Univerzita Pardubice pořádá mezinárodní seminář zaměřený mezinárodní spolupráci v oblasti studentských mobilit „International Staff Week 2015“

3.6.

Univerzita Pardubice pořádá mezinárodní seminář zaměřený mezinárodní spolupráci v oblasti studentských mobilit „International Staff Week 2015“

Ve dnech 1. až 5. června 2015 jednají na Univerzitě Pardubice koordinátoři mezinárodních mobilit několika vysokých škol včetně zahraničních na odborném semináři „International Staff Week 2015“. Hlavním tématem pětidenního setkání jsou studentské mobility a možnosti jejich rozšíření účinnější propagací.


Univerzita spolupracuje s třemi stovkami univerzit a vědecko-výzkumných institucí v 30 různých zemí světa. Díky nejrůznějším programům podporujícím mezinárodní mobilitu mohou jak studenti, tak akademičtí pracovníci vysokých škol absolvovat krátkodobý či delší studijní pobyt či pracovní stáž v zahraničí.


V průběhu pětidenního mezinárodního semináře ISW2015, který se tento týden koná na Univerzitě Pardubice, budou diskutovat a sdílet zkušenosti z této oblasti dvě desítky vysokoškolských pracovníků z 8 zahraničních univerzit a 5 různých zemí včetně tuzemských vysokých škol, kteří mají na své univerzitě na starosti problematiku zahraničních mobilit.


„Během týdenního pobytu si účastníci vymění vzájemné zkušenosti nejen s mobilitními projekty, ale současně prodiskutují možnosti další spolupráce. Také se zúčastní několika speciálních workshopů zaměřených na komunikaci, propagaci a popularizaci mobilit mezi studenty,“ popisuje pětidenní program mezinárodního semináře Mgr. Jana Voltrová z Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy.


Mezinárodní mobilita, tj. získávání a výměna zkušeností na zahraniční vysoké škole a její rozšiřování, má bezprostřední dopad jak do výuky a vědecko-výzkumné činnosti každé univerzity, ovlivňuje také úspěšnost studia samotných účastníků mobilit a jejich připravenost na budoucí povolání. Rozšiřování mobilit a propagace možností studia a stáží v zahraničí a získávání většího počtu studentů a pracovníků pro výjezdy je předmětem programu právě pardubického setkání pořádaném v tomto týdnu na Univerzitě Pardubice.


Kromě odborného programu čeká na zahraniční vysokoškolské pracovníky také prohlídka města Pardubic, univerzitního kampusu a zázemí Univerzity Pardubice i prohlídka Fakulty restaurování v Litomyšli, kde sídlí jedna ze 7 fakult Univerzity Pardubice, kde se účastníci podívají do ateliérů této umělecky zaměřené fakulty a seznámí se i s pracemi studentů.
Mezinárodní seminář pořádaný v termínu 1. až 5. června organizuje Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy Univerzity Pardubice, jehož jedním z poslání je právě navazovat, rozvíjet a posilovat spolupráci univerzity s různými, primárně zahraničními subjekty a podporovat mezinárodní výměny a projekty je podporující.


Studenti, kteří chtějí využít možnosti vycestovat a strávit na zahraniční univerzitě část svých vysokoškolských studií, se mohou informovat v Centru mezinárodních mobilit Univerzity Pardubice. Ročně takto na zkušenou do zahraničí v rámci různých programů odjíždí na 200 pardubických vysokoškoláků.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

2.6.

Jak probudit zemědělské vzdělávání v Pardubickém kraji? Odpověď budou hledat odborníci u kulatého stolu TECHNOhrátek

„Zemědělské školství si zaslouží mimořádnou pozornost. Jde nám především o to, abychom vyslechli názory a zkušenosti všech stran, analyzovali je a přijali taková opatření, která pomohou zvýšit zájem žáků základních škol v Pardubickém kraji o tyto obory.

Vzdělání celý článek
5.9.

Hurá do školy! Batůžek s překvapením zpříjemnil nástup do školy

Základem je balíček v podobě batůžku na přezuvky s reflexním pruhem, který obsahuje další reflexní prvky, zábavně naučnou brožuru Ferdova autoškola od společnosti BESIP, dětský časopis od Českých drah, zásady první pomoci, rozvrh hodin od basketbalového klubu BK JIP Pardubice, hasičské omalovánky, vstupenky a spoustu dalších věcí, které mají pomoci zvýšit bezpečnost a viditelnost malých školáků.

Vzdělání celý článek
19.2.

Historicky první Američan studuje v Žamberku

O češtinu a Českou republiku jsem se začal zajímat už v USA, protože na naší škole jsem se často setkával s českými studenty.

Vzdělání celý článek
26.2.

Trváme na odložení nové maturitní zkoušky

Odložit nové maturitní zkoušky minimálně o dva roky pro její nepřipravenost

Vzdělání celý článek
14.11.

Univerzita Pardubice při příležitosti listopadových oslav ocení nejlepší sportovce uplynulého akademického roku

V celoroční soutěži mezi sportovními týmy jednotlivých fakult univerzity zvítězila letos Fakulta chemicko-technologická, jejíž sportovci nasbírali v 11 sportovních disciplínách nejvíce bodů. Celoroční soutěže o Standartu rektora se zúčastnilo 1 241 sportovců.

Vzdělání celý článek
6.10.

Základní škola Závodu míru se zapojila do projektu Škola dotykem

Bude ji využívat jedna šestá a jedna devátá třída pardubické školy pro výuku zeměpisu, přírodopisu, fyziky, angličtiny a francouzštiny.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting