Univerzita Pardubice ocenila školy za podporu talentů

25.3.

Univerzita Pardubice ocenila školy za podporu talentů

Rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. letos poprvé uděluje středním školám z Pardubického kraje ocenění za podporu mladých talentů. Medaili získalo při příležitosti Dne učitelů celkem 5 středních škol, jejichž studenti prokázali nadstandardní kvalitu v různých vědních oborech. 

„Touhu po poznání je u dětí potřeba rozvíjet v průběhu celého vzdělávacího cyklu. Na střední škole je však tato potřeba o to důležitější, že právě tehdy se nadaní studenti rozhodují o dalším zaměření svého studia. Úspěchy studentů jsou vždy také výsledkem práce jejich učitelů. Bez vytvoření vhodných podmínek na své škole však může sebelepší učitel rozvíjet talent svých studentů jen stěží. Proto jsme se rozhodli oceňovat ty střední školy z našeho kraje, jejichž studenti dosáhli, většinou už ve spolupráci s některým pracovištěm naší univerzity, nezpochybnitelných úspěchů, které jim otvírají cestu k vysokoškolskému studiu. Každý z ředitelů sám jistě ví, který konkrétní učitel se o tyto úspěchy zasloužil,“ říká prorektor pro vědu a tvůrčí činnost prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., který dnes zástupcům dvou pardubických středních škol ocenění rektora předal. Další tři školy si cenu převezmou při nejbližší příležitosti.

Medaili od rektora Univerzity Pardubice získaly za úspěchy v rozvoji technického vzdělávání Gymnázium Lanškroun, Gymnázium Vysoké Mýto a Střední průmyslová škola chemická Pardubice; za úspěchy v rozvoji humanitního vzdělávání Gymnázium Ústí nad Orlicí; za mimořádný individuální úspěch v soutěži „Česká hlavička“ Gymnázium Pardubice Mozartova.

Univerzita Pardubice dlouhodobě spolupracuje s talentovanými žáky i středoškoláky. Je spoluorganizátorem soutěží jako např. Hledáme nejlepšího mladého chemika, Festival vědy a techniky a zapojuje se také do soutěže Středoškolské odborné činnosti. Studenti UPa každoročně pořádají pro nadané středoškoláky konferenci Vědění mladým a univerzita šíří zájem o vědu a technické obory desítkami popularizačních akcí, které pořádá pro veřejnost.

Více: https://www.upce.cz/spoluprace/skoly.html. Konkrétním příkladem dobré spolupráce je výzkum talentované studentky gymnázia Mozartova Sylvy Neradové, která bádá v laboratořích Univerzity Pardubice a za svůj výzkum kvasinek loni získala cenu Česká hlavička. Více: https://www.upce.cz/cenuceska-hlavicka-ziskala-studentka-ktera-bada-na-univerzite-pardubice-1. Dnešní setkání pedagogů z pardubického regionu, na kterém ocenění Univerzity Pardubice střední školy převzaly, uspořádala ke Dni učitelů v aule místopředsedkyně Senátu PČR ve spolupráci s Pardubickým krajem a Univerzitou Pardubice.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

29.8.

Rektor Univerzity Pardubice jmenuje děkana Fakulty restaurování do funkce na další čtyřleté období

Devítičlenný akademický senát, složený ze zvolených zástupců akademické obce fakulty z řad akademických pracovníků i studentů, potvrdil navrhovaného kandidáta v tajné volbě a doporučil jej rektorovi univerzity ke jmenování do funkce děkana i pro druhé čtyřleté funkční období (2013 – 2017).

Vzdělání celý článek
12.1.

Univerzita padubice pořádá Dny otevřených dveří

Navíc! - Každý 100. zaregistrovaný zájemce dostane od univerzity dárek.

Vzdělání celý článek
10.2.

O absolventy potravinářské školy je na trhu práce velký zájem

Nepoužíváme zahraniční polotovary, nepřidáváme podpůrné stabilizátory a naše výroba se obejde téměř bez konzervantů.

Vzdělání celý článek
4.10.

UPa: zahraniční studenti zahajují zimní semestr

Ve čtvrtek 4. října a v pátek 5. října se uskuteční na fakultách Univerzity Pardubice oficiální setkání a přivítání studentů.

Vzdělání celý článek
24.2.

Celostátní kolo fyzikální olympiády v laboratořích

V rámci soutěže mohou změřit síly s dalšími stejně nadanými studenty a předvést své znalosti i praktické dovednosti.

Vzdělání celý článek
14.10.

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice spolupořádá workshop o způsobu konzervace památek z litavských vápenců

V první části workshopu bude účastníkům představena skupina tradičních litavských vápenců, které byly v historii těženy a hojně využívány pro sochařské a kamenické účely v příhraničních regionech. Památky i objekty zhotovené z těchto vápenců vyžadují odpovídající péči v podobě konzervace a restaurování s využitím vhodných technologií.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting