. Oceňováni jsou všichni ti, kteří se umístili na předních místech v krajských, národních i mezinárodních vědomostních, uměleckých a sportovních soutěžích a olympiádách. Všem byl dnes předán pamětní list i finanční odměna.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting