Univerzita Pardubice ocenila školy za podporu talentů

25.3.

Univerzita Pardubice ocenila školy za podporu talentů

Rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. letos poprvé uděluje středním školám z Pardubického kraje ocenění za podporu mladých talentů. Medaili získalo při příležitosti Dne učitelů celkem 5 středních škol, jejichž studenti prokázali nadstandardní kvalitu v různých vědních oborech. 

„Touhu po poznání je u dětí potřeba rozvíjet v průběhu celého vzdělávacího cyklu. Na střední škole je však tato potřeba o to důležitější, že právě tehdy se nadaní studenti rozhodují o dalším zaměření svého studia. Úspěchy studentů jsou vždy také výsledkem práce jejich učitelů. Bez vytvoření vhodných podmínek na své škole však může sebelepší učitel rozvíjet talent svých studentů jen stěží. Proto jsme se rozhodli oceňovat ty střední školy z našeho kraje, jejichž studenti dosáhli, většinou už ve spolupráci s některým pracovištěm naší univerzity, nezpochybnitelných úspěchů, které jim otvírají cestu k vysokoškolskému studiu. Každý z ředitelů sám jistě ví, který konkrétní učitel se o tyto úspěchy zasloužil,“ říká prorektor pro vědu a tvůrčí činnost prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., který dnes zástupcům dvou pardubických středních škol ocenění rektora předal. Další tři školy si cenu převezmou při nejbližší příležitosti.

Medaili od rektora Univerzity Pardubice získaly za úspěchy v rozvoji technického vzdělávání Gymnázium Lanškroun, Gymnázium Vysoké Mýto a Střední průmyslová škola chemická Pardubice; za úspěchy v rozvoji humanitního vzdělávání Gymnázium Ústí nad Orlicí; za mimořádný individuální úspěch v soutěži „Česká hlavička“ Gymnázium Pardubice Mozartova.

Univerzita Pardubice dlouhodobě spolupracuje s talentovanými žáky i středoškoláky. Je spoluorganizátorem soutěží jako např. Hledáme nejlepšího mladého chemika, Festival vědy a techniky a zapojuje se také do soutěže Středoškolské odborné činnosti. Studenti UPa každoročně pořádají pro nadané středoškoláky konferenci Vědění mladým a univerzita šíří zájem o vědu a technické obory desítkami popularizačních akcí, které pořádá pro veřejnost.

Více: https://www.upce.cz/spoluprace/skoly.html. Konkrétním příkladem dobré spolupráce je výzkum talentované studentky gymnázia Mozartova Sylvy Neradové, která bádá v laboratořích Univerzity Pardubice a za svůj výzkum kvasinek loni získala cenu Česká hlavička. Více: https://www.upce.cz/cenuceska-hlavicka-ziskala-studentka-ktera-bada-na-univerzite-pardubice-1. Dnešní setkání pedagogů z pardubického regionu, na kterém ocenění Univerzity Pardubice střední školy převzaly, uspořádala ke Dni učitelů v aule místopředsedkyně Senátu PČR ve spolupráci s Pardubickým krajem a Univerzitou Pardubice.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

15.3.

Počítače pro děti z malotřídních škol

Dvacet počítačů včetně softwarového vybavení pro osm malotřídních základních škol v Pardubickém kraji.

Vzdělání celý článek
6.11.

Univerzita Pardubice se účastní XX. ročníku veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Brno 2013

Veletrh je určen studentům třetích a čtvrtých ročníků středních škol, zájemcům o další vzdělávání různých věkových kategorií, výchovným poradcům a odborníkům ze školství.

Vzdělání celý článek
15.2.

Univerzita Pardubice učí studenty, jak zahájit podnikání

Soutěž Byznys Trefa má motivovat studenty k přípravě vlastního podnikatelského projektu a usnadnit jim první podnikatelské krůčky. Své podnikatelské záměry mohou studenti posílat do soutěže do 14. března (prostřednictvím formuláře a webové stránky soutěže). Komise přihlášené a podané projekty posoudí a 31. března vyhlásí tři letošní nejlepší studentské podnikatelské projekty. Jejich autoři získají, kromě zpětné vazby od podnikatelů z praxe, i finanční odměnu..

Vzdělání celý článek
23.10.

Přednáška na Univerzitě Pardubice bude věnována měření vesmíru

„Aristarchos ze Samu dospěl ve třetím století před Kristem nápaditými geometrickými úvahami ke stanovení poměrů velikostí a vzdáleností Slunce, Měsíce a Země. Někdy je nazýván Koperníkem starověku, neboť jeho vesmír byl heliocentrický. Nedlouho poté zjistil Eratosthenés z Kyrény s velkou přesností velikost Země. Na základě Aristarchových výsledků bylo možno vypočítat absolutní velikosti Slunce a Měsíce a jejich vzdálenosti od Země,“ přiblížil předseda pardubické pobočky JČMF Mgr. Libor Koudela, Ph.D. obsah přednášky.

Vzdělání celý článek
19.2.

Před dvaceti lety byl zahájen proces přejmenování Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích (VŠChT) na Univerzitu Pardubice.

Univerzita Pardubice je jednou z 26 veřejných vysokých škol v České republice, které jsou založeny zákonem. Patří v rámci republiky do skupiny středně velkých veřejných vysokých škol. Je jedinou univerzitou v Pardubickém kraji a nabízí více než 60 studijních programů s téměř 130 obory v bakalářském, navazujícím magisterském nebo doktorském studiu.

Vzdělání celý článek
9.1.

Osm univerzit se spojilo, aby si dlouhodobě zajistily kvalitní světové chemické elektronické informační zdroje pro výzkjm a vývoj

Během prvního pololetí 2013 bude realizována na pracovištích všech zúčastněných vysokých škol řada školení a informačních seminářů s cílem propagovat tyto důležité informační zdroje a naučit studenty, akademické pracovníky a výzkumníky co nejefektivněji využívat obrovský informační potenciál, který tyto zdroje nabízejí.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting