Univerzita Pardubice otevřela novou jídelnu za tři milióny korun

31.1.

Univerzita Pardubice otevřela novou jídelnu za tři milióny korun


V budově univerzity v centru města na náměstí Čs. legií bude v pátek 1. února v 11 hodin dopoledne slavnostně zahájen provoz nové jídelny. Úprava prostor na moderní stravovací zařízení stála tři milióny korun.
Nejstarší univerzitní objekt na náměstí Čs. legií prošel v uplynulých pěti letech hned několika rozsáhlými rekonstrukcemi. Nejprve vzniklo v novější části budovy moderní zázemí pro nejmladší fakultu univerzity – Fakultu elektrotechniky a informatiky a v posledních dvou letech vzniklo v původní, nejstarší, památkové chráněné části objektu další, zcela nové studijní a vědecko-výzkumné zázemí vybavené tou nejmodernější technologií a informačními zdroji.


Obnova novější části objektu v centru města, pocházející z 60. let minulého století, přišla univerzitu celkem na 70 miliónů korun.


Celý areál, od padesátých let minulého století využívaný Vysokou školou chemicko-technologickou v Pardubicích, stojí mimo nynější univerzitní kampus. Pro zaměstnance i studenty nejen Fakulty elektrotechniky a informatiky, ale všech pracovišť, která v centru města budou od letoška působit a která nemohou využívat služeb univerzitní menzy v kampusu na okraji Pardubic v městské části Polabiny II, zřídila univerzita nově samostatnou jídelnu. „Toto moderní stravovací zařízení vzniklo rekonstrukcí a dvorní vestavbou u pravého křídla novější části objektu. Výstavbu, která přišla na tři milióny korun, jsme financovali z našeho institucionálního rozvojového plánu.

Jídelna má devadesát míst a zvládne zajistit stravování pro všechny zájemce – studenty i zaměstnance v centru města,“ upřesňuje prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., rektor Univerzity Pardubice a dodává: „Jídelnu postavila společnost Domistav Hradec Králové v druhé polovině minulého roku. Provozovatelem a poskytovatelem stravovacích služeb je pardubická společnost A. C. in, s. r. o., která vyhrála výběrové řízení.“ Provozovatel navíc na vlastní nálady zajistí veškeré gastro vybavení i vybavení jídelny nábytkem.


„Tím se podařilo téměř dokončit obnovu této novější části objektu v centru města, pocházejícího ze 60. let minulého století, v níž nyní sídlí Fakulta elektrotechniky a informatiky. Postupně jsme v uplynulých letech do rekonstrukce této části budovy vložili 70 miliónů korun,“ rekapituluje rektor univerzity prof. Ludwig.
Výuka do nejstarší části objektu na nám. Čs. legií se vrátí již tento semestr.

V uplynulých dvou letech zároveň univerzita provedla rozsáhlou rekonstrukci historické části objektu, která stála dvě stě miliónů korun. Vnější plášť budovy byl zachován a restaurátorsky upraven, uvnitř budovy pak vzniklo moderní studijní a vědecko-výzkumné zázemí.

„Akademici a studenti mají k dispozici šest desítek nových laboratoří, učeben, studoven a pracoven určených přímo na vědu a doktorská studia,“ vyjmenovává hlavní přínosy rekonstrukce rektor. Tyto prostory budou slavnostně otevřeny ve středu 27. února. Od letního semestru budou sloužit výuce a budou ji využívat zejména studenti doktorských studijních programů.


V poslední fázi rekonstrukce objektu vzniknou laboratoře pro materiálový výzkum a velká posluchárna.
V následujících dvou letech pak proběhne poslední část rekonstrukce objektu univerzity na nám. Čs. legií. Bude se týkat dvorního traktu. Vznikne ještě velká posluchárna pro Fakultu elektrotechniky a informatiky a nové, moderně vybavené přístrojové a laboratorní zázemí zejména pro rozvoj materiálového výzkumu, který má v Pardubicích dlouholetou tradici a který se řadí mezi špičková pracoviště mezinárodního významu.

Na tuto část rekonstrukce získala univerzita z evropských fondů – Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace další finanční prostředky, a to ve výši 120 miliónů korun.

Celkem vloží Univerzita Pardubice do obnovy celého areálu v centru města téměř 420 miliónů korun - z evropských fondů, státní dotace či vlastních zdrojů.

Během následujících dvou let tak kompletně obnovený a moderně upravený univerzitní objekt v centru města, nejdéle sloužící vysokoškolské výuce, opět naplno ožije, tentokrát ve zcela nové kvalitě zázemí umožňujícího další rozvoj pardubického vysokého učení.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

5.9.

Hurá do školy! Batůžek s překvapením zpříjemnil nástup do školy

Základem je balíček v podobě batůžku na přezuvky s reflexním pruhem, který obsahuje další reflexní prvky, zábavně naučnou brožuru Ferdova autoškola od společnosti BESIP, dětský časopis od Českých drah, zásady první pomoci, rozvrh hodin od basketbalového klubu BK JIP Pardubice, hasičské omalovánky, vstupenky a spoustu dalších věcí, které mají pomoci zvýšit bezpečnost a viditelnost malých školáků.

Vzdělání celý článek
6.8.

Jednotné přijímací zkoušky

Testovací provoz tohoto způsobu přijímacího řízení proběhne podle ministra školství již v roce 2015 a od roku 2016 by se tak dělo v celé České republice, a to bez rozdílu zřizovatele - tedy jak na veřejných, tak církevních a soukromých školách.

Vzdělání celý článek
2.9.

Mezinárodní vědecká odborná konference zaměřená na udržitelnou dopravu věnovaná památce Jana Pernera na Univerzitě Pardubice

Mezi odborná témata konference bude patřit technologie a management v dopravě a telekomunikacích, dopravní prostředky a infrastruktura a historie dopravy.

Vzdělání celý článek
20.6.

V Pardubicích začínají absolventské promoce

Univerzitu Pardubice a její fakulty opouštějí po úspěšném vykonání státních závěrečných zkoušek letošní první absolventi.

Vzdělání celý článek
15.10.

Cyklus přednášek o matematice, fyzice a příbuzných oborech vstupuje na Univerzitě Pardubice do jedenáctého roku

Nejen česká energetika zažívá v roce 2015 jedno zajímavé výročí – 60 let mírového využívání jaderné energie. Svou krizí si ale prošla – po haváriích v Three Mile Island a v Černobylu se v rozvinutých zemích téměř přestaly jaderné elektrárny stavět.

Vzdělání celý článek
15.5.

Seminář o šíření vln a vlivu ionosféry na Univerzitě Pardubice

Na seminář je zaregistrováno 15 účastníků jak z domácí univerzity, tak i odborníci z výzkumných ústavů a vysokých škol, i několika českých společností, které se zabývají vývojem radarů, antén a mikrovlnných komponent (např. vyhlášené pardubické společnosti ERA, Eldis, Retia, T-CZ atd.).

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting