Univerzita Pardubice pořádá pro zvídavou mládež tři letní školy najednou

18.8.

Univerzita Pardubice pořádá pro zvídavou mládež tři letní školy najednou


Předposlední prázdninový týden obsadí Univerzitu Pardubice a její fakulty žáci základních a středních škol. Na jeden týden se stanou vysokoškolskými studenty a absolvují speciální odborný program na jednotlivých fakultách. Čeká na ně netradiční vědecká zábava uprostřed kampusu i sportovní vyžití.
V pondělí 18. srpna přivítá Univerzita Pardubice šedesátku nových studentů, pro které připravila hned tři různé letní školy najednou:


- univerzitní vědecký denní kemp pro žáky základních škol
a dvě specializované letní školy pro středoškoláky:
- letní školu technologie a řízení železniční dopravy na Dopravní fakultě Jana Pernera,
- letní kurz chemie pro restaurování na Fakultě restaurování v Litomyšli.
Žáci se během jednoho týdne seznámí v Pardubicích s univerzitním kampusem, běžným chodem na fakultách a zažijí atmosféru laboratoří a poslucháren, vyzkouší si i pobyt na vysokoškolských kolejích. Speciální letní škola chemie pro restaurování naopak probíhá celá v Litomyšli, kde sídlí Fakulta restaurování Univerzity Pardubice.
„Univerzitní letní škola proběhne formou denního kempu od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin. Pro žáky je každý den na jedné fakultě připraven zajímavý zážitkový program, během něhož si vyzkouší práci vědců a celou řadu zajímavých úloh a pokusů z mnoha oborů. Za své "bádání" budou sbírat razítka do speciálních prázdninových indexů,“ popisuje průběh univerzitní letní školy její hlavní organizátorka Ing. arch. Iva Svobodová z oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity Pardubice.


„Odpoledne si děti užijí zábavu při sportovních aktivitách a soutěžních hrách třeba s GPS. V úterý vyrazíme na výpravu do Litomyšle na Fakultu restaurování a ze čtvrtka na pátek stráví účastníci jednu noc také na vysokoškolských kolejích, aby byl vysokoškolský život na zkoušku kompletní,“ doplnila program univerzitní letní školy Iva Svobodová.


Nové studenty přivítá také Dopravní fakulta Jana Pernera, která pro ně zorganizovala speciálně zaměřenou letní školu technologie a řízení železniční dopravy. Dvanáct středoškoláků absolvuje řadu odborných přednášek, podívá se do speciálních laboratoří dopravní fakulty a navštíví dopravní sál. Pestrý teoretický i praktický program plný zajímavostí ze světa železniční dopravy pro ně připravili lektoři z katedry technologie a řízení dopravy, ale i externí přednášející.
„Studenti stráví většinu času v našem dopravním sále, kde se seznámí s obsluhou zabezpečovacích a sdělovací zařízení typických pro železniční síť Správy železniční dopravní cesty. Vyzkouší si samostatně řídit provoz kolejiště podle připraveného jízdního řádu. Kromě toho budou studenti obeznámeni s problematikou nákladní železniční dopravy a moderních technologií využívaných v nákladní železniční přepravě,“ popisuje program odborné letní školy technologie a řízení dopravy její hlavní organizátor Ing. Ondřej Štěpán z Katedry technologie a řízení dopravy Dopravní fakulty Jana Pernera.


„Implementaci nabytých vědomostí si budou moci účastníci letní školy ověřit při modelování přepravních proudů v dopravním minilabu při práci s programem OmniTRANS. Ve čtvrtek navíc vyrazíme také na exkurzi do seřaďovací stanice v Nymburce,“ dodal k programu letní školy Ondřej Štěpán.


Fakulta restaurování pak v Litomyšli připravila pro zájemce letní kurz chemie pro restaurování. Kurz je určený pro žáky středních škol a zaměřuje se na využití přírodovědného oboru chemie v oblasti péče o kulturní dědictví. Uskuteční se formou teoretické přípravy a praktické výuky, která zahrnuje práci v laboratoři a je zaměřena na odzkoušení vybraných technik, materiálů a představení vybraných výsledků vědy a výzkumu z oblasti chemie.


„V kurzu se desítka studentů seznámí s obecným uplatněním anorganické a organické chemie v rámci obnovy kulturního dědictví. Lektoři jim také představí vybrané poznatky současné vědy a výzkumu z oblasti chemie, které byly v uplynulých letech řešeny na naší fakultě a nyní jsou běžnou praxí při restaurování uměleckých děl,“ řekla k programové skladbě kurzu Bc. Pavla Nováková z Fakulty restaurování, jedna z organizátorek letní školy.


„Během pěti dnů budou po chemické stránce představeny materiály památkových objektů, jako jsou kámen, nástěnná malba, omítka, papír a barevné povrchové úpravy. Studenti poznají mechanismus jejich degradace v různých podmínkách a postup při jejich záchraně a restaurování. V rámci jednotlivých kroků restaurování jim naši lektoři přiblíží nejnovější poznatky z oblasti čištění památek, odsolování, zpevňování a jejich povrchové úpravy. Nedílnou součástí bude seznámení se s chemickou podstatou používaných látek a mechanismu jejich účinku,“ uzavřela Nováková.
Letní školy pro žáky základních a středních škol potrvají po celý týden, od pondělí 18. srpna do pátku, 22. srpna, kdy účastníci obdrží certifikáty o úspěšném absolvování.


Univerzita Pardubice je pořádá v rámci projektu Brána vědě/ní otevřená II. (CZ.1.07/2.3.00/45.0013), který je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

14.8.

Day camp na Univerzitě Pardubice pro žáky základních škol

. S indexem letní školy v ruce stráví žáci každý den na jedné ze sedmi fakult univerzity a seznámí se s univerzitním prostředím.

Vzdělání celý článek
17.8.

Fakulta restaurování bude mít nového děkana

Akademický senát Fakulty restaurování zvolil nového kandidáta na funkci děkana. Stal se jím Karol Bayer.

Vzdělání celý článek
6.9.

Kraj plánuje na českotřebovském gymnázium vybudovat moderní odborné učebny

Českotřebovské gymnázium se zapojilo také do programu energetických úspor (EPC). „V rámci projektu byla vyměněna okna, ale také světla v učebnách, tělocvičně nebo aule.

Vzdělání celý článek
2.2.

Národní kolo Chemické olympiády zná své vítěze

Vítěz Josef Tomeček si také odnesl Cenu děkana za nejlepší teoretickou část, v níž dosáhl 56 bodů z 60. Cenu děkana za nejlepší praktickou část chemické olympiády si odnesl Radek Chmelař ze Střední průmyslové školy chemické Brno, který získal maximum 40 bodů.

Vzdělání celý článek
25.9.

Mezinárodní konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice

Posterová sekce bude umístěna ve foyer 2. NP budovy HA Fakulty chemicko-technologické. Nabídne celkem 16 plakátových příspěvků, které jsou většinou prezentací výsledků odborných prací studentů doktorského studijního programu Fakulty chemicko-technologické.

Vzdělání celý článek
21.2.

Chystá se oprava dalších pardubických škol

V rámci první rozpočtové změny chce město rozdělit přes 11 milionů korun mezi sedm pardubických škol a školek.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting