Univerzita Pardubice otevřela novou jídelnu za tři milióny korun

31.1.

Univerzita Pardubice otevřela novou jídelnu za tři milióny korun


V budově univerzity v centru města na náměstí Čs. legií bude v pátek 1. února v 11 hodin dopoledne slavnostně zahájen provoz nové jídelny. Úprava prostor na moderní stravovací zařízení stála tři milióny korun.
Nejstarší univerzitní objekt na náměstí Čs. legií prošel v uplynulých pěti letech hned několika rozsáhlými rekonstrukcemi. Nejprve vzniklo v novější části budovy moderní zázemí pro nejmladší fakultu univerzity – Fakultu elektrotechniky a informatiky a v posledních dvou letech vzniklo v původní, nejstarší, památkové chráněné části objektu další, zcela nové studijní a vědecko-výzkumné zázemí vybavené tou nejmodernější technologií a informačními zdroji.


Obnova novější části objektu v centru města, pocházející z 60. let minulého století, přišla univerzitu celkem na 70 miliónů korun.


Celý areál, od padesátých let minulého století využívaný Vysokou školou chemicko-technologickou v Pardubicích, stojí mimo nynější univerzitní kampus. Pro zaměstnance i studenty nejen Fakulty elektrotechniky a informatiky, ale všech pracovišť, která v centru města budou od letoška působit a která nemohou využívat služeb univerzitní menzy v kampusu na okraji Pardubic v městské části Polabiny II, zřídila univerzita nově samostatnou jídelnu. „Toto moderní stravovací zařízení vzniklo rekonstrukcí a dvorní vestavbou u pravého křídla novější části objektu. Výstavbu, která přišla na tři milióny korun, jsme financovali z našeho institucionálního rozvojového plánu.

Jídelna má devadesát míst a zvládne zajistit stravování pro všechny zájemce – studenty i zaměstnance v centru města,“ upřesňuje prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., rektor Univerzity Pardubice a dodává: „Jídelnu postavila společnost Domistav Hradec Králové v druhé polovině minulého roku. Provozovatelem a poskytovatelem stravovacích služeb je pardubická společnost A. C. in, s. r. o., která vyhrála výběrové řízení.“ Provozovatel navíc na vlastní nálady zajistí veškeré gastro vybavení i vybavení jídelny nábytkem.


„Tím se podařilo téměř dokončit obnovu této novější části objektu v centru města, pocházejícího ze 60. let minulého století, v níž nyní sídlí Fakulta elektrotechniky a informatiky. Postupně jsme v uplynulých letech do rekonstrukce této části budovy vložili 70 miliónů korun,“ rekapituluje rektor univerzity prof. Ludwig.
Výuka do nejstarší části objektu na nám. Čs. legií se vrátí již tento semestr.

V uplynulých dvou letech zároveň univerzita provedla rozsáhlou rekonstrukci historické části objektu, která stála dvě stě miliónů korun. Vnější plášť budovy byl zachován a restaurátorsky upraven, uvnitř budovy pak vzniklo moderní studijní a vědecko-výzkumné zázemí.

„Akademici a studenti mají k dispozici šest desítek nových laboratoří, učeben, studoven a pracoven určených přímo na vědu a doktorská studia,“ vyjmenovává hlavní přínosy rekonstrukce rektor. Tyto prostory budou slavnostně otevřeny ve středu 27. února. Od letního semestru budou sloužit výuce a budou ji využívat zejména studenti doktorských studijních programů.


V poslední fázi rekonstrukce objektu vzniknou laboratoře pro materiálový výzkum a velká posluchárna.
V následujících dvou letech pak proběhne poslední část rekonstrukce objektu univerzity na nám. Čs. legií. Bude se týkat dvorního traktu. Vznikne ještě velká posluchárna pro Fakultu elektrotechniky a informatiky a nové, moderně vybavené přístrojové a laboratorní zázemí zejména pro rozvoj materiálového výzkumu, který má v Pardubicích dlouholetou tradici a který se řadí mezi špičková pracoviště mezinárodního významu.

Na tuto část rekonstrukce získala univerzita z evropských fondů – Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace další finanční prostředky, a to ve výši 120 miliónů korun.

Celkem vloží Univerzita Pardubice do obnovy celého areálu v centru města téměř 420 miliónů korun - z evropských fondů, státní dotace či vlastních zdrojů.

Během následujících dvou let tak kompletně obnovený a moderně upravený univerzitní objekt v centru města, nejdéle sloužící vysokoškolské výuce, opět naplno ožije, tentokrát ve zcela nové kvalitě zázemí umožňujícího další rozvoj pardubického vysokého učení.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

9.11.

Rozvoj středních škol nebo nová budova záchranky. Kraj připravuje v Holicích řadu projektů

Oproti původnímu projektovému záměru je navýšena předpokládaná cena stavby, jelikož jsme zjistili absolutně nevhodný podklad pro nový povrch dráhy. Rovněž bylo nutné řešit odvodnění atletické plochy. Vyhovělo se také požadavku gymnázia na prodloužení atletické dráhy o tři metry.

Vzdělání celý článek
20.12.

Dětem s oční vadou bude pomáhat zařízení vyvinuté studenty Univerzity Pardubice

Navíc hospitalizaci některé děti předškolního věku nesnášejí dobře. Tak se tedy zrodil nápad využít možností dnešních informačních technologií a stará elektromechanická zařízení, která používají léčebná zařízení, nahradit modernějšími, levnějšími a dostupnějšími tablety.

Vzdělání celý článek
21.2.

Do první třídy se v Pardubicích chystá přes 800 dětí

V Pardubicích přišlo počátkem února k zápisu 816 dětí, další čeká nástup do školy po ročním odkladu.

Vzdělání celý článek
17.9.

Fakulta elektrotechniky a informatiky přivítala pedagogy ze středních škol

Na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice přivítal 12. září děkan Zdeněk Němec zástupce středních škol z Pardubického kraje. Setkání spolu s děkanem organizoval radní pro školství Bohumil Bernášek.

Vzdělání celý článek
27.11.

Historička Milena Lenderová z Fakulty filozofické Univerzity Pardubice převezme letošní cenu ministra školství za vědecký přínos

Od roku 1990 získala prostor pro vlastní vědeckou práci a působila na univerzitách v Pardubicích a krátce také v Českých Budějovicích. V letech 2001 až 2007 byla první děkankou Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Profesorkou pro obor české dějiny byla jmenována v roce 2001. V současné době působí na Ústavu historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice.

Vzdělání celý článek
8.10.

Hledá se nejlepší mladý chemik!

Žáci devátých tříd Pardubického kraje si formou soutěže porovnají své znalosti v oblasti chemie.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting