Univerzita Pardubice má od pondělí 1. dubna nového kvestora

2.4.

Univerzita Pardubice má od pondělí 1. dubna nového kvestoraNovým členem vedení univerzity byl rektorem univerzity prof. Ing. Miroslavem Ludwigem jmenován na základě výběrového řízení Ing. Petr Gabriel, MBA.

Funkce kvestora patří mezi jmenované funkce a nejvyšší orgány veřejné vysoké školy podle § 7 zákona o vysokých školách. Kvestor řídí hospodaření a vnitřní správu univerzity a jedná za ni v rozsahu, který stanoví rektor.
Petr Gabriel (nar. 1964) absolvoval v roce 1988 ČVUT v Praze.

V následujících letech působil na technických pozicích v Tesle Pardubice a České pojišťovně, od roku 1993 na manažerských pozicích, nejprve jako vedoucí oddělení informatiky ve Zdravotní pojišťovně MV ČR, později jako vedoucí oddělení vývoje a implementace ve společnosti STAPRO Pardubice, kde od roku 1999 zastával funkci ředitele úseku implementace a od roku 2003 ředitele divize informačních systémů pro zdravotnictví.

Následně necelé dva roky pracoval jako ředitel divize Consulting ve firmě GIST Hradec Králové a tři roky jako technický ředitel ve firmě Mikroelektronika Vysoké Mýto. V roce 2010 dokončil studium MBA. Před nástupem na Univerzitu Pardubice podnikal jako nezávislý konzultant v oblasti řízení společností, řízení projektů a informačních technologií a byl jednatelem společnosti Gajatech.

Dosavadní kvestor Univerzity Pardubice Ing. Milan Bukač působil ve funkci kvestora od jara 1997, když před tím již jeden rok (od r. 1996) řídil celouniverzitní útvar zajišťující ubytování a stravování vysokoškoláků - Správu kolejí a menzy Univerzity Pardubice. Z funkce odchází do důchodu.

Na Univerzitě Pardubice však ještě bude působit na zkrácený úvazek jako technicko-organizační manažer realizačního týmu podílejícího se na dokončení velkých investičních akcí, které univerzitu v následujících dvou letech čekají při realizaci projektů financovaných z evropských strukturálních fondů a Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace: dokončení modernizace areálu univerzity v centru města na náměstí Čs. legií (projekt CEMNAT – Centrum materiálů a nanotechnologií) a přestavba výukového areálu v univerzitním kampusu v Pardubicích – Polabinách pro fakulty filozofickou, ekonomicko-správní a dopravní (projekt VAP – Výukový areál Polabiny).

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

7.9.

Poslední šance ke studiu

Ještě do 10. září tohoto roku mohou zájemci posílat přihlášky na Univerzitu Pardubice

Vzdělání celý článek
19.4.

Hned 3 školy z okresu Ústí nad Orlicí se zapojí do Týdne s prarodiči na školní zahradě

Vypěstované rostliny budou/mohou být využity nejen ve školní kuchyni, ale také v rámci hodin vaření, kroužku vaření či v rámci vyučování v jiných předmětech.

Vzdělání celý článek
17.1.

Výměna oken ve školní budově je nutností

Radní Pardubického kraje na svém posledním zasedání rozhodli o výzvě na podání nabídky na rekonstrukci oken ve Speciální mateřské škole, základní a praktické škole Pardubice.

Vzdělání celý článek
5.11.

Autorem nejlepší diplomové práce 2014 je absolvent FEI

„Diplomová práce je zaměřena na rozbor vlastností dielektrických materiálů (jakými jsou např. keramika či plast) při použití jako vyzařovací prvky antén. Tyto teoretické souvislosti jsou promítány do praktického využití při samotném návrhu od analytických vzorců, přes simulační výpočty až po samotné praktické měření,“ říká ke své vítězné práci Michal Šilhán.

Vzdělání celý článek
6.11.

Univerzita Pardubice se účastní XX. ročníku veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Brno 2013

Veletrh je určen studentům třetích a čtvrtých ročníků středních škol, zájemcům o další vzdělávání různých věkových kategorií, výchovným poradcům a odborníkům ze školství.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting