Univerzita Pardubice hodnotí rok 2016 a akademický senát projednává v souvislosti s novým vysokoškolským zákonem nejdůležitější dokumenty univerzity

25.4.

Univerzita Pardubice hodnotí rok 2016 a akademický senát projednává v souvislosti s novým vysokoškolským zákonem nejdůležitější dokumenty univerzity

V úterý 25. dubna odpoledne bude rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., hodnotit před shromážděním akademické obce univerzity uplynulý rok 2016.
Akademický senát Univerzity Pardubice svolává shromáždění akademické obce Univerzity Pardubice do největší univerzitní posluchárny, Auly Arnošta z Pardubic v univerzitním kampusu.
Shromáždění zaměstnanců univerzity i jejích studentů-vysokoškoláků osloví ve 12:30 hodin za vedení Univerzity Pardubice rektor prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., který zhodnotí činnosti univerzity v roce 2016. Jedná se o každoroční bilanci vysoké školy, a to jak z pohledu kvality vzdělávacích a vědecko-výzkumných, tedy hlavních činností univerzity, tak z pohledu hospodaření s finančními prostředky, kvality zajištěných činností personálními kapacitami a akademickým zázemím. Významný je pro univerzitu rozvoj infrastruktury a nejrůznějších služeb, které univerzita poskytuje jak svým studentům a zaměstnancům, tak veřejnosti i odborné komunitě. Rektor se dotkne při svém hodnocení všech oblastí akademického života i působení univerzity včetně spolupráce s vnějším prostředím, městem a krajem, jehož je Univerzita Pardubice významnou součástí.
Činnost akademického senátu v roce 2016 zhodnotí prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D., loňská předsedkyně AS UPa. Přítomní budou mít také možnost diskutovat s vedením univerzity o záležitostech a činnostech univerzity, které nastaly jak v uplynulém roce, tak i o dění na univerzitě současném či plánovaném.
Po ukončení veřejného shromáždění akademické obce bude následovat zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, nejvyššího samosprávného orgánu vysoké školy, který čítá 39 členů z řad akademických pracovníků a studentů, kteří mají v tomto důležitém akademickém orgánu třetinové zastoupení. 
Od letošního ledna pracuje Akademický senát Univerzity Pardubice v novém složení (zvolený akademickou obcí na období 3 let) a na nově zvolené senátory čeká v souvislosti s aplikací nového vysokoškolského zákona do života univerzity náročné projednávání všech nejvýznamnějších dokumentů a legislativních norem univerzity.
Na úterním zasedání akademického senátu univerzity senátoři budou projednávat a schvalovat nejen rektorem přednesené hodnocení loňského roku, ale též např. návrh rozpočtu univerzity na letošní rok 2017, „svůj“ nový Jednací rád AS UPa i Volební řád AS UPa, Pravidla pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na UPa, návrhy na členy nového významného orgánu univerzity - Rady pro vnitřní hodnocení UPa, ale též první nové vnitřní předpisy fakult univerzity. Tak jak ukládá vysokoškolský zákon, bude senát projednávat např. i plánované právní úkony univerzity a přistoupení univerzity za člena zájmového sdružení právnických osob Czech Smart City Cluster.
Další měsíc pak Akademický senát Univerzity Pardubice bude čekat projednání a schvalování dalších vnitřních předpisů univerzity a fakult, které postupně vedení univerzity a jednotlivých fakult legislativně připravují. 

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

24.7.

Pardubická průmyslová škola získá vybavení pro 3D pracoviště

Škola tak získá vybavení pro 3D technologie a vybavení pro výukové pracoviště 3D, Industry 4.0 a pracoviště pneumatiky.

Vzdělání celý článek
31.1.

Soutěž mladých chemiků vyvrcholila projektovým dnem

Projektový den byl poslední soutěžní kategorií „mladého chemika“. Zatímco pořadí jednotlivců je už definitivní, výsledky projektů mohly ještě zamíchat konečným umístěním ve dvou kategoriích: v soutěži o nejúspěšnějšího učitele chemie a školu s nejlepšími mladými chemiky.

Vzdělání celý článek
22.9.

Semestr začíná na Univerzitě Pardubice nejen vysokoškolákům, do poslucháren se za pár dnů vrátí i senioři

„Každým rokem zájem o studium U3V roste a momentálně je již kapacita letošních obou bloků naplněna,“ říká k programu letošní U3V na Univerzitě Pardubice Zlatuše Sojková z oddělení pro vnitřní záležitosti a rozvoj pořádající dopravní fakulty. „Kromě toho připravujeme také zajímavé specializované kurzy, kde jsou místa stále ještě volná. Patří mezi ně například kurz Lékárna v přírodě, který poradí, jak využít bylinky pro léčitelské účely. Po celý akademický rok probíhá také výuka angličtiny pro tzv. falešné začátečníky a začíná nový kurz Psychologie.“

Vzdělání celý článek
9.1.

Osm univerzit se spojilo, aby si dlouhodobě zajistily kvalitní světové chemické elektronické informační zdroje pro výzkjm a vývoj

Během prvního pololetí 2013 bude realizována na pracovištích všech zúčastněných vysokých škol řada školení a informačních seminářů s cílem propagovat tyto důležité informační zdroje a naučit studenty, akademické pracovníky a výzkumníky co nejefektivněji využívat obrovský informační potenciál, který tyto zdroje nabízejí.

Vzdělání celý článek
10.1.

Univerzita Pardubice pokračuje v populárně-naučných přednáškách pro středoškoláky Exempla Trahunt

Studenty seznámí interaktivní formou s aktuálními prvky problematiky finančních půjček, splácení dluhů a praktikami poskytovatelů rizikových půjček, tzv. predátorů na finančním trhu. Vysvětlí základní pojmy a souvislosti finančního trhu včetně aktuálního legislativního rámce, příčiny existence finančních predátorů, jejich pracovní postupy a následky jejich úvěrové činnosti.

Vzdělání celý článek
24.4.

Dvě zajímavé antropologické přednášky

Katedra sociálních věd pokračuje i v měsíci dubnu s nabídkou přednášek zahraničních antropologů.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting