Univerzita Pardubice přivítala tento týden zahraniční studenty, kteří stráví letní semestr v Pardubicích

19.2.

Univerzita Pardubice přivítala tento týden zahraniční studenty, kteří stráví letní semestr v Pardubicích


Univerzita Pardubice přivítala tento týden zahraniční studenty, kteří stráví letní semestr v Pardubicích
Letní semestr začíná na Univerzitě Pardubice až v pondělí 22. února, studenty je ale možné potkat v kampusu již nyní. A především ty zahraniční, kteří příštích několik měsíců stráví studiem na jedné ze sedmi fakult Univerzity Pardubice. Po celý tento týden se seznamují nejen s prostředím univerzity, ale i s městem v tzv. orientačním týdnu/orientation week.


Zmírnit zahraničním studentům stres spojený s příjezdovými povinnostmi má tzv. orientation week (orientační týden), během něhož studenti poznají místo, kam přijeli za studiem a kde stráví několik měsíců svého života. Od pondělí do pátku na zahraniční pardubické nováčky čekala řada aktivit, organizované prohlídky univerzitního kampusu i města, informace vztahující se ke studiu, řada seznamovacích aktivit i úvodní hodiny češtiny.


Studenti už mají za sebou prohlídku města Pardubice, kterou absolvovali v pondělí. V úterý si prohlédli univerzitní kampus, absolvovali též mezi studenty obzvlášť oblíbený „Pub Tour“, tedy seznámení s pardubickými vyhlášenými podniky, bez nichž se studentský život neobejde. Ve středu zavítali na univerzitní sportoviště a užili si sportovní den, ve čtvrtek probádali univerzitní knihovnu a čekal je bowlingový turnaj. V pátek zavítají na výlet do sousedního Hradce Králové.


„Našich nových studentů se při příjezdu vždy ujmou naši čeští vysokoškoláci ze studentského spolku ESN Pardubice, a to v duchu hesla studenti studentům. Pomohou jim zorientovat se v kampusu i ve městě a usnadní nováčkům jejich počáteční kroky v cizí zemi a městě. Tomu se čeští studenti věnují nejen během tohoto týdne, ale pro zahraniční studenty připravují zajímavý program i v průběhu celého semestru,“ říká Mgr. Jana Voltrová z Centra mezinárodních mobilit Univerzity Pardubice.


„Hlavním posláním členů ESN Pardubice je asistence zahraničním studentům hned po jejich příjezdu do Pardubic. Doprovodíme je na univerzitní koleje a pomůžeme jim při samotném ubytování. Ukážeme jim kampus i důležitá místa ve městě, banky, kde můžou co nakoupit, ale také hospody. Studentům pocházejícím ze zemí mimo EU pomůžeme i s administrativou spojenou s registrací dočasného pobytu,“ vysvětluje Martin Trpišovský, který ve studentském spolku ESN Pardubice působí již několik let.


V letním semestru bude takto studovat na Univerzitě Pardubice  v rámci krátkodobých studijních pobytů na osm desítek zahraničních studentů. Nejvíce z nich studuje na Fakultě ekonomicko-správní a na Fakultě elektrotechniky a informatiky. Nejčastěji přijíždějí ze zemí jako je Turecko, Španělsko a Portugalsko, z nichž do Pardubic přijíždí každoročně velká skupina studentů. V tomto akademickém roce má Univerzita Pardubice uzavřeno 310 bilaterálních smluv s nejrůznějšími univerzitami v Evropě, v rámci nichž se tyto mezinárodní studentské mobility realizují.
„Možnosti vyjíždět do zahraničí využívají i pardubičtí studenti. Přihlášky na výjezdy v rámci programu ERASMUS+ sbíráme právě nyní. Uzávěrka je v neděli 13. března,“ doplňuje Jana Voltrová z Centra mezinárodních mobilit Univerzity Pardubice.


Ve středu 2. března budou mít čeští studenti, kteří studium v zahraničí zvažují, navíc možnost diskutovat s těmi, kteří zahraniční studium či pracovní stáž již absolvovali, při veletrhu ERAMUS+ DAY, který proběhne ve foyer Fakulty chemicko-technologické v univerzitním kampusu.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

18.10.

Litomyšl přivítá 11.ročník Figurama

Pořádající školou je Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, která se účastní této mezinárodní akce druhým rokem.

Vzdělání celý článek
8.10.

Děti z Mateřské školy Klubíčko se učily dopravní bezpečnosti

Během preventivního představení si děti prověřily, zda dobře znají, která je pravá a levá strana, a naučily se také základní dopravní značky.

Vzdělání celý článek
5.2.

Rektor a vedení Univerzity Pardubice v novém funkčním období 2014 - 2018.

Řízení vědy a tvůrčích činností po ní převzal nově jmenovaný prorektor profesor Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D., akademický pracovník Fakulty chemicko-technologické, odborník na syntézu a studium organických chromoforů s využitím v optoelektronice působící na Ústavu organické chemie a technologie.

Vzdělání celý článek
23.11.

Dvířka za letošními TECHNOhrátkami symbolicky zavřeli „stavaři“ z Vysokého Mýta

Do vysokomýtské „vodárny“, jak se zdejší škole se 120 let dlouhou a bohatou historií, přezdívá, se jich sjelo 125 z 8. a 9. tříd. Na šesti speciálních stanovištích poznávali učební obory instalatér, truhlář, zedník, stejně jako maturitní obory pozemní stavitelství-architektura, dopravní stavitelství a vodohospodářské stavby.

Vzdělání celý článek
3.4.

Hejného metodu výuky matematiky si učitelé i žáci chválí

„Nové přístupy ve výuce jsou bezesporu přínosem nejen pro žáky, ale i pro učitele. Rád jsem tedy přijal pozvání na hodinu matematiky, kde se učí alternativní metodou. Překvapilo mě logické myšlení žáků při řešení zadaných úloh i jejich soustředění a zájem“ sdělil Bohumil Bernášek.

Vzdělání celý článek
28.1.

Škola cestovního ruchu Choceň slaví úspěchy

Střední škola cestovního ruchu Choceň již šestým rokem využívá možností spolufinancovat projekty z fondů EU

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting