Univerzita nabízí nový obor: mangement finančních rizik

22.4.

Univerzita nabízí nový obor: mangement finančních rizik

Mimořádná příležitost se otevírá na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice všem zájemcům o budoucí uplatnění ve finančním sektoru. Zájemci o nový bakalářský studijní obor Management finančních rizik, který byl právě akreditován, mohou mimořádně podávat přihlášky ke studiu pro akademický rok 2011/2012 až do 15. května. Nový obor reaguje na značné zvýšení poptávky finančních institucí po specialistech, kteří ovládají široké spektrum kvantitativních přístupů vědecké analýzy pro řešení složitých rozhodovacích problémů v prostředí bank, pojišťoven a investičních společností. Jedná se o poměrně náročné studium, jehož základem jsou matematické disciplíny. Na druhé straně budou mít absolventi reálnou naději na získání zajímavého a finančně oceněného zaměstnání. Tito specialisté bývají mimo jiné jedněmi z nejlépe placených zaměstnanců ve finančních institucích, takže i z tohoto pohledu by mohl být nový studijní obor Fakulty ekonomicko-správní Management finančních rizik pro studenty zajímavý a perspektivní. Požadované teoretické znalosti zahrnují metody ekonomických a manažerských disciplin, matematiky, teorie pravděpodobnosti, statistiky, stochastických procesů a finanční matematiky s důrazem na jejich aplikaci při řešení problémů finančního managementu. Absolventi získají i potřebné znalosti ze systémového inženýrství a informatiky, ze základů programování a rovněž schopnost využívání výpočetní techniky a profesionálního matematického i statistického softwaru. Ve studijních plánech je věnován prostor i výuce anglického jazyka, jehož znalost je nezbytná pro komunikaci ve finančním sektoru v zemích Evropské unie. Vzhledem k tomu, že byl tento bakalářský studijní obor právě akreditován, budou v tomto roce mimořádně studenti přijímáni do studia na základě průměru známek na výročním vysvědčení předposledního ročníku středoškolského studia, tedy zpravidla 3. ročníku. Fakulta bude pro tento rok přijímat nejvýše 60 uchazečů. Přihlášky ke studiu přijímá Fakulta ekonomicko-správní mimořádně až do 15. května. Přihláška se podává elektronicky na adrese http://eprihlaska.upce.cz nebo písemnou formou na standardním formuláři „Přihláška ke studiu na vysoké škole v ČR“ (tiskopis SEVT) zaslaném na adresu fakulty.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

17.1.

Univerzita Pardubice s novým akademickým senátem

V dalším jednání si nový univerzitní senát ustavil také své pracovní komise – ekonomickou a legislativní, neboť jako nejvyšší samosprávný orgán vysoké školy v průběhu roku projednává a schvaluje ty nejdůležitější dokumenty vysoké školy, legislativní kroky, právní úkony, předpisy a ekonomické záležitosti univerzity, které mu rektor předkládá.

Vzdělání celý článek
20.7.

Ženy z azylového domu se vzdělávají i o prázdninách

Již druhá devítičlenná skupina žen prošla vzdělávacími aktivitami a rekvalifikačním kurzem Základy obsluhy počítače.

Vzdělání celý článek
20.1.

Informace o zápisu dětí do 1. tříd základních škol

Povinnost přihlásit dítě k zápisu vyplývá z § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. K zápisu je nutné se dostavit s dítětem i v případě, že rodiče (zákonní zástupci) budou žádat o odklad povinné školní docházky.

Vzdělání celý článek
7.9.

Dopravní fakulta Jana Pernera slaví 25 let

Dopravní fakulta, dnes jedna ze sedmi fakult Univerzity Pardubice, poskytuje komplexní vzdělání v oblasti dopravy a dále rozvíjí svoji vzdělávací a výzkumnou činnost v ryze technických i technologicko-manažerských oborech. Za čtvrt století vzešlo z fakulty mnoho odborníků, kteří mají na poli dopravy nezastupitelné místo.

Vzdělání celý článek
30.6.

Vrcholí promoce na pardubické Univerzitě

Nejúspěšnějším absolventům tradičně uděluje rektor pardubické univerzity Studentskou cenu I. a II. stupně.

Vzdělání celý článek
16.4.

Přijímací zkoušky: Těžko na cvičišti, …

Je třeba připomenout, že nelze srovnávat bodové hranice potřebné pro přijetí na gymnázium a na odbornou školu.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting