Univerzita Pardubice představuje novou publikaci.

4.3.

Univerzita Pardubice představuje novou publikaci.


Ve středu 5. března uvede Univerzita Pardubice do života novou publikaci nesoucí název „Univerzita Pardubice a její budovy“.
Publikace zachycuje současné objekty, které slouží činnostem dnešní Univerzity Pardubice a jejích sedmi fakult, a to v nejrůznějších lokalitách Pardubic, kde sídlí šest fakult, a v Litomyšli, kde působí nejmenší univerzitní fakulta - Fakulta restaurování.


Autorem fotografií v nové publikaci je pardubický fotograf Štěpán Bartoš. Zajímavé pohledy na univerzitní budovy a jejich zákoutí doprovázejí krátké historicko-architektonické texty Františka R. Václavíka, který mj. uvádí:
„Cílem publikace bylo představit přehledně stavební díla spojená s historií vysokého školství v Pardubicích. Soubor budov reprezentuje jednak složitý vývoj této instituce, ale především dokládá dynamický vývoj architektury a stavebnictví posledních dvou staletí.


Přehledná kolekce fotografií budov Univerzity Pardubice nám umožňuje vytvořit si představu prostorového rámce této vzdělávací instituce. Různorodá stavební díla postavená v průběhu pěti staletí však zároveň vybízí k obecným úvahám o architektuře a k srovnání dobových přístupů - vzdělávání jako funkce architektury klade totiž zcela zvláštní nároky na architekty a projektanty staveb.


Kolekce je to různorodá, těžko bychom hledali nějaký spojující motiv. Naopak, nacházíme velkou rozmanitost architektonických přístupů - od klasicistních individualistických projektů s řemeslným detailem budov 18. a 19. století až po hi-tec stavební technologie 21. století. Porovnávat můžeme stavby postavené za různým účelem, s různým prostorovým uspořádáním, jehož konverzí teprve vznikala místa vhodná pro výuku. Budovy, jejichž hmotové usazení v prostoru vycházelo z odlišného pojímání urbanismu a úlohy architektury v kulturně společenském klimatu své doby. Srovnání dostává i rovina ideologická – co bylo zájmem stavebníků a stavitelů, aby jejich stavba reprezentovala před společností. Je to tedy příležitost vnímat architekturu jako prostředek k nahlížení dějin a širokých souvislostí, které výslednou podobu staveb ovlivňují.“


Publikaci vydala Univerzita Pardubice při příležitosti 20. výročí od přejmenování vysoké školy - přes čtyřicet let známé jako Vysoká škola chemicko-technologická v Pardubicích - na Univerzitu Pardubice, což nastalo k 31. březnu 1994.
Představení nové publikace a její oficiální uvedení do života nastane za přítomnosti rektora Univerzity Pardubice prof. Miroslava Ludwiga ve středu 5. března v 16 hodin v kavárně Apatyka na Pernštýnském náměstí v Pardubicích.
Všichni zájemci jsou srdečně zváni.


Publikaci lze zakoupit v univerzitní prodejně odborné literatury v univerzitním kampusu nebo přes internetový obchod e-shop https://e-shop.upce.cz, příp. distribuci bude zajišťovat též společnost Kosmas.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

26.1.

Pardubice nesouhlasí s redukcí gymnazijních tříd

V Pardubicích bude otvírána jediná třída, naděje na přijetí je mizivá, necelá tři procenta,“ vypočítává náměstkyně.

Vzdělání celý článek
17.3.

Soutěži mladých chemiků dominovala ZŠ Cerekvice nad Loučnou

Ze čtyř soutěžních kategorií byla jako první vyhlášena soutěž o nejlepší školu. V té suverénně zvítězila ZŠ Cerekvice nad Loučnou, která v posledních letech nenachází konkurenci. Druhé místo získala ZŠ Wolkerova Havlíčkův Brod a na třetí pozici se umístila pardubická ZŠ Štefánikova.

Vzdělání celý článek
29.9.

V Litomyšli zahájí sponze a imatrikulace

Všichni absolventi získávají automaticky a zdarma k diplomu též dvojjazyčný dodatek, takzvaný Diploma Supplement.

Vzdělání celý článek
25.6.

Závěrečné akademické obřady na Univerzitě Pardubice

Čtyřem absolventům bude udělena Studentská cena rektora II. stupně - za vynikající úroveň a obhajobu diplomové práce.

Vzdělání celý článek
22.9.

Do kampusu Univerzity Pardubice se vrací studenti. Začíná 68. akademický rok

Počet zapsaných studentů ovšem není pro tento akademický rok ještě konečný – koncem září a počátkem října, první 2-3 týdny zimního semestru, ještě probíhají na některých fakultách zápisy do vyšších ročníků studia magisterského a doktorského a do kombinovaného studia a oficiální vysokoškolské statistiky se uzavírají až k 31. říjnu.

Vzdělání celý článek
2.10.

Místopředseda vlády pro vědu a výzkum Pavel Bělobrádek navštíví Univerzitu Pardubice

V rámci návštěvy si místopředseda vlády prohlédne též moderní univerzitní kampus a areál Fakulty chemicko-technologické.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting