Univerzita nabízí nový obor: mangement finančních rizik

22.4.

Univerzita nabízí nový obor: mangement finančních rizik

Mimořádná příležitost se otevírá na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice všem zájemcům o budoucí uplatnění ve finančním sektoru. Zájemci o nový bakalářský studijní obor Management finančních rizik, který byl právě akreditován, mohou mimořádně podávat přihlášky ke studiu pro akademický rok 2011/2012 až do 15. května. Nový obor reaguje na značné zvýšení poptávky finančních institucí po specialistech, kteří ovládají široké spektrum kvantitativních přístupů vědecké analýzy pro řešení složitých rozhodovacích problémů v prostředí bank, pojišťoven a investičních společností. Jedná se o poměrně náročné studium, jehož základem jsou matematické disciplíny. Na druhé straně budou mít absolventi reálnou naději na získání zajímavého a finančně oceněného zaměstnání. Tito specialisté bývají mimo jiné jedněmi z nejlépe placených zaměstnanců ve finančních institucích, takže i z tohoto pohledu by mohl být nový studijní obor Fakulty ekonomicko-správní Management finančních rizik pro studenty zajímavý a perspektivní. Požadované teoretické znalosti zahrnují metody ekonomických a manažerských disciplin, matematiky, teorie pravděpodobnosti, statistiky, stochastických procesů a finanční matematiky s důrazem na jejich aplikaci při řešení problémů finančního managementu. Absolventi získají i potřebné znalosti ze systémového inženýrství a informatiky, ze základů programování a rovněž schopnost využívání výpočetní techniky a profesionálního matematického i statistického softwaru. Ve studijních plánech je věnován prostor i výuce anglického jazyka, jehož znalost je nezbytná pro komunikaci ve finančním sektoru v zemích Evropské unie. Vzhledem k tomu, že byl tento bakalářský studijní obor právě akreditován, budou v tomto roce mimořádně studenti přijímáni do studia na základě průměru známek na výročním vysvědčení předposledního ročníku středoškolského studia, tedy zpravidla 3. ročníku. Fakulta bude pro tento rok přijímat nejvýše 60 uchazečů. Přihlášky ke studiu přijímá Fakulta ekonomicko-správní mimořádně až do 15. května. Přihláška se podává elektronicky na adrese http://eprihlaska.upce.cz nebo písemnou formou na standardním formuláři „Přihláška ke studiu na vysoké škole v ČR“ (tiskopis SEVT) zaslaném na adresu fakulty.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

7.11.

Gymnázium Mozartova v Pardubicích slaví 20 let od svého vzniku

Škola za 20 let své existence ušla ohromný kus cesty, a to nejen stěhováním z budovy Reálky, ve které dnes sídlí část krajského úřadu, ale také řadou investic od vybavení odborných učeben, zateplení či kompletní rekonstrukcí kuchyně a školní jídelny.

Vzdělání celý článek
19.11.

Česká republika se stala 18. řádným členem ESA

Dnem 12. listopadu 2008 se stává Česká republika oficiálně osmnáctým členským státem Evropské kosmické agentury (ESA)

Vzdělání celý článek
22.11.

Základní škola v Holicích vyhrála mininotebook

O grant zažádalo přes jeden tisíc škol, z nichž jednadvacet peníze získalo.

Vzdělání celý článek
24.1.

Přípravné kurzy pro uchazeče o studium na UP

Čtyři fakulty Univerzity Pardubice nabízejí přípravné kurzy, které by jim měly pomoci s přípravou na červnové přijímací zkoušky.

Vzdělání celý článek
12.2.

Konference mladých talentů na Univerzitě Pardubice

Svými profesními portfolii a způsobem prezentace chtějí studenti zároveň ukázat, jak jsou připraveni na budoucí přijímací pohovory a vstup na trh práce.

Vzdělání celý článek
18.3.

Operní diva Andrea Kalivodová zazpívá učitelům

Akce se uskuteční v Aule Univerzity Pardubice a je určená pro učitele i pracovníky mateřských, základních, středních škol a univerzit na Pardubicku, Přeloučsku a Chlumecku, ale také pro úředníky školských odborů a zařízení.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting