Univerzita Pardubice má čtyři nové profesory

20.5.

Univerzita Pardubice má čtyři nové profesory

V pondělí 19. května se ve Velké aule Karolina v Praze uskutečnila slavnostní ceremonie, při níž byly předány profesorské dekrety 94 novým profesorům českých vysokých škol, které jmenuje prezident České republiky Václav Klaus. Profesory jmenuje podle vysokoškolského zákona prezident republiky na návrh vědecké rady vysoké školy, který předkládá rektor příslušné vysoké školy ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Jmenování prezidentem republiky se koná dvakrát do roka. Za účasti rektora Univerzity Pardubice prof. Ing. Jiřího Málka, DrSc. slavnostně převzali profesorský jmenovací dekret z rukou prezidenta republiky také čtyři noví profesoři Univerzity Pardubice. Profesor Ing. Zdeněk Černošek, CSc. byl profesorem jmenovaný pro obor Chemie a technologie anorganických materiálů. Profesor Černošek působí na Katedře obecné a anorganické chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Profesor Ing. Václav Cempírek, Ph.D. pro obor Technologie a management v dopravě a telekomunikacích. Profesor Cempírek působí na Katedře technologie a řízení dopravy Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice; Profesorka Ing. Helena Tichá, CSc. získala profesuru pro obor Chemie a technologie anorganických materiálů. Profesorka Tichá působí na Katedře obecné a anorganické chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice; Profesor Ing. Miloš Sedlák, DrSc. převzal jmenovací dekret pro obor Organická chemie. Profesor Sedlák působí na Katedře organické chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

4.10.

Profesoři Pessa a Manninen na Univerzitě Pardubice

Ve dnech 4. a 5. října 2007 navštíví Univerzitu Pardubice dva světově uznávaní odborníci z Finska.

Vzdělání celý článek
6.9.

Kraj plánuje na českotřebovském gymnázium vybudovat moderní odborné učebny

Českotřebovské gymnázium se zapojilo také do programu energetických úspor (EPC). „V rámci projektu byla vyměněna okna, ale také světla v učebnách, tělocvičně nebo aule.

Vzdělání celý článek
10.5.

Studenti Fakulty filozofické Univerzity Pardubice pořádají tento týden v Divadle 29 v centru Pardubic hned dvě studentské konference.

Setkaní účastníkům poskytne nejenom vzájemnou inspiraci, ale také příležitost k reflexi své dosavadní práce. Konference je ryze studentská, záštitu nad ní převzal vedoucí Katedry filozofie Fakulty filozofické Univerzity Pardubice Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.

Vzdělání celý článek
8.2.

Studenti vystřídají v Regiocentru pivovarskou mladinu

Studenti začnou využívat prostory, které v pivovaru dříve sloužily pro chlazení mladiny a jako ležácké sklepy.

Vzdělání celý článek
3.6.

Splynutí elektrotechnických škol přinese kvalitu i úspory

Výše uvedené střední školy splynutím zaniknou. „Prvotním hlediskem je zvýšení kvality vzdělání v těchto středních školách, zvýšení prostupnosti oborů vzdělání a lepší uplatnění absolventů v praxi.

Vzdělání celý článek
20.10.

Chrudimské lyceum hodlá spolupracovat s FTVS

V chrudimské Hotelové škole Bohemia nastavili projekt, který je v České republice zcela ojedinělý.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting