Univerzita Pardubice se zapojila do mezinárodní kampaně EURAXESS Roadshow

19.3.

 Univerzita Pardubice se zapojila do mezinárodní kampaně EURAXESS RoadshowMezinárodní kampaň EURAXESS Roadshow byla zahájena počátkem března 2014 v Bruselu. Autobus s logem EURAXESS projede celkem 22 zeměmi a zastaví v 29 evropských městech. Ve středu 19. března 2014 od 10 do 16 hodin bude pobývat u Národní technické knihovny v Praze – Dejvicích. Univerzita Pardubice v něm bude mít svého „zpravodajce“.


Síť EURAXESS nabízí zahraničním vědecko-výzkumným pracovníkům pomoc a poradenství pro hladký průběh jejich pobytů v hostitelské zemi. Síť EURAXESS Česká republika spolupracuje s vládními i nevládními institucemi a organizacemi a v současnosti je v této síti osm regionálních kontaktních míst a dvě servisní centra, v Praze a v Brně. Jedním z regionálních kontaktních míst je Univerzita Pardubice, která se zapojila také do pořadatelství EURAXESS Roadshow.


Posláním akce EURAXESS Roadshow je podpora kariéry ve vědě a výzkumu s důrazem na mezinárodní mobilitu. Cílovou skupinou jsou především studenti, začínající výzkumníci.


Kontaktní osobou síťě EURAXESS je za Univerzitu Pardubice Ing. Zuzana Tuťálková z oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy, která svoji roli v putovním informačním autobuse popisuje takto: „Mojí úlohou během této akce bude informování zájemců v autobuse a ve stáncích, které jsou součástí akce, o možnostech uplatnění ve vědě a výzkumu, o způsobu, jak najít vhodnou zahraniční stáž nebo pracovní pozici v rámci evropského výzkumného prostoru, o možnostech financování takových pobytů nebo o EURAXESS službách.“


Zároveň bude v prostorách Národní technické knihovny probíhat blok přednášek a workshopů s výzkumníky, kteří již mají mezinárodní zkušenosti. Servisní centrum EURAXESS Česká republika v rámci této mezinárodní kampaně pořádá navíc seminář k otázkám Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků, na němž s hlavními prezentacemi vystoupí prof. Manfred Horvat z Vídeňské technické univerzity a Mgr. Jiří Nantl, LL.M., operační ředitel CEITEC.

Bližší informace:
Ing. Zuzana Tuťálková
kontaktní osoba
Regionální spolupracující místo, EURAXESS Česká republika
Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy UPa
mobil 737 880 139
e-mail Zuzana.Tutalkova@upce.cz

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

15.3.

Počítače pro děti z malotřídních škol

Dvacet počítačů včetně softwarového vybavení pro osm malotřídních základních škol v Pardubickém kraji.

Vzdělání celý článek
10.3.

Univerzita Pardubice úspěšně pokračuje v popularizaci vědy a technických a přírodovědných oborů

Projekt tak pomůže prohloubit komplexní systém vzdělávacích aktivit a odborné přípravy pedagogů, kteří pracují s mládeží. Pokusí se zavést nové formy volnočasového učení žáků s aktivním zájmem o vědu a nové poznatky a podpořit tak jejich pozitivní vztah k vědeckému bádání.

Vzdělání celý článek
23.9.

Univerzita Pardubice pokračuje v přednáškách pro veřejnost – otevírá další semestr Univerzity třetího věku a Univerzity volného času

Dopravní fakulta Jana Pernera ve spolupráci s U3V pořádá navíc také speciální kurzy určené pro širokou veřejnost bez omezení věkem, např. Kurz první pomoci, kurz Angličtina pro falešné začátečníky, praktický kurz Lékárna v přírodě I a Lékárna v přírodě II. a kurz cvičení. Všechny kurzy začínají také v říjnu.

Vzdělání celý článek
16.9.

Dopravní fakulta si připomene 15 let své existence

Fakulta trvale rozšiřuje nabídku v programech terciárního celoživotního vzdělávání včetně Univerzity třetího věku.

Vzdělání celý článek
7.7.

Na Univerzitu Pardubice je ještě možné se přihlásit ke studiu

Pět fakult pardubické univerzity bude doplňovat počty studentů do prvních ročníků bakalářských studií.

Vzdělání celý článek
17.5.

Nejlepší mladý chemik se bude hledat možná i na Ukrajině

Unikátní soutěž Hledáme nejlepšího mladého chemika, kterou již deset let spolu se svými partnery pořádá Střední průmyslová škola chemická Pardubice, by mohla nabýt mezinárodního rozměru. O možnosti uspořádat ukrajinské kolo soutěže jednali zástupci uvedené školy s představiteli Základní školy ve Svaljavě při své poslední cestě do Podkarpatské Rusi.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting