Univerzita Pardubice otevírá nové obory pro piloty i sportovní manažery

18.3.

Univerzita Pardubice otevírá nové obory pro piloty i sportovní manažery

Univerzita Pardubice nabízí letošním maturantům zcela nové zajímavé obory. Dopravní fakulta Jana Pernera jako jediná ve střední Evropě otvírá čerstvě akreditovaný profesní obor Technika, technologie a řízení letecké dopravy. Fakulta ekonomicko-správní bude poprvé přijímat nové studenty do specializace Ekonomika regionálního sportu.

Studenti nového dopravního oboru získají znalosti v teoretických disciplínách letadlové techniky jako je aerodynamika, mechanika letu, teorie motorů, letecké materiály, technologie výroby letadel, provoz letadlové techniky, navigace a systémy řízení letu, letecká avionika nebo přístrojové systémy letadel a údržba letadlové techniky.

„Nový profesní program zaměřený na letectví otvíráme jako jediní minimálně v rámci ČR. Pro letošní rok počítáme, vzhledem k výuce ve specializovaných laboratořích, s nástupem 24 nově přijatých studentů, kteří si mohou následně vybrat zaměření ‚profesionální pilot‘ nebo ‚technik letadel‘,“ uvedl doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D., děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. Zaměření jsou podle něj navázána na osvědčení získaná fakultou již v roce 2017 od Úřadu pro civilní letectví a umožňují studentům na bázi dobrovolnosti získání profesních licencí nezbytných pro daný výkon povolání platných v celé EU. „To z našeho programu dělá velmi atraktivní nabídku pro současné maturanty z celé republiky,“ dodal děkan Švadlenka.

Součástí studia je povinná odborná praxe, účast odborníků z firem ve výuce a možnost získat stáž a spolupracovat na bakalářské práci přímo s konkrétními společnostmi. Více o programu najdete zde.

Specializace Ekonomika regionálního sportu, na kterou se je možné letos nově přihlásit na Fakultě ekonomicko-správní, nabízí možnost získat znalosti z managementu sportovních organizací, jejich hospodaření, financování sportu, správy sportovních areálů a organizace sportovních soutěží a dalších aktivit. „Tato specializace je velmi prakticky zaměřená a věříme, že i proto bude pro studenty zajímavou volbou. Absolventům nabízí do budoucna velké možnosti,“ uvedl doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D., děkan Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice.

Specializace je součástí bakalářského studijního programu Hospodářská politika a veřejná správa, do kterého fakulta letos chce přijmout až 170 studentů. V rámci programu loni fakulta otevřela například už obor ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí. Více informací o nové specializaci zde.

Fakultě ekonomicko-správní končí termín pro podání přihlášek do bakalářského studia už 31. března. Dopravní fakulta Jana Pernera uzavírá přihlášky 30. června. Univerzita Pardubice má celkem 7 fakult, na kterých studuje téměř 7 500 studentů.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

27.8.

Dočasná dopravní omezení v souvislosti s úpravami venkovních ploch v části univerzitního kampusu ve Studentské ulici – Stavařově

V rámci projektu VAP - výukový areál Polabiny se buduje za budovou EA nové parkoviště s kapacitou 92 parkovacích míst. Parkoviště bude dokončeno v září 2015.

Vzdělání celý článek
27.2.

Fakulta zdravotnických studií uzavírá přihlášky ke studiu. Ostatní fakulty Univerzity Pardubice uchazeče stále přijímají

Už jen do tohoto pátku zbývá uchazečům čas na podání přihlášky ke studiu do některého z nabízených programů Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Na ostatních šest fakult mohou budoucí vysokoškoláci přihlášky do bakalářských studijních programů posílat do konce března, respektive května.

Vzdělání celý článek
23.3.

K zápisům do základních škol se letos půjde v dubnu

Co se kapacity základních škol týče, pardubické školy mají naplněnost přes devadesát procent a v následujících letech počítají s dalším nárůstem žáků. Nejsilnější ročníky ze školek totiž přechází do základních škol. Radnice očekává převis tradičně pouze na ZŠ Svítkov, Studánka, Staňkova a Polabiny I.

Vzdělání celý článek
15.5.

Univerzita Pardubice představuje svoje publikace na veletrhu Svět knihy Praha 2014

Veletrh Svět knihy ale není jen o knížkách, je to místo, kde se můžete setkat se známými osobnostmi. „V minulém roce se u našeho stánku zastavil například kardinál Dominik Duka, nové publikace si prohlédla i herečka Chantal Poulen,“ láká na veletrh Ivo Holava z pardubického univerzitního vydavatelství.

Vzdělání celý článek
15.2.

Na Dopravní fakultě Jana Pernera se v těchto dnech vzdělávají středoškolští učitelé

Kurz nazvaný Nejnovější poznatky v dopravě, logistice a managementu nabízí účastníkům sérii přednášek od pondělí až do pátku. V úterý je například čekaly přednášky o územním plánování či zasilatelské činnosti při přepravě nebezpečného nákladu. Ve středu se podívají blíže na hodnocení emisních vlastností silničních motorových vozidel a odpoledne zjistí, jak se provádí inženýrsko-geologický průzkum při přípravě stavby. Ve čtvrtek mají na programu elektromobilitu a seznámí se s evropským vlakovým zabezpečovačem ETCS a jeho implementací v prostředí státní organizace Správa železniční dopravní cesty.

Vzdělání celý článek
6.3.

Festival vědeckých a technických projektů

V úterý 11. března 2008 bude v Pardubicích zahájen Festival vědeckých a technických projektů dětí a mládeže.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting