Univerzita Pardubice se zapojila do mezinárodní kampaně EURAXESS Roadshow

19.3.

 Univerzita Pardubice se zapojila do mezinárodní kampaně EURAXESS RoadshowMezinárodní kampaň EURAXESS Roadshow byla zahájena počátkem března 2014 v Bruselu. Autobus s logem EURAXESS projede celkem 22 zeměmi a zastaví v 29 evropských městech. Ve středu 19. března 2014 od 10 do 16 hodin bude pobývat u Národní technické knihovny v Praze – Dejvicích. Univerzita Pardubice v něm bude mít svého „zpravodajce“.


Síť EURAXESS nabízí zahraničním vědecko-výzkumným pracovníkům pomoc a poradenství pro hladký průběh jejich pobytů v hostitelské zemi. Síť EURAXESS Česká republika spolupracuje s vládními i nevládními institucemi a organizacemi a v současnosti je v této síti osm regionálních kontaktních míst a dvě servisní centra, v Praze a v Brně. Jedním z regionálních kontaktních míst je Univerzita Pardubice, která se zapojila také do pořadatelství EURAXESS Roadshow.


Posláním akce EURAXESS Roadshow je podpora kariéry ve vědě a výzkumu s důrazem na mezinárodní mobilitu. Cílovou skupinou jsou především studenti, začínající výzkumníci.


Kontaktní osobou síťě EURAXESS je za Univerzitu Pardubice Ing. Zuzana Tuťálková z oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy, která svoji roli v putovním informačním autobuse popisuje takto: „Mojí úlohou během této akce bude informování zájemců v autobuse a ve stáncích, které jsou součástí akce, o možnostech uplatnění ve vědě a výzkumu, o způsobu, jak najít vhodnou zahraniční stáž nebo pracovní pozici v rámci evropského výzkumného prostoru, o možnostech financování takových pobytů nebo o EURAXESS službách.“


Zároveň bude v prostorách Národní technické knihovny probíhat blok přednášek a workshopů s výzkumníky, kteří již mají mezinárodní zkušenosti. Servisní centrum EURAXESS Česká republika v rámci této mezinárodní kampaně pořádá navíc seminář k otázkám Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků, na němž s hlavními prezentacemi vystoupí prof. Manfred Horvat z Vídeňské technické univerzity a Mgr. Jiří Nantl, LL.M., operační ředitel CEITEC.

Bližší informace:
Ing. Zuzana Tuťálková
kontaktní osoba
Regionální spolupracující místo, EURAXESS Česká republika
Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy UPa
mobil 737 880 139
e-mail Zuzana.Tutalkova@upce.cz

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

30.8.

Na střední školy nastupuje méně žáků než vloni

Kraj investoval do zkvalitnění podmínek sloučených škol a do dalších rekonstrukcí přibližně 120 milionů korun.

Vzdělání celý článek
21.12.

Od ledna má Univerzita Pardubice sedmou fakultu

K 1. lednu 2008 se přemění Ústav elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice - na novou, samostatnou fakultu.

Vzdělání celý článek
29.9.

Univerzita Pardubice zahajuje 60. akademický rok

Do letošních 1. ročníků bakalářských studijních programů na všech sedmi fakultách se zapsalo 3 600 posluchačů.

Vzdělání celý článek
15.11.

V Žamberku se budou od příštího roku nově učit klempíři. Úspěšná spolupráce s Bühlerem pokračuje

„Zaměření oboru je v regionu jedinečné a vhodně doplňuje současnou nabídku školy o další strojírenský obor, který bude mít vysokou uplatnitelnost absolventů na trhu práce.

Vzdělání celý článek
15.10.

Do základní školy Závodu míru se děti vrátí v listopadu

V pondělí 4. listopadu by se už děti mohly vrátit do své školy. „Všichni věříme, že to tak bude, ale dokud nebudeme mít v ruce atesty o zdravotní nezávadnosti školy, nelze to říci s naprostou jistotou.

Vzdělání celý článek
17.7.

Univerzita Pardubice nabízí Univerzitu třetího věku a volného času

Zájemcům každého věku, kteří si chtějí rozšířit vědomosti, nabízí Univerzita Pardubice přednášky i kurzy zaměřené na historii, ekonomiku, dopravu nebo třeba i angličtinu a jógu. Tři fakulty už přijímají přihlášky ke studiu na Univerzitě třetího věku a Univerzitě volného času.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting