Univerzita Pardubice pořádá mezinárodní seminář zaměřený mezinárodní spolupráci v oblasti studentských mobilit „International Staff Week 2015“

3.6.

Univerzita Pardubice pořádá mezinárodní seminář zaměřený mezinárodní spolupráci v oblasti studentských mobilit „International Staff Week 2015“

Ve dnech 1. až 5. června 2015 jednají na Univerzitě Pardubice koordinátoři mezinárodních mobilit několika vysokých škol včetně zahraničních na odborném semináři „International Staff Week 2015“. Hlavním tématem pětidenního setkání jsou studentské mobility a možnosti jejich rozšíření účinnější propagací.


Univerzita spolupracuje s třemi stovkami univerzit a vědecko-výzkumných institucí v 30 různých zemí světa. Díky nejrůznějším programům podporujícím mezinárodní mobilitu mohou jak studenti, tak akademičtí pracovníci vysokých škol absolvovat krátkodobý či delší studijní pobyt či pracovní stáž v zahraničí.


V průběhu pětidenního mezinárodního semináře ISW2015, který se tento týden koná na Univerzitě Pardubice, budou diskutovat a sdílet zkušenosti z této oblasti dvě desítky vysokoškolských pracovníků z 8 zahraničních univerzit a 5 různých zemí včetně tuzemských vysokých škol, kteří mají na své univerzitě na starosti problematiku zahraničních mobilit.


„Během týdenního pobytu si účastníci vymění vzájemné zkušenosti nejen s mobilitními projekty, ale současně prodiskutují možnosti další spolupráce. Také se zúčastní několika speciálních workshopů zaměřených na komunikaci, propagaci a popularizaci mobilit mezi studenty,“ popisuje pětidenní program mezinárodního semináře Mgr. Jana Voltrová z Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy.


Mezinárodní mobilita, tj. získávání a výměna zkušeností na zahraniční vysoké škole a její rozšiřování, má bezprostřední dopad jak do výuky a vědecko-výzkumné činnosti každé univerzity, ovlivňuje také úspěšnost studia samotných účastníků mobilit a jejich připravenost na budoucí povolání. Rozšiřování mobilit a propagace možností studia a stáží v zahraničí a získávání většího počtu studentů a pracovníků pro výjezdy je předmětem programu právě pardubického setkání pořádaném v tomto týdnu na Univerzitě Pardubice.


Kromě odborného programu čeká na zahraniční vysokoškolské pracovníky také prohlídka města Pardubic, univerzitního kampusu a zázemí Univerzity Pardubice i prohlídka Fakulty restaurování v Litomyšli, kde sídlí jedna ze 7 fakult Univerzity Pardubice, kde se účastníci podívají do ateliérů této umělecky zaměřené fakulty a seznámí se i s pracemi studentů.
Mezinárodní seminář pořádaný v termínu 1. až 5. června organizuje Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy Univerzity Pardubice, jehož jedním z poslání je právě navazovat, rozvíjet a posilovat spolupráci univerzity s různými, primárně zahraničními subjekty a podporovat mezinárodní výměny a projekty je podporující.


Studenti, kteří chtějí využít možnosti vycestovat a strávit na zahraniční univerzitě část svých vysokoškolských studií, se mohou informovat v Centru mezinárodních mobilit Univerzity Pardubice. Ročně takto na zkušenou do zahraničí v rámci různých programů odjíždí na 200 pardubických vysokoškoláků.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

8.10.

Děti z Mateřské školy Klubíčko se učily dopravní bezpečnosti

Během preventivního představení si děti prověřily, zda dobře znají, která je pravá a levá strana, a naučily se také základní dopravní značky.

Vzdělání celý článek
6.3.

Do vysokoškolských poslucháren Univerzity Pardubice míří i senioři.

„I když Univerzita Pardubice patří se 17 000 vyučovacími hodinami mezi – dá se říct – menší univerzity 3. věku v České republice, má v oblasti vzdělávání seniorů na Pardubicku své platné místo. Každý rok rozšíří obzory stovkám seniorů, kteří se znovu a znovu do našich kurzů vracejí,“ dodává docent Švanda z pardubické dopravní fakulty, která cyklus Univerzity třetího věku pro seniory již několik let zajišťuje.

Vzdělání celý článek
8.10.

Mladí řidiči budou trénovat na Univerzitě Pardubice

Rádi bychom vás pozvali na akci Dny dopravní bezpečnosti mladých řidičů v Pardubicích, jejímž partnerem je i Univerzita Pardubice.

Vzdělání celý článek
28.8.

Naučte se pracovat s počítačem ve stanu

Počítačový stan je připraven v rámci akce Dny vzdělávání dospělých, které pořádá a financuje Pardubický kraj.

Vzdělání celý článek
11.3.

Nejlepší mladý chemik je z Pardubic

Prvních sedm finalistů soutěže postoupili do celostátního finále, které se pod záštitou Svazu chemického průmyslu ČR koná 30. května v prostorách pořádající Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Vzdělání celý článek
4.1.

Vylosovaní účastníci převezmou dárky

Vylosovaní účastníci Týdne vzdělávání dospělých převezmou dárky

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting