Tři fakulty Univerzity Pardubice se během dvou let dočkají nového výukového areálu v srdci univerzitního kampusu v Polabinách.

9.4.

Tři fakulty Univerzity Pardubice se během dvou let dočkají nového výukového areálu v srdci univerzitního kampusu v Polabinách.


Přes 1,6 miliardy korun se podařilo Univerzitě Pardubice získat za posledních pět let na rozvoj svých činností, na vzdělávání i podporu výzkumu, a to prostřednictvím projektů z Operačních programů Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) a Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). V březnu 2013 také zahájila realizaci projektu modernizace výukového areálu v univerzitním kampusu v Pardubicích – Polabinách za 79 milionů korun.
V rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace orientovaného na vytváření, posilování a zkvalitňování infrastruktury pro vědu a výzkum řeší pardubické univerzitní týmy v současné chvíli celkem šest projektů, dva z nich právě zahajují.


V prioritní ose 4, oblasti podpory 4.1 Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem a v rámci výzvy 2.4 Modernizace stávající infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem získala Univerzita Pardubice letos na jaře na řešení projektu VAP – Výukový areál Polabiny rozhodnutí o financování v hodnotě 79 mil. Kč.


S počátkem března 2013 tak mohla zahájit realizaci projektu a přípravu modernizace výukového areálu v univerzitním kampusu v Pardubicích – Polabinách, který bude po dokončení sloužit zejména třem fakultám univerzity – Fakultě filozofické, Fakultě ekonomicko-správní a Dopravní fakultě Jana Pernera.


Cílem projektu VAP - Výukový areál Polabiny (reg. č. CZ.1.05/4.1.00/11.0252) je zlepšit podmínky a zázemí pro přípravu vysoce kvalifikovaných odborníků v oblasti netechnologických inovací. Nová infrastruktura by měla pokrýt potřeby pěstovaných společenskovědních a ekonomických oborů univerzity, zčásti též oborů technických.


V souladu s dlouhodobým záměrem rozvoje činností Univerzity Pardubice budou laboratoře těžké techniky dopravní fakulty v tomto roce – po dokončení výukového a výzkumného centra v dopravě v technologickém areálu univerzity v Doubravicích – vystěhovány a získané prostory v centru univerzitního kampusu budou modernizovány a následně využity právě pro vyřešení dlouhodobě přetrvávajícího nedostatečného prostorového zajištění pro výuku spojenou s výzkumem zmíněných tří fakult. Stávající prostory laboratoří dopravní fakulty budou přebudovány na moderní objekt, který bude odpovídat kvalitativním i kvantitativním standardům světových vysokoškolských institucí.
V areálu vznikne 6 poslucháren a dalších 8 laboratoří. Tyto prostory budou sloužit pro výuku spojenou s výzkumem, pro výuku předmětů s využitím informačních technologií a pro výuku cizích jazyků s využitím moderní audiovizuální techniky. K dispozici budou další 2 pracovny pro studenty doktorských studijních programů a jejich školitele a pro jejich výzkumnou činnost, studovna sloužící zároveň jako zasedací místnost a dvě specializovaná pracoviště informačních technologií.


V rámci projektu budou nové prostory vybaveny moderní počítačovou a prezentační technikou, která je nezbytným technickým předpokladem modernizace výuky a která navíc umožní efektivní sdílení informačních a komunikačních technologií, jimiž univerzita již disponuje.


Kromě přeměny původních laboratoří těžké dopravní techniky na posluchárny a laboratoře dojde k vybudování vnitřního atria a modernizaci stávajícího zařízení rychlého občerstvení, čímž vznikne kvalitní klidová a odpočinková zóna.


Současně dojde k propojení tohoto zrekonstruovaného a modernizovaného objektu se sousední budovou „přes ulici“, kde sídlí v současné době Fakulta ekonomicko-správní a Fakulta filozofická, i s přiléhajícími dalšími budovami dopravní fakulty a rektorátu.


Během dvou let, tedy do 30. června 2015, vznikne v srdci univerzitního kampusu v Pardubicích - Polabinách ucelený komplex s významnou centralizací kvalitních výukových kapacit a vysokým komfortem užívání, jehož hodnota by se měla pohybovat kolem 110 mil. Kč (79 mil. Kč získaných z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace spolu s 30 mil. Kč, které počítá vložit univerzita z vlastních zdrojů).

Bližší informace a kontakt:
doc. Ing. Ivana. Kraftová, CSc.
řešitelka projektu
Univerzita Pardubice
telefon 466 036 711, 602 477 941
e-mail ivana.kraftova@upce.cz

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

1.4.

Jsme čtvrtstoletí Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice si tuto neděli připomene čtvrtstoletí svého názvu. Právě 31. března 1994 se totiž z původní Vysoké školy chemicko-technologické stala Univerzitou Pardubice.

Vzdělání celý článek
28.2.

Na dvou fakultách univerzity Pardubice končí termín podání přihlášek ke studiu

Fakulta filozofická plánuje přijmout na 550 uchazečů do svých bakalářských studijních oborů, Fakulta zdravotnických studií necelých 260 uchazečů.

Vzdělání celý článek
10.10.

Peněz máme dost, chybí ale informace, jak s nimi hospodařit, shodují se školáci z Pardubicka v průzkumu

Pravidelné kapesné má jen necelá polovina školáků na Pardubicku, 22 % jej vůbec nedostává. Rodiče se snaží vést děti k finanční gramotnosti, přesto většina z nich očekává pomoc od škol.

Vzdělání celý článek
24.9.

Univerzita musela být evakuována

Na závěr cvičení provedli hasiči celkový průzkum a zadýmené prostory postupně odvětrali.

Vzdělání celý článek
7.1.

Univerzita Pardubice zahajuje dny otevřených dveří

Jako první mohou zájemci o vysokoškolské studium navštívit ve čtvrtek 7. ledna Fakultu zdravotnických studií. V průběhu měsíce ledna a února 2016 se otevře uchazečům o studium všech sedm fakult Univerzity Pardubice:

Vzdělání celý článek
3.4.

Fakulta chemicko-technologická UP vítá nového děkana

V úterý 3. dubna stane v čele Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice nový děkan prof. Ing. Petr Lošťák, DrSc.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting