Univerzita Pardubice opět „vyráží“ na vědecko-technické turné na gymnázia v regionu

23.9.

Univerzita Pardubice opět „vyráží“ na vědecko-technické turné na gymnázia v regionu


Oživit začátek školního roku a vtáhnout žáky do světa vědy a techniky před páteční velkou evropskou Nocí vědců se rozhodla Univerzita Pardubice. Ve středu 23. září a ve čtvrtek 24. září veze interaktivní program VĚDA A TECHNIKA NA DVORECH ŠKOL na dvory dvou gymnázií ve dvou krajích.


Možnost vyzkoušet si nejrůznější experimenty a pracovní postupy, seznámit se se speciálními modely, pozorovat akademické pracovníky i vysokoškoláky při jejich práci nebo s nimi diskutovat o dráze výzkumníka. Tuto možnost dostanou již ve středu 23. září žáci Gymnázia Františka Martina Pelcla v Rychnově nad Kněžnou v Královéhradeckém kraji. Ve čtvrtek 24. září jedou univerzitní týmy za žáky Gymnázia Vysoké Mýto v Pardubickém kraji.


„Naše vědecká road-show sklízí na školách úspěchy. Letos v září vyráží týmy Univerzity Pardubice na dvory škol již podeváté,“ říká k již tradičnímu interaktivnímu programu pro školy koordinátorka popularizačních aktivit Univerzity Pardubice Ing. arch. Iva Svobodová z Oddělení propagace a vnějších vztahů a pokračuje: „Na každé škole, resp. na jejich dvorech, budou pro žáky připravena stanoviště tří fakult – Fakulty chemicko-technologické, Fakulty elektrotechniky a informatiky a Fakulty zdravotnických studií. V improvizovaných pracovnách a mobilních laboratořích si žáci vyzkouší to, k čemu se běžně nedostanou.“


Žáci se například přesvědčí o tom, že chemie je všude kolem nás a také v nás. Chemici jim předvedou pestrou škálu pokusů, při nichž jim žáci budou moci asistovat. Jestli je těžké ovládat robota a najít cestu ven z bludiště, zjistí zájemci u elektrotechniků. Kromě toho jim vysvětlí, co umí inverzní kyvadlo, ukáží jim průmyslový automat v praxi nebo různé kamery, triky s magnety, 3D tiskárnu a skener a čekat tu na ně bude i robot Johny 5. S Fakultou zdravotnických studií si žáci osvěží první pomoc, otestují hygienu svých rukou a proniknou do úskalí sexuální výchovy. Vyzkouší si měření tlaku a pulsů. Na speciálním modelu uvidí porod, pochovají si novorozence a kojence a seznámí se s péčí o ně. Pomocí modelu stáří se budou moci vžít do pocitů svých babiček a dědečků a zjistit, jaká omezení s sebou stáří přináší.
Populárně-naučný program začíná na obou gymnáziích vždy s prvním zvoněním. Zážitkových demonstrací si žáci mohou užívat na dvorech svých škol během celého vyučování.


Univerzitní demonstrační tým čeká v tomto roce ještě jedno vědecko-technické turné, a sice na konci listopadu, kdy na dvory dalších dvou škol vyrazí zase tým složený z akademiků a vysokoškoláků Fakulty chemicko-technologické, Fakulty ekonomicko-správní a Dopravní fakulty Jana Pernera.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

10.4.

Studenti-historici z Univerzity Pardubice jedou soutěžit se svými studiemi do Českých Budějovic

„Při výběru studentů jsme kladli důraz na vědeckou přínosnost studie, aktuálnost tématu vzhledem k současným badatelským trendům a také schopnost své téma řádně ústně prezentovat. Dvojice těchto studentů nás zaujala především proto, že beze zbytku splňují tato kritéria, jejich práce jsou navíc psány svěžím kultivovaným jazykem se zaujetím pro zvolené téma a vyznačují se na úrovni magisterského studia nadstandardní odbornou erudicí,“ doplňuje doktor Prchal.

Vzdělání celý článek
26.6.

Jedna z letošních Cen Josefa Hlávky putuje na Univerzitu Pardubice

„Kniha je první českou, rozsáhlou a komplexní publikací o Nositeli Nobelovy ceny za fyziku Nielsi Bohrovi, který se s Albertem Einsteinem zasloužil o zásadní proměnu vývoje a tvářnosti přírodních věd či vědeckého myšlení ve 20. století. O Bohrově způsobu myšlení nebo jeho filosofii vědy jsme se po celá desetiletí, ani na stránkách českých odborných časopisů, de facto nic podstatného nedozvídali,“ uvádí k publikaci autor knihy Filip Grygar, který působí na pardubické katedře filosofie.

Vzdělání celý článek
21.1.

Výzva pro pardubické studenty

Úkolem zástupců pardubických středních škol je co nejlépe zachytit aktuální stav města Pardubic v oblastech školství, kultura a cestovního ruchu, doprava a sport a nastínit možnosti zlepšení.

Vzdělání celý článek
22.5.

Vítězové soutěže „O nejlepší program obnovy vesnice“ převezmou diplomy v Senátu Parlamentu ČR

Studenti si tak mohli ověřit své vědomosti a dovednosti v praxi. Soutěž byla zahájena iniciačním workshopem v dubnu 2014, v jejím průběhu byly pro soutěžící pořádány odborné workshopy, na které studenti v součinnosti se zástupci příslušných obcí navázali analytickou prací, ústící do konstruktivní, syntetizující tvorby programu obnovy a rozvoje dané obce.

Vzdělání celý článek
23.6.

Na Univerzitě Pardubice začínají letošní slavnostní absolventské akademické obřady – bakalářské sponze a magisterské promoce.

Studentskou cenu rektora I. stupně obdrží absolventka Ing. Petra Šilarová ve studijním oboru Hodnocení a analýza potravin za celkový prospěch studia „s vyznamenáním“ a vynikající úroveň a obhajobu diplomové práce „Využití mikroextrakce tuhou fází pro analýzu aromaprofilu bylinných čajů“.

Vzdělání celý článek
18.6.

Na Filosofické fakultě začínají absolventské promoce.

Univerzitu Pardubice a její fakulty opouštějí po úspěšném vykonání státních závěrečných zkoušek letošní první absolventi.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting