Studentka Fakulty chemicko-technologické vyhrála cenu firmy Merck

24.2.

 Studentka Fakulty chemicko-technologické vyhrála cenu firmy MerckStudentka Simona Janků z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice obsadila první místo v celostátní soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytické chemie „O cenu firmy Merck 2014“.
V 17. ročníku „O cenu firmy Merck“ bojovalo na počátku února na Fakultě chemicko-technologické v Pardubicích celkem 25 studentů ze sedmi českých vysokých škol. Úkolu vybrat ty nejlepší se zhostila devítičlenná odborná porota. Ta posuzovala nejen kvalitu a přínos předložených prací, ale také vlastní prezentaci výsledků. Vystoupení zúčastněných studentů mohla směle konkurovat příspěvkům na řadě významných odborných konferencí.


„První místo obsadila studentka naší fakulty Bc. Simona Janků z Katedry analytické chemie. Soutěžila s prací „Příprava a charakterizace vysoce zesítěných monolitických stacionárních fází pro separace malých molekul“. Ve své práci se zabývala přípravou monolytických kolon pomocí post-polymerační povrchové modifikace vysokého zesítění, které jsou vhodné pro separace polárních látek v systému kapalinové chromatografie hydrofilních interakcí. Tyto kolony pak byly úspěšně testovány pro izokratické separace polárních fenolických kyselin, kdy vykazovaly bezprecedentní stabilitu při zachování separačních vlastností i po více než 10 000 analýzách,“ uvedl o práci vítězky soutěže doc. Ing. Martin Adam, Ph.D.


Druhé místo získala studentka Bc. Aneta Laryšová z Katedry chemie Přírodovědecké fakulty Ostravské Univerzity v Ostravě za práci „Analýza alkaloidů v makovině metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie“. Jako třetí se umístil Bc. Kamil Mikulášek z Katedry analytické chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně za práci „Studium retenčního chování trinukleotidů v HPLC“.


„Mezi soutěžícími převažovali studenti posledního ročníku magisterského studia, avšak soutěže se plnohodnotně zúčastnili i posluchači nižších ročníků. Všechny přednesené příspěvky byly na velmi dobré odborné úrovni, a to jak po stránce výsledkové, tak i po té prezentační. Proto se hodnotící komise rozhodla udělit kromě ocenění pro tři nejlepší práce ještě dalším třem pracím vynikající úrovně zvláštní cenu poroty,“ uzavírá doc. Ing. Martin Adam, Ph.D., předseda odborné poroty.


Soutěž se uskutečnila ve spolupráci s odbornou skupinou analytické chemie České společnosti chemické. Odbornou záštitu letos převzala Katedra analytické chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice pod vedením prof. Ing. Karla Ventury, CSc. a doc. Ing. Martina Adama, Ph.D.


Další ročník celostátní soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie, v pořadí již osmnáctý, se uskuteční pod taktovkou kolektivu z Katedry chemie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, a to ve dnech 4. a 5. února 2015.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

1.4.

Nejlepší mladí chemici jsou ze ZŠ Nadporučíka Eliáše

To jistě dělá radost pořádající Střední průmyslové škole chemické v Pardubicích, ale také partnerům soutěže, kterými jsou Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice, společnost Synthesia, Lučební závody Draslovka Kolín a Svaz chemického průmyslu ČR.

Vzdělání celý článek
26.1.

Spolupráce škol se zaměstnavateli

Pardubický kraj má zpracován vlastní projekt, kterým pomáhá zaměstnavatelům shánět kvalifikované pracovníky

Vzdělání celý článek
9.1.

Osm univerzit se spojilo, aby si dlouhodobě zajistily kvalitní světové chemické elektronické informační zdroje pro výzkjm a vývoj

Během prvního pololetí 2013 bude realizována na pracovištích všech zúčastněných vysokých škol řada školení a informačních seminářů s cílem propagovat tyto důležité informační zdroje a naučit studenty, akademické pracovníky a výzkumníky co nejefektivněji využívat obrovský informační potenciál, který tyto zdroje nabízejí.

Vzdělání celý článek
11.5.

Při zemědělských TECHNOhrátkách v Chrudimi rozdojili žáci makety krav a obdivovali živá zvířata

„Práce v zemědělství vypadá někdy jako složitá, ale má budoucnost. Mladá generace je a bude potřeba na soukromých farmách i v zemědělských podnicích. Všude je poptávka po kvalifikovaných odbornících, kteří ovládají nejmodernější techniku,“ řekl Václav Kroutil, radní Pardubického kraje pro životní prostředí, zemědělství a venkov a sám také absolvent této chrudimské střední školy.

Vzdělání celý článek
15.5.

Dnes začíná studentská konference „Sociocon 2013“ v Pardubicích

Účast na Socioconu může být užitečná všem, kteří uvažují o studiu oboru Sociální antropologie, nebo pro zástupce institucí, kteří hledají vhodné spolupracovníky, praktikanty a dobrovolníky.

Vzdělání celý článek
26.2.

Přihlášky k bakalářskému studiu na Fakultu zdravotnických studií Univerzity Pardubice již jen do konce měsíce

Zájem o obory většinou několikrát převyšuje počty přijímaných studentů, kteří musejí projít příjímacími zkouškami a testováním. Všeobecná sestra (přijat je každý pátý uchazeč), zdravotnický záchranář (přijat je každý čtvrtý uchazeč) i porodní asistentka (přijat je každý třetí zájemce) patří hned za angličtinou k nežádanějším bakalářským oborům na Univerzitě Pardubice

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting