Univerzita Pardubice pořádá pro zvídavou mládež tři letní školy najednou

18.8.

Univerzita Pardubice pořádá pro zvídavou mládež tři letní školy najednou


Předposlední prázdninový týden obsadí Univerzitu Pardubice a její fakulty žáci základních a středních škol. Na jeden týden se stanou vysokoškolskými studenty a absolvují speciální odborný program na jednotlivých fakultách. Čeká na ně netradiční vědecká zábava uprostřed kampusu i sportovní vyžití.
V pondělí 18. srpna přivítá Univerzita Pardubice šedesátku nových studentů, pro které připravila hned tři různé letní školy najednou:


- univerzitní vědecký denní kemp pro žáky základních škol
a dvě specializované letní školy pro středoškoláky:
- letní školu technologie a řízení železniční dopravy na Dopravní fakultě Jana Pernera,
- letní kurz chemie pro restaurování na Fakultě restaurování v Litomyšli.
Žáci se během jednoho týdne seznámí v Pardubicích s univerzitním kampusem, běžným chodem na fakultách a zažijí atmosféru laboratoří a poslucháren, vyzkouší si i pobyt na vysokoškolských kolejích. Speciální letní škola chemie pro restaurování naopak probíhá celá v Litomyšli, kde sídlí Fakulta restaurování Univerzity Pardubice.
„Univerzitní letní škola proběhne formou denního kempu od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin. Pro žáky je každý den na jedné fakultě připraven zajímavý zážitkový program, během něhož si vyzkouší práci vědců a celou řadu zajímavých úloh a pokusů z mnoha oborů. Za své "bádání" budou sbírat razítka do speciálních prázdninových indexů,“ popisuje průběh univerzitní letní školy její hlavní organizátorka Ing. arch. Iva Svobodová z oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity Pardubice.


„Odpoledne si děti užijí zábavu při sportovních aktivitách a soutěžních hrách třeba s GPS. V úterý vyrazíme na výpravu do Litomyšle na Fakultu restaurování a ze čtvrtka na pátek stráví účastníci jednu noc také na vysokoškolských kolejích, aby byl vysokoškolský život na zkoušku kompletní,“ doplnila program univerzitní letní školy Iva Svobodová.


Nové studenty přivítá také Dopravní fakulta Jana Pernera, která pro ně zorganizovala speciálně zaměřenou letní školu technologie a řízení železniční dopravy. Dvanáct středoškoláků absolvuje řadu odborných přednášek, podívá se do speciálních laboratoří dopravní fakulty a navštíví dopravní sál. Pestrý teoretický i praktický program plný zajímavostí ze světa železniční dopravy pro ně připravili lektoři z katedry technologie a řízení dopravy, ale i externí přednášející.
„Studenti stráví většinu času v našem dopravním sále, kde se seznámí s obsluhou zabezpečovacích a sdělovací zařízení typických pro železniční síť Správy železniční dopravní cesty. Vyzkouší si samostatně řídit provoz kolejiště podle připraveného jízdního řádu. Kromě toho budou studenti obeznámeni s problematikou nákladní železniční dopravy a moderních technologií využívaných v nákladní železniční přepravě,“ popisuje program odborné letní školy technologie a řízení dopravy její hlavní organizátor Ing. Ondřej Štěpán z Katedry technologie a řízení dopravy Dopravní fakulty Jana Pernera.


„Implementaci nabytých vědomostí si budou moci účastníci letní školy ověřit při modelování přepravních proudů v dopravním minilabu při práci s programem OmniTRANS. Ve čtvrtek navíc vyrazíme také na exkurzi do seřaďovací stanice v Nymburce,“ dodal k programu letní školy Ondřej Štěpán.


Fakulta restaurování pak v Litomyšli připravila pro zájemce letní kurz chemie pro restaurování. Kurz je určený pro žáky středních škol a zaměřuje se na využití přírodovědného oboru chemie v oblasti péče o kulturní dědictví. Uskuteční se formou teoretické přípravy a praktické výuky, která zahrnuje práci v laboratoři a je zaměřena na odzkoušení vybraných technik, materiálů a představení vybraných výsledků vědy a výzkumu z oblasti chemie.


„V kurzu se desítka studentů seznámí s obecným uplatněním anorganické a organické chemie v rámci obnovy kulturního dědictví. Lektoři jim také představí vybrané poznatky současné vědy a výzkumu z oblasti chemie, které byly v uplynulých letech řešeny na naší fakultě a nyní jsou běžnou praxí při restaurování uměleckých děl,“ řekla k programové skladbě kurzu Bc. Pavla Nováková z Fakulty restaurování, jedna z organizátorek letní školy.


„Během pěti dnů budou po chemické stránce představeny materiály památkových objektů, jako jsou kámen, nástěnná malba, omítka, papír a barevné povrchové úpravy. Studenti poznají mechanismus jejich degradace v různých podmínkách a postup při jejich záchraně a restaurování. V rámci jednotlivých kroků restaurování jim naši lektoři přiblíží nejnovější poznatky z oblasti čištění památek, odsolování, zpevňování a jejich povrchové úpravy. Nedílnou součástí bude seznámení se s chemickou podstatou používaných látek a mechanismu jejich účinku,“ uzavřela Nováková.
Letní školy pro žáky základních a středních škol potrvají po celý týden, od pondělí 18. srpna do pátku, 22. srpna, kdy účastníci obdrží certifikáty o úspěšném absolvování.


Univerzita Pardubice je pořádá v rámci projektu Brána vědě/ní otevřená II. (CZ.1.07/2.3.00/45.0013), který je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

10.3.

Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice má od března nové vedení.

Doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. je pátou osobností v čele dopravní fakulty v její dvacetileté historii. Je absolventem Dopravní fakulty Jana Pernera (v roce 1998), v roce 2001 dokončil doktorské studium (Ph.D.) a v roce 2010 byl jmenován docentem v oboru Technologie a management v dopravě a telekomunikacích.

Vzdělání celý článek
7.7.

V kraji roste zájem o Montessori pedagogiku na základních školách

Podle budoucích provozovatelů školy mají o tento druh výuky zájem rodiče nejenom ve městě, ale i z okolí. „Spádová oblast je tedy výrazně vyšší, lze proto očekávat široký zájem zejména z celé východní části kraje, projekt má proto mou plnou podporu.

Vzdělání celý článek
14.9.

Radní pro školství a zdravotnictví dodatečně přivítali sedm tříd prvňáčků v Chocni

Ladislav Valtr dětem přivezl jako dárek reflexní prvky. Připomněl jim také, aby si s rodiči přečetly kartu první pomoci vytvořenou přímo pro prvňáčky, kterou dostaly v batůžku od Pardubického kraje v první školní den. „Je důležité, aby základní úkony první pomoci děti uměly již od útlého věku. Pokud jsou děti připravené, dokážou si pak poradit v kritických situacích, a mohou tak někomu i zachránit život,“ uvedl Ladislav Valtr.

Vzdělání celý článek
23.11.

Dvířka za letošními TECHNOhrátkami symbolicky zavřeli „stavaři“ z Vysokého Mýta

Do vysokomýtské „vodárny“, jak se zdejší škole se 120 let dlouhou a bohatou historií, přezdívá, se jich sjelo 125 z 8. a 9. tříd. Na šesti speciálních stanovištích poznávali učební obory instalatér, truhlář, zedník, stejně jako maturitní obory pozemní stavitelství-architektura, dopravní stavitelství a vodohospodářské stavby.

Vzdělání celý článek
25.4.

Z Vysokého Mýta odjížděli nadšení (budoucí) autolakýrníci a karosáři

V manuálních soutěžích na jednotlivých stanovištích prokázali největší zručnost žáci Základní školy Pardubice-Svítkov. Ve vědomostní soutěži uplatnili své nově nabyté znalosti žáci Základní školy Chrudim, Školní náměstí. Na vítěze čekali tradičně ovocné dorty.

Vzdělání celý článek
2.11.

Týden vzdělávání dospělých

Zúčastnit se mohou dospělí občané, vzdělavatelé dospělých, zaměstnavatelé, ale i zástupci obcí, krajů či státu.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting