Univerzita Pardubice pořádá mezinárodní seminář zaměřený mezinárodní spolupráci v oblasti studentských mobilit „International Staff Week 2015“

3.6.

Univerzita Pardubice pořádá mezinárodní seminář zaměřený mezinárodní spolupráci v oblasti studentských mobilit „International Staff Week 2015“

Ve dnech 1. až 5. června 2015 jednají na Univerzitě Pardubice koordinátoři mezinárodních mobilit několika vysokých škol včetně zahraničních na odborném semináři „International Staff Week 2015“. Hlavním tématem pětidenního setkání jsou studentské mobility a možnosti jejich rozšíření účinnější propagací.


Univerzita spolupracuje s třemi stovkami univerzit a vědecko-výzkumných institucí v 30 různých zemí světa. Díky nejrůznějším programům podporujícím mezinárodní mobilitu mohou jak studenti, tak akademičtí pracovníci vysokých škol absolvovat krátkodobý či delší studijní pobyt či pracovní stáž v zahraničí.


V průběhu pětidenního mezinárodního semináře ISW2015, který se tento týden koná na Univerzitě Pardubice, budou diskutovat a sdílet zkušenosti z této oblasti dvě desítky vysokoškolských pracovníků z 8 zahraničních univerzit a 5 různých zemí včetně tuzemských vysokých škol, kteří mají na své univerzitě na starosti problematiku zahraničních mobilit.


„Během týdenního pobytu si účastníci vymění vzájemné zkušenosti nejen s mobilitními projekty, ale současně prodiskutují možnosti další spolupráce. Také se zúčastní několika speciálních workshopů zaměřených na komunikaci, propagaci a popularizaci mobilit mezi studenty,“ popisuje pětidenní program mezinárodního semináře Mgr. Jana Voltrová z Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy.


Mezinárodní mobilita, tj. získávání a výměna zkušeností na zahraniční vysoké škole a její rozšiřování, má bezprostřední dopad jak do výuky a vědecko-výzkumné činnosti každé univerzity, ovlivňuje také úspěšnost studia samotných účastníků mobilit a jejich připravenost na budoucí povolání. Rozšiřování mobilit a propagace možností studia a stáží v zahraničí a získávání většího počtu studentů a pracovníků pro výjezdy je předmětem programu právě pardubického setkání pořádaném v tomto týdnu na Univerzitě Pardubice.


Kromě odborného programu čeká na zahraniční vysokoškolské pracovníky také prohlídka města Pardubic, univerzitního kampusu a zázemí Univerzity Pardubice i prohlídka Fakulty restaurování v Litomyšli, kde sídlí jedna ze 7 fakult Univerzity Pardubice, kde se účastníci podívají do ateliérů této umělecky zaměřené fakulty a seznámí se i s pracemi studentů.
Mezinárodní seminář pořádaný v termínu 1. až 5. června organizuje Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy Univerzity Pardubice, jehož jedním z poslání je právě navazovat, rozvíjet a posilovat spolupráci univerzity s různými, primárně zahraničními subjekty a podporovat mezinárodní výměny a projekty je podporující.


Studenti, kteří chtějí využít možnosti vycestovat a strávit na zahraniční univerzitě část svých vysokoškolských studií, se mohou informovat v Centru mezinárodních mobilit Univerzity Pardubice. Ročně takto na zkušenou do zahraničí v rámci různých programů odjíždí na 200 pardubických vysokoškoláků.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

2.7.

Školáci malovali horkým voskem

Premiéru měly také děti třetích tříd, které si vyzkoušely točení na hrnčířském kruhu.

Vzdělání celý článek
14.10.

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice spolupořádá workshop o způsobu konzervace památek z litavských vápenců

V první části workshopu bude účastníkům představena skupina tradičních litavských vápenců, které byly v historii těženy a hojně využívány pro sochařské a kamenické účely v příhraničních regionech. Památky i objekty zhotovené z těchto vápenců vyžadují odpovídající péči v podobě konzervace a restaurování s využitím vhodných technologií.

Vzdělání celý článek
25.9.

Mezinárodní konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice

Posterová sekce bude umístěna ve foyer 2. NP budovy HA Fakulty chemicko-technologické. Nabídne celkem 16 plakátových příspěvků, které jsou většinou prezentací výsledků odborných prací studentů doktorského studijního programu Fakulty chemicko-technologické.

Vzdělání celý článek
14.11.

Kandidátem na děkana Fakulty ekonomicko-správní je Jan Stejskal

Od ledna povede Fakultu ekonomicko-správní Univerzity Pardubice nový děkan. Volba členů Akademického senátu včera rozhodla, že by se jím měl stát devětatřicetiletý doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D. Odborník na ekonomii se dlouhodobě zabývá veřejnou a regionální ekonomií a soustřeďuje se na problematiku inovací a efektivnosti ve veřejném sektoru.

Vzdělání celý článek
11.5.

Letošní Cenu Neuron pro mladé vědce v oboru chemie získal Jan Macák z Fakulty chemicko-technologické

Jan Macák z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice obdržel letošní cenu právě v oblasti chemie. „Je to pro mne mimořádně prestižní ocenění a jsem samozřejmě velmi potěšen. Získávám jej za své vědecké výsledky v syntéze a využití nanotrubic oxidu titaničitého.

Vzdělání celý článek
31.1.

Volba kandidáta na funkci děkana

Fakulta chemicko-technologická zvolila kandidáta na funkci děkana

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting