Univerzita Pardubice hodnotí rok 2016 a akademický senát projednává v souvislosti s novým vysokoškolským zákonem nejdůležitější dokumenty univerzity

25.4.

Univerzita Pardubice hodnotí rok 2016 a akademický senát projednává v souvislosti s novým vysokoškolským zákonem nejdůležitější dokumenty univerzity

V úterý 25. dubna odpoledne bude rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., hodnotit před shromážděním akademické obce univerzity uplynulý rok 2016.
Akademický senát Univerzity Pardubice svolává shromáždění akademické obce Univerzity Pardubice do největší univerzitní posluchárny, Auly Arnošta z Pardubic v univerzitním kampusu.
Shromáždění zaměstnanců univerzity i jejích studentů-vysokoškoláků osloví ve 12:30 hodin za vedení Univerzity Pardubice rektor prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., který zhodnotí činnosti univerzity v roce 2016. Jedná se o každoroční bilanci vysoké školy, a to jak z pohledu kvality vzdělávacích a vědecko-výzkumných, tedy hlavních činností univerzity, tak z pohledu hospodaření s finančními prostředky, kvality zajištěných činností personálními kapacitami a akademickým zázemím. Významný je pro univerzitu rozvoj infrastruktury a nejrůznějších služeb, které univerzita poskytuje jak svým studentům a zaměstnancům, tak veřejnosti i odborné komunitě. Rektor se dotkne při svém hodnocení všech oblastí akademického života i působení univerzity včetně spolupráce s vnějším prostředím, městem a krajem, jehož je Univerzita Pardubice významnou součástí.
Činnost akademického senátu v roce 2016 zhodnotí prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D., loňská předsedkyně AS UPa. Přítomní budou mít také možnost diskutovat s vedením univerzity o záležitostech a činnostech univerzity, které nastaly jak v uplynulém roce, tak i o dění na univerzitě současném či plánovaném.
Po ukončení veřejného shromáždění akademické obce bude následovat zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, nejvyššího samosprávného orgánu vysoké školy, který čítá 39 členů z řad akademických pracovníků a studentů, kteří mají v tomto důležitém akademickém orgánu třetinové zastoupení. 
Od letošního ledna pracuje Akademický senát Univerzity Pardubice v novém složení (zvolený akademickou obcí na období 3 let) a na nově zvolené senátory čeká v souvislosti s aplikací nového vysokoškolského zákona do života univerzity náročné projednávání všech nejvýznamnějších dokumentů a legislativních norem univerzity.
Na úterním zasedání akademického senátu univerzity senátoři budou projednávat a schvalovat nejen rektorem přednesené hodnocení loňského roku, ale též např. návrh rozpočtu univerzity na letošní rok 2017, „svůj“ nový Jednací rád AS UPa i Volební řád AS UPa, Pravidla pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na UPa, návrhy na členy nového významného orgánu univerzity - Rady pro vnitřní hodnocení UPa, ale též první nové vnitřní předpisy fakult univerzity. Tak jak ukládá vysokoškolský zákon, bude senát projednávat např. i plánované právní úkony univerzity a přistoupení univerzity za člena zájmového sdružení právnických osob Czech Smart City Cluster.
Další měsíc pak Akademický senát Univerzity Pardubice bude čekat projednání a schvalování dalších vnitřních předpisů univerzity a fakult, které postupně vedení univerzity a jednotlivých fakult legislativně připravují. 

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

14.10.

Hejtman se zajímal o maturity nanečisto

V Pardubickém kraji se připojilo k možnosti vyzkoušet si budoucí podobu státních maturit 69 středních škol.

Vzdělání celý článek
27.8.

Dočasná dopravní omezení v souvislosti s úpravami venkovních ploch v části univerzitního kampusu ve Studentské ulici – Stavařově

V rámci projektu VAP - výukový areál Polabiny se buduje za budovou EA nové parkoviště s kapacitou 92 parkovacích míst. Parkoviště bude dokončeno v září 2015.

Vzdělání celý článek
24.3.

Studenti i děti se učí dostat věcem na kloub

Konference potvrdila důležitost technických dovedností pro život žáků všech stupňů základních a středních škol. Projekt je nastaven tak, aby si osvojili dané dovednosti v laboratořích a dílnách na partnerských středních školách, které jsou lépe vybaveny než na základních školách.

Vzdělání celý článek
30.4.

Mezinárodní zkoušky z anglického jazyka TOEIC®

Ústav cizích jazyků Fakulty filozofické Univerzity Pardubice nabízí možnost získat certifikát z anglického jazyka TOEIC.

Vzdělání celý článek
7.7.

V kraji roste zájem o Montessori pedagogiku na základních školách

Podle budoucích provozovatelů školy mají o tento druh výuky zájem rodiče nejenom ve městě, ale i z okolí. „Spádová oblast je tedy výrazně vyšší, lze proto očekávat široký zájem zejména z celé východní části kraje, projekt má proto mou plnou podporu.

Vzdělání celý článek
19.3.

Rozhodovala znalost součástek i zručnost

„Soutěž má velmi dobrou úroveň. Svědčí o tom výsledky z praktické části soutěže, kde byli účastníci nejúspěšnější. Jsem rád, že se tři školy dokáží prostřídat v rámci organizace regionálního kola a navíc posílají své pedagogy jako rozhodčí,“ dodal Bohumil Bernášek

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting