Univerzita Pardubice pořádá mezinárodní seminář zaměřený mezinárodní spolupráci v oblasti studentských mobilit „International Staff Week 2015“

3.6.

Univerzita Pardubice pořádá mezinárodní seminář zaměřený mezinárodní spolupráci v oblasti studentských mobilit „International Staff Week 2015“

Ve dnech 1. až 5. června 2015 jednají na Univerzitě Pardubice koordinátoři mezinárodních mobilit několika vysokých škol včetně zahraničních na odborném semináři „International Staff Week 2015“. Hlavním tématem pětidenního setkání jsou studentské mobility a možnosti jejich rozšíření účinnější propagací.


Univerzita spolupracuje s třemi stovkami univerzit a vědecko-výzkumných institucí v 30 různých zemí světa. Díky nejrůznějším programům podporujícím mezinárodní mobilitu mohou jak studenti, tak akademičtí pracovníci vysokých škol absolvovat krátkodobý či delší studijní pobyt či pracovní stáž v zahraničí.


V průběhu pětidenního mezinárodního semináře ISW2015, který se tento týden koná na Univerzitě Pardubice, budou diskutovat a sdílet zkušenosti z této oblasti dvě desítky vysokoškolských pracovníků z 8 zahraničních univerzit a 5 různých zemí včetně tuzemských vysokých škol, kteří mají na své univerzitě na starosti problematiku zahraničních mobilit.


„Během týdenního pobytu si účastníci vymění vzájemné zkušenosti nejen s mobilitními projekty, ale současně prodiskutují možnosti další spolupráce. Také se zúčastní několika speciálních workshopů zaměřených na komunikaci, propagaci a popularizaci mobilit mezi studenty,“ popisuje pětidenní program mezinárodního semináře Mgr. Jana Voltrová z Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy.


Mezinárodní mobilita, tj. získávání a výměna zkušeností na zahraniční vysoké škole a její rozšiřování, má bezprostřední dopad jak do výuky a vědecko-výzkumné činnosti každé univerzity, ovlivňuje také úspěšnost studia samotných účastníků mobilit a jejich připravenost na budoucí povolání. Rozšiřování mobilit a propagace možností studia a stáží v zahraničí a získávání většího počtu studentů a pracovníků pro výjezdy je předmětem programu právě pardubického setkání pořádaném v tomto týdnu na Univerzitě Pardubice.


Kromě odborného programu čeká na zahraniční vysokoškolské pracovníky také prohlídka města Pardubic, univerzitního kampusu a zázemí Univerzity Pardubice i prohlídka Fakulty restaurování v Litomyšli, kde sídlí jedna ze 7 fakult Univerzity Pardubice, kde se účastníci podívají do ateliérů této umělecky zaměřené fakulty a seznámí se i s pracemi studentů.
Mezinárodní seminář pořádaný v termínu 1. až 5. června organizuje Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy Univerzity Pardubice, jehož jedním z poslání je právě navazovat, rozvíjet a posilovat spolupráci univerzity s různými, primárně zahraničními subjekty a podporovat mezinárodní výměny a projekty je podporující.


Studenti, kteří chtějí využít možnosti vycestovat a strávit na zahraniční univerzitě část svých vysokoškolských studií, se mohou informovat v Centru mezinárodních mobilit Univerzity Pardubice. Ročně takto na zkušenou do zahraničí v rámci různých programů odjíždí na 200 pardubických vysokoškoláků.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

8.11.

Město hodnotí školní webovky

Komise hodnotila samostatně internetové prezentace škol základních a mateřských.

Vzdělání celý článek
3.7.

Sponze a promoce na univerzitě

Při akademickém obřadu bude udělena Studentská cena rektora I. stupně - absolventce Ing. Anetě Hýblové ve studijním oboru Regionální rozvoj za celkový prospěch studia "s vyznamenáním" a vynikající úroveň a obhajobu diplomové práce "Přímé zahraniční investice a rozvoj regionu".

Vzdělání celý článek
15.5.

Univerzita Pardubice představuje svoje publikace na veletrhu Svět knihy Praha 2014

Veletrh Svět knihy ale není jen o knížkách, je to místo, kde se můžete setkat se známými osobnostmi. „V minulém roce se u našeho stánku zastavil například kardinál Dominik Duka, nové publikace si prohlédla i herečka Chantal Poulen,“ láká na veletrh Ivo Holava z pardubického univerzitního vydavatelství.

Vzdělání celý článek
18.5.

Výuka dopravní výchovy přímo s odborníky

Na besedě jsme se zaměřili především na chodce a cyklisty a na jejich hlavní povinnosti v silničním provozu.

Vzdělání celý článek
4.9.

Největší investice ve školství dokončena

„Víme, že na trhu práce chybí technické profese a věřím, že toto moderní zázemí přiláká k řemeslu více dětí,“...

Vzdělání celý článek
14.9.

TECHNOhrátky pomáhají technickému vzdělávání v Pardubickém kraji – zájem o maturitní obory narůstá, o učňovské profese neklesá

Zapojení základních škol z pardubického regionu je poměrně rovnoměrné. Dosud se jich projektu zúčastnilo 92 – z toho 19 z Chrudimska, 20 z Pardubicka, 23 z Orlickoústecka a 27 ze Svitavska. Zbývající tři pocházejí ze spádové oblasti Šumperska v Olomouckém kraji. Primát nejčastějšího hosta TECHNOhrátek patří Základní škole Chrast, která byla účastníkem už jedenácti akcí.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting