Univerzita Pardubice pořádá mezinárodní seminář zaměřený mezinárodní spolupráci v oblasti studentských mobilit „International Staff Week 2015“

3.6.

Univerzita Pardubice pořádá mezinárodní seminář zaměřený mezinárodní spolupráci v oblasti studentských mobilit „International Staff Week 2015“

Ve dnech 1. až 5. června 2015 jednají na Univerzitě Pardubice koordinátoři mezinárodních mobilit několika vysokých škol včetně zahraničních na odborném semináři „International Staff Week 2015“. Hlavním tématem pětidenního setkání jsou studentské mobility a možnosti jejich rozšíření účinnější propagací.


Univerzita spolupracuje s třemi stovkami univerzit a vědecko-výzkumných institucí v 30 různých zemí světa. Díky nejrůznějším programům podporujícím mezinárodní mobilitu mohou jak studenti, tak akademičtí pracovníci vysokých škol absolvovat krátkodobý či delší studijní pobyt či pracovní stáž v zahraničí.


V průběhu pětidenního mezinárodního semináře ISW2015, který se tento týden koná na Univerzitě Pardubice, budou diskutovat a sdílet zkušenosti z této oblasti dvě desítky vysokoškolských pracovníků z 8 zahraničních univerzit a 5 různých zemí včetně tuzemských vysokých škol, kteří mají na své univerzitě na starosti problematiku zahraničních mobilit.


„Během týdenního pobytu si účastníci vymění vzájemné zkušenosti nejen s mobilitními projekty, ale současně prodiskutují možnosti další spolupráce. Také se zúčastní několika speciálních workshopů zaměřených na komunikaci, propagaci a popularizaci mobilit mezi studenty,“ popisuje pětidenní program mezinárodního semináře Mgr. Jana Voltrová z Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy.


Mezinárodní mobilita, tj. získávání a výměna zkušeností na zahraniční vysoké škole a její rozšiřování, má bezprostřední dopad jak do výuky a vědecko-výzkumné činnosti každé univerzity, ovlivňuje také úspěšnost studia samotných účastníků mobilit a jejich připravenost na budoucí povolání. Rozšiřování mobilit a propagace možností studia a stáží v zahraničí a získávání většího počtu studentů a pracovníků pro výjezdy je předmětem programu právě pardubického setkání pořádaném v tomto týdnu na Univerzitě Pardubice.


Kromě odborného programu čeká na zahraniční vysokoškolské pracovníky také prohlídka města Pardubic, univerzitního kampusu a zázemí Univerzity Pardubice i prohlídka Fakulty restaurování v Litomyšli, kde sídlí jedna ze 7 fakult Univerzity Pardubice, kde se účastníci podívají do ateliérů této umělecky zaměřené fakulty a seznámí se i s pracemi studentů.
Mezinárodní seminář pořádaný v termínu 1. až 5. června organizuje Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy Univerzity Pardubice, jehož jedním z poslání je právě navazovat, rozvíjet a posilovat spolupráci univerzity s různými, primárně zahraničními subjekty a podporovat mezinárodní výměny a projekty je podporující.


Studenti, kteří chtějí využít možnosti vycestovat a strávit na zahraniční univerzitě část svých vysokoškolských studií, se mohou informovat v Centru mezinárodních mobilit Univerzity Pardubice. Ročně takto na zkušenou do zahraničí v rámci různých programů odjíždí na 200 pardubických vysokoškoláků.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

4.3.

Rada schválila komise, které budou vybírat ředitele škol

„Pokračujeme v konkurzních řízeních, které jsme započali v loňském roce, kdy jsme jmenovali osmatřicet ředitelů a ředitelek. Letos budeme potvrzovat stávající ředitele či vybírat nové na dvanácti školách,“ sdělil Bohumil Bernášek, radní pro školství.

Vzdělání celý článek
7.5.

Projekt TECHNOhrátky se představil ředitelům středních škol

Kampaň svým zaměřením osloví především žáky základních škol, veřejnost i velké zaměstnavatele v regionu. Zástupci odboru školství a organizátoři projektu TECHNOhrátky představili časový harmonogram i jednotlivé pilíře netradiční kampaně, která obsahuje praktické, edukační i zábavné formy popularizace technických profesí, které jsou zároveň podporované stipendii Pardubického kraje.

Vzdělání celý článek
10.6.

Z TECHNOhrátek v Lanškrouně si poradci odváželi lžíce na boty, papírové bloky i ruce pomalované květinami

Pro dvě desítky účastníků, mezi nimiž nechyběly ani pracovnice Úřadu práce v Ústí nad Orlicí, připravila SOŠ a SOU Lanškroun pět pracovišť, na nichž se v průběhu celého dopoledne detailně seznamovali s pěti obory – nástrojař, mechanik elektrotechnik, kadeřník, kosmetička a knihař. Po krátké instruktáži v podání žáků školy poté přišlo na řadu plnění stanovených úkolů, které tradičně bodovali učitelé odborného výcviku. A při těchto činnostech se většina pedagogů řádně zapotila.

Vzdělání celý článek
16.6.

Univerzitní vědecká kavárna se podívá na Mezinárodní kosmickou stanici

„Dozvíme se také, jak probíhá a jak náročná je příprava kosmického experimentu, kolik vlastně experimentů na mezinárodní kosmické stanici probíhá a které jsou ty vědecky nejhodnotnější. Náš host také posluchačům vysvětlí, v čem spočívá zapojení českých vědců a zamyslí se nad otázkou, zda je kosmická stanice vůbec potřeba nebo už je přítomnost člověka v kosmickém prostoru přežitek,“ doplnila k pozvánce na setkání studentka Šraitrová.

Vzdělání celý článek
18.8.

Univerzita Pardubice pořádá pro zvídavou mládež tři letní školy najednou

„Implementaci nabytých vědomostí si budou moci účastníci letní školy ověřit při modelování přepravních proudů v dopravním minilabu při práci s programem OmniTRANS. Ve čtvrtek navíc vyrazíme také na exkurzi do seřaďovací stanice v Nymburce,“ dodal k programu letní školy Ondřej Štěpán.

Vzdělání celý článek
13.10.

Jednotné přijímačky opět s firmou SCIO

Ještě v říjnu se uskuteční pracovní schůzka s výchovnými poradci základních škol.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting